Пошук по сайту


Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Херсонській області організація роботи методичних комісій

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Херсонській області організація роботи методичних комісій

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Рег.№ від 08.02.2010р.№ 25-12\07

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти

у Херсонській області


ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ

Збірник

методичних матеріалів

на допомогу головам методичних комісій

загальноосвітнього циклу ПТНЗ

Херсон -2010


Л.М.Морозова . Організація роботи методичних комісій. Збірник .

м. Херсон, НМЦ ПТО , 2010,с.


Упорядник: Морозова Лариса Миколаївна, методист навчально-

методичного центру ПТО у Херсонській області.

У методичному збірнику зібрано матеріали щодо удосконалення роботи методичних комісій (МК) загальноосвітнього циклу ПТНЗ; визначені основні напрямки роботи методкомісій; приведені приклади питань , які можуть розглядатися на засіданнях МК; представлені орієнтовні програми роботи над окремими питаннями методичної роботи; наводиться приблизний план роботи та надається перелік основних питань роботи з окремих предметних МК, анкети членів комісії «Мої проблеми , успіхи та перспективи»; наводяться приклади нетрадиційних методів і прийомів проведення засідань методичних комісій; висвітлена орієнтовна програма роботи МК з питання вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду.

Збірник призначений для використання в роботі голів методичних комісій загальноосвітнього циклу ПТНЗ.

Розглянуто та рекомендовано для використання методичною радою НМЦ ПТО

Протокол № 7 від 20. 01. 2010р.


Методична комісія

 • це добровільне об’єднання викладачів відповідного напрямку, створене з метою забезпечення ефективності роботи кожного викладача, їх творчого розвитку, пропагування нових педагогічних ідей, впровадження нових педагогічних навчальних технологій.

 • це основний масовий методичний орган, діяльність якого безпосередньо впливає на підвищення якості навчання і виховання учнів, ефективність застосування сучасних технологій навчання,; професійний ріст і методичну майстерність педагогічних працівників.


Основним змістом роботи методичних комісій є:

 • Розробка, розгляд робочої навчальної-програмної документації,її аналіз; внесення коректив (в обсязі регіонального компоненту), у навчальні програми.;

 • Оновлення змісту навчання і виховання,забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів, внесення відповідних коректив до робочих навчальних планів і програм, поурочно-тематичних планів;

 • Вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, перспективного педагогічного досвіду ;

 • Проведення роботи з комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення необхідних засобів навчання;

 • Аналіз стану і результатів навчального процесу, якості навчальних досягнень учнів;

 • Організація наставництва, надання методичної допомоги молодим педагогічним працівникам у підготовці , проведенні уроків;

 • Організація та проведення конкурсів,олімпіад, предметних тижнів, занять шкіл удосконалення професійної майстерності викладачів тощо.


У роботі методкомісій можуть застосовуватися різні форми роботи з викладачами як традиційні так і нетрадиційні:

 • круглі столи, дискусії, диспути, діалоги, методичні консиліуми, тренінги , доповіді, реферати, звіти, аналіз, інформації, повідомлення, виступи, методичні турніри, аукціони методичних ідей, дидактичні, професійні, ділові ігри, уроки-панорами, презентації досвіду, творчі звіти, творчі портрети...


ДОКУМЕНТАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ


 1. План роботи на навчальний рік. (розглянутий на засіданні МК, затверджений заст. директора з НР)

 2. Списки членів МК з зазначнням метод проблем, над якими вони працюють, графіками проведення показових уроків, виступів на педрадах, семінарах тощо.

 3. Протоколи засідань з обов’язковим винесенням рішень, пропозицій, рекомендацій.

 4. Розробки уроків, доповідей, рефератів, виступів, звітів, таблиць і т.п., які є додатками до кожного протоколу.


На засіданні методкомісії ведеться протокол, який може мати такий зразок:
Протокол 1

засідання методичної комісії соціально -гуманітраних дисциплін

від 12 вересня 2009р.

Присутні : Іванова М.О. – голова МК, викладач історії

Соколова Л,Л, ,секретар МК, викладач історії

Петрова СС.- член комісії, викладач зарубіжної літератури

Сидоров АА.,член МК, викладач іноземної мови

Козлова О.Д., член МК, викладач укр..мови

Відсутні : Левакова П.О., викладач історії – по хворобі.

Порядок денний :

 1. Розгляд Листа МОНУ «Про викладання соціально-гуманітарних предметів у 2009--2010н.р.»

Інформація методиста ліцею Гордєєвої Л.Л.

 1. Про організацію та проведення Свята Української писемності у жовні м-ці.

Виступили : Самсоненко ОО – (виступ додається)

Іванов А.Р. (виступ додається )

 1. Знайомство та затвердження плану роботи МК на навчальний рік.

 2. Коригування робочих навчальних планів і програм.

Виступили:

 • далі записуються всі члени МК, які виступили з даного питання,

 • стисло вказується ЩО саме вони сказали по даному питанню

 • їх пропозиції, зауваження.

УХВАЛИЛИ :

  1. Прийняти до уваги та використовувати у роботі методичні рекомендації МОНУ щодо викладання предметів загальноосвітнього циклу в 2010 р. (відповідальні : викладачі з-о)

  2. Переглянути заходи щодо святкування Дня Української писемності, доповнивши їх тематичними вечорами та класними годинами. (відповідальний Іванов А.Р , термін до 1.10.2009р.)

(Всі інші пункти заповнюються за аналогією.)

Голова МК ( підпис) Іванова М.О.

Секретар : (підпис) Соколова Л.Л.
УВАГА ! До протоколів обов’язково додаються всі виступи, таблиці, аналітичні матеріали тощо, які були задіяні у роботі, виступах членів МК тощо.

План роботи МК на новий навчальний рік повинен розроблятися в кінці поточного року і попередньо обговорюватися на останньому засіданні МК ( червень м-ць), на якому підводяться підсумки за минулий навчальний рік.

За організацію роботи МК відповідає викладач відповідного профілю (голова методичної комісії або об’єднання). Періодичність засідання МО визначається наказом про методичну роботу в ПТНЗ.

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Масло Володимир Михайлович, заступник директора з навчально-виробничої роботи Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти...

Методичний посібник м. Чернівці
Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності чернівецької області

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Коваленко Віктор Михайлович, директор Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти автомобільного транспорту та будівельної...

Державний стандарт
При розробці стандарту використані методичні рекомендації щодо розробки стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій,...

Організація роботи методичних служб з питань інформатизації освіти у 2013-2014 навчальному році
Кт веде до трансформації загальноосвітніх закладів, поширенню індивідуалізованої моделі навчально-виховної роботи, яка може забезпечити...

Наказ «18» 02. 2015 р. №10 м. Дніпропетровськ Про порядок проходження експертизи
Науково-методичний центр управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради (далі – нмц) належить до зазначених науково-методичних...

Методичний посібник викладача «Урок основна форма організації навчання в птнз»
Посилення ролі професійно-технічної освіти як динамічної системи, що здійснює активний вплив на подальший розвиток економіки держави,...

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Опенько В. В. – викладач професійно-теоретичної підготовки «Спеціальна технологія»; Хацко Н. І. – викладач професійно-теоретичної...

Кременчуцький міський науково – методичний центр Центр психологічної служби
Диференціація психологічного супроводу учнів в залежності від профілю навчання. Матеріали роботи творчої групи/ Авторський колектив:...

Уваг а, в с І м! Навчально-методичний центр цивільного захисту та...
Опіки – це пошкодження тканин тіла під впливом високої температури (кип’яток, пар, гарячий метал), хімічних речовин (кислоти, технічні...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка