Пошук по сайту


6 Внутрішнє улаштування газопостачання - Зовнішні мережі та споруди Газопостачання дбн в 5-20-2001

Зовнішні мережі та споруди Газопостачання дбн в 5-20-2001

Сторінка7/27
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27

6 Внутрішнє улаштування газопостачання

Загальні вказівки

6.1          Можливість   установки   газового   обладнання   та   прокладання газопроводів в будинках різного призначення слід визначати у відповідності з будівельними нормами і правилами на проектування цих будинків та вимогами цього розділу.

6.2   Не допускається розміщення газових приладів:

-   в коридорах загального користування;

-   в санітарних вузлах;

-   в гуртожитках усіх типів;

-   в приміщеннях будинків будь якого призначення, які не мають вікна з кватиркою (фрамугою);

-   в підвальних поверхах, а при газопостачанні 3BCв підвалах і цокольних поверхах будинків.

В підвалах індивідуальних житлових будинків, які належать громадянам на правах приватної власності, допускається установка опалювального газового обладнання, при умові, що ці підвали мають вікна з кватиркою (фрамугою), відповідають вимогам 6.41 і газопостачання їх здійснюється природним газом.

Прокладка газопроводів

6.3         Газопроводи, що прокладаються в середині будинків та споруд, слід передбачати із сталевих труб, що відповідають вимогам розділу 11.

6.4         Приєднання до газопроводу побутових газових приладів та апаратів, опалювальних установок, КВП та приладів автоматики, переносних газових пальників,    пересувних   та   тимчасових    (сезонних)    газовикористовуючих установок та установок, що відчувають вібрацію, допускається передбачати гнучкими рукавами після вимикаючого пристрою на відгалуженні газопроводу до установок.

Для гнучких рукавів слід застосовувати гумові рукави, рукави в металевій оплітці та металорукави, які повинні бути стійкими до транспортованого газу при заданих тиску та температурі.

Допускається приєднання побутових газових лічильників металорукавами довжиною не більше 0,5 м.

Гнучкі рукави для приєднання побутових газових приладів, лабораторних пальників і КВП не повинні мати стикових з'єднань і довжину більше 2 м.

Допускається не більше двох стикових з'єднань на гнучких рукавах для приєднання переносних, пересувних або тимчасових газовикористовуючих установок.

В місцях приєднання до газопроводу та обладнання, а також з'єднанні між собою гнучкі рукави повинні надягатися на гофровані наконечники.

Забороняється прихована прокладка гнучких рукавів, пересічення гнучкими рукавами будівельних конструкцій, в тому числі віконних та дверних отворів.

6.5     З'єднання труб слід передбачати на зварюванні. Роз'ємні (різьбові та фланцеві)  з'єднання  допускається  передбачати  тільки  в  місцях установки запірної  арматури,   газових  приладів,   КВП,  регуляторів  тиску  та   іншого обладнання.

Установку роз'ємних з'єднань газопроводів слід передбачати в місцях, доступних для огляду та ремонту.

6.6          Прокладку    газопроводів    всередині    будинків    та    споруд    слід передбачати    відкритим.    Допускається    передбачати    сховану    прокладку газопроводів (крім газопроводів ЗВГ) всередині будинків усіх призначень в борознах стін, які закриваються щитами, які легко знімаються та мають отвори для вентиляції.

6.7          У виробничих приміщеннях промислових підприємств, в тому числі котельних, будинків підприємств побутового обслуговування та громадського харчування,    а    також    лабораторій    допускається    прокладка    підвідних газопроводів до окремих агрегатів та газових приладів в підлогах монолітної конструкції з наступним забиванням борозди цементним розчином. При цьому слід    передбачати    фарбування    труб    масляними    або    нітроемалевими водостійкими фарбами.

В місцях проходів газопроводів через перекриття на газопроводах слід передбачати установку футляра, кінці якого повинні виступати над і під перекриттям не менше ніж на З cmз урахуванням вимог 4.25.

6.8     У виробничих приміщеннях промислових підприємств допускається прокладка  газопроводів  в   підлозі   у  каналах,  які   засипаються   піском  та закриваються плитами.

Конструкції каналів повинні виключати можливість поширення газу під підлогою.

Прокладка газопроводів в каналах не допускається в місцях, де за умовами виробництва можливе попадання в канали речовин, що викликають корозію труб.

6.9         Канали,   призначені   для   прокладки   газопроводів,   не   повинні пересікатися з іншими каналами.

При необхідності пересічення інших каналів в місцях пересічення слід передбачати влаштування ущільнених перемичок та прокладку газопроводів у футлярах із сталевих труб. Кінці футлярів повинні бути виведені за межі перемичок на 30 см в обидва боки.

6.10           Газопроводи при спільному прокладанні з іншими трубопроводами на загальних опорах слід розміщувати вище їх на відстані, що забезпечує зручність огляду та ремонту.

6.11           Прокладку газопроводів транзитом через виробничі приміщення, де газ не використовується, допускається передбачати для газопроводів низького і середнього тисків за умови, що на газопроводах не встановлюється арматура, відсутні різьбові з'єднання труб та забезпечується цілодобовий доступ в ці приміщення персоналу, що обслуговує газопроводи.

6.12   Не допускається передбачати прокладку газопроводів в приміщеннях, що  відносяться  з  вибухопожежної небезпеки  до  категорій  А,  Б  та  В  у вибухонебезпечних   зонах   усіх   приміщень,   в   підвалах   (крім   випадків, викладених у 6.2), в складських будинках вибухоонебезпечних та пальних матеріалів, у приміщеннях підстанцій та розподільчих     пристроїв,     крізь вентиляційні    камери,    шахти    та    канали,    шахти    ліфтів,    приміщення сміттєзбиральників, димоходи, через приміщення, де газопровід може бути підданий корозії, а також в місцях можливого впливу агресивних речовин та в місцях, де газопроводи можуть обмиватися гарячими продуктами згоряння або стикатися з нагрітим або розплавленим металом.

6.13      Для внутрішніх газопроводів, що зазнають температурних впливів, слід передбачати можливість компенсації температурних деформацій.

6.14       Для газопроводів, що транспортують вологий газ і прокладаються в приміщеннях,  в  яких  температура  повітря  може  бути  нижче  3 0C,  слід передбачати теплову ізоляцію із негорючих матеріалів.

6.15       Прокладку газопроводів в місцях проходу людей слід передбачати на висоті не менше 2,2 м від підлоги до низу газопроводів, а при наявності теплової ізоляції - до низу ізоляції.

6.16      Прокладку газопроводів у житлових будинках слід передбачати по нежилих приміщеннях.

В існуючих та в тих, що реконструюються, житлових будинках допускається передбачати прокладку транзитних газопроводів низького тиску через житлові кімнати, при відсутності можливості іншої прокладки, а також підведення газопроводів до топок опалювальних печей, розташованих з боку житлових приміщень та опалювальних апаратів конвекторного типу, установлюваних в житлових приміщеннях у відповідності з вимогами 6.34, 6.49.

Транзитні газопроводи в межах житлових приміщень не повинні мати різьбових з'єднань та арматури.

Не допускається передбачати прокладку стояків газопроводів та транзитних газопроводів через санітарні вузли та у сходових клітках.

У випадках переобладнання кухонь квартир в житлові приміщення, а також при переобладнанні житлових квартир в офіси допускається прокладка стояка крізь переобладнані кухні, як транзитного газопроводу, з урахуванням вимог 6.11.

6.17 Установку вимикаючих пристроїв на газопроводах, що прокладаються в житлових та громадських будинках (за винятком підприємств громадського харчування та підприємств побутового обслуговування виробничого характеру) слід передбачати:

-для вимикання стояків, які обслуговують більше п'яти поверхів;

-       перед лічильниками  (якщо для  вимикання лічильника  не  можливо використати вимикаючий пристрій на вводі);

-       перед   побутовими   плитами,   опалювальними   газовими   приладами, печами та газовим обладнанням;

-  на відгалуженнях до опалювальних печей або приладів згідно з вимогами 6.49.

Необхідність улаштування пристроїв для вимикання стояків (під'їздів) 5-ти і менше поверхових житлових будинків вирішується проектною організацією за погодженням з експлуатуючою організацією в залежності від місцевих конкретних умов, у тому числі поверховості будинків та кількості квартир, що підлягають вимиканню у випадку проведення аварійних та інших робіт.

Пристрої, що передбачаються для вимикання стояків (під'їздів), слід встановлювати зовні будинків.

На газопроводах, що підводяться до харчоварочних котлів, ресторанних плит, опалювальних плит, опалювальних печей та іншого аналогічного обладнання слід передбачати установку послідовно двох вимикаючих пристроїв: одного - для відключення приладу (обладнання) у цілому, іншого -для вимикання пальників.

На газопроводах до газових приладів та апаратів, у яких вимикаючий пристрій перед пальниками передбачено в їх конструкції (газові плити, водонагрівачі, пальники груб тощо), необхідно установлювати один вимикаючий пристрій.

6.18     Відстань від газопроводів, що прокладаються відкрито та в підлозі в середині приміщень, до будівельних конструкцій, технологічного обладнання та трубопроводів іншого призначення слід приймати з умови забезпечення можливості монтажу, огляду та ремонту газопроводів та установлюваної на них арматури, при цьому газопроводи не повинні пересікати вентиляційні решітки, віконні та дверні отвори. У виробничих приміщеннях допускається пересічення світлових отворів, заповнених склоблоками, а також прокладка газопроводу вздовж віконних рам, що не відчиняються.

6.19          Відстані   між   газопроводами   та   інженерними   комунікаціями електропостачання, розташованими в середині приміщень, у місцях зближення та пересічення слід приймати відповідно до ПУЕ.

6.20       Кріплення відкрито прокладених газопроводів до стін, колон та перекриттів в середині будинків, каркасів котлів та інших виробничих агрегатів слід передбачати за допомогою кронштейнів, хомутів, крючків або підвісок тощо на відстані, що забезпечує можливість огляду та ремонту газопроводу та встановленої на ньому арматури.

Відстань між опорними кріпленнями газопроводів слід визначати згідно з вимогами СНІП 2.04.12.

6.21   Газопроводи, що транспортують вологий газ (крім парової фази ЗВГ низького тиску), слід прокладати з уклоном не менше 3 %о.

При наявності газових лічильників похил газопроводів слід передбачати від лічильників.

6.22          Вертикальні   газопроводи   в   місцях   пересічення   будівельних конструкцій  слід  прокладати  в  футлярах.  Простір  між  газопроводами  та футлярами необхідно забити просмоленим клоччям, гумовими втулками або іншим еластичним матеріалом. Кінці футлярів повинні виступати над і під підлогою не менше ніж на З cm, а діаметр його приймається згідно з вимогами 4.25.

6.23            Внутрішні газопроводи, у тому числі і ті, що прокладаються в каналах та  футлярах,  слід  фарбувати.  Для  фарбування  слід  передбачати водостійкі лакофарбові матеріали.

6.24            Вимикаючі пристрої на газопроводах в виробничих приміщеннях промислових та сільськогосподарських підприємств, громадських та побутових будинках, а також котельних слід передбачати:

 

-   на вводах газопроводів всередину приміщень;

-   на відгалуженнях до кожного агрегату;

-   перед пальниками і запальниками;

-   на продувних трубопроводах, у місцях приєднання їх до газопроводів.

На вводі газопроводу всередину приміщення, при наявності всередині приміщення газового лічильника або ГРУ, розташованих від місця вводу газопроводу на відстані не більше 10 м, вимикаючим пристроєм на вводі вважається вимикаючий пристрій перед ГРУ або лічильником.

Установка арматури на газопроводах, що прокладаються в каналах, у бетонній підлозі або в борознах стін, не допускається.

6.25           На   газопроводах   промислових   (у   тому   числі    котельних), сільськогосподарських підприємств, підприємств побутового обслуговування виробничого характеру слід передбачати продувні трубопроводи від найбільше віддалених від місць вводів ділянок газопроводів, а також від відводів до кожного агрегату перед останнім по ходу газу вимикаючим пристроєм.

Допускається об'єднання продувних трубопроводів від газопроводів з однаковим тиском газу, за винятком продувних трубопроводів для газів, що мають густість більше густості повітря.

Діаметр продувних трубопроводів слід приймати не менше 20 mm.

Після вимикаючого пристрою на продувному трубопроводі слід передбачати штуцер з краном для відбору проби, якщо для цього не може бути використаний штуцер для приєднання запальника.

В окремих випадках (наприклад, для постів різання та зварювання, невеликих промислових печей) при підвідному газопроводі діаметром не більш 32 mmдопускається замість продувних трубопроводів передбачати установку запірного пристрою з глухим штуцером-заглушкою.

6.26     Відстань від кінцевих ділянок продувних трубопроводів до забірних пристроїв припливної вентиляції повинна бути не меншою 3 м.

При розташуванні будинку поза зоною захисту від блискавки виводи продувних трубопроводів необхідно заземлювати.

Газопостачання житлових будинків

6.27          В   житлових   будинках   дозволяється   передбачати   установку опалювального газового обладнання для поквартирного опалення, гарячого водопостачання та побутових плит.

Поверховість житлових будинків при установці газового обладнання для опалення та гарячого водопостачання з відводом продуктів згоряння в димовий канал та газових плит приймається згідно з вимогами СНІП 2.08.01.

6.28      Установку газових плит в житлових будинках слід передбачати в приміщеннях кухонь висотою не менше 2,2 м, що мають вікно з кватиркою (фрамугою) або конструкцією жалюзійного типу, витяжний вентиляційний канап та природне освітлення.

При цьому внутрішній об'єм приміщень кухонь повинен бути, м3 , не менше:

-   для газової плити з 2 пальниками - 8;

-   те ж з 3 пальниками - 12;

-    - " - з 4 пальниками -15.

6.29      В існуючих житлових будинках допускається установка газових плит:

-   в приміщеннях кухонь висотою не менше 2,2 м та об'ємом не менше зазначеного в 6.28 при відсутності вентиляційного каналу та неможливості використання   у   якості   такого   каналу   димоходів,   але   при   наявності   в приміщенні  вікна  з  кватиркою  (фрамугою)  у  верхній  частині  вікна  або конструкції жалюзійного типу;

-   в коридорах окремих квартир при наявності в коридорі вікна з кватиркою або фрамугою у верхній частині вікна, при цьому прохід між плитою та протилежною стіною повинен бути шириною не менше 1 м, стіни та стелі коридорів  із  горючих матеріалів  повинні  бути  обштукатурені,  а житлові приміщення відділені від коридора щільними перегородками та дверима;

-   в кухнях із похилими стелями, що мають висоту в середній частині не менше 2 м, установку газового обладнання слід передбачати в тій частині кухні, де висота не менше 2,2 м.

6.30      В існуючих житлових будинках висотою до 10 поверхів включно допускається установка газових плит в приміщеннях, що відповідають вимогам 6.28 або 6.29, але мають висоту менше 2,20 м до 2,0 м включно, якщо ці приміщення мають об'єм не менше ніж у 1,25 рази більше нормативного. При цьому в будинках,  що не  мають  виділеної кухні,  об'єми  приміщень,  де встановлюються газові плити, повинні бути в два рази більше зазначених в 6.28 (наявність вентиляційного каналу обов'язкова).

При неможливості виконання зазначених вимог установка газових плит в таких приміщеннях може бути допущена в кожному конкретному випадку за погодженням із місцевим органом санітарного нагляду та місцевим органом газового нагляду.

6.31      Допускається   установка   газових   побутових   плит   в   будовах, розташованих   поза   житловими   будинками   (літніх   кухнях),   при   цьому приміщення повинно відповідати вимогам 6.28, 6.30.

6.32    Для гарячого водопостачання слід передбачати проточні або ємкісні газові водонагрівачі, а для опалення та гарячого водопостачання - ємкісні газові водонагрівачі, малометражні опалювальні котли та інше опалювальне обладнання (конвектори, калорифери, каміни, термоблоки), призначені для роботи на газовому паливі.

6.33      Допускається    переведення    на   газове    паливо    малометражних  (малогабаритних)      опалювальних      котлів      заводського      виготовлення,

призначених для твердого або рідкого палива.

Переобладнані на газове паливо опалювальні установки повинні бути обладнані газовими пальниками з автоматикою безпеки, які відповідають вимогам, передбаченим розділом 11.

В одному приміщенні житлових будинків не допускається передбачати установку більше двох ємкісних водонагрівачів або двох малометражних опалювальних котлів або двох інших типів газового обладнання.

6.34    Для опалення приміщень житлових будинків висотою до 10 поверхів включно допускається передбачати газові каміни, конвектори, калорифери та інші типи опалювального газового обладнання заводського виготовлення з відводом  продуктів згоряння  через  зовнішню  стіну  будинку  (за  схемою, передбаченою заводом-виготовлювачем). При цьому подачу газу до газового обладнання, встановлюваного в приміщеннях житлового будинку (у тому числі і розташованих в них громадських установ) слід передбачати самостійними відгалуженнями,   на   яких   у   місці   приєднання   до   газопроводу   повинні установлюватися  поза  приміщеннями,   де  встановлено  газове  обладнання, вимикаючі    пристрої.    З'єднання   труб,    що    прокладаються    в    житлових (службових)   приміщеннях   слід   виконувати   зварними,   різьбові   з'єднання допускаються тільки в місцях підключення газопроводу до опалювального газового обладнання та установки вимикаючого пристрою.

Газові пальники опалювального газового обладнання повинні бути оснащені автоматикою безпеки та регулювання, які відповідають вимогам розділу 11.

При установці зазначених приладів необхідно дотримуватися вимог, передбачених 6.44, 6.46, 6.47.

6.35    При установці в кухні газової плити та проточного водонагрівача з відводом продуктів згоряння в димохід об'єм кухні слід приймати згідно з 6.28.

6.36    Допускається установка в кухні проточного газового водонагрівача кухонного   типу   (тепловою   потужністю   до   10   кВт),   призначеного   для короткочасної роботи, з виходом продуктів згоряння в приміщення за умови забезпечення неодночасного користування газовою плитою і водонагрівачем шляхом    установки    L    -    подібного    триходового    крану,    що    дозволяє користуватися тільки одним приладом, при цьому:

-   об'єм кухні повинен бути не менше 21м3;

-   кількість повітря, що видаляється з приміщення кухні, згідно з вимогами СНІП 2.08.01 повинна бути не менше 90 м3/год;

-   у приміщенні кухні слід встановлювати сигналізатор мікроконцентрацій окислів вуглецю з блоком (клапаном) автоматичного відключення подачі газу до водонагрівача.

6.37    Установку водонагрівачів, опалювальних котлів та опалювальних апаратів з відводом продуктів згоряння в димохід або крізь зовнішні стіни будинку слід передбачати в кухнях або у відособлених нежилих приміщеннях, які призначені для їхнього розміщення і відповідають вимогам 6.38, 6.39, 6.40.

Опалювальні апарати конвекторного типу з герметичною камерою згоряння і відводом продуктів згоряння через зовнішню стіну будинку (за схемою, передбаченою заводом-виготовлювачем) можуть установлюватися в житлових і службових приміщеннях.

Теплова потужність конвекторів, що встановлюються у житлових приміщеннях не повинна перевищувати 7,5 кВт.

6.38     Установку газового опалювального обладнання сумарною тепловою потужністю до 30 кВт дозволяється передбачати в приміщенні кухні (неза­ лежно від наявності плити та проточного водонагрівача) або у відособленому приміщенні,   внутрішній   об'єм   кухні   при   установленні    опалювального

 

обладнання з відводом продуктів згоряння в димохід, повинен бути на 6 м3 більше, передбаченого 6.28.

Відвід продуктів згоряння від опалювальних апаратів тепловою потужністю до 30 кВт дозволяється робити через димохід або через зовнішню стіну будинку (згідно з додатком Ж).

6.39            Установку    газового    опалювального    обладнання    тепловою потужністю понад 30  кВт до  200  кВт слід передбачати у відособлених нежилих, вбудованих або прибудованих до житлових будинків приміщеннях, що відповідають вимогам 6.40.

6.40 Відособлені вбудовані і прибудовані приміщення, де розміщується опалювальне газове обладнання сумарною тепловою потужністю від 30 до 200 кВт повинно відповідати таким вимогам:

-  висота приміщення не менше - 2,5 м;

-      наявність природної вентиляції з розрахунку:     витяжка -    в об'ємі трьохкратного повітрообміну в годину; приплив - в об'ємі витяжки плюс додаткової   кількості   повітря   для   горіння   газу   (при   заборі   повітря   із приміщення);

-      розміри   витяжних   та   припливних   пристроїв   повинні   визначатися розрахунком;

-  об'єм приміщення слід передбачати не менше наведеного в таблиці 9.

Таблиця 96.41    Відособлені приміщення для розміщення опалювального обладнання сумарною тепловою потужністю понад 30 до 200 кВті приміщення в підвалах житлових будинків, що належать громадянам на правах приватної власності для розміщення опалювального обладнання, повинні мати природне освітлення

*з розрахунку заскління 0,03 м2 на 1 м3 об'єму приміщення та огороджуючі від суміжних приміщень конструкції з межею вогнестійкості не менше 0,75 годтамежею поширення вогню по конструкції, рівних нулю.

6.42    Окремо розташовані та прибудовані будинки, в яких розміщується опалювальне   газове   обладнання,   повинні   бути   не   нижче   IV   ступеню вогнестійкості і повинні бути обладнані первинними засобами пожежогасіння згідно з 6.63.

6.43           При   розміщенні   опалювального   обладнання   в   приміщенні, прибудованому до житлового будинку, додатково до зазначених в 6.40 вимог, слід виконувати:

-    прибудова повинна розміщуватися біля глухої частини стіни будинку з відстанню по горизонталі та вертикалі від віконних та дверних отворів не менше 1 м;

-    стіна прибудови не повинна бути зв'язана з стіною житлового будинку.

6.44        Відстані  від  будівельних  конструкцій  приміщень  до   побутових газових плит та опалювального газового обладнання слід передбачати згідно з паспортами   підприємств-виготовлювачів,   вимог   протипожежної   безпеки, зручності монтажу, експлуатації та ремонту і згідно з вимогами цих Норм.

6.45        Установку плити слід передбачати біля стіни із негорючих матеріалів на відстані не менше 6 cmвід стіни. Допускається установка плити біля стін з важкогорючих і горючих матеріалів, ізольованих негорючими матеріалами (покрівельною   сталлю   по   листу   азбесту   товщиною   не   менше   З   mm, штукатуркою тощо) на відстані не менше 7 cmвід стін. Ізоляція передбачається від підлоги і повинна виступати за габарити плити на 10 cmз кожного боку і не менше 80 cmзверху.

6.46        Установку настінного газового обладнання для опалення та гарячого водопостачання слід передбачати:

-  на стінах із негорючих матеріалів на відстані не менше 2 cmвід стіни (у тому числі від бокової стіни);

-    на   стінах   із   важкогорючих   та   горючих   матеріалів,   ізольованих негорючими матеріалами (покрівельною сталлю по листі азбесту товщиною не менше 3 mm, штукатуркою, тощо) на відстані не менше З cmвід стіни (у тому числі від бокової стіни).

Ізоляція повинна виступати за габарити корпусу обладнання на 10 cmі 70 cmзверху.

6.47      Установку газового обладнання для поквартирного опалення слід передбачати на відстані не менше 10 cmвід стіни із негорючих матеріалів та від стін із важкогорючих матеріалів, захищених згідно з вказівками 6.45.

Допускається установка даного обладнання біля стін Із важкогорючих і горючих матеріалів без захисту на відстані не менше 25 cmвід стін.

При установці вищевказаного обладнання на підлозі з дерев'яним покриттям, остання повинна бути ізольована негорючими матеріалами, які забезпечують межу вогнестійкості конструкції не менше O, 75 год. Ізоляція підлоги повинна виступати за габарити корпусу обладнання на 10 cm.

6.48     Відстань у просвіті від виступаючих частин газового обладнання по фронту і в місцях проходу повинна бути не менше 1 м.

6.49        Допускається  переведення, на  газове   паливо  опалювальних  та опалювально-варочних печей  за умови,  що  опалювальні  та  опалювально- варочні печі задовольняють вимогам, викладеним у додатку 1 до ДНАОП 0.00- 1.20.

Газові пальники, які установлюються в топках опалювальних та опалювально-варочних печей, повинні бути оснащені автоматикою безпеки по відключенню пальників при загасанні полум'я або порушенні тяги в димоході (відповідно з вимогами ГОСТ 16569).

Топки печей, що газифікуються, слід передбачати з боку коридору або іншого нежилого (неслужбового) приміщення. У випадку неможливості виконання зазначеної вимоги допускається передбачати топки печей, що газифікуються, з боку житлових (службових) приміщень, при цьому подачу газу до печей слід передбачати самостійними відгалуженнями, на яких у місці приєднання відгалуження до газопроводу повинен установлюватися поза зазначеними вище приміщеннями вимикаючий пристрій.

Приміщення, в які виходять топки опалювальних та опалювально-варочних печей, що газифікуються, повинні мати витяжний вентиляційний канал або вікно з кватиркою, або двері, що виходять в нежиле приміщення або тамбур. Перед піччю повинен бути передбачений прохід шириною не менше

1 M.

6.50   Улаштування димоходів повинно відповідати вимогам СНІП 2.04,05, як для опалювальних печей.

При вирішенні питань можливості приєднання газових приладів з відводом продуктів згоряння в димохід, а також відводу продуктів згоряння через зовнішню стіну будинку слід керуватися даними, наведеними в додатку Ж.

6.51   Для припливу повітря в приміщення, де розмішуються газові прилади і опалювальні   апарати  з   відводом   продуктів   згоряння   в   димохід,   слід передбачати в нижній частині дверей або стіни, що виходять в суміжне нежиле приміщення,  решітку  або  зазор  між  дверима та  підлогою,  або  решітку, встановлену в зовнішній стіні приміщення. В останньому випадку пристрій для забору повітря повинен відповідати вимогам розділу 4 СНІП 2.04.05.

ЇДІ вимоги не поширюються на приміщення, в яких установлюється опалювальне обладнання з герметичною камерою згоряння, в яких забір повітря для горіння та відвід продуктів згоряння газу здійснюється через зовнішню стіну будинку. 

Розмір  живого  перерізу  припливного  пристрою  повинен  визначатися

розрахунком, при цьому він повинен бути не менше, м2 :

-  для кухонь, в яких установлена газова плита, проточний водонагрівач та опалювальні газові апарати сумарною потужністю до 30 кВт - 0,02;

-    для   відособлених   приміщень   (вбудованих,   прибудованих,   окремо стоячих) в яких установлені опалювальні газові апарати сумарною потужністю від 30 до 200 кВт-0,025.

6.52      Можливість застосування та умови розміщення побутових газових приладів,   не   вказаних   у   цьому   розділі,   слід   визначати   з   урахуванням призначення приладів, їхнього теплового навантаження, необхідності відводу продуктів згоряння та інших параметрів, нормованих цим розділом.

6.53         При  установці   в  кухнях  та  приміщеннях  житлових   будинків проточних та ємкісних газових водонагрівачів, малометражних опалювальних котлів та інших опалювальних апаратів, призначених для роботи на газовому паливі, з відводом продуктів згоряння у димоходи слід передбачати контроль мікроконцентрацій чадного газу (0,005 об'ємних процентів CO) та контроль довибухових   концентрацій   газу   20   %   нижньої   концентраційної   межі займистості (далі - НКМЗ) шляхом установки квартирних сигналізаторів з виводом на індивідуальну попереджувальну сигналізацію.

Ці вимоги не поширюються на приміщення, в яких установлюються газові конвектори, проточні та ємкісні водонагрівачі з герметичною камерою згоряння, у яких забір повітря для горіння та відвід продуктів згоряння газу здійснюється через зовнішню стіну будинку.

Допускається застосування сигналізаторів з вимикаючими газ пристроями.

В газифікованих природним газом та негазифікованих житлових будинках (крім садибних) газифікованих населених пунктів рекомендується передбачати контроль довибухових концентрацій газу (20% НКМЗ) шляхом установки сигналізаторів в підвалах, технічних підпіллях, а при відсутності підвалів та технічних підпіль - в цокольних та перших поверхах з виводом на колективну попереджувальну сигналізацію та на об'єднану диспетчерську службу (далі -ОДС) при її наявності.

Установку сигналізаторів слід здійснювати згідно з «Технічними вимогами та правилами щодо застосування сигналізаторів до вибуховонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу у повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд».
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27

Схожі:

Каналізація зовнішні мережі та споруди основні положення проектування дбн в 5-75: 2013

Водопостачання зовнішні мережі та споруди основні положення проектування
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Державні будівельні норми україни будинки І споруди підприємства торгівлі дбн в 2-23: 2009
...

Методичні рекомендації Схвалено наказом Міністерства освіти І науки...
...

1 в якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні І внутрішні індикатори: A
Яка спільна властивість сполук катіонів Al3+, Zn2+, Cr3+, Sn2+ об'єднує їх в IV

В55 С@мотність у Мережі: роман / пер з пол. О. Кра­вець. К.: Махаон-Україна, 2012. 352 с
В55 С@мотність у Мережі: роман / пер з пол. О. Кра­вець. — К.: Махаон-Україна, 2012. — 352 с

Будинки І споруди
...

Будинки та споруди
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 18. 03. 2008 р. №130, чинна з 2008-10-01

Споруди транспорту залізниці колії 1520 мм
Державне підприємство “Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту”

О. О. Скрипник Інститут проблем природокористування та екології нан україни, Дніпропетровськ
Розробка наукових основ технологій біогеодиверсифікації порушених гірничими роботами земель для розбудови екологічної мережі *База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка