Пошук по сайту


Тема засідання :» - Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Херсонській області організація роботи...

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Херсонській області організація роботи методичних комісій

Сторінка4/4
1   2   3   4
Тема засідання :» Формування творчих і пізнавальних здібностей

учнів з використанням технології розвитку

критичного мислення «

1. Форма організації роботи членів МК : круглий тіл, захист творчих проектів, творча гра, літературно - музична композиція.

Питання :

 • Розвиток творчості вчителя як виклик часу.

 • Практичне застосування ідей В. Сухомлинського в навчальному процесі.

 • Практичне втілення питання викладачами МК.

 • Проект «Обдаровані діти» (захист проектів викладачами, як домашнього завдання)
 1. Захист викладацьких міні-проектів «Мої випробувані технології».

 2. Диспут «Якщо не творчо, то навіщо ?»

 3. Гра «Мікрофон » - « В чому запах творчості ?»

 4. Літературно-музична композиція «Спасибі за вчительський творчий неспокій».


Тема засідання : «Інноваційні технології як шлях до якісної освіти .»

Форма проведення : міні-конференція, захист педагогічних ідей,

анкетування, практичні вправи.

 1. Міні- конференція «Інноваційні процеси в освіті»:

Питання :

  • Імідж сучасного вчителя.

  • Інноваційні технології і сучасний вчитель : попереду чи відстаємо ?

  • Інновації і сучасний урок .

  • Проектна технологія навчання в ПТНЗ- вимоги сучасності.

2 .Аукціон педагогічних ідей «Я роблю це так ».

3. Практичне заняття «Індивідуальний стиль моєї педагогічної праці».

4. Огляд статей освітянської преси з даного питання.
ОСНОВНІ ВИМОГИ

ДО ОФОРМЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

ВИСТУП : це роздум проблемного характеру, який передбачає вирішення певної проблеми чи складаного питання.

Виступ повинен бути діловим, критичним, самокритичним, конструктивним, лаконічним і мати практичне спрямування.

Готуючись до виступу, слід дати собі відповіді на питання :

 • Про що я хочу сказати ?

 • Що саме про це хочу сказати ?

 • Що пропоную ?

 • Що можу зробити особисто ?

Оскільки багато проблем, які постають у нашому житті, не передбачають однозначного вирішення, то виступи часто мають дискусійний характер.

Виступ дискусійного характеру здебільшого будується таким чином :

 • Вступна частина (вказівка на те, що говоритиме виступаючий і чому);

 • Основна частина (виклад власних поглядів на певну проблему чи питання , докази );

 • Висновки (пропозиції).

У такому виступі часто використовуються ілюстративний матеріал для доведення основної думки (тези) , висловлювання.
ДОПОВІДЬ – це одна із найпоширеніших жанрів усного висловлювання.

Основна мета доповіді – донести до слухача певну інформацію, щоб її зрозуміли і засвоїли.

Найбільш поширеною структурою доповіді вважається така, що складається з 3-х частин: вступу, основної частини, висновку. Кожна частина має свої особливості, які треба враховувати в процесі підготовки доповіді.

 • У вступі доповіді виділяється її тема (наприклад:»Темою моєї доповіді є «Особистісно орієнтовані методи викладання фізики.»»). Далі вказуються причини вибору даної теми (актуальність проблеми, значення її для конкретної аудиторії, формулюються мета доповіді, іноді коротко викладається історія питання ).

 • Досвідчені доповідачі рекомендують розпочинати виступ з цікавого прикладу, прислів’я чи приказки, крилатого виразу тощо. У виступі також може бути використана цитата, яка змусить слухачів задуматися над словами виступаючого, глибше усвідомити висловлене положення.

 • Основна частина доповіді розпочинається з характеристики проблеми. Виділивши основний аспект проблеми, варто запропонувати слухачам проблемне питання або перспективу обговорення (наприклад, : «Подальше обговорення проблеми, на наш погляд, доцільно зосередити навколо таких положень …»). Перехід до обговорення кожної окремої тези в подальшому робить доповідь чіткою,логічною і дозволяє потім перейти до висновків.

 • Переконливе закінчення доповіді запам’ятовується слухачам, залишає приємне враження про неї. Тому рекомендується наприкінці виступу повторити основну думку, підсумувати сказане, зосередившись на основних положеннях.

Якщо перші слова оратора повинні завоювати увагу слухачів, то останні – покликані посилити ефект виступу.
 ПАМ’ЯТКА

ЯК ГОТУВАТИ ДОПОВІДЬ


 1. Визначити адресата мовлення і мету спілкування.

 2. Вдуматися в тему, визначити основну думку майбутньої доповіді.

 3. Опрацювати літературу з даного питання. Осмислити її.

 4. Добираючи матеріал, звернути увагу на ті факти, що будуть цікаві аудиторії, перед якою буде виголошена доповідь. Зробити певні виписки.

 5. Скласти робочий план і відповідно до нього систематизувати дібраний матеріал.

 6. Узагальнити основні положення кількох джерел, внаслідок чого думки, викладені в кількох працях, звучатимуть повніше, переконливіше.

 7. Записати текст доповіді повністю або частково (початок, кінцівку).

 8. Виділити терміни, незнайомі слова, уточнити вимову і наголошення слів.

 9. Говорити нешвидко, робити паузи, дотримуватися правильної інтонації.

 10. Виступаючи, завжди стежити за слухачами: якщо вас перестали слухати, змінити тон мовлення, навести цікавий факт , ніколи не намагатися перекричати аудиторію

 11. Якщо потрібно заглянути до рукопису, опустіть очі, не нахиляючи голови.

 12. Стежити за своїм мовленням : не вживати слів-паразитів, слів типу «ну-у-у, е-е-е-е-».

 13. Стежити за часом : виступ має бути не більше 15-20 хв.


Організовуючи роботу своїх колег, членів методичної комісії, керівнику слід пам’ятати слова мудрих японців :

«Хорош тот руководитель, подчиненные которого улыбаются».
А ми додамо « і творять освітянські шедеври» .
Отже , хай девізом кожної методичної комісії стануть слова Генрі Форда:
Зібратися разом – це початок,

Триматися разом -- це прогрес,

Працювати разом - це успіх !
1   2   3   4

Схожі:

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Масло Володимир Михайлович, заступник директора з навчально-виробничої роботи Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти...

Методичний посібник м. Чернівці
Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності чернівецької області

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Коваленко Віктор Михайлович, директор Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти автомобільного транспорту та будівельної...

Державний стандарт
При розробці стандарту використані методичні рекомендації щодо розробки стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій,...

Організація роботи методичних служб з питань інформатизації освіти у 2013-2014 навчальному році
Кт веде до трансформації загальноосвітніх закладів, поширенню індивідуалізованої моделі навчально-виховної роботи, яка може забезпечити...

Наказ «18» 02. 2015 р. №10 м. Дніпропетровськ Про порядок проходження експертизи
Науково-методичний центр управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради (далі – нмц) належить до зазначених науково-методичних...

Методичний посібник викладача «Урок основна форма організації навчання в птнз»
Посилення ролі професійно-технічної освіти як динамічної системи, що здійснює активний вплив на подальший розвиток економіки держави,...

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Опенько В. В. – викладач професійно-теоретичної підготовки «Спеціальна технологія»; Хацко Н. І. – викладач професійно-теоретичної...

Кременчуцький міський науково – методичний центр Центр психологічної служби
Диференціація психологічного супроводу учнів в залежності від профілю навчання. Матеріали роботи творчої групи/ Авторський колектив:...

Уваг а, в с І м! Навчально-методичний центр цивільного захисту та...
Опіки – це пошкодження тканин тіла під впливом високої температури (кип’яток, пар, гарячий метал), хімічних речовин (кислоти, технічні...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка