Пошук по сайту


Урок-квк «Електричні явища»

Урок-квк «Електричні явища»

Довговойнилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Урок-КВК

«Електричні явища»

Підготував:

вчитель фізики

Куриляк І.Ф.


2010 р.


Мета: закріпити знання учнями основних понять і законів з даної теми, сприяти кращому засвоєнню їх в ігровій формі; формувати вміння швидко знаходити правильну відповідь на поставлене запитання; розвивати логічне мислення учнів; прищеплювати їм почуття взаємодопомоги та особистої відповідальності.


Очікувані результати.

Після уроку учні зможуть:

 пояснювати закони постійного струму;

 розрізняти закон Ома для ділянки кола і закон Ома для повного кола;

 формулювати закони послідовного і паралельного з’єднання;

 розуміти зв’язок між роботою і потужністю електричного струму;

 читати і креслити схеми електричного кола.

Обладнання: електричні схеми, кросворд, вікторини, вірші та казки про електричні явища, чорні скриньки (2 шт.), пісні і загадки, список професій, пов’язаних з електричними або електромагнітними явищами, досліди, назви міст України, навчальне обладнання для проведення дослідів по електричних явищах.
ХІД УРОКУ- ГРИ
І. Вступне слово вчителя.

ІІ. Оголошення теми й очікуваних результатів.

Учитель. КВК – це весела гра, коли усі поділяються на боліль­ників і гравців. Гравці команди, що виграла, заряджені позитивно, а ті, які програли,– негативно. Журі заряджене нейтрально.

Перед тим, як розпочати нашу гру, необхідно вибрати журі.

Прошу зайняти журі свої місця...

Кожен конкурс буде оцінюватися за 5-бальною системою.

А тепер у путь!

На сцену запрошуються команди 10-х класів. Прошу капітанів представити свої команди.


ІІІ. Привітання команд.

ІV. Проведення конкурсів.
І конкурс – Розминка «Електровікторина»

(В цьому конкурсі командам буде задано 10 запитань.

За кожну правильну відповідь команді нараховується 1 бал.)

1. Речовина, що не проводить електрику. (Діелектрик)

2. Частинки, з яких складається ядро атома. (Нейтрон, протон)


– 2 –


3. Прилад, що служить для виявлення заряду. (Електроскоп)

4. Креслення, на якому зображений спосіб з'єднання електричних
приладів у коло. (Схема)

5. Явище упорядкованої дії заряджених частинок. (Струм)

6. Частина електричного кола, що служить для з'єднання інших
її частин. (Провід)

7. Співавтор Джоуля. (Ленц)

8. Одне з місць на джерелі струму, до якого приєднана клема для
ввімкнення його в електричне коло. (Полюс)

9. Джерело струму, що потребує попереднього зарядження. (Акумулятор)

10. Яка тварина допомогла зробити відкриття в галузі електроніки? (Жаба)
II конкурс – «Чи є помилка в схемі?»

(Електричні схеми роздаються командам. Кожна команда повинна знайти помилку в схемах.

Команді, яка швидше надала правильну відповідь нараховується 2 бала за дві схеми)ІІІ конкурс – «Чи знаєш ти формули?»

(Кожному учаснику двох команд надається по одній формулі. Потрібно визначити, чи є помилка у формулі. За правильну відповідь – 1 бал.)1.

2.

3.

4.5.

6.

7.

8.


9.

10.ІV конкурс. Вікторина.

(Зачитується запитання із підказками для двох команд.

Відповідь після 1-ої підказки – 4 бала, 2-ої – 3 бала, 3-ої – 2 бали, 4-ої – 1 бал)

Завдання І. Що це таке?

Підказка 1. Її зручно розподіляти між різноманітними спожива­чами.


– 3 –

Підказка 2. Її доволі просто передавати на значні відстані майже без втрат.

Підказка 3. Вона найбільш універсальна і легко перетворюється на інші види.

Підказка 4. Її виробляють на електричних станціях.
Відповідь. Електрична енергія.
Завдання II. Яка це частинка?


Підказка 1. Значення її заряду визначив американський учений Роберт Міллікен.

Підказка 2. Ця частинка є складовою атома.

Підказка 3. Ця частинка має від'ємний заряд.

Підказка 4. Ці частинки рухаються навколо атомного ядра.
Відповідь. Електрон.
Завдання III. Про що свідчать такі досліди?


Підказка 1. Дослід Толмена і Стюарта, а також досліди Мандельштама та Папалексі.

Підказка 2. Відхилення магнітної стрілки, розміщеної під або над провідником зі струмом.

Підказка 3. Робота мікродвигуна від гальванічного елемента.

Підказка 4. Світіння лампочки від гальванічного елемента (демон­стрування цих дослідів або плакатів, на яких зображені відповідні малюнки).
Відповідь. Електричний струм – це впорядкований рух заряджених частинок, зокрема вільних електронів.
Завдання IV. Хто цей учений?
Підказка 1. Його праці стосуються електрики і магнетизму.

Підказка 2. Він дослідив силу взаємодії між двома зарядженими тілами.

Підказка 3. У 1785 році він сформулював закон взаємодії точкових зарядів.

Підказка 4. Його ім'ям названо одиницю заряду.
Відповідь. Кулон Шарль Огюстен.
Завдання V. Що це?

Підказка 1. Воно реально існує в навколишньому середовищі.

Підказка 2. Воно невидиме, але його легко виявити, маючи, наприклад, два заряджених тіла.

Підказка 3. Через нього здійснюється взаємодія заряджених тіл чи частинок. Підказка 4. Воно існує навколо заряджених тіл.
Відповідь. Електричне поле.

– 4 –


Завдання VI. Як називається цей електричний прилад?


Підказка 1. Складовими частинами цього приладу є дві лейденські банки.

Підказка 2. Складовими цього приладу є два диски із силікатного скла «Фурко».

Підказка 3. Він призначений для дослідів з деякими приладами, наприклад, «Електричний султан».

Підказка 4. За допомогою цього приладу демонструють електричну іскру.
Відповідь. Електрична машина.
Завдання VII. Яка загальна назва таких частинок?

Підказка 1. Вони утворюються під час нагрівання газу.

Підказка 2. Вони утворюються під час розпаду молекул.

Підказка 3. Одні з них позитивно заряджені, інші – негативно.

Підказка 4. Їх називають аніонами та катіонами.
Відповідь. Іони.
Завдання VIII. Назвіть цей атом.
Підказка 1. Ці атоми входять до складу надважкої води.

Підказка 2. Навколо його ядра обертається один електрон.

Підказка 3. У його ядрі містяться два нейтрони.

Підказка 4. У таблиці хімічних елементів він займає клітинку під номером 1.
Відповідь. Надважкий Гідроген – тритій.
Завдання IX. Як називається цей електричний прилад?


Підказка 1. У нього немає шкали.

Підказка 2. Цей прилад складається з циліндричного корпусу й ебонітового ізолятора з металевим стрижнем.

Підказка 3. До металевого стрижня в його нижній частині прикріп­лено дві паперові смужки.

Підказка 4. Цей прилад служить для виявлення електричних зарядів.
Відповідь. Електроскоп.
Завдання X. Який це дослід?

Підказка 1. Він ілюструє магнітну дію струму.

Підказка 2. Він переконує в тому, що навколо провідника зі стру­мом існує магнітне поле.

Підказка 3. Для демонстрації цього досліду використовують джерело струму, прямий провідник, магнітну стрілку на підставці.


– 5 –

Підказка 4. У1820 році датський фізик виявив дію електричного струму на магнітну стрілку.
Відповідь. Дослід Ерстеда.
Завдання XI. Яка дія електричного струму (спільна для всіх) проявляється у таких випадках?

Підказка 1. За полярним колом можна спостерігати так зване полярне сяйво.

Підказка 2. В містах у нічний час можна побачити різнокольорові електричні рекламні написи: назви магазинів, кафе, готелів та ін.

Підказка 3. У багатьох організаціях, установах і квартирах навіть вдень працюють так звані лампи денного світла.

Підказка 4. Блискавка.
Відповідь. Світлова дія.
Завдання XII. Назвіть явище, на основі якого можна пояснити наведені нижче приклади на основі життєвих спостережень (пояснення цього явища – на вибір учителя).
Підказка 1. Одяг із синтетичної тканини дуже швидко забрудню­ється.

Підказка 2. При друкуванні папір у друкарських машинах закру­чується і рветься. Щоб зменшити відходи, виробниче приміщення зволожують.

Підказка 3. Легкозаймисту речовину наливають у пластмасову і металеву посудини, наприклад, каністри. Однак раптом вибухає речовина, яку заливали в пластмасову посудину.

Підказка 4. Мабуть, ви помічали, що з бензовоза звисає і волочить­ся по землі

залізний ланцюг. Якщо ланцюг випадково відірветься, а цього не помітить водій, то під час заповнення бензовоза або під час його руху можливий вибух.
Відповідь. Електризація.
V конкурс. «Розминка».

Завдання 1. На демонстраційному столі розміщено електричні прилади з порядковими номерами. Наприклад: амперметр, вольтметр, електрична лампочка на підставці, вимикач, реостат, електричний дзвоник, резистор, вимикач, гальванометр, електроскоп, електрофорна машина та ін. Капітани команд обирають по одному учаснику з команди. Кожен учасник підходить до столу і витягує картку з порядковим номером приладу. Потім він повинен записати на дошці його назву, позначення на електричній схемі і дати коротку характеристику (призначення, ціна поділки, як підключається в коло і т. ін.).

– 6 –


Умови гри

 За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал.

 За неповну відповідь – 0,5 бала.

  • За підказку накладається штраф 1 бал.


Завдання 2. Капітани команд обирають одного учасника серед тих, хто ще не брав участі в грі. Кожен учасник витягує картку (картки розкладено на столі).
Умови гри

 Кожен учасник має відповісти на запитання, записане на картці.

 За правильну відповідь нараховується 1 бал.

 За неповну відповідь – 0,5 бала.

 За підказку накладається штраф 1 бал.

 Бали нараховуються тому учаснику, який швидше і правильно дав відповідь.

 На обмірковування відводиться до 10 с.


Картка № 1

Сформулюйте закон Ома і запишіть його математичний вираз.


Картка № 2

За якою формулою обчислюють роботу електричного струму? Запишіть її на дошці.

Картка№ 3

Запишіть формулу потужності електричного струму. Як нази­вається основна одиниця вимірювання потужності?

Картка № 4

Чому дорівнює загальна напруга на ділянці кола, що складається з послідовно з'єднаних резисторів? Запишіть вираз для її обчис­лення.
Картка № 5
Три резистори опором R1, R2, і R3 з'єднані послідовно між собою. Запишіть вираз, за яким можна обчислити повний опір всіх трьох ділянок разом.
Картка № 6

Запишіть формулу, за якою обчислюють силу струму в нерозга-луженій частині кола паралельно з'єднаних провідників.


– 7 –


Картка № 7


Який вираз використовують для обчислення загального опору ділянки кола з паралельно з'єднаними резисторами?
Картка № 8
Що ви можете сказати про силу струму на різних ділянках кола з послідовним з'єднанням споживачів?
Картка № 9

Що можна сказати про напругу на паралельно з'єднаних провід­никах?
Картка № 10


Запишіть формулу і сформулюйте закон Джоуля – Ленца.
Слово журі.

(Ведучий оголошує результати п’ятого туру.)
VI конкурс. «Лірика і фізика».

Учасники обох команд читають вірші, в яких вживались би слова: електрика, сила струму, напруга, опір, ампер, вольт, ом, ват, джоуль, закон Ома, амперметр, вольтметр, ватметр (домашня заготовка).

Умови гри

 Виграє та команда, яка прочитала більшу кількість різних віршів.

 Кожен вірш оцінюється 5-ма балами.

Слово журі.

(Ведучий оголошує результати VI туру)
VII конкурс. «Чорна скринька».
На демонстраційному столі лежать дві коробки, зафарбовані у чорний колір.

Кожній команді потрібно відгадати, що знаходиться в чорній скриньці.

– 8 –


Умови гри: за правильну відповідь після першої підказки – 5 балів,

після другої – 4 бали і т. д.

Підказки для першої команди

Підказка № 1. Цей прилад складається із футляра, в якому вмонтовані вимірювальний механізм, випрямляч і перемикальний механізм. В ящику футляра вміщені шунти.

Підказка № 2. Вимірювальний механізм цього приладу виготов­лений за принципом магнітоелектричної системи.

Підказка № 3. Цей демонстраційний прилад використовувався під час вивчення будови і принципу роботи приладів цієї системи, закону Ома та ін.

Підказка № 4. Цей прилад має три шкали, одна з яких з нулем посередині.

Підказка № 5. На шкалі цього приладу написана буква А.
Відповідь. Демонстраційний амперметр.
Підказки для другої команди


Підказка № 1. Такі прилади використовують для демонстрування різних дослідів з електрики при вивченні законів електричного струму.

Підказка № 2. Він складається з металевого каркасу на чотирьох ніжках.

Підказка № 3. Всередині приладу є фарфоровий циліндр.

Підказка № 4. На цьому циліндрі намотано провідник, по якому ковзає повзунок.

Підказка № 5. Прилад призначений для зміни сили струму в колі.

Відповідь. Реостат.

VIIІ конкурс. «Найкмітливіші».


Умови гри (їх оголошує ведучий)
1. Ведучий почергово оголошує запитання для кожної команди.

2. Кожний член команди відповідає лише на одне запитання і не більше.

3. За правильну відповідь нараховується 1 бал, за неповну – 0,5 бала, а підказку накладається штраф 1 бал.

4. На обмірковування відповіді виділяється до 3-4 с.
Запитання.
1. Якщо знімати хутряний одяг, то можна помітити і почути легенький тріск. Поясніть це явище.

(
– 9 –
Внаслідок тертя хутро електризується і, торкаючись тіла чи інших предметів, розряджається через них. Це супроводжується проскакуванням іскор.

2. Враховуючи значну здатність бензину до електризації, його не зберігають в поліетиленових каністрах. Чому?

(Поліетилен – добрий ізолятор. Він має також добру здатність до електризації. Під час наливання або виливання бензину може виникнути іскровий розряд, і бензин спалахне.

3. Чому літаки на летовищах заземляють під час заправки пальним?

(Пальне, проходячи трубами, електризується. Заземлення призводить до стікання зарядів у землю. Це при перекачуванні пального запобігає його запалюванню.)

4. Чому птах, котрий сів на провід лінії електропередачі високої напруги, зразу ж злітає знього?

(Тіло птаха дістає електричний заряд. Внаслідок цього незвичного відчуття, птах і злітає з проводу).

5. Чому після вимкнення телевізора тканина, що нею закривають екран, прилипає до нього?

(Залишковий заряд екрана різнойменно електризує тканину.)

6. Уночі під час грози на вістрях блискавковідводів та верхівках дерев іноді спостерігається свічення. Поясніть його походження і природу.

(Під впливом заряджених грозових хмар виникають електричні заряди на поверхні Землі. Через високі загострені предмети заряди вилучаються в навколишнє повітря. Утворюючи свічення.)

7. Повітря влітку внаслідок рухів висхідних потоків електризується через тертя. Це зумовлює блискавку. Чому це явище взимку зустрічається дуже рідко?

(Взимку відсутні сильні висхідні потоки, необхідні для виникнення в хмарах електричних зарядів. Тому в наших широтах зимові грози є рідкісним явищем. На узбережжі Норвегії внаслідок близькості Гольфстриму інтенсивні висхідні потоки спостерігаються і взимку, а тому зимові грози є там звичним явищем.)

8. Чому пил більше осідає на внутрішніх деталях радіоприймача або телевізора?

(Тому що деталі телевізора зберігають електричний заряд на поверхнях. Осіданню пилинок також сприяють конвекційні потоки повітря. Що виникають під час нагрівання деталей.)

9. Де краще ховатися від блискавки: в долині, де є озеро або річка, чи на кам’янистих горбах?

(Гірські породи погано проводять електричні заряди, тому краще ховатися на горбах.)

10. Листяні дерева частіше вражаються блискавкою, ніж хвойні. Як це пояснити?

Листяні дерева для свого росту вимагають більше вологи, а тому їхнє коріння заглиблюється в землю до рівня грунтових вод. Отже, їхні стовбури соковитіші і ліпше проводять електрику.

11. Які речовини проводять електричний струм?

(метали, розчини кислот, лугів, солей).

12. В якому напрямі рухаються електрони в металах під дією електричного поля?

(від від’ємного полюса джерела струму до додатного).

13. Причиною виникнення електричного струму в розчинах кислот, лугів, солей є…

(додатньо та від’ємно заряджені іони).

14. За напрям струму приймається напрям…Вкажіть від якого полюса джерела струму до якого. (від додатного до від’ємного).

15. Назвати умови для існування електричного струму. (Наявність заряджених частинок та електричного поля).

16. Навести приклади джерел електричног струму. (Генератор, гальванічні елементи, акумулятор, термоелементи, фотоелементи, сонячні батареї,…)


– 10 –

(У разі неправильної відповіді слід передати слово команді-суперниці).
Слово журі

Журі оголошує результати VIII конкурсу.

ІХ конкурс. «Змагання ерудитів».

Кросворди роздаються кожній команді. Команда, яка швидше розгадала цей кросворд, одержує 10 балів.

Кросворд

По горизонталі:1. Джерело струму (елемент), в якому внутрішня енергія нагрівача претворюється в електричну. ( Термоелемент).

2. Джерело струму, в якому світлова енергія безпосередньо перетворюється в електричну. (Фотоелемент).

3. Креслення, на якому зображений спосіб з’єднання електричних приладів у коло. (Схема).

4. Матеріал, з якого виготовляють балон лампи розжарення. (Скло).

5. Італійський вчений, який побудував перше джерело струму. (Вольта).

6. Тугоплавкий метал, який використовують для спіралі ламп розжарення.

( Вольфрам).

7. Американський винахідник, який удосконалив лампу розжарення та створив для неї патрон. (Едісон).

8. Винахідник дугової лампи – електричної свічки. ( Яблочков).

9. Італійський вчений, на честь якого названі елементи – хімічні джерела струму.

( Гальвані).

10. Джерело струму, що потребує попередньої зарядки. (Акумулятор).


– 11 –

По вертикалі:

Енергія, яка легко претворюється в механічну, теплову, хімічну, світлову. Її зручно розподіляти між найрізноманітнішими споживачами, можна досить просто

передавати на значні відстані без значних втрат.

Якщо кросворд розгаданий правильно, то вийде ключове слово – електрична.
(Журі стежить за ходом змагання.)

Х конкурс. «Назвіть прізвище».

Назвіть ученого, прізвище якого складається з п'яти букв, причому: перша – перша в назві електрода, приєднаного до позитивного полюса джерела струму; друга – друга в назві одиниці опору; третя – третя в назві приладу для вимірювання сили струму; четверта – четверта в назві одиниці сили струму; п'ята (вона ж остання) – остання в назві приладу для вимірювання напруги.

(Ампер: анод (А); Ом (м); амперметр (п); ампер (е); вольтметр(р))

ХI конкурс. «Капітани, капітани...».

1. Запропонувати скласти схему з'єднання джерела струму, дзвоника і двох кнопок, що дозволяє подзвонити з двох різних місць.
2. Запропонувати скласти схему кола, у якому дві лампи і два клю­чі, причому лампи 1 включає і вимикає ключ 1, а лампа 2 загоряється тільки при замиканні обох ключів.– 12 –

ХII конкурс. "Знавці пісень".


Команди називають пісні, в яких згадуються електричні або електромагнітні явища. Значить, вказати назву пісні 2-3 рядки з пісні, де згадується ці явища. Прохання не повторюватися. Оцінка конкурсу – кожна пісня оцінюється в 1 бал.

Після цього конкурсу журі оцінює відповіді капітанів.
ХIІІ конкурс. "Знавці професій".


Команди повинні назвати якнайбільше професій, пов'язаних із електричними або електромагнітними явищами. Кожна названа професія оцінюється в 1 бал. Перемагає команда, яка останньою називає професію. Прохання не повторюватися.
XІV конкурс. "Знавці загадок ".

Команди повинні зачитати якнайбільше загадок, у яких згадується слово "електрика" , "електромагнітні явища".

XV конкурс. «Демонстрація дослідів».
1) Картоплина як джерело живлення.

2
– 13 –
) Надувна кулька і газета.
XVІ конкурс. «Ти – мені, я – тобі».

(Домашнє завдання)

(Кожна команда ставить по три питання суперникам)

За правильну відаовідь по 1 балу.
XVІІ конкурс. «Відгадай назву приладу».

(хто швидше?)

(Розташувати назви міст так, щоб з початкових букв утворилась назва фізичного приладу, а потім знайти його і пояснити, для чого він потрібний.)

Підказка. Вважати букву «є» за «е».

Київ, Уфа, Мінськ, Звенигород, Рига, Новосибірськ, Алушта, Єреван. (Мензурка)

Анапа, Рига, Москва, Тернопіль, Макіївка, Рівне, Павлоград, Єреван, Єнакієве. (Амперметр)
XVIII конкурс. «Кроки і терміни».

(для капітанів)

Учень йде і під час кожного кроку називає:

1 – фізичні величини;

2 – фізичні прилади.
Виграє той, хто більше назве наукових понять.


XІХ конкурс. «Експериментальний».
На столі лежить різне обладнання. Команди вибирають те, яке їм необхідне для проведення експерименту.

1) Визначення опору провідника.

2) Вимірювання потужності електроламочки.
V. Підбиття підсумків уроку-гри.

VI. Рефлексія: Що нового ви дізнались на уроці?

 Чи досягли поставленої перед вами мети?

 Чи задоволені ви своєю роботою?

 У чому відчували труднощі?

 Чи до вподоби вам такий вид роботи?

Продовжіть, будь-ласка, речення:
 Під час сьогоднішнього уроку мене найбільше вразило (мені найбільше запам’яталося, сподобалося)…

 Раніше я не знав(ла), а тепер знаю…


VIІ. Домашнє завдання.
Повторити:


1) розділ 3., Тема «Електричне поле» §§ 42-58.

2) розділ 4., Тема «Закони постійного струму» §§ 59-62.

– 14 –

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок вивчення нового матеріалу
Тема. Фізика – наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, магнітні та світлові явища

Явища природи. Механічні явища. 5 клас. Мета
Основні поняття І терміни: механічні, теплові, електричні, магнітні, хімічні, звукові, світлові явища, механічний рух, траєкторія,...

Явища, фізичні явища, хімічні явища, хімічні реакції, ознаки хімічних...
Фізичні й хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин

Тема уроку: явища фізичні І хімічні. Хімічна реакція. Ознаки хімічних...
Закріпити І поглибити знання учнів про фізичні явища. На основі знань про фізичні явища сформувати поняття „хімічного явища”, навчити...

Тема: «Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність.»
Мета: формувати в учнів уявлення про основні групи природних явищ, їх прояв у довкіллі та значення для життя

Явища природи. Механічні явища. 5 клас. Мета
...

Конспект уроку Тема: Фізичні І хімічні явища
Мета: повторити та поглибити знання про фізичні І хімічні явища (реакції); з'ясувати ознаки

Урок №1. Тема уроку: Тепловий стан тіл І температура. Вимірювання температури
Мета уроку: Сформувати в учнів знання про тепловий стан тіл, температуру тіла. Виробити вміння користуватися термометрами, розвивати...

Урок №6 Рівноприскорений рух. Прискорення. Швид­кість тіла І пройдений...
Урок №1 Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло І матеріальна точка....

Урок 48. Підсумковий урок. Територіальний поділ україни навчальна мета
Навчальна мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання з вивчених тем; перевірити рівні засвоєння навчального матеріалу,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка