Пошук по сайту


Методичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів області

Методичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів області

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6


Методичні рекомендації

щодо змісту варіативної складової робочих навчальних планів

загальноосвітніх навчальних закладів області

на 2011/2012 н.р.
Початкова школа

У 2011/2012 н.р. робочі навчальні плани для початкової школи складаються за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005р. № 682. Додаткові години на предмети варіативної складової, курси за вибором індивідуальні та групові заняття рекомендуємо розподілити так:

1 клас – 2 години

І варіант – 1 година – українознавство, 1 година – за вибором навчального закладу;

1 клас – 2 години

ІІ варіант – 0,5 години/українознавство; 0,5 години – індивідуальна робота з дітьми; 1 година – за вибором навчального закладу;

2 клас – 3 години

І варіант 0,5 – години/українознавство; 0,5 години – індивідуальна робота з дітьми; 1 година – підсилення предметів інваріантної складової; 1 година – за вибором навчального закладу;

2 клас – 3 години

ІІ варіант – 1 година – українознавство; 1 година – підсилення предметів інваріантної складової; 1 година – за вибором навчального закладу;

3-4 класи – 3 години

І варіант – 1 година – українознавство, 1 година – підсилення предметів інваріантної складової; 1 година – за вибором навчального закладу;


3-4 класи – 3 години

ІІ варіант – 0,5 години – українознавство; 0,5 години – індивідуальна робота з дітьми; 1 година – підсилення предметів інваріантної складової; 1 година – за вибором навчального закладу.

Години варіативної складової робочого навчального плану, що використовуються за вибором загальноосвітнього навчального закладу на вивчення курсів, реалізуються навчальними програмами, які мають гриф Міністерства освіти і науки України (лист МОН України від 07.07.2008 р. № 1/9-433 «Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році»):

– за навчальними посібниками «Варіативна складова Типових навчальних планів». 1-4 класи. книга 2/Упор.: Л.Ф.Щербакова, Г.Ф.Древаль. – Тернопіль: Мандрівець, 2011.–248с.;

– за навчальними посібниками «Варіативна складова Типових навчальних планів». 1-4 класи / Упор.: Л.Ф.Щербакова, Г.Ф.Древаль. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 240с.;

 • «Українознавство», 1-4 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ, 2008. – Українське агентство інформації та друку «Рада»;

 • «Риторика», 1-4 класи (автор: В.Науменко, М.Захарійчук);

– «Християнська етика в українській культурі», 1-4 роки навчання, авт. Чернуха В.Г., Бєлкіна Е.В. (КМПУ ім. Б. Грінченка, 2007 p.);

– «Розмаїття релігій і культур світу», 1-12 роки навчан­ня (експериментальна програма), авт. Вільченко Є.В. (гімназія № 18 м. Луцька Волинської обл.);

– «Зарубіжна література», 2-4 класи, авт. Мовчун А.І. (В-во АВДІ, 2007 p.);

– «Поетика», 2-4 класи, авт. Петровська Т.В. (В-во «Генеза», 2007 p.);

– «Логіка», 2, 3, 4 класи, авт. Митник О.Я. (В-во «Початкова школа», 2002, 2003, 2004 pp.);

– «Логіка», 1-4 класи, авт. Гісь О. (В-во «Світ», 2002 p.);

– «Комп'ютерна азбука. Основи комп'ютерної гра­мотності та ознайомлення з навколишнім світом», 1 клас, авт. Бєлкіна Е.В., Коваленко О.Т. (КМПУ ім. Б. Грінченка, 2005 p.);

– «Сходинки до інформатики», 2-4 клас, авт. Рівкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Рівкінд Й.Я. (КМПУ ім. Б. Грінченка, 2005 p.);

– «Хореографія», 1-4 класи, авт. Тараканова О.П. (Ж-л «Початкова школа», № 12, 2003 р.);

– «Азбука споживача», 1-2 роки навчання, авт. Бородачова Н.В., Лаврентьева Г.І. (Інститут споживчих програм, 2008 p.);

– «Основи споживчих знань», 1-11 роки навчання, авт. Гільберг Т.Г., Довгань А.П., Капіруліна Т.Л. та ін. (ТОВ «Навчальна книга», 2008 p.);

– Розвиток продуктивного мислення. 1-4 класи (автор О.Гісь);

– Русский язык 2-4 классы (автори: И.Гудзик, И.Лапшина);

 • Основи християнської етики. 1-4 класи (автори: В.Жуковський, Т.Барщевський, А.Васьків, М.Влад, О.Гаврисюк; І.Гнатів, Р.Голянчук, Г.Добош, Р.Євтушенко, Т.Клинченко, Н.Лахман, М.Николин, О.Огірко);

 • Абетка харчування. 1-4 класи (автори: О.Ващенко, С.Свириденко, О.Чорновіл);

 • Дорога в дивосвіт. 1-4 класи (автор Н.Поліщук);

 • Народна вишиванка. 2-4 класи (автор Л.Свінціцька);

 • Абетка театрального мистецтва. 1-4 класи (автор Л.Петренко);

 • Основи театральної грамоти. 1-4 класи (автор Л.Самсоненко);

 • Морально-естетичне виховання. 1-4 класи (автор Л.Слотвинська);

 • Поетика. 1 клас (автор Т.Петровська).

Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів дозволяється вносити корективи відповідно до методичних рекомендацій щодо змісту регіонального компонента варіативної складової навчальних планів на 2011/2012 н.р.

Загальноосвітні навчальні заклади з румунською мовою навчання

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», основних змін до Державного стандарту початкової загальної освіти, затверджених рішенням колегії Міністерства освіти і науки України «Про перехід початкової школи на новий зміст та структуру навчання» від 20 жовтня 2005 року, на виконання Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти України» від 20 березня 2008 року № 244/2008, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів, загальноосвітні навчальні заклади з румунською мовою навчання складають робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової. Варіативною складовою Типового навчального плану початкової школи з навчанням російською чи іншою мовою національних меншин (додаток № 3 до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 р. № 682) для учнів 1-4 класів передбачено від однієї до 2 додаткових годин.

При вивченні державної мови вважаємо за необхідне з 2011/2012 навчального року збільшити кількість тижневих годин з української мови у 2-4 класах за рахунок варіативної складової робочого навчального плану шкіл.

Програмний матеріал додаткових годин з державної мови у 2-4 класах включається до тематичного планування з цього предмету.

Записи у журналі здійснюються в розділі «Українська мова» – 2-4 класи, а не виносяться на окрему сторінку.

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття:

п/п

Додаткові години на предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

1 год.

2 год.

2 год.

2 год.

1.

Українська мова2

2

2

2.

Українознавство

1

-

3.

Християнська етика в українській культурі

1

-


З метою створення сприятливих умов для оволодіння учнями ЗНЗ з румунською мовою навчання державною мовою рекомендуємо щотижня один день вважати днем української мови. У цей день бажано усі навчальні предмети, крім румунської мови та читання, іноземної мови, у 2-4 класах викладати державною мовою; проводити виховні заходи (радіо-вікторини, святкові ранки, диспути, зустрічі з українськими письменниками Буковини); учителям та учням на перервах спілкуватися державною мовою.

З метою збереження наступності викладання української мови у початковій та основній школі доцільно проводити спільні засідання методичних об’єднань вчителів української мови 5-7 класів та вчителів 4 класів.
Українська мова і література

Головне завдання вивчення української мови як державної – підготовка мовно-грамотної людини з високим рівнем комунікативної компетентності. Тому уже в 5-7 класах представленість мають мати елементи допрофільної підготовки школярів з української мови та літератури і здійснюватися за рахунок, по-перше, активного використання варіативної складової Типового навчального плану (тобто шляхом збільшення кількості навчальних годин, які відводяться на вивчення цих предметів), а по-друге, шляхом упровадження в навчальний процес системи додаткової роботи школярів з української мови та літератури у формі введення курсів за вибором та факультативів на диференційованій основі, що дає змогу максимально враховувати індивідуальні розумові особливості учнів та виявити їхні інтереси й нахили до певних предметів з метою профорієнтації.

У 8-9 класах ступінь використання варіативної складової навчального плану має значно зрости за рахунок упровадження курсів за вибором та факультативів з метою формування готовності учнів до навчання у старшій школі в умовах профілізації.

Вивчення української мови і літератури у 10-11 класах як профільних дисциплін філологічної спеціалізації неодмінно має супроводитися спецкурсами (курсами профільного доповнення). Ці курси сприяють кращому засвоєнню школярами основного курсу української мови, зміцненню навичок аналізу різних мовних явищ, підвищують рівень мовного чуття дітей, форму­ють їхні комунікативні компетенції. Вони покликані поглиблювати філологічну підготовку школярів, роз­ширювати їхню лінгвістичну ерудицію, забезпечувати досконаліше володіння мовою, готувати учнів до кра­щого сприймання наукових курсів у вищій школі. За їхньою допомогою розвиваються творчі здібності учнів, зростає частка самостійної, індивідуальної, ди­ференційованої навчальної роботи, якнайповніше вра­ховуються здібності кожного школяра.

Програми курсів за вибо­ром та факультативів, пропоновані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Укра­їни:

Збірник програм курсів за вибором і факультативів з української мови / За загальним редагуванням К.В. Таранік-Ткачук. - К.: Грамота, 2011.

Збірник програм курсів за вибором і факультативів з української мови / За загальним редагуванням К.В. Таранік-Ткачук. - К.: Грамота, 2011.

Програми спецкурсів та факультативів з української мови / Упоряд. В. Федоренко, Г. Федяй. – К.: Вид. дім «Шкільний світ», 2006. – 120 с.

Українська мова й література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 7-11 класи. Вип. 1. – К.: Ред. журн. «Дивослово», 2007. – 252 с.

Українська мова й література. Програми факультативних курсів: 8-11 класи. Вип. 2. – К.: Видавництво «Дивослово», 2008. – 176 с.

Ці програми відображають увесь спектр філологічної тематики на сучасному етапі розвитку науки про мову, спрямо­вані на поглиблення мовної поінформованості учнів, вироблення у них наукового погляду на мовні явища, навичок активного володіння нею, термінологією та понятійним апаратом її глибокого вивчення. Умовно їх можна поділити на дві групи: призначені для використання виключно в класах філологічного профілю та класах поглибленого вивчення україн­ської мови і призначені до використання в класах будь-якої спеціалізації та профільності, зокрема й філологічної.
Сприятимуть піднесенню рівня мовної і літературної освіти школярів програми курсів за вибором та факультативів, схвалені Вченою радою ІППО Чернівецької області:

 • «Основи виразного читання», 5-6 класи (укладач С.Я. Міцек);

 • «Орфоепія сучасної української літературної мови», 6-7 кл. (укладач І.М. Білобрицька);

 • «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія», 6-7 класи (укладач С.Я. Міцек).


Іноземні мови

Іноземна мова вивчається у класах різних профілів як обов’язковий предмет. Кількість навчальних годин є диференційованою і визначається Типовими навчальними планами та чинними програмами, які рекомендовані МОНУ.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Харківської області у 2014/2015 навчальному році (електронний посібник)...
Нормативно-правові вказівки та науково-методичні рекомендації з питань формування робочих навчальних планів І добору навчальних програм...

Методичні рекомендації щодо організації, підготовки та проведення...
Методичні рекомендації для педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, майстрів виробничого навчання І викладачів...

Пояснювальна записка до робочого навчального плану
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Пояснювальна записка до Типових навчальних планів загальноосвітніх...
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня

Пояснювальна записка до Типових навчальних планів загальноосвітніх...
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Робочий навчальний план Валківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу...
На виконання наказу Департаменту освіти І науки Чернівецької облдержадміністрації від 27. 08. 2014 р. №31 «Про зміни в структурі...

Про окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної...
«Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році» та з метою роз’яснення окремих аспектів вивчення навчального...

Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу учнів 5-11 класів...
Вінниця, вул. Козицького 33, тел. 61-16-69, факс 53-15-02, e-mail: vinБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка