Пошук по сайту


Шафові регуляторні пункти та комбіновані будинкові регулятори тиску - Зовнішні мережі та споруди Газопостачання дбн в 5-20-2001

Зовнішні мережі та споруди Газопостачання дбн в 5-20-2001

Сторінка6/27
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Шафові регуляторні пункти та комбіновані будинкові регулятори тиску


5.14   ШРП із вхідним тиском газу до 0,6 МПа дозволяється установлювати на   зовнішніх    стінах    газифікованих    будинків    не    нижче    III    ступеню вогнестійкості промислових та сільськогосподарських виробництв, котелень, на зовнішніх стінах діючих ГРП, а також на окремо розташованих опорах.

ШРП із вхідним тиском газу понад 0,6 МПа установлювати на зовнішніх стінах будинків не дозволяється.

Необхідність огорожи ШРП вирішується згідно з 5.6.

5.15     Установку ШРП з вхідним тиском газу до 0,3 МПа дозволяється передбачати:

-  на зовнішніх стінах житлових, громадських та побутових будинків при

витраті газу до 50 м3/год;

-  на зовнішніх стінах будинків будь-якого призначення, крім будинків з виробництвами категорії А, Б та В не нижче IIIступеню вогнестійкості при

витраті газу більше 50 м3/год.

5.16    При установці ШРП з тиском газу на вводі до 0,3 МПа на зовнішніх стінах житлових та громадських будинків відстань від вікон, дверей та інших відкритих отворів повинна бути у просвіті не менше 1 м.

При розміщенні ШРП з вхідним тиском газу до 0,6 МПа на зовнішніх

стінах будинків промислових та сільськогосподарських виробництв, котелень

необхідно витримувати відстані від віконних, дверних та інших відкритих

отворів: при тиску газуна вводі в ШРП до 0,3 МПа - не менше 1 метра у

 просвіті, а при тиску газу на вводі від 0,3 до 0,6 МПа - не менше 3 м у просвіті.

5.17 Шафові ГРП слід розташовувати на висоті, зручній для обслуговування та ремонту установленого обладнання.

5.18    Необхідність обігріву шафового ГРП визначається паспортом заводу- виготовлювача.   Для     обігріву  шафових  ШРП  допускається  використання газових пальників за умови забезпечення вибухопожежонебезпеки.

5.19        Шафи ШРП повинні вироблятися із негорючих матеріалів і мати в нижній та верхній частинах отвори для вентиляції.

5.20        ШРП з КБРТ пропускною здатністю до 10 м3 /год слід встановлювати на опорах із негорючих матеріалів або на зовнішніх стінах газифікованих житлових будинків не нижче III ступеня вогнестійкості.

Вхідний тиск газу в КБРТ, які установлюються на стінах житлових будинків, не повинен перевищувати 0,3 МПа.

5.21    КБРТ на стінах житлових будинків, слід встановлювати на висоті не більше 2,2 м.

При необхідності установки регулятора тиску на більшій висоті слід передбачати площадку для його обслуговування.

5.22     Відстань по горизонталі від шафи з КБРТ, який установлюється на стіні   житлового   будинку,   до   віконних,   дверних   та   інших   отворів   по горизонталі, слід приймати не менше 1 м.

Установка шафи з КБРТ під вікнами та балконами не допускається.

5.23       При установці ШРП з КБРТ, на окремо розташованих опорах, відстань  від   будинків   не   нормується.   При   цьому   слід   враховувати,   що розміщення ШРП не повинно бути в межах площі віконних і дверних отворів і бути на відстані від них не менше 1 м.

Відстань ШРП з КБРТ від повітряних ліній електропередач напругою до 1 кВ повинна бути по горизонталі не менше 5 м. Висота установки ШРП з КБРТ повинна бути не менше 1 м від низу шафи до рівня землі.

Газорегуляторні установки

5.24       ГРУ  слід розміщувати у  вільних для  доступу  обслуговуючого персоналу місцях із природним або штучним освітленням. Основний прохід між огорожею та виступаючими частинами ГРУ повинен бути не менше 1 м.

При розміщенні ГРУ на площадках, розташованих вище рівня підлоги більше ніж на 1,5 м, на площадці повинен бути забезпечений доступ із двох боків по окремих східцях.

Обладнання ГРУ повинно бути захищене від механічних пошкоджень, а місце розміщення ГРУ освітлено.

Розміщення ГРУ під сходовими маршами не допускається.

5.25          ГРУ з вхідним тиском газу до 0,6 МПа допускається розміщувати в газифікованих   приміщеннях,   що   відносяться   по   пожежній   небезпеці   до категорій Г та Д будинків, в яких розташовані газовикористовуючі установки, або в суміжних приміщеннях тих же категорій, з'єднаних з ними відкритими прорізами.

5.26          Кількість ГРУ, що розміщуються в одному приміщенні котельної, цеху та інших будинків не обмежується. Одне ГРУ не повинно мати більш двох ліній редукування.

5.27          Дозволяється   розміщення   ГРУ    безпосередньо    біля    кожного теплового агрегату для подачі газу тільки до його газових пальників.

5.28       Дозволяється подача газу від ГРУ, розміщених в приміщеннях категорії Г та Д, до агрегатів, які газифікуються, розташованих в  інших приміщеннях цього будинку, за умови, що ці агрегати працюють в однакових режимах   тиску   газу,   у   приміщеннях,   де   знаходяться   агрегати   та   ГРУ, забезпечений  цілодобовий  доступ  персоналу,  відповідального  за  безпечну експлуатацію газового устаткування.

5.29         На промислових підприємствах, при наявності в них власних газових служб, дозволяється подача газу однакового тиску від ГРУ, розташованого в одному   будинку,   до   інших   окремо   розташованих   будинків   за   умови цілодобового чергування осіб, відповідальних за газове господарство.

5.30         Вентиляція приміщень, де розміщуються ГРУ, повинна відповідати вимогам основного виробництва.

5.31         Допускається установка в виробничих будинках, в тому числі в котельних газорегуляторяих пунктів шафового типу як ГРУ, при виконанні таких умов:

 

-   суцільні двері шафи необхідно замінити сітчастими або демонтувати;

-   скидні трубопроводи від захисних скидних клапанів (далі - ЗСК) та  від запобіжно-запірних клапанів, (далі - ЗЗK), які конструктивно виконані таким чином, що для відкриття їх потрібно скидати газ, необхідно вивести за межі приміщення відповідно з вимогами цих норм, що пред'являються до скідних та продувних трубопроводів.

Обладнання ГРП, ГРПБ, ШРП та ГРУ

5.32    ГРП, ГРПБ, ШРП, ГРУ повинні мати три ступеня захисту споживача від підвищення тиску газу (регулятор, ЗСК та ЗЗK) і два ступеня захисту від зниження тиску газу (регулятор та ЗЗK).

5.33   В ГРП, ГРПБ, ШРП та ГРУ слід передбачати установку: фільтра, ЗЗК, регуляторів тиску газу, ЗСК, запірної арматури, контрольно-вимірювальних приладів (далі - КВП), приладів обліку витрат газу при необхідності, а також улаштування обвідних газопроводів (байпасів).  Установку лічильників для обліку витрат газу слід виконувати згідно з паспортами та рекомендаціями заводів-виготовлювачів.

При застосуванні комбінованих регуляторів тиску, в конструкції яких передбачений 3CKта ЗЗК, установка додаткових зCKта ЗЗК не потрібна.

Допускається не передбачати установку ЗЗК в ГРП, ГРПБ, ШРП та ГРУ промислових підприємств, якщо за умовами виробництва не допускаються перерви в подачі газу. У цих випадках необхідно влаштування сигналізації щодо підвищення або зниження тиску газу понад допустимих меж.

Допускається не передбачати установку фільтрів в ГРУ, якщо подача газу на підприємство здійснюється через ГРП, ГРПБ, ШРП і довжина газопроводів від них до ГРУ не перевищує 1000 м.

Для ГРП і ГРПБ із вхідним тиском газу понад 0,6 МПа та пропускною

здатністю   більше   5000   м /год   замість   байпасу   необхідно   передбачати улаштування додаткової резервної лінії редукування.

5.34    На обвідному газопроводі (байпасІ) необхідно передбачати установку послідовно двох вимикаючих пристроїв, а після них, по ходу газу, установку манометра.

Діаметр обвідного газопроводу повинен бути не менше діаметра сідла клапана регулятора тиску газу.

5.35      ШРП, застосовувані в системах газопостачання населених пунктів, повинні мати дві лінії редукування газу - одна робоча, друга - резервна.

В ШРП, призначених для постачання газом окремих промислових і сільськогосподарських підприємств та котельних, газовикористовуючі установки яких обладнуються системами автоматики безпеки, допускається передбачати одну лінію редукування газу з байпасом.

В ШРП з КБРТ влаштування байпасу не передбачається.

5.36   Для редукування можуть застосовуватися такі пристрої:

-   регулятори тиску газу з односідельним клапаном;

-   регулятори тиску газу з двосідельними клапанами;

-     поворотні   заслінки   з   електронним   регулятором   та   виконавчим механізмом.

Конструкція ЗЗК повинна виключати самовільне відкриття запірного органу без втручання обслуговуючого персоналу.

3CKможуть бути мембранними та пружинними.

Пружинні ЗCKповинні бути забезпечені пристроєм для їх примусового відкриття.

Фільтри, встановлювані в ГРП, ГРПБ, ШРП та ГРУ, повинні мати штуцери для приєднання КВП або інших пристроїв, для визначення перепаду тиску на фільтрі, що характеризує ступінь засміченості касети, що фільтрує, при максимальній витраті газу.

 

5.37        При  виборі  обладнання  ГРП,  ГРПБ,  ШРП  та  ГРУ  необхідно враховувати:

-   розрахунковий   та   фактичний   тиск   газу   в   газопроводах,   до   яких підключаються об'єкти;

-склад газу, його густість, температуру точки роси, теплоту спалювання

(QH);

-   втрати тиску на тертя в газопроводі від місць підключень до вводів їх в ГРП, ГРПБ, ШРП та ГРУ;

-   температурні умови експлуатації обладнання та приладів КВП.

5.38      Вибір пропускної здатності регуляторів тиску ГРП та ГРУ слід здійснювати за максимально розрахунковими витратами газу споживачами та фактичним тиском газу на вході в ГРП. Пропускну здатність регуляторів тиску слід приймати на 15-20 % більше максимальної розрахункової витрати газу.

Як пристрій для редукування тиску газу в ГРП промислових підприємств, при максимальній розрахунковій витраті газу 50000 мЗ/год та вище допускається застосовувати регулюючі заслінки.

Вибраний регулятор тиску газу необхідно перевіряти на стійкість його роботи при мінімальній розрахунковій (відповідно до проекту) витраті газу.

5.39               Пропускна здатність  фільтру  повинна  визначатися  виходячи  з максимального допустимого перепаду тиску на його касеті, що повинно бути відображене в паспорті фільтра.

5.40               Вибір типу  ЗЗК  визначається  виходячи з  параметрів  газу,  що проходить через регулятор тиску: максимальний тиск газу на вході в регулятор, вихідний тиск газу із регулятора, який підлягає контролю, діаметра вхідного патрубка регулятора.

Установку ЗЗК слід передбачати перед регулятором тиску.

5.41    Кількість 3CKта їх пропускна здатність визначаються у відповідності з ГОСТ 12.2.085.

Кількість газу, що підлягає скиданню ЗCK, слід визначати:

-при наявності перед регулятором тиску ЗЗК - за формулою:де Q - кількість газу, що підлягає скиданню ЗCKпротягом години, м3/год (при t= O 0C і  Рбар= 0,10132 МПа);

Qd- розрахункова пропускна здатність регулятора тиску, м3/год (при t= O 0C і  Рбар=0,10132 МПа);

- при відсутності перед регулятором тиску ЗЗК - за формулами:

а) для регуляторів тиску з золотниковими клапанамиб) для регулюючих заслінок з електронними регуляторамиПри необхідності установки в ГРП (ГРУ) паралельно декількох регуляторів тиску кількість газу, що підлягає скиданню ЗCK, слід визначати за формулою:де Q' - необхідна сумарна кількість газу, що підлягає скиданню ЗCKпротягом

години, м3/год (при t=0 0C і  Рбар= 0,10132 МПа);

n - кількість регуляторів тиску газу, шт.;

Q- кількість газу, що підлягає скиданню 3CKпротягом    години для кожного регулятора, м3/год (при t=0 0Cі Рбар=0,10132 МПа).

Пропускну здатність 3CKслід визначати за даними заводів-виготовлю-вачів або розрахунками.

Установку 3CKнеобхідно передбачати за регуляторами тиску, а при наявності приладу обліку витрат газу - після нього.

Перед 3CKнеобхідно передбачати вимикаючі пристрої, які повинні бути у відкритому положенні та запломбовані.

5.42 В ГРП, ГРПБ, ШРП та ГРУ слід передбачати установку показуючих та реєструючих приладів для виміру вхідного та вихідного тисків газу, а також його температури.

Реєструючі прилади в ГРП, ГРПБ та ГРУ можуть не встановлюватися у випадку включення їх до складу автоматизованих систем контролю та управління технологічними процесами, а також в залежності від функціонального призначення та розташування в системі газопостачання за узгодженням з місцевими органами газового нагляду.

В ГРП, ГРПБ та ГРУ, в яких не проводиться облік витрат газу, допускається не передбачати реєструючий прилад для виміру температури.

В ШРП можуть застосовуватися переносні вимірювальні та реєструючі прилади. Це питання вирішується проектною організацією за погодженням з службами експлуатації.

5.43   В ГРП, ГРПБ, ШРП та ГРУ слід передбачати систему продувних та скидних трубопроводів, що забезпечують видалення повітря з газопроводів, а також очищення їх внутрішньої порожнини.

Продувні трубопроводи слід розміщувати:

- на вхідному газопроводі після першого вимикаючого пристрою;

- на обвідному газопроводі (байпасі) між двома вимикаючими пристроями;

- на ділянках газопроводу з устаткуванням, що вимикається для виконання профілактичного огляду та ремонту.

Умовний діаметр продувного трубопроводу повинен бути не менше 20 MM.

Допускається об'єднувати продувні трубопроводи однакового тиску в загальний продувний трубопровід.

Умовний діаметр скидного трубопроводу, який відводить газ від ЗCK, повинен дорівнювати умовному діаметру вихідного патрубка клапану, але не менше 20 MM.

Продувні та скидні трубопроводи слід виводити назовні в місця, що забезпечують безпечні умови для розсіювання газу, але не менше ніж на 1 м вище карнизу даху або парапету будинку.

Продувні та скидні трубопроводи повинні мати мінімальну кількість поворотів. На кінцях продувних та скидних трубопроводів слід передбачати пристрої, що виключають попадання атмосферних опадів в ці трубопроводи.

5.44   Трубопроводи, що відводять газ від ЗCKв ШРП, установлених на опорах, слід виводити на висоту не менше 4 м від рівня землі, а при розміщенні ШРП на стіні будинку - на 1 м вище карнизу або парапету будинку.

5.45   Трубопроводи для  відведення  газу від  ЗCK  ШРП з  КБРТ  слід виводити:

- установлених на стінах житлових будинків, на висоту 1 м вище карнизу або парапету будинку;

- установлених на опорі, на висоту не менше 3 м від рівня землі. Допускається вивід скидного газопроводу від КБРТ, установленого на

опорі, за стінку шафи.

Умовний діаметр скидного трубопроводу повинен дорівнювати діаметру вихідного патрубка ЗCK, але не менше 15 MM.

5.46     Для ШРП пропускною  здатністю  до  500  м3/год допускається здійснювати продування підводящого газопроводу та скидання тиску газу за регулятором через шланг, приєднаний до штуцера вимикаючим пристроєм та виведеному в безпечне місце.

5.47     Електрообладнання та електроосвітлення ГРП і ГРПБ повинно відповідати вимогам ПУЕ та даного підрозділу.

За надійністю електропостачання ГРП та ГРПБ населених пунктів слід відносити до IIIкатегорії, а ГРП та ГРПБ промислових підприємств - до категорії основного виробництва.

5.48    КВП з електричним вихідним сигналом та електрообладнання, що розміщуються в приміщеннях ГРП та ГРПБ з вибухонебезпечними зонами, слід передбачати у вибухозахисному виконанні.

КВП з електричним вихідним сигналом у нормальному виконанні слід розміщувати зовні поза пожежонебезпечною зоною в шафі (ящику), яка замикається, виготовленій з негорючих матеріалів, або у відособленому приміщенні ГРП та ГРПБ, прибудованому до протипожежної газонепроникненої (у межах примикання) стіни ГРП та ГРПБ.

Ввід імпульсних газопроводів в це приміщення слід передбачати через розділювальні пристрої, конструкція яких повинна виключати можливість попадання газу в приміщенні КВП, або з установкою дросельних шайб з діаметром отвору не більш 0,3 MMна кожному імпульсному газопроводі.

Установку дросельних шайб на імпульсних газопроводах до витратомірів не допускається.

В місцях проходу імпульсних газопроводів через стіну, що відокремлює приміщення КВП від приміщення регуляторів, слід передбачати ущільнення, яке виключає можливість проникнення газу через стіну.

5.49   При наявності телефонного зв'язку установку телефонного апарату слід передбачати поза приміщенням регуляторів або зовні будинки у ящику, який замикається.

Допускається установка телефонного апарату у вибухозахисному виконанні безпосередньо в приміщенні регуляторів.

5.50   Вводи в будинок ГРП та ГРПБ мереж електропостачання та зв'язку слід передбачати  кабелем,  як для  об'єктів, які  по  захисту від  блискавки відносяться до IIкатегорії.

5.51     Необхідність улаштування захисту від блискавки ГРП в окремо стоячих будинках та контейнерах (блоках) повинна визначатися відповідно з вимогами РД 34.21.122. Категорія захисту від блискавки для цих ГРП – II.

Для шафових установок з КБРТ, встановлених на житлових будинках або окремо стоячих металевих або залізобетонних опорах із жорстким закріпленням на них та розташованих поблизу житлових будинків або інших споруд, що перевищують висоту шафових установок, улаштування захисту від блискавки та додаткове заземлення не потрібне.

5.52   При компонуванні обладнання ГРП та ГРУ необхідно передбачати можливість доступу до обладнання для монтажу, обслуговування та ремонту.

Відстань між параллельними рядами обладнання слід приймати не менше 0,4 м у просвіті. Ширина основного проходу в приміщенні ГРП і з боку обслуговування ГРУ повинна бути не менше 0,8 м.

Для обслуговування обладнання, розміщеного на висоті більш 1,5 м, слід передбачати площадки зі східцями, що мають перила.

Газопроводи ГРП слід фарбувати у кольори згідно з ГОСТ 14202.

5.53    Вхідні і вихідні газопроводи ГРП слід передбачати, як правило, надземними з проходом крізь зовнішню стіну будинку з урахуванням вимог 4.25 і установкою ІФЗ.

До ІФЗ на цих газопроводах слід передбачати між ними електроперемичку, а при установці надземних засувок - на засувках шунтуючі перемички.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Схожі:

Каналізація зовнішні мережі та споруди основні положення проектування дбн в 5-75: 2013

Водопостачання зовнішні мережі та споруди основні положення проектування
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Державні будівельні норми україни будинки І споруди підприємства торгівлі дбн в 2-23: 2009
...

Методичні рекомендації Схвалено наказом Міністерства освіти І науки...
...

1 в якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні І внутрішні індикатори: A
Яка спільна властивість сполук катіонів Al3+, Zn2+, Cr3+, Sn2+ об'єднує їх в IV

В55 С@мотність у Мережі: роман / пер з пол. О. Кра­вець. К.: Махаон-Україна, 2012. 352 с
В55 С@мотність у Мережі: роман / пер з пол. О. Кра­вець. — К.: Махаон-Україна, 2012. — 352 с

Будинки І споруди
...

Будинки та споруди
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 18. 03. 2008 р. №130, чинна з 2008-10-01

Споруди транспорту залізниці колії 1520 мм
Державне підприємство “Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту”

О. О. Скрипник Інститут проблем природокористування та екології нан україни, Дніпропетровськ
Розробка наукових основ технологій біогеодиверсифікації порушених гірничими роботами земель для розбудови екологічної мережі *База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка