Пошук по сайту


Методичний посібник м. Чернівці

Методичний посібник м. Чернівці

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ


МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

м. Чернівці

2007


Методичний посібник “Тиждень безпеки дитини " в дошкільному навчальному закладі
Методичний посібник підготовлено методистами НМЦ ЦЗ та БЖД Чернівецької області за участю викладачів, МВН обласних курсів, МВН міських курсів під керівництвом начальника НМЦ ЦЗ та БЖД Чернівецької області полковника вн. служби Юрійчука М.О.


У посібник увійшли матеріали педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Чернівецької області, а також напрацювання щодо організації навчання дітей з безпеки життєдіяльності та проведення “Тижня безпеки дитини " в дошкільних навчальних закладах області Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної

"Тиждень безпеки дитини" в дошкільних навчальних закладах освіти проводиться щорічно в кінці навчального року за тематикою охорони здоров'я і життя дітей і з практичним закріпленням змісту сказаного і показаного вихователям та змісту варіантних дитячих ігор протягом року. Це головний захід навчального закладу у сфері цивільного захисту, до якого необхідно ґрунтовно готуватися і якісно проводити.

Метою даного методичного посібника є ознайомити педагогічних працівників з організацією та проведенням у дошкільних закладах освіти області "Тижня безпеки дитини" та удосконалити рівень теоретичної та практичної підготовки педагогів, привернути увагу до створення безпечних умов перебування дитини у довкіллі.

Методичний посібник розглянуто та затверджено на методичній раді НМЦ ЦЗ та БЖД Чернівецької області.

протокол №__ від ___.___.200__ р.

Пропонується використовувати при підготовці та проведенні занять на обласник та міських курсах цивільної оборони області з педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів, початкових класів загальноосвітніх шкіл, а також усіх хто займається вихованням і навчанням дітей з питань їх особистої безпеки.

Зміст

1. Передмова.............................................................................................

2. Визначення термінів.............................................................................

3. Методичні рекомендації щодо організації та

проведення "Тижня безпеки дитини"....................................................

4. Орієнтовне календарне планування "Тижня безпеки дитини" .......

4.1. Варіант1...........................................................................................

4.2. Варіант2...........................................................................................

4.3. Варіант3...........................................................................................

5. Кращий досвід педагогічних працівників дошкільних закладів

Чернівецької області.............................................................................

5.1. Сценарій заняття "Вогонь-друг! Вогонь-воріг!".................................

5.2.Тематичне заняття в старшій групі на тему: "Електроприлади – наші помічники"

5.3. Розвага для дітей середньої групи "Щоб не сталося біди..."................................

5.4. Заняття з ОБЖ в старшій групі "Природні стихійні лиха. Гроза" ..........................................

5.5. Комплексне заняття в молодшій групі по ознайомленню з навколишнім

середовищем "Діти і вулиця" ...........................................................................

5.6. Спеціальні ігри, вправи та етюди на розвиток і корекцію

емоційно-особистісної сфери психіки дитини..............................................................

Література.................................................................................................

1.Передмова

Дитинство - найважливіший, самобутній і неповторний період у становленні особистості, саме в цей час дитина формується фізично, психічно й інтелектуально, набуває необхідних знань, умінь та навичок, і саме в цей період вона потребує найбільшої уваги, спілкування і захисту.

Підготовка дітей в дошкільних закладах освіти проводиться у дитячих групах і в групах батьків за тематикою охорони здоров'я та життя дітей і спрямована на виховання у дітей почуття свідомого та обов'язкового виконавця установлених правил і норм поведінки при спілкуванні на вулиці з однолітками та старшими за віком людьми, в місцях переходу вулиці, у місцях купання, у відкритих водоймищах; формування вмінь щодо користування вдома газом та електричними побутовими приладами, ліфтом, іграшковими і малими транспортними засобами біля свого будинку тощо.

У роботі з батьками наголошується на їх особистій відповідальності за виховання у своїх дітей духовного і фізичного здоров'я, як основної передумови їх щасливого майбутнього, майбутнього нашої Батьківщини – України. Духовність і мораль батьків - взірець для дітей.

Протягом навчального року в дошкільному закладі проводиться планомірна робота за тематикою "0хорона здоров'я і життя дітей". Підсумки цієї роботи підводяться в кінці навчального року під час проведення "Тижня безпеки дитини”.

Метою проведення "Тижня безпеки дитини" і в цілому навчання і виховання з питань захисту життя і здоров'я у надзвичайних ситуаціях повинно бути формування у дітей:

- розуміння цінності власного життя та здоров'я, основ здорового способу життя;

- правил безпечної поведінки на ігрових і спортивних майданчиках під час ручної праці;

- правил безпечного перебування на вулицях, правил поводження з незнайомими людьми;

- навичок безпечної поведінки при агресивному поводженні однолітків або дорослих;

- уявлень про небезпечні для життя отруйні рослини, ягоди, гриби;

- уявлень про стихійні природні явища (землетрус, повінь, буря, ожеледиця, гроза, град тощо), ознайомлення дітей з їх природою, характерними ознаками, негативними наслідками;

- уявлень про основні правила поведінки в екстремальних ситуаціях;

- обережного поводження з ліками, хімічними, речовинами і побутовою хімією;

- відчуття небезпеки щодо вогню, електричного струму і правил пожежної безпеки.

2. Визначення термінів

Цивільний захист - система організаційних, інженерно-технічних, санітарно - гігієнічних, протиепідемічних та інших заход1в, які здійснюються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підпорядкованими Їм силами і засобами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, добровільними рятувальними формуваннями, що забезпечують виконання цих заходів з метою запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, які загрожують життю та здоров'ю людей, завдають матеріальних збитків у мирний час і в особливий період.

Служба цивільного захисту - державна служба особливого характеру, пов'язана із забезпеченням пожежної безпеки, запобіганням і реагуванням на інші надзвичайні ситуації техногенного, природного та військового характеру, ліквідацією їх наслідків, захистом населення і територій від негативного впливу.

Сили і засоби цивільного захисту - особовий склад і працівники органів та підрозділів цивільного захисту, добровільні рятувальні формування, пожежна та аварійно-рятувальна техніка, пожежно-технічне та аварійно-рятувальне обладнання, засоби пожежегасіння та індивідуального захисту, інше майно, призначене для гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварій, повеней, землетрусів та інших катастроф техногенного, біологічного, радіаційного, хімічного або екологічного та військового характеру, мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи;

Надзвичайна ситуація - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження або іншим чинником, що призвели (можуть призвести) до загибелі та (або) значних матеріальних втрат.

Нещасний випадок - непередбачений збіг обставин, який супроводжується людськими жертвами і травмами.

Небезпека - це негативна властивість, що проявляється у здатності її завдавати шкоди певним елементам життєдіяльності. Якщо йдеться про небезпеку для населення, то в такому разі маються на увазі явища, процеси, об'єкти, які здатні за певних умов завдавати шкоди здоров'ю чи життю людини.

Аварія - небезпечна подія техногенного характеру, яка спричинила загибель людей чи створює на об'єкті або території загрозу житлу та здоров'ю людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю.

Катастрофа - велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до тяжких, трагічних наслідків.

Стихійне лихо - явище природи, яке викликає катастрофічні обставини і характеризується раптовим порушенням нормального життя та діяльності населення, загибеллю людей, руйнуванням або пошкодженням будівель та споруд, знищенням матеріальних цінностей.

Несприятливі побутові або нестандартні ситуації – ситуації, що виникають у побуті, невиробничій сфері, які не набули масштабу надзвичайної ситуації, але являють собою загрозу життю та здоров'ю людей чи заподіянню матеріальних збитків.

Техногенна безпека - стан захищеності населення, території, об'єктів від негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

Зона можливого ураження - окрема територія або об'єкт, на яких внаслідок надзвичайної ситуації техногенного, природного чи військового характеру виникає загроза життю або здоров'ю людей чи заподіяння матеріальних втрат;

Об'єкт підвищеної небезпеки - об'єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об'єкти як такі, що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.

Потенційно-небезпечний об'єкт - об'єкт, на якому можуть використовуватися або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини, біологічні препарати, а також інші об'єкти, що за певних обставин можуть створити реальну загрозу виникнення аварії.

Небезпечна речовина - хімічна, токсична, вибухова, окислювальна, горюча речовина, біологічні агенти та речовини біологічного походження (біохімічні, мікробіологічні, біотехнологічні препарати, патогенні для людей і тварин мікроорганізми тощо), які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей та довкілля, сукупність властивостей речовин і/або властивостей їх стану, внаслідок яких за певних обставин може створитися загроза життю і здоров'ю людей, довкіллю, матеріальним та культурним цінностям.

Оповіщення - доведення сигналів і повідомлень органів управління про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аварій, катастроф, епідемій, пожеж тощо до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення.

Евакуація - комплекс заходів щодо організованого вивезення (виведення) населення з районів (місць), зон можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій і розміщення його у безпечних районах (місцях) у разі виникнення безпосередньої загрози життю та заподіяння шкоди здоров'ю людей.

Життєдіяльність - це властивість людини взаємодіяти з елементами життєвого середовища, що проявляється у повсякчасному його перетворенні та споживанні природного і створеного самою людиною.

Безпека життєдіяльності людини - така характеристика існування людини в певному місці її перебування, що відображає збалансованість між діями чинників, які загрожують життю людини, та чинників, які запобігають наслідкам дій таких загроз. Це - комплекс постійно-діючих адміністративно-організаційних заходів та дій відповідним чином підготовленого людського контингенту, що зумовлює збереження здоров'я і життя людини як у повсякденній діяльності, так і в умовах надзвичайної ситуації через дотримання учасниками заходів правил і норм самозахисту. Метою освіти з питань безпеки життєдіяльності людини є підготовка особи до активної участі в забезпеченні тривалого повноцінного життя в суспільстві, яке динамічно змінюється.

Безпека населення - це поняття, що відображає саму сутність людського життя, його ментальні, соціальні і духовні надбання, а також відбивається в тій чи в іншій сфері або виді діяльності. Безпека населення - невід'ємна складова характеристика стратегічного напрямку людства, що визначений ООН як сталий людський розвиток, тобто такий, який веде не тільки до економічного, а й соціального, культурного та духовного зростання, що сприяє гуманізації менталітету громадян і збагаченню позитивного загальнолюдського досвіду.

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій - проведення комплексу заходів, які включають аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, що здійснюються в разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру (далі - надзвичайні ситуації), і спрямовані на припинення дії небезпечних факторів, рятування життя та збереження здоров'я людей, а також на локалізацію зон надзвичайних ситуацій.

Аварійно-рятувальні роботи - робота, спрямовані на пошук, рятування і захист людей (включаючи надання їм невідкладної медичної допомоги), захист матеріальних і культурних цінностей та довкілля під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, із залученням працівників, які мають спеціальну підготовку, засоби індивідуального захисту та оснащення.

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій - підготовка та реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання технічної та природної безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації на основі даних моніторингу (спостережень), експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію або пом'якшення можливих наслідків. Крім того, змістом запобігання надзвичайним ситуаціям в галузі освіти і науки є постійно і ефективно діюча навчально-виховна система, спрямована на забезпечення мінімізації, а то і включення впливу факторів ураження надзвичайних ситуацій на учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі.

3. Методичні рекомендації щодо організації та проведення "Тижня безпеки дитини"

Перехід дошкільної освіти до особистісно-орієнтованої моделі вимагає переосмислення змісту, критеріїв оцінювання ефективності освітньої діяльності, орієнтації педагога на визначення пріоритету виховання у формуванні особистості дитини дошкільного віку. Ці зміни відображено у принципово новому документі дошкільної освіти - базовому компоненті, який поряд з іншими завданнями має на меті забезпечення достатнього рівня психофізичного розвитку та необхідної компетенції дитини для безпечного перебування у навколишньому середовищі.

Відповідно до вимог директиви начальника Цивільної оборони - прем'єр-міністра України від 10 лютого 2000 року № 2-дск та організаційних вказівок Міністерства освіти і науки України від 21 лютого 2000 року № 1/9-38 щодо підготовки учасників навчально-виховного процесу до захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій, з метою поліпшення якості організаційної практичної і навчально-виховної роботи у дошкільних закладах України по забезпеченню безпеки у надзвичайних ситуаціях, започатковано проведення щорічно у травні "Тижня безпеки дитини", що має за мету:

- поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми у дошкільних закладах з питань особистої безпеки та захисту життя у надзвичайних ситуаціях;

- удосконалення теоретичних і практичних навичок педагогічних працівників дошкільних закладів з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій;

- пропаганду кращого педагогічного досвіду з проблем виховання та організації заходів із запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

Підготовка та проведення "Тижня безпеки дитини" здійснюється обласним та районними (міськими) органами управління освітою за участю представників Головного управління МНС України в Чернівецькій області, управлінь (відділів) з питань надзвичайних ситуацій, курсів цивільної оборони (цивільного захисту), санітарно-епідеміологічної служби охорони праці, управління внутрішніх справ.

Районні (міські) органи управління освітою на місцях вивчають роботу дошкільних закладів з організації навчально-виховної роботи з особистої безпеки і захисту життя у надзвичайних ситуаціях, оцінюють загальний стан по забезпеченню безпеки життєдіяльності у дошкільних закладах, вживають заходів щодо ліквідації виявлених недоліків, пропагують та впроваджують кращий педагогічний досвід.

За підсумками роботи районні (міські) органи управління освіти визначають переможців серед дошкільних закладів, подають до обласного управління освіти узагальненні матеріали про кращий колективний та індивідуальний педагогічний досвід роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя у надзвичайних ситуаціях.
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичний посібник Посібник містить методичні поради, рекомендації...
Розділ виставки: Шляхи реалізації розвитку та впровадження нових Державних стандартів

Навчально-методичний посібник 1 Модуль «Моє здоров’я… Моє рішення…...
Профілактика наркотичних та алкогольних проблем серед учнів. Навчально-методичний посібник. /Вієвський А. М., Лепеха К. І., Балакірєва...

Методичний посібник
Прокопець Тетяна Валеріївна – вчитель фізики, спеціаліст ІІ категорії, стаж роботи 6 років

Методичний посібник Зарубіжна література
Руденко Валентина Іванівна, учитель зарубіжної літератури Водянської сзш широківського району

Методичний посібник м. Миколаїв
...

Творчі групи в системі методичної роботи Методичний посібник
Укладач Половенко О. В. – Кіровоград: Обласний інститут післядипломноїпедагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2008

Методичний посібник містить теоретичні та практичні матеріали, що...
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Вища освіта І Болонський процес Навчально-методичний посібник
Спільна Декларація “Про гармонізацію архітектури європейської системи вищої освіти“ чотирьох міністрів, що представляють Великобританію,...

О. Ф. Штанько частина 1 книги першої; професійне юридичне редагування посібника
Практичне право: протидія насильству: Навчально-методичний посібник / О. Ф. Штанько, А. О. Галай, В. В. Стаднік та ін. / у заг ред....

Методичний посібник викладача «Урок основна форма організації навчання в птнз»
Посилення ролі професійно-технічної освіти як динамічної системи, що здійснює активний вплив на подальший розвиток економіки держави,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка