Пошук по сайту


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇЇ - Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Херсонській області організація...

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Херсонській області організація роботи методичних комісій

Сторінка2/4
1   2   3   4

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇЇ


ЩОДО ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ

ВИКЛАДАЧІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ПРЕДМЕТІВ ПТНЗ

РОЗДІЛИ ПЛАНУ


1.ВСТУП

Дається глибокий (короткий ) аналіз роботи МК за минулий рік, зокрема вказується ріст фахової майстерності педагогів. Визначаються основні напрямки та проблемні питання , завдання на новий рік, виходячи з проблемного навчально-методичного питання освітян ПТНЗ.

2.СПИСОК ЧЛЕНІВ МК

Вказуються всі анкетні данні про членів МК.

3. ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОГО І МЕТОДИЧНОГО РІВНЯ ЧЛЕНІВ МК

Вказати тему, над якою працює кожен член МК, форму її завершення : виступ, доповідь, реферат, розробка і т.п., графік проведення відкритих уроків на рік, відкритих виховних заходів .
4.ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ

Рекомендуємо включати такі теоретичні і практичні питання :

 • Аналіз рівня знань, умінь, навичок та успішності учнів, труднощі в опануванні програмовим матеріалом.

 • Розробку заходів з підвищення ефективності навчально-виховного процесу, дотримання державних стандартів освіти.

 • Ознайомлення, вивчення і аналіз нормативних та інструктивно- методичних матеріалів, програм та вироблення рекомендацій з їх впровадження в навчально-виховний процес.

 • Ознайомлення, вивчення і аналіз підручників та вироблення рекомендацій та заходів щодо їх ефективного використання на уроках.

 • Теорія і методика викладання предмету.

 • Пропаганда та шляхи впровадження кращого педагогічного досвіду, досягнень психолого-педагогічної науки, інноваційних педагогічних технологій.

 • Розробка окремих тем програми, розділів, уроків. Моделювання уроку або фрагменту, розв’язування завдань підсумкових державних атестацій.

 • Ефективність використання КМЗ предмету на уроках .

 • Вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду викладачів (звіти викладачів, що атестуються).

 • Вимоги до ведення навчальної документації.

 • Виконання практичної частини програм з предмету.

 • Види і форми проведення тематичних атестацій, їх ефективність і виправдання проведення.

 • Звіти про роботу викладачів над індивідуальними методичними проблемами.

 • Ознайомлення з новинками фахових методичних матеріалів.


РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ

МЕТОДКОМІСІЇ ВИКЛАДАЧІВ

ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Здійснення індивідуального та диференційованого підходу до учнів засобами зарубіжної літератури.

 2. Особливості проведення нестандартних уроків зарубіжної літератури.

 3. Методологія і методика аналізу програмових художніх творів у єдності форми і змісту.

 4. Здійснення міжпредметних зв’язків при вивченні зарубіжної літератури.

 5. Роль уроків літератури у естетичному та морально-етичному вихованні учнів .

 6. Вивчення біографії письменника у курсі зарубіжної літератури.

 7. Удосконалення змісту і структури уроків зарубіжної літератури.

 8. Методика формування понять з теорії літератури як основи для розуміння творів і вміння їх аналізувати.

 9. Питання культури письмового і усного мовлення на уроках.

 10. Види узагальнюючих понять із зарубіжної літератури .

 11. Усвідомлення і характеристика єдності світового літературного процесу.

 12. Види і форми тематичних атестацій на уроках зарубіжної літератури.

 13. Самоосвіта викладача - предметника—шлях підвищення його професійної майстерності.

 14. Принципи і прийоми проведення порівняльного аналізу творів зарубіжної літератури. Види основних і допоміжних письмових робіт з літератури , їх аналіз і оцінка.

 15. Робота з обдарованими учнями.РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ

МЕТОДКОМІСІЇ ВИКЛАДАЧІВ

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ


 1. Комунікативно-орієнтовне викладання граматики на уроках іноземної мови.

 2. Розвиток навичок спілкування на уроках. Організація парної роботи учнів на уроках іноземної мови.

 3. Організація уроку в комунікативно-орієнтованому викладанні.

 4. Психологічні аспекти оптимізації навчання іноземної мови в ПТНЗ.

 5. Зв’язок говоріння з іншими видами мовленнєвої діяльності.

 6. Розвиток умінь монологічного мовлення в рамках комунікативного підходу.

 7. Організація уроків позакласного читання. Розвиток продуктивних умінь говоріння.

 8. Навчання аудіюванню і форми контролю прослуханого.

 9. Диференційований підхід до організації навчання іноземної мови.

 10. Організаційні форми позакласної роботи.

 11. Види тематичних атестацій на уроках іноземної мови.

 12. КМЗ предмету та його вплив на якість навчання.

 13. Використання різних форм ігрової діяльності на уроках іноземної мови.

14.Робота з обдарованими учнями.


РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ

МЕТОДКОМІСІЇ ВИКЛАДАЧІВ

СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН


 1. Психолого-педагогічні вимоги до сучасного уроку.

 2. Діалогова методика викладання правознавста та історіі в ПТНЗ.

 3. Нетрадиційні форми, методи і прийоми викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу.

 4. Рольові ігри на уроках права та історії. Методика їх проведення.

 5. Формування методологічної культури учнів у процесі навчання історії.

 6. Проблемність викладання: рівні завдань та технологій, їх застосування.

 7. Організація і ефективність правової освіти учнів.

 8. Формування умінь та навичок роботи учнів з першоджерелами на уроках історії, правознавства.

 9. Історико-краєзнавча робота та використання її надбань на уроках.

 10. Навчання історії за інтегрованою системою.

 11. Диференційованне навчання на уроках суспільно-гуманітарного циклу.

 12. Шляхи вдосконалення педагогічної майстерності викладачів.

 13. Форми та прийоми проведення тематичних атестацій на уроках права, історії.

 14. Самореалізація особистості викладача в навчальній діяльності.

 15. Формування національної свідомості учнів під час вивчення тем, пов’язаних з рідним краєм, Україною.

 16. Групова робота учнів на уроках правознавства та історіі.

 17. Робота з обдарованими учнями.
РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ

МЕТОДКОМІСІЇ ВИКЛАДАЧІВ

МАТЕМАТИКИ І ФИЗИКИ


 1. Особливості диференційованих програм з математики, фізики.

 2. Нові технології навчання математики, фізики.

 3. Рівнева диференціація на уроках математики, фізики.

 4. Методика проведення нестандартних уроків.

 5. Основні вимоги до сучасного урока математики, фізики.

 6. Розвиток творчих здібностей учнів.

 7. Види тематичниого контролю знань учнів, проведення тематичних атестацій.

 8. Практична спрямованність навчання математики, фізики.

 9. Організація та методика проведення практичних робіт з математики, фізики.

 10. Організація контролю на різних етапах навчання математики, фізики.

 11. Передовий досвід викладачів міста, області, України.

 12. Міжпредметні та професійні зв’язки на уроках математики та фізики.

 13. Використання технічних засобів навчання та ЕОМ на уроках математики і фізики.

 14. Типи і структура уроків математики та фізики.

 15. КМЗ предметів та їх використання на уркоах і вплив на якість навчання учнів.

 16. Аналіз успішності учнів у І семестрі. Рівень знань та навичок учнів на основі аналізу відвіданих уроків та результатів контрольних робіт.

 17. Використання наочності з метою формування навичок і умінь навчальної роботи.

 18. Підсумки олімпіад з математики і фізики. Система позаурочної роботи .

 19. Планування уроків повторення та узагальнення .

.
1   2   3   4

Схожі:

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Масло Володимир Михайлович, заступник директора з навчально-виробничої роботи Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти...

Методичний посібник м. Чернівці
Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності чернівецької області

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Коваленко Віктор Михайлович, директор Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти автомобільного транспорту та будівельної...

Державний стандарт
При розробці стандарту використані методичні рекомендації щодо розробки стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій,...

Організація роботи методичних служб з питань інформатизації освіти у 2013-2014 навчальному році
Кт веде до трансформації загальноосвітніх закладів, поширенню індивідуалізованої моделі навчально-виховної роботи, яка може забезпечити...

Наказ «18» 02. 2015 р. №10 м. Дніпропетровськ Про порядок проходження експертизи
Науково-методичний центр управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради (далі – нмц) належить до зазначених науково-методичних...

Методичний посібник викладача «Урок основна форма організації навчання в птнз»
Посилення ролі професійно-технічної освіти як динамічної системи, що здійснює активний вплив на подальший розвиток економіки держави,...

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Опенько В. В. – викладач професійно-теоретичної підготовки «Спеціальна технологія»; Хацко Н. І. – викладач професійно-теоретичної...

Кременчуцький міський науково – методичний центр Центр психологічної служби
Диференціація психологічного супроводу учнів в залежності від профілю навчання. Матеріали роботи творчої групи/ Авторський колектив:...

Уваг а, в с І м! Навчально-методичний центр цивільного захисту та...
Опіки – це пошкодження тканин тіла під впливом високої температури (кип’яток, пар, гарячий метал), хімічних речовин (кислоти, технічні...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка