Пошук по сайту


наказ керівника навчального закладу про підсумки проведення “Дня цивільного захисту”

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області Цивільний захист в закладах освіти Збірник обов’язкових документів з планування, підготовки та проведення «Дня цивільного захисту» в зош (птнз) Дніпропетровськ

Сторінка2/4
1   2   3   4

наказ керівника навчального закладу про підсумки проведення “Дня цивільного захисту”;


план усунення виявлених недоліків під час проведення “Дня цивільного захисту”.

Розроблення проекту наказу та основних плануючих документів покладається, як правило, на начальника штаба - спеціально призначену особу с питань цивільного захисту (далі – особа з питань ЦЗ).

Наказ керівника навчального закладу - начальника цивільного захисту про підготовку та проведення “Дня цивільного захисту” розробляється з урахуванням вимог нормативних документів МОНсім'ямолодь, методичних вказівок МНС або його територіальних підрозділів та наказу начальника управління (відділу) освіти міста (району).

У наказі повинні бути визначені:

мета;

термін проведення “Дня цивільного захисту”;

склад учасників;

відповідальні організатори,

інші питання, що належать до завдань проведення Дня цивільного захисту

З виданням та доведенням до виконавців вимог наказу про підготовку та проведення "Дня цивільного захисту" починається безпосереднє планування його заходів.

Для повного охоплення плануванням всіх заходів, які повинні бути відпрацьовані під час проведення «Дня цивільного захисту», необхідно передбачити виконання навчально-методичних та практичних заходів:

тематичні класні години, класно-групові заняття, семінари, бесіди, вікторини, відкриті уроки з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, навчальні екскурсії до аварійно-рятувальних служб, начальних закладів та установ МНС;

огляди-конкурси, радіогазети, стінна преса, демонстрація відеофільмів та презентацій, виставки,

спортивні змагання, естафети, тренування,

навчально-практичний тренінг з евакуації учасників навчально-виховного процесу з приміщень навчального закладу.

Плани підготовки та проведення "Дня цивільного захисту" розробляються особою з питань ЦЗ, відповідальною за проведення «Дня цивільного захисту», з залученням членів оргкомітету, та затверджуються керівником навчального закладу - начальником цивільного захисту.

У планах визначаються підготовчі заходи, заходи, які виконуються при проведенні “Дня цивільного захисту”, їх послідовність, час, місце, відповідальні виконавці та термін виконання.

Головна умова успішного проведення “Дня цивільного захисту” - його насиченість практичними заходами в дусі змагань, що викликають жвавий інтерес в учнів і сприяють поглибленню знань і придбанню практичних навиків, передбачення необхідних заходів для безпеки учасників і медичного контролю.

При плануванні заходів “Дня цивільного захисту” учнів навчального закладу доцільно поділяти на три вікові групи: І група — 2-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, II група — 5-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, III група — 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів та учні професійно-технічних навчальних закладів.

Прив’язка заходів, що проводяться у “День цивільного захисту” деталізується за віковими групами та термінами виконання та відображається у Плані проведення “Дня цивільного захисту”.

3. Проведення “Дня цивільного захисту” в загальноосвітньому, професійно-технічному навчальному закладі


За добу до проведення “Дня цивільного захисту” на інформаційному стенді навчального закладу вивішується оголошення про час проведення кожного заходу і відповідальні особи за їх виконання.

Цей день в навчальних закладах повинен бути святом, а насиченість програми його проведення дає можливість учням ще в стінах навчального закладу готувати себе до самостійного життя і правильно діяти в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.

У день проведення “Дня цивільного захисту” перед початком занять за розкладом (перед першим уроком першої зміни) весь постійний склад і учні вишиковуються на лінійку, а керівник навчального закладу оголошує про початок "Дня цивільного захисту".

Тривалість лінійки, як правило, не повинна перевищувати 30 хвилин.

Якщо лінійку до початку уроків повести неможливо, то про початок “Дня цивільного захисту” оголошується по шкільному радіо.

Під час проведення лінійки посадові особи, учні та запрошені до заходу гості виступають з промовами з нагоди “Дня цивільного захисту”.

По закінченню лінійки працівники та учні розходяться по класах для проведення навчальних занять за розкладом і планом “Дня цивільного захисту”.

На початку першого уроку класні керівники (класоводи) своєчасно доводять до учасників перелік заходів, в яких вони беруть участь, їх зміст та місце і час проведення.

Під час проведення першого уроку для проведення бесід з учнями (15-20 хвилин) до класу можуть бути запрошені представники відділу з питань надзвичайних ситуацій міста (району) та курсів цивільного захисту, управління (відділу) освіти і науки, молоді та спорту, шефів, ветеранів, громадськості, а також за бажанням батьків учнів.

На цей день розкладом уроків бажано передбачити опрацювання підсумкових тем програм з питань основ здоров’я, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту у вигляді відкритих уроків для кожної вікової групи.

У класах, де відпрацьовані всі теми програми, учні беруть участь у заходах «Дня цивільного захисту» й отримують необхідну теоретичну та практичну підготовку до дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Усі інші уроки проводяться відповідно до розкладу занять з виконанням практичних та навчально-методичних заходів згідно з Планом проведення “Дня цивільного захисту”.

Навчально-методичними заходами в „День ЦЗ” можуть бути:

Перша вікова група:

- тематичні класні години;

- вікторини з основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

- рольові ігри з основ здоров’я та безпеки життя;

- змагання, до програм яких включаються від одного до декількох завдань, вправ щодо руху з нескладними перешкодами, з розпізнання небезпечних явищ та подій;

- подорожі в „Країну дорожніх знаків”;

- малювання на тему небезпечних або нестандартних життєвих ситуацій;

- театралізовані покази про безпечну поведінку на вулиці та вдома;

- перегляд відео матеріалів, що висвітлюють питання надзвичайних ситуацій;

- відпрацьовуються дії по класах за сигналами оповіщення та повідомленнями штабу цивільного захисту школи.

Основною умовою проведення практичних заходів з учнями молодших класів повинно бути те що вони, як правило, відпрацьовуються без поспіху, під керівництвом своїх вчителів до початку загальношкільних заходів.

Друга вікова група:

виховні години з питань безпеки життєдіяльності;

вікторини з основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

відкриті уроки,

змагання, естафети;

тести на теми життєвих ситуацій,

ігри з правил дорожнього руху;

рольові ігри з основ безпеки життя;

про пожежну безпеку „Що ми знаємо про вогонь?”;

оформлення фотовітрин, альбомів із накопиченими матеріалами;

випуск стінних газет, що розповідають про заходи цивільного захисту.

Третя вікова група:

- семінари з обговоренням підготовлених рефератів;

- практичні заняття з вирішення ситуаційних завдань;

- вікторини з цивільного захисту;

- Брейн-ринги;

- змагання з виконання нормативів з цивільного захисту,

- спортивні естафети;

- проведення командних змагань за програмою "Школи безпеки".

Для поглибленого вивчення факторів, що можуть спричинити надзвичайні ситуації, на уроках фізики, хімії, астрономії, географії, біології тощо у цей день активно використовуються міжпредметні зв’язки, а саме, проводяться:

- на уроках малювання - конкурси малюнків про допомогу при стихійних лихах, аваріях і катастрофах;

- на уроках праці – виготовлення найпростіших засобів захисту дихання (протипилових тканинних масок, ватно-марлевих пов’язок тощо);

- на уроках з гуманітарних предметів обговорюються художні твори та історичні події, у яких висвітлюється тема надзвичайних ситуацій.

Учні старших класів можуть бути залучені до підготовки та проведення занять з основ безпеки життя у початкових класах, суддівства вікторин і естафет у молодших і середніх класах, а також - до проведення заходів з підготовки, озвучення радіогазети "Знай і умій" та ведення інших змістових радіопередач під час перерв.

За рішенням керівника навчального закладу з учнями третьої вікової групи можуть проводити екскурсії до підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, відвідувати захисні споруди та знайомити з організацією цивільного захисту одного з підприємств району (міста).

Крім того, усі учні прослуховують радіосигнал оповіщення цивільного захисту про надзвичайну ситуацію і спільно діють наприкінці уроків щодо його практичного відпрацювання. При цьому виконується умова, що учні молодших класів ці заходи відпрацювали раніше, без поспіху, під керівництвом своїх вчителів і на момент проведення загального тренування з ними підбили підсумки і закінчили заняття.
1   2   3   4

Схожі:

Навчально-методичний посібник «Дидактичні ігри з основ безпеки життєдіяльності...
...

Методичний посібник м. Чернівці
Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності чернівецької області

Уваг а, в с І м! Навчально-методичний центр цивільного захисту та...
Опіки – це пошкодження тканин тіла під впливом високої температури (кип’яток, пар, гарячий метал), хімічних речовин (кислоти, технічні...

Тематика
Про правові засади цивільного захисту”. Єдина державна система запобігання І реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного...

Методичні рекомендації щодо проведення “Дня цивільного захисту” в...
України” єдиної державної системи запобігання І реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру передбачено...

Вода джерело життя
Вовченко С. Д. – начальник Управління питань цивільного захисту Вінницької облдержадміністрації

Наказ «18» 02. 2015 р. №10 м. Дніпропетровськ Про порядок проходження експертизи
Науково-методичний центр управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради (далі – нмц) належить до зазначених науково-методичних...

Та безпеки життєдіяльності вінницької області
Рекомендовано Головним управлінням з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи...

Інформаційні матеріали на допомогу вчителям, вихователям, керівникам...
Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах

Орієнтовна тематика бесід з питань безпеки життєдіяльності
Види бесід з питань безпеки життєдіяльності із обов'язковим записом один раз на місяць у класному журналіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка