Пошук по сайту


Тема уроку: Практична робота №2

Тема уроку: Практична робота №2

Тема уроку: Практична робота № 2.

«Реакціїйонного обміну в розчинах електролітів»
Мета: Закріпити знання про умови перебігу реакцій йонного обміну в розчинах електролітів, а також навички складання йонних рівнянь реакцій; формувати навички дослідницької роботи; розвивати вміння спостерігати та робити висновки.

Матеріали: розчини натрій карбонату, калій хлориду, кальцій хлориду, магній хлориду, натрій сульфату, натрій сульфіту, хлориднолї та сульфатної кислот, натрій та калій гідроксиду, лакмусу або метилоранжу.

Обладнання: штатив із пробірками, Періодична система хімічних елементів Д. І. Мендєлєєва; таблиця розчинності солей, кислот і основ у воді.

Базові поняття та терміни: розчини, розчинена речовина, Йони, катіони, аніони, розчинність, сильні та слабкі електроліти, йонні рівняння, реакції обміну.

Тип уроку: урок закріплення знань, практична робота.

Методи навчання: словесні, репродуктивні, дослідницькі.
Хід уроку

І. Організаційний етап.

Учитель до початку уроку роздає необхідне обладнання та зошити для практичних робіт. Учитель повідомляє форму проведення уроку та його тему.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Бесіда.

 1. Чому реакції обміну в розчинах електролітів називають йонними?

 2. Назвіть умови перебігу реакцій йоннного обміну в розчинах електролітів?

 3. До яких класів неорганічних речовин належать речовини, що вступають в реакції йонного обміну.

 4. Як записати молекулярне рівняння реакції? Повне йонне рівняння реакції?

 5. Як скласти скорочене йонне рівняння реакції?

 6. У яких випадках формули речовин у йонних рівняннях записуються в вигляді молекул?


ІІІ. Виконання практичної роботи.

Учитель демонструє та пояснює принципи оформлення результатів практичної роботи в зошитах:

 • описати дії і спостереження;

 • скласти молекулярні та йонні рівняння реакції;

 • зробити висновки щодо умов перебігу реакції.


Під час проведення практичної роботи вчитель спостерігає за діями учнів, допомагає в разі потреби. Результати дослідів обговорюються.

Після закінчення роботи учні повинні прибрати свої робочі місця.

ІV. Домашнє завдання.

Повторити п. 10 у підручнику

V. Підбиття підсумків уроку.

Бесіда.

 1. Чи досягнуто мети яку ви поставили на початку роботи?

 2. Якого результату ви досягли? Які висновки зробили?

 3. Які у вас склалися враження від роботи?

Тема уроку: Застосування сульфатної кислоти і сульфатів. Охорона навколишнього середовища від забруднення викидами сульфуровмісних речовин.

Мета: Формувати знання про властивості й застосування сульфатної кислоти, найважливіших природних сульфатів; особливості охорони навколишнього середовища від забруднення викидами сульфуровмісних речовин; розвивати між предметні зв’язки; розвивати вміння самостійно знаходити інформацію; виховувати бажання вчитися.

Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь й навичок і творчого застосування їх на практиці.

Матеріали та обаладнання: Періодична система хімічних елементів, роздавальний матеріал.

Форми роботи: евристична лекція, бесіда, доповіді та повідомлення учнів ( виперед-жувальне завдання).
Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Роботи біля дошки за запитаннями.

 1. Установіть відповідність.

N2O5 H 2CO 3

S O 2 H N O 3

CO 2 H 2S O 4

SO 3 H 2S O 3

 1. Запишіть рівняння гідратації оксидів із завдання 1.

 2. Здійсніть перетворення

FeS 2 → SO 2 → SO 3 → H 2SO 4 1. Укажіть серед цих реакцій ОВР, у кожній реакції зазначте окисник та відновник.

 2. Обчисліть масу сульфатної кислоти, яку можна одержати з одної тони піриту, що містить 10% домішок, якщо вихід продукту реакції становить 87%.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

І. Фізичні властивості сульфатної кислоти.

Безбарвна рідина, важка, дуже гігроскопічна. Поглинає вологу з виділенням великої кількості тепла (79кЖд/моль), утворюючи міцні гідрати. Не можна доливати воду до концентрованої HSO4: становиться розбризкування внаслідок її нагрівання дло температури кипіння. Для розведення HSO її невеликими порціями додають до води( тепло виділяється в товщі води).

ІІ. Хімічні властивості розчину сульфатної кислоти.

 1. Сильний електроліт, у розчині практично повністю дисоцією на йони:
  H 2SO 4 → 2H + S O 4

 2. Дисоціює ступінчасто (утворюючи два ряди солей: кислі і середні)

H 2SO 4 → H + HS O 4

HSO 4 → H + S O 4

 1. Взаємодіє з основними оксидами CuO +H 2SO 4 = Cu SO 4 + H 2O

 2. Взаємодіє з основами 2 KOH +H 2SO 4 = K 2SO 4 + H 2O

 3. Взаємодіє з солями K 2CO 3 + H 2SO 4 = K 2SO 4 + CO 2 + H 2O

 4. Взаємодіє з металами Fe + H 2SO 4 р = FeSO 4 + H 2

ІІІ. Специфічні властивості концентрованої сульфатної кислоти.

 1. Концентрована сульфатна кислота не дисоціює на Йони.

 2. Обвуглює органічні речовини що складаються з Карбону й Гідрогену.

 3. Концентрована сульфатна кислота за кімнатної температури не взаємодіє з Au, Pt, Fe, Al ,Cr.

 4. Під час нагрівання діє майже на всі метали, у цьому випадку водень не виділяється, а утворюється продукти відновлення і вода.

ІV. Охорона навколишнього середовища від забруднення викидами сульфкровмісних речовин (повідомлення учнів).

V. Важливіші природні сульфати (повідомлення учнів).

 1. Гіпс

 2. Глауберова сіль

 3. Гірка сіль

 4. Барій сульфат

 5. КупоросиVІ. Застосування сульфатної кислоти і сульфатів у народному господарстві (повідомлення учнів).

 1. Фундамент хімічної промисловості.

 2. Виробництво мінеральних добрив

 3. Очищення поверхні металів перед нанесенням металевих покриттів

 4. Очищення нафтопродуктів

 5. Виробництво вибухових речовин, мийних засобів, барвників, хімічних волокон

 6. В акумуляторах.

VІІ. Підбиття підсумків уроку.

 1. Чому розрізняються хімічні властивості розбавленої та концентрованої сульфатної кислоти.

 2. У цистернах з яких металів можна транспортувати концентровану сульфатну кислоту.

VІІІ. Домашнє завдання. Опрацювати параграф, відповісти на запитання до нього, виконати вправи.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок №8 Тема. Практична робота № Використання програмних засобів...
Тема. Практична робота № Використання програмних засобів при вивченні фізики, хімії та біології

Тема: Кислоти: дія на індикатори, взаємодія з металами та їх оксидами, реакція обміну
Форми роботи: фронтальна робота, експеримент, самостійна робота, групова робота, індивідуальна робота, робота в групах

Конкурс «Учитель року 2006» Тема: «Географія окремих галузей хімічної...
Електронні атласи, слайди, мультимедійна дошка, лос, підручники, атлас, роздатковий матеріал

11 клас (66 години + 4 години резервного часу)
Автоматизація математичних обчислень. Практична робота №

Уроку: Навчальна
Тема уроку: Органічні сполуки. Спільні та відмінні ознаки органічних та неорганічних сполук. (Слайд 1)

Урок фізики 8 клас. Тема уроку
Мета уроку : Узагальнити І систематизувати знання та вміння учнів з основного навчального матеріалу даної теми

Уроку
Тема уроку: Алкани ( парафіни). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія. Поняття про конформації. Систематична номенклатура....

Тема уроку. Класифікація хімічних реакцій. Мета уроку
Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції; з`ясувати, за якими ознаками класифікують хімічні реакції;...

Урок №1. Тема уроку: Тепловий стан тіл І температура. Вимірювання температури
Мета уроку: Сформувати в учнів знання про тепловий стан тіл, температуру тіла. Виробити вміння користуватися термометрами, розвивати...

Тема уроку: Роль хімії та суспільства у розв'язанні глобальних екологічних...
Тема уроку: Роль хімії та суспільства у розв'язанні глобальних екологічних проблем. Атомна енергетикаБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка