Пошук по сайту


Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Херсонській області організація роботи методичних комісій - Сторінка 3

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Херсонській області організація роботи методичних комісій

Сторінка3/4
1   2   3   4

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ


МЕТОДКОМІСІЇ ВИКЛАДАЧІВ

БІОЛОГІЇ І ХІМІЇ


 1. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках біології та хімії.

 2. Методика проведення підсумкових та узагальнюючих уроків з біології та хімії.

 3. Методика проведення тематичних атестацій .

 4. Сучасні проблеми психології індивідуального підходу до учнів в процесі навчання біології, (хімії.)

 5. Організація проблемного навчання на уроках біології, (хімії.)

 6. Формування умінь самостійної роботи учнів в процесі навчання біології.

 7. Роль начально- методичного комплексу кабінету біології (хімії) в підвищенні ефективності уроку.

 8. Формування загальнонавчальних умінь та навичок учнів з біології (хімії.)

 9. Підготовка викладача до уроку. Вимоги до плану уроку Планування уроків різного типу

 10. .Система екологічного виховання і природоохоронної роботи на уроках і в позаурочний час.

 11. Активізація розумової діяльності учнів при вивченні нового матеріалу.

 12. Робота з обдарованими учнями.


У плані роботи повинні бути вказані не тільки питання, які розглядаються на засіданнях, а також і робота членів МК у період між засіданнями:

  • проведення предметних тижнів, олімпіад, конкурсів,виховних годин, засідань предметних гуртків;

  • відвідування семінарів, майстер-класів,показових уроків тощо ;

  • розробка дидактичних, методичних матеріалів, тощоЩоб врахувати в плані роботи МК необхідні актуальні питання , голові МК слід провести моніторингове дослідження або анкетування членів комісії, з метою виявити їх стан підготовки до методичної роботи.

Анкета може складатися з таких питань :


 1. Які , на Вашу думку, найбільш характерні риси сучасного уроку ?

 2. На що в методиці,підготовці до уроків слід ,з Вашої точки зору, звернути увагу в наступному навчальному році ?

 3. У якій мірі Ваші уроки відповідають цим вимогам ?

 4. У якій мірі Ви потребуєте в цьому питанні допомоги ?

 5. Які елементи уроку в ПТНЗ слід більш розширити, а які звузити , виходячи з Вашого досвіду роботи ?

 6. В якій мірі Ви володієте методикою аналізу уроку ?

 7. Коли, в якій групі і з якої теми Вам зручно дати показовий урок :

 8. Чи є в Вашій практиці цікаві елементи, методики, прийоми , якими Ви погодилися б поділитися з колегами на майстер-класі ?

 9. Які ,на Вашу думку, шляхи удосконалення методичної роботи в нашому навчальному закладі ?

10.Чи могли б Ви стати наставником молодих колег? З якого питання ?
Наприклад

Рекомендації

щодо розгляду питань на засіданнях МК,

яка працює над питанням

« Удосконалення сучасного уроку»


 • Організація самостійної роботи учнів на уроці;

 • Вибір оптимального поєднання методів і засобів навчання на уроках;

 • Активізація пізнавальної діяльності учнів у навчальному процесі ;

 • Шляхи попередження прогалин у знаннях учнів і підвищення рівня навчальних досягнень ;

 • Реалізація між предметних зв’язків – важливий резерв підвищення ефективності уроку;

 • Використання на уроках комп’ютерних технологій навчання.


З членами МК можна провести такі практичні заняття :

 • Планування системи уроків на основі навчально-методичного комплексу з урахуванням особливостей конкретної групи;

 • Вибір оптимального об’єму навчальної інформації до уроку;

 • Алгоритмізація навчання ;

 • Розробка кількох моделей одного уроку;

 • Ефективність використання різних методів навчання на уроках.


З метою показу кращого педагогічного досвіду, пропаганди найбільш ефективних методів і прийомів навчання, нових педагогічних досягнень з актуальних питань методики викладання необхідно спланувати проведення показових уроків, чітко визначивши їх методичну мету.Методична мета уроків може бути такою :


 • Диференційований підхід до навчання учнів ;

 • Форми роботи з активізації творчих здібностей учнів;

 • Раціональне використання часу на уроці;

 • Організація самостійної роботи учнів на уроці;

 • Роль КМЗ у підвищенні ефективності уроку;

 • Професійна спрямованість викладання предметів загальноосвітнього циклу;

 • Використання сучасних методик навчання.


Необхідно, щоб показові уроки були своєрідною ілюстрацією доповідей, повідомлень викладачів, які обговорювались на засіданнях МК.
Доцільно провести захист моделей уроку з метою показу :

 • Методики проведення окремих типів уроку;

 • Методики проведення уроків-практикумів, ЛПЛ,ПР;

 • Методики проведення уроків нетрадиційної форми організації навчальної діяльності учнів ;

 • Методики проведення інтегрованих уроків.


На засіданнях МК необхідно обговорювати і результати взаємовідвідувань уроків, робити самоаналіз уроків.


Самоаналіз або аналіз взаємовідвіданих уроків

слід проводити за слідуючими питаннями :


 • Які навчально-виховні задачі були поставлені викладачем та реалізовані вони на уроці чи ні ?

 • Як враховувалися можливості учнів на уроці ?

 • Чому вибраний саме такий план проведення уроку ? Чи відповідає він структурній схемі типу уроку ?

 • Які методи, прийоми навчання використані на уроці ? Чи є вони виправданими та ефективними ?

 • Чи була активізація навчальної діяльності учнів на році ? Я вона проявлялася ?

 • Чи ефективно використовувався час роботи учнів ?

 • Чи проводилася індивідуальна робота з учнями ? Була вона ефективною чи ні ?

 • Яке КМЗ уроку ? Чи виправдане використання всіх залучених до уроку ТЗН та дидактичних , наочних засобів навчання?

 • Чи проводився інструктаж домашнього завдання ?

 • Як забезпечене попередження перевантаження учнів домашньою роботою ?

 • У чому , на погляд викладача, полягають резерви підвищення якості урок у ?


Важливе місце в роботі МК слід відвести вивченню, узагальненню, та поширенню перспективного педагогічного досвіду викладачів-колег свого навального закладу, області , країни.
Орієнтовна програма роботи членів МК з цього питання :


 1. Відвідати систему уроків та позаурочних заходів викладача.

 2. Провести з викладачем співбесіду з питання методики його роботи.

 3. Викладачу на підставі матеріалів педагогічних видань та його власного досвіду підготувати рекомендації для педпрацівників закладу щодо використання в навчальному процесі своїх «родзинок».

 4. Запланувати систему показових уроків, позакласних заходів викладача для педагогів закладу з демонстрацією методики своєї роботи.

 5. Організувати виставку методичних матеріалів викладача в методичному кабінеті закладу.

 6. запланувати виступ викладача на засіданні МК з презентацією свого досвіду.

 7. запланувати виступ викладача на педраді.

 8. Методкомісії розглянути на засіданні питання про застосування презентованого досвіду з урахуванням специфіки кожного члена МК.

 9. Створити творчі групи з питань розробки шляхів освоєння і впровадження досвіду.

10.Організувати у педагогічному кабінеті консультації викладача.
Такий творчий підхід до реалізації запропонованої системи роботи методичних комісії буде сприяти підвищенню ефективності і якості підготовки кваліфікованих робітничих кадрів.
Орієнтовний перелік методичних

і педагогічних проблем, над якими може працювати педагогічний колектив навчального закладу,

окремі МК і викладачі :

 1. Диференціація навчання. Пошук оптимальних варіантів.

 2. Професійна спрямованість викладання.

 3. Впровадження в навчальний процесі сучасних навчальних , педагогічних технологій.

 4. Взаємозв’язок викладання предметів загальноосвітнього та спеціального циклу.

 5. Удосконалення уроку як засіб розвитку творчості педагога і учня.

 6. Систематизація роботи з формування загально навчальних умінь, навичок учнів на основі творчого використання передового педагогічного досвіду.

 7. Упровадження особистісно - орієнтованої системи навчання.

 8. Шляхи розвитку розумових здібностей учнів з низьким рівнем НДУ.

 9. Методика стимулювання позитивного ставлення учнів до навчання.

 10. Розвиток креативних здібностей учнів.

 11. Підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі використання інноваційних технологій навчання.

 12. Розвиток творчих здібностей учнів за рахунок інновацій.

 13. Створення умов для розвитку пізнавальних учнівських інтересів до знань та обраної професії.

 14. Використання інтерактивних технологій навчання з метою активізації навчальної діяльності учнів.

 15. Розвиток життєвої компетентності учнів в умовах особистісно-орієнтованого навчання.Робота методичної комісії –це також і моніторингова діяльність. Наводимо кілька прикладів анкет для роботи з членами МК з різних питань.


 Анкета

« Мої проблеми, успіхи та перспективи »


 1. Оцініть свою роботу в минулому році :

  • Як часто , в яких ситуаціях і чому Ви відчували задоволення від роботи? ______________________________________________________

  • Що Вас найбільше засмутило в роботі ? ______________________________________________________

2. Що , на Вашу думку, успішно спрацювало на Ваших уроках ?

 • Розвиток інтересу до навчання :

 • Розвиток самостійного мислення :

 • Розвиток творчих здібносте учнів :

 • Інше :


3.Які дидактичні новації Ви освоювали на своїх уроках і з якою метою ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Над чим Ви працюватимете в наступному році щоб удосконалити свою професійну майстерність ? ____________________________________________________________

 ДІАГНОСТИЧНА КАРТА

викладача ___________________________________________
Методична проблема

Володію

Хочу вивчити

Можу поділитися досвідом

1.

Мотивація навчальної діяльності учнів.+

2.

Оптимізація об’єму інформації для учнів.


3.

Вибір доцільних методів навчання.


4.

Логічна побудова уроку (структура уроку)

+5.

Розумне поєднання фронтальної,групової та індивідуальної роботи учнів .
+
6.

Вибір типу і цілей уроку.


7

Керівництво засвоєнням навчального матеріалу.


8.

Реалізація внутріпредметних зв’язків.


9.

Реалізація міжпредметних зв’язків.


10.

Професійне спрямування викладання предмету.


11.

Активізація учнів на уроці.


12.

Проблемне навчання на уроці.


13.

Диференційоване навчання на уроці.


14.

Застосування інтерактивних методів навчання на уроках.


15.

Відпрацювання базових практичних занять.


16.

Робота з учнями початкового рівня навчання.


17.

Робота з обдарованими учнями.


18.

Використання на уроках мультимедіатехніки.


19.

Використання на уроці комп’ютерів.


20.

Проектне навчання на уроках.


21.

Створення різних типів роздаткового матеріалу (інформаційний, навчальний,контролюючий)


22.

Організація контролю знань учнів.


23

Організація корекції знань учнів.


24.

Проведення рефлексії на уроці.


25.

Організація позаурочної роботи. Предметний гурток.


26.

Раціональне використання робочого часу уроку.


27.

Формування інтересу до навчання.


28.

Володіння комп’ютерною технікою.


29.

Використання на уроках навчальних комп’ютерних програм.


30.

Розробка завдань пошукового характеру.


31

Інші питання (вказати які саме)+ - зразок , як працювати з таблицею

 ДІАГНОСТИЧНА АНКЕТА

«Реальний стан і перспективи роботи методичної комісії» 1. Оцініть роботу методичної комісії :

  • Чи ефективно проводились засідання методичної комісії?________________________________________________

  • Як реалізовано проблему навчального закладу в роботі метод комісії?________________________________________________

  • Які , на Вашу думку , існують невирішені питання в роботі метод комісії?________________________________________________

 2. Щоб Ви хотіли б змінити в роботі комісії?____________________________________________________

 3. З ким з колег Вам цікаво працювати в комісії ? Чому ? __________________________________________________________

 4. Які форми роботи Ви вважаєте ефективними і чому ? :

  • Традиційні - методичні консиліуми

  • Круглі столи - творчі звіти

  • Тренінги - практичні заняття

  • Проблемні семінари - свої варіанти

  • Творчі групи

 5. Сформулюйте методичну проблему МК на наступний рік , над якою Вам було б цікаво працювати. _________________________________________________________________ АНКЕТА

«Використання інноваційних технологій

у педагогічній практиці викладача»
Завдання : Розташуйте № навчальних технологій згідно Вашому особистому досвіду їх використання на практиці.

1. Навчальні технології
Особистісно- орієнтовна

Технологія групового навчання

Технологія ситуативного навчання

Технологія проблемного навчання

Технологія проектного навчання

Інтерактивна технологія

Інформаційна технологія

Мультимедійна технологія

Технологія колективної творчості

Технологія розвивального навчання

 1. Заповніть картку , розставивши № навчальних технологій
Не знаю, не використовую

№№

Знаю, але не використовую

№№

Знаю, використовую одноразово

№№

Знаю, використовую несистематично

№№

Знаю, постійно використовую

№№

Знаю, опрацьовую,вдосконалюю,обробляю, коригую

№№


УВАГА ! Щоб робота Вашої методичної комісії була цікавою і ефективною , необхідно продумувати цікаві форми її засідань.
З метою розвитку творчої активності членів методичної комісії пропонуємо цікаві

НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ

РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ
ДИСКУСІЯ
«Якщо у вас виникла думка провести диспут з того чи іншого питання , - писав В.Сухомлинський, - подумайте насамперед , чи є в колективі емоційна готовність до диспуту.»

Питання для дискусії необхідно формулювати так, щоб вони викликали у слухачів зацікавленість, прагнення висловити свою думку, переконати в ній опонентів, поділитися власним досвідом, запропонувати програму дій.

У проведені дискусії мають бути :

 • Зіткнення старого знання і нового ;

 • Ланка творчої непевності;

 • Ланка створення творчої ситуації;

 • Ланка еврики, розвитку рішення ;

 • Ланка критики, сумніву і підтвердження ;

 • Етап завершення.ПРОБЛЕМНИЙ СТІЛ

Обираючи таку форму проведення засідання методичної комісії, дуже важливо правильно визначити не лише проблему для обговорення , а й розкрити її найважливіші аспекти, сформулювати питання так, щоб вони викликали у членів МК бажання спільними зусиллями визначити конкретні шляхи її вирішення.

ДІЛОВА ГРА
Ділова гра – це вид діяльності в умовах штучно створених ситуацій, метою яких є вирішення навчального (виробничого, управлінського, методичного та ін.) завдання.

У структурі ділової гри обов’язковими мають бути 5 основних етапів :

 1. Чітке визначення мети, завдань ділової гри, конструювання її структури, розробка сценарію, технології її проведення, правил гри, інструкцій;

 2. Розподіл ролей;

 3. Організація самостійної пошукової роботи над розв’язанням визначеної проблеми чи окремих її аспектів;

 4. Дискусія, захист ідей,проектів, пошук оптимальних варіантів, тренінгу , «мозкового штурму»;

 5. Підбиття підсумків, узагальнення результатів, прийняття рішень.

Проведення засідань у формі ділової гри :

  • Розвиває пізнавальну активність педагогів;

  • Стимулює самоосвіту ,розвиток творчої ініціативи ;

  • Дає можливість кожному педагогу в повній мірі реалізувати свій творчий потенціал ;

  • Сприяє формуванню в колективі атмосфери плідного співробітництва.


ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА АТАКА «КАРУСЕЛЬ»
У період підготовки інтелектуальної атаки «Карусель» заздалегідь визначаються основні аспекти обраної проблеми, членам МК даються індивідуальні завдання – запропонувати свій варіант відповіді на певне питання.

Така форма роботи досить ефективна , оскільки вимагає від кожного члена високої компетентності (спонукає до самоосвіти), стимулює ініціативу і творчу активність, підвищує особисту відповідальність педагогів за вирішення конкретної справи.
ДІЛОВА ГРА « АКВАРІУМ »
Цю гру доцільно проводити у численних за складом методичних комісіях. При проведенні засідання у формі ділової гри «Акваріум» необхідно дотримуватися такого порядку :

 • Сформуйте групу (мінімум з 3-х осіб), включивши до її складу найкомпетентніших з даної проблеми педагогічних працівників.

 • Членам групи запропонуйте місце за окремим столом у центрі приміщення. Це – будуть «рибки», їх завдання – висловити почергово свою думку з приводу даного питання та ефективних шляхів його вирішення. Для кожного виступу пропонується 2-3 хв. В залежності від складності проблеми можуть бути 2-3 кола «рибок».

 • Всі інші члени МК слідкують за ходом обговорення проблеми в «акваріумі», записують незрозуміле,сумнівне, продумують запитання «рибам» і зміст своїх власних пропозицій щодо вирішення даного питання, які вони висловлюють після закінчення обговорення проблеми «рибами».

 • Експертна група узагальнює висловлені пропозиції і виробляє проект рішення засідання МК.


ЗАХИСТ ІННОВАЦІЙ
Створені творчі мікрогрупи (або окремі члени МК) готують лаконічні повідомлення про інновації та досвід застосування їх в практичній діяльності. В процесі підготовки глибоко вивчається педагогічна теорія, аналізується наявний досвід, проводяться показові уроки.

У групах або між членами МК розподіляються ролі :

 • Автор-новатор

 • Песимісти

 • Реалісти

 • Аналітики

Носії інновацій готують наочність, яку використовують під час захисту своїх ідей, відповідають на запитання. Песимісти, реалісти намагаються відстоювати свої точки зору на дану проблему.

У результаті колективного обговорення приймається запропоноване аналітиками рішення.
ПЕДАГОГІЧНИЙ РИНГ
Він може проводитись тоді , коли в колективі існують протилежні погляди на визначену проблему і є необхідність у виробленні єдиних підходів до її розв’язання.

Кожний раунд (визначені акценти проблеми) являє собою поєдинок протилежних думок, поглядів , позицій.

Опоненти визначаються заздалегідь. Група аналізу уважно слідкує за ходом полеміки, підбиває підсумки кожного раунду і рингу в цілому. Зроблені нею узагальнення є підставою для прийняття рішень.

МЕТОДИЧНИЙ ДЕНЬ
Засідання МК у формі «методичного дня» проводиться в межах одного навчального дня, включаючи 2 засідання (ранкове і вечірнє) та змістовну роботу між засіданнями.

Ранкове засідання передбачає виступ голови МК стосовно проблеми та інструктаж про подальшу роботу.

Протягом дня проходить взаємовідвідування членами комісії уроків, випуск методичних бюлетенів, газет, журналів тощо.

На другому засіданні проводиться обговорення результатів взаємовідвідування уроків, аналізується робота над темою засідання, виробляються рішення і рекомендації членам МК.
ТВОРЧА ГРА «РЕКЛАМА»

(з метою пропаганди та впровадження перспективного передового досвіду)
Об’єктами реклами є творчі знахідки викладача або творчої групи. Автори готують концентроване повідомлення про суть досвіду та його перспективність. На виступ відводиться 8-10 хв. Реклама має бути змістовною, цікавою, переконливою, містити необхідні і достатні для характеристики рекламного об’єкта відомості.
МАЙСТЕР-КЛАС

(з метою пропаганди та впровадження перспективного передового досвіду)
Засідання МК у формі майстер-класу доцільне з метою пропаганди і творчого впровадження ідей особливо актуального і перспективного досвіду викладача , узагальненого адміністрацією навчального закладу, методичною службою.

Особливу увагу треба приділити розкриттю технології досвіду, відпрацюванню практичних умінь творчої її трансформації і індивідуальну педагогічну лабораторію.
ТВОРЧИЙ ЗВІТ, ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ

(з метою пропаганди та впровадження перспективного передового досвіду)
Засідання МК в формі творчих звітів, творчих портретів доцільно практикувати , яким за наслідками педагогічної атестації присвоюються звання «старший викладач», «викладач-методист». За винятком можуть презентуватися викладачі першої категорії, якщо вони мають якісь вагомі заслуги, творчі наробки, родзинки у своїй праці.

При цьому слід оформити виставку творчих робіт викладача, наочно представити науково-методичний потенціал його творчої лабораторії.
БАНК ІДЕЙ

(з метою роботи над визначенням шляхів розв’язання методичних проблем)
Засіданню має передувати серйозна підготовча робота, яка має забезпечити поглиблене опрацювання визначеної проблеми всіма членами МК.

Учасники засідання розподіляються на «генераторів ідей» та « резонаторів». Представники першої групи висувають нові ідеї, обґрунтовують, визначають оптимальні шляхи їх реалізації через власні методичні проблеми. Друга група уточнює, розвиває, доповнює та видозмінює їх.
КОНФЕРЕНЦІЯ

(з метою підбиття підсумків роботи методичних комісій над єдиною методичною проблемою)
Маючи науково-практичний характер, конференція виступає як ефективна форма пропаганди нових педагогічних ідей, узагальнення і поширення педагогічного досвіду.

Конференція може проводитись із залученням науковців, методистів, викладачів-новаторів.

Критичні зауваження і пропозиції, висловлені доповідачами і виступаючими, саль основою для розробки і прийняття конструктивного рішення.
ІНШІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ :


 • Круглі столи - лабораторії - тренінги

 • Семінари - практикуми - презентації

 • Трибуна передового досвіду - дослідження

 • Психолого-педагогічні консиліуми - «телеігри»

 • Робота проблемних груп - аукціониНаводимо приклади

нетрадиційних засідань методичних комісій :
1   2   3   4

Схожі:

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Масло Володимир Михайлович, заступник директора з навчально-виробничої роботи Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти...

Методичний посібник м. Чернівці
Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності чернівецької області

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Коваленко Віктор Михайлович, директор Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти автомобільного транспорту та будівельної...

Державний стандарт
При розробці стандарту використані методичні рекомендації щодо розробки стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій,...

Організація роботи методичних служб з питань інформатизації освіти у 2013-2014 навчальному році
Кт веде до трансформації загальноосвітніх закладів, поширенню індивідуалізованої моделі навчально-виховної роботи, яка може забезпечити...

Наказ «18» 02. 2015 р. №10 м. Дніпропетровськ Про порядок проходження експертизи
Науково-методичний центр управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради (далі – нмц) належить до зазначених науково-методичних...

Методичний посібник викладача «Урок основна форма організації навчання в птнз»
Посилення ролі професійно-технічної освіти як динамічної системи, що здійснює активний вплив на подальший розвиток економіки держави,...

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Опенько В. В. – викладач професійно-теоретичної підготовки «Спеціальна технологія»; Хацко Н. І. – викладач професійно-теоретичної...

Кременчуцький міський науково – методичний центр Центр психологічної служби
Диференціація психологічного супроводу учнів в залежності від профілю навчання. Матеріали роботи творчої групи/ Авторський колектив:...

Уваг а, в с І м! Навчально-методичний центр цивільного захисту та...
Опіки – це пошкодження тканин тіла під впливом високої температури (кип’яток, пар, гарячий метал), хімічних речовин (кислоти, технічні...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка