Пошук по сайту


Тема. Карбонатна (вугільна) кислота

Тема. Карбонатна (вугільна) кислота

Урок хімії 10 клас

(профільний рівень)

Тема. Карбонатна (вугільна) кислота.

Карбонати та гідрогенкарбонати.

Хімічні властивості: взаємодія з кислотами, розкладання при нагріванні, гідроліз водних розчинів.
Мета. Дослідити фізичні та хімічні властивості карбонатної (вугільної)

кислоти та її солей експериментально.

Поглибити знання про середні та кислі солі, їх взаємоперетворення

на прикладі карбонатів та гідрогенкарбонатів.

Формувати вміння, навички складати рівняння реакцій, що

характеризують хімічні властивості карбонатів та

гідрогенкарбонатів, розпізнавати карбонат- йони в сполуках,

дотримуючись правил техніки безпеки.

Розкрити роль солей карбонатної кислоти у природі та житті

людини. Розвивати в учнів логічне мислення, самостійність в

роботі, вміння аналізувати та робити висновки, стимулювати

творчі здібності учнів.

Виховувати почуття взаємодопомоги.
Тип уроку: засвоєння нових знань (урок-дослідження)
Обладнання й реактиви:

Мультимедійний проектор, ноутбук, екран;

роздатковий матеріал: періодична система хімічних елементів,

таблиця розчинності, картки із завданнями, схеми;

зразки карбонатів та гідрогенкарбонатів: мармур, вапняк, крейда (CaCO3), магнезит (MgCO3), сидерит (FeCO3), харчова сода

(NaHCO3), кальцинована сода (Na2CO3), яєчна шкарлупа, мінеральна вода;

розчини: HCl; Na2CO3; K2CO3; NaHCO3; вапняна вода Ca(OH)2;

індикатори: лакмус, фенолфталеїн;

штативи для пробірок, пробірки, пробірки з газовідвідними

трубками, склянка, спиртівка, тримач для пробірок.
Епіграф: „...Розум полягає не тільки в знанні, але й умінні застосовувати знання на практиці”.

(Давньогрецький філософ Аристотель)
Хід уроку

I. Організація класу.

II. Повідомлення теми, мети, очікуваних результатів. (Слайд 1)

Досягти мети ми зможемо шляхом дослідницької діяльності та захисту проектів- презентацій в наших дослідницьких лабораторіях.

Сьогодні наша дослідницька робота буде здійснюватися в 4-х дослідницьких лабораторіях. Кожна лабораторія вибирає свого консультанта, який допомагає в роботі та веде облік досягнень учнів в окремих картках.

III. Актуалізація опорних знань.

Щоб дослідити дану тему нам необхідно повторити характеристику елементів IVА групи та характеристику і властивості Карбону та його сполук.

1. Робота біля дошки (індивідуальна).

Для цього 2 учні отримують картки із завданням та працюють біля дошки.

1..Закінчити рівняння реакцій

Mg + CO2 =

CO + O2 =

Fe3O4 + CO =

NaOH + CO2(надл.) =

C + H2O =

2. Написати 4 рівняння реакцій, що відбуваються з утворенням CaCO3.

2.Фронтальне опитування.

- Які елементи входять до IVА групи періодичної системи?

- Що спільного в їхній будові?

- Які можливі ступені окиснення вони проявляють?

- Як змінюються властивості цих елементів по групі від Карбону до Плюмбуму?

- Який елемент цієї групи є типічним неметалом? Які властивості він проявляє?

- Вказати біологічну роль Карбону?

- Які алотропні видозміни Карбону ви знаєте? Що спільного і відмінного в кристалічних гратках алмазу та графіту?

- Які вуглецеві матеріали вам відомі?

- Які оксиди утворює Карбон?

- Фізіологічна дія чадного та вуглекислого газу?

- Як виявити вуглекислий газ?

- Яку гідратну сполуку утворює вуглекислий газ?
Перевірка роботи учнів біля дошки.

IV. Мотивація навчальної діяльності. (Слайд 2)

„...Вона вийняла з вуха одну з тих величезних перлин і ...опустила перлину в оцет. Настало мовчання, приголомшені гості, завмерши, спостерігали, як незрівняння перлина повністю розчиняється в міцному оцті. Ось від неї не залишилося і сліду, і тоді Клеопатра підняла келих , покрутила його, збовтуючи оцет, і випила його до останньої краплини.”

(Уривок із роману Г.Р.Хаггарда „Клеопатра”)
Проблемне питання

- Що сталося з перлиною?

- Що поєднує перлину, мармур, вапняк, крейду, яєчну шкарлупу, панцери найпростіших?

Щоб відповісти на ці запитання, нам необхідно знати склад, будову, властивості даних речовин.

Отже, об’єктом нашого дослідження буде карбонатна кислота та її солі.

V. Робота над темою

Експериментально- дослідницька робота.

Вчитель повторює з учнями інструктаж з техніки безпеки при роботі з кислотами, лугами, хімічним посудом та під час нагрівання.

Кожна дослідницька лабораторія отримує від учителя завдання, інструкцію до виконання роботи та контрольні питання для висновку. (Слайд 3)
Дослідницька лабораторія № 1 (Слайд 4)

„Дослідити дисоціацію, розклад карбонатної кислоти.

Написати рівняння реакцій. Зробити висновки”. ( Додаток 1)
Учні за інструкцією досліджують пропускання вуглекислого газу через воду при взаємодії крейди та розчину хлоридної кислоти, роблять повідомлення про зміну кольору індикатору лакмусу на слобо – рожевий і утворення кислого середовища.Складають рівняння реакцій.

CO2 + H2O ↔ H2CO3

Дисоціація карбонатної кислоти:

H2CO3 ↔ H + + HCO3 -

HCO3 - ↔ H + + CO32 -

Досліджують виділення вуглекислого газу при відкриванні пляшки мінеральної води.

H2CO3 ↔ CO2↑ + H2O

Учні роблять висновок, що карбонатна кислота – слабка, двохосновна кислота, нестійка, існує тільки у водному розчині, входить до складу газованих напоїв, добувають розчиненням CO2 у воді.


  • Які солі утворює карбонатна кислота?

Вчитель показує формули солей карбонатної кислоти, які зустрічаються в природі та мають велике практичне застосування.

Наголошує, що карбонати – це тверді речовини з йонною кристалічною граткою, нерозчинні у воді, крім карбонатів лужних металів та амонію

(табл. розчинності). Більшість гідрогенкарбонатів розчинні у воді, малорозчинний натрій гідрогенкарбонат- NaHCO3. Про їх практичне застосування ви дізнаєтесь із проекту – презентації.
Дослідницька лабораторія № 2 (Слайд 5)

„Дослідити дію кислот на карбонати. Довести наявність вуглекислого газу CO2. Написати рівняння реакцій. Зробити висновки.” ( Додаток 2)
Учні за інструкцією досліджують дію розчину хлоридної кислоти на

мармур. Роблять повідомлення про виділення вуглекислого газу із записом рівняння реакцій в йонно- молекулярній формі:

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2↑ + H2O

CaCO3 + 2 H + = Ca2 + + CO2 + H2O

Якісно доводять наявність вуглекислого газу запаленою скіпкою, яка гасне та досліджують пропускання вуглекислого газу через розчин вапняної води до утворення осаду CaCO3, та подальше пропускання вуглекислого газу до зникнення осаду та утворення прозорого розчину Ca(HCO3)2.

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3↓+ H2O

Ca(OH)2 + CO2 + H2O = Ca(HCO3)2.
Учні роблять висновок, що якісною реакцією на карбонати є взаємодія їх із сильнішими кислотами з виділенням вуглекислого газу, наявність якого можна довести:

  1. запаленою скіпкою, яка погасне ;

  2. пропускаючи CO2 через вапняну воду, яка мутніє, бо утворюється осад.

Карбонати можуть перетворюватися в гідрогенкарбонати при певних умовах.

Заповнюють схему
Дослідницька лабораторія № 3 (Слайд 6)

«Дослідити розкладання гідрогенкарбонатів та карбонатів при нагріванні. Написати рівняння реакцій. Зробити висновки». ( Додаток 3)
Учні за інструкцією досліджують зміни при нагріванні гідрогенкарбонатів лужних металів – NaHCO3 і роблять висновок, що гідрогенкарбонати лужних металів, а також амонію можуть розкладатися при нагріванні. Записують рівняння реакцій.

2 NaHCO3 = Na2CO3 + CO2 ↑+ H2O

Нерозчинні карбонати теж можуть розкладатися з виділенням CO2.

СаCO3 = СаО + CO2

Заповнюють схему
Дослідницька лабораторія № 4 (Слайд 7)

«Дослідити гідроліз водних розчинів карбонатів. Написати рівняння реакцій. Зробити висновки». ( Додаток 4)
Учні за інструкцією досліджують середовище розчинів карбонатів Na2CO3 та К2CO3 за допомогою індикаторів лакмусу та фенолфталеїну.

Учні роблять висновок, що у водному розчині карбонати лужних металів гідролізують з утворенням лужного середовища, бо лакмус – синіє, а фенолфталеїн стає малиновим. Записують рівняння реакцій.
Na2CO3 + НОН ↔ NaHCO3 + NaОH

CO3 2 - + НОН ↔ HCO3 - + ОH - , рН > 7, лужне середовище.

Заповнюють схему.

(Слайд 8)

Хімічні властивості

карбонатів та гідрогенкарбонатіввзаємодія із сильнішими розкладання при гідроліз водних

кислотами нагріванні розчинів
Учні роблять загальний висновок про хімічні властивості карбонатів та гідрогенкарбонатів, а також властивості Н2CO3.
VI. Проекти-презентації учнів з теми «Солі карбонатної кислоти: знаходження в природі, застосування» (перевірка творчого домашнього завдання)

Зупинимося на знаходженні карбонатів у природі та їх практичному застосуванні. Це було ваше творче домашнє завдання у формі проекту – презентації.

Учні презентують проект :

«Солі карбонатної кислоти: знаходження в природі, застосування».

Лабораторія №1. Мармур

Лабораторія №2. Крейда

Лабораторія №3. Вапняк

Лабораторія №4. Сода, поташ.
Вчитель показує зразки карбонатів та гідрогенкарбонатів. Наголошує на тому, що ці речовини мають велике значення для людини, тому їх необхідно вивчати. (Слайд 9)

VІI.Сторінка-цікавинка. (Слайд 10,11)

Природна вода містить гідрогенкарбонати Кальцію і Магнію. Якщо така

вода просочується крізь склепіння печери і крапає вниз, то поступово

гідрогенкарбонати перетворюються на карбонати. З часом з’являються

мінеральні утворення у вигляді бурульок – сталактити. Водночас на дні

печери аналогічно утворюються конусоподібні стовпчики – сталагміти.

Вони можуть з’єднуватися в колони заввишки до 30 м.

В Криму є Мармурова печера заввишки 9-типоверхового будинка.

Мінерали на основі CaCO3 вкривають близько 400 млн. км2 земної поверхні.
VIIІ. Закріплення матеріалу (тренувальні вправи).

Середній рівень (Слайд 12)

  1. Який найвищий ступінь окиснення виявляє у сполуках атом Карбону?

А)+2; Б) +3; В) +4; Г)+6.

  1. Який оксид не взаємодіє з водою?

А) CO; Б) N2O5; В) CO2; Г) P2O5

  1. Установіть відповідність назв формулам речовини.

1. Крейда А) Mg CO3

2. Поташ Б) NaHCO3

3. Сода питна В) CaCO3

4. Сода кальцинована Г) Na2CO3

Д) K2CO3

Достатній рівень (Слайд 13)

4) Поставити замість крапок пропущені формули речовин, урівняти.

а) Ca(OH)2 + … → CaCO3↓ + H2O

б) K2CO3 + HOH ↔ … + KOH

в) KHCO3 → … + CO2↑ + H2O

г) … + НСl → BaCl2 + CO2↑ + H2O

Рівняння г) написати в йонно-молекулярній формі.
Високий рівень (Слайд 14)

5) Задача. У процесі нагрівання суміші кальцій карбонату й магній карбонату масою 18,4 г утворюється 4, 48 л СО2 (н.у.). Обчисліть масові частки компонентів в суміші.

( W (CaCO3) = 54,3% W (MgCO3) = 45,7%)

ІХ. Підсумок уроку. (Слайд 15 - ключ)

- Що ви дослідили на уроці?

- Які властивості характерні для карбонатної кислоти?

- Які хімічні властивості характерні для солей карбонатної кислоти?

- Що є якісною реакцією на карбонат-йони?

- Що об’єднує перли, мармур, вапняк, крейду, яєчну шкарлупу?
Давайте ж вернемося до Клеопатри.

  • Який же склад був перлин?

  • Що ж випила Клеопатра?

Цю реакцію можна використовувати як реакцію нейтралізації, чому?
Із пам`яті ти не зітри

Вони ж не різняться ніяк

І все це CaCO3

Перлина, мармур та вапняк.

Х. Домашне завдання. Оцінювання учнів по карткам

Хімія. Буринська.. 10 клас. (профільний), §49. §47- 48 повторити.

Тести (диференційовані) у форматі ЗНО. (Додаток 5)

Створити проект- презентацію „Парниковий ефект”


Додаток1

Дослідницька лабораторія № 1
Тема: „Дослідити дисоціацію, розклад карбонатної кислоти.

Написати рівняння реакції. Зробити висновки.”
Інструкція до виконання роботи:
Дотримуючись правил ТБ, зберіть прилад для добування вуглекислого газу. В пробірку покладіть 1-2 шматочки крейди та додайте (обережно!) 1-2 мл розчину HCl, щоб лише покрити її поверхню. Одразу закрийте пробкою з газовідвідною трубкою, кінець якої опустіть в склянку з 2 мл дистильованої води. Занурьте в воду лакмусовий папірець.
Контрольні - Що спостерігаєте?

питання: - Про що свідчить зміна кольору індикатора?

Напишіть рівняння утворення, дисоціації карбонатної кислоти.

- За яких умов рівновага зміститься в бік утворення H2CO3?

Відкрийте пляшку мінеральної води.

- Що спостерігаєте?

Напишіть рівняння розкладу карбонатної кислоти.

Зробити висновки.

Додаток 2

Дослідницька лабораторія № 2
Тема: Дослідити дію кислот на карбонати. Довести наявність вуглекислого газу СО2. Написати рівняння реакцій. Зробити висновки.”
Інструкція до виконання роботи:

Дотримуючись правил ТБ, зберіть прилад для добування вуглекислого газу. Покладіть у пробірку 1-2 шматочки мармуру та додайте (обережно!) 1-2мл розчину HCl, щоб лише покрити його поверхню. Складіть рівняння взаємодії CaCO3 із HCl в йонно-молекулярних формах. Закрийте пробірку пробкою з газовідвідною трубкою, кінець якої опустіть в порожню пробірку приблизно на 1 хв. За допомогою запаленої скіпки визначте наявність у пробірці СО2. Налийте в 2 пробірки по 1-2 мл вапняної води. Пропустіть наступну порцію вуглекислого газу в першу пробірку з вапняною водою до утворення каламуті. Напишіть рівняння реакції взаємодії CO2 з вапняною водою.

Пропустіть наступну порцію вуглекислого газу в другу пробірку з вапняною водою до утворення каламуті та досліджуйте подальше пропускання вуглекислого газу до зникнення каламуті і утворення прозорого розчину. Написати рівняння реакції.
Контрольні - Що відбуваеться при дії кислот на карбонати? Чи є ця реакція

питання: якісною на карбонати та гідрогенкарбонати?

- Чому при пропусканні СО2 крізь розчин вапняної води – вона стає каламутною?

- Чому при подальшому пропусканні СО2 через вапняну воду каламуть зникає?

- Як можна якісно довести наявність СО2?

Зробити висновки.

Додаток 3

Дослідницька лабораторія № 3
Тема: Дослідити розкладання гідрогенкарбонатів та карбонатів при нагріванні. Написати рівняння реакції. Зробити висновки.”
Інструкція до виконання роботи:
Дотримуючись правил ТБ, налити в пробірку 1-2 мл розчину натрій гідрогенкарбонату NaHCO3. Закріпити пробірку в тримачі і почати нагрівати (обережно!) над полум’ям спиртівки. Написати рівняння реакцій.
Контрольні - Що спостерігаєте під час нагрівання гідрогенкарбонатів питання: лужних металів?

- Чи розкладаються при нагріванні нерозчинні карбонати?

Написати рівняння реакцій.

Зробити висновки.
Додаток 4

Дослідницька лабораторія № 4
Тема: „Дослідити гідроліз водних розчинів карбонатів. Написати рівняння реакції. Зробити висновки”.
Інструкція до виконання роботи:
Дотримуючись правил ТБ, налити в дві пробірки по 1-2 мл розчинів натрій карбонату Na2CO3 та калій карбонату K2CO3. В першу пробірку добавити лакмусовий папірець, в другу – декілька крапель індикатору фенолфталеїну. Спостерігати за змінами забарвлення розчинів.
Контрольні - Як змінилося забарвлення в двох пробірках при добавленні питання: індикаторів?

- Про яке середовище це свідчить?

Написати рівняння гідролізу Na2CO3 в йонно-молекулярних формах.

Зробити висновки.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Лабораторна робота №10
Пентанол (ізоаміловий спирт), етанол, оптова кислота концентрована сульфатна кислота, бензин, бензол, рослинна олія стеарин, гідроксид...

Урок Тема уроку: Білки
Кмз: схеми «Будова структур білка», розчин білку, конц нітратна кислота, натрій гідроксид, розчин купрум(ІІ) сульфат, спиртівка,...

Конспект уроку 35 Тема: Хлоридна кислота: добування, властивості, застосування
Мета: вивчити спосіб добування хлоридної кислоти в лабораторії; фізичні та хімічні властивості: дію на

Оцтова кислота, її молекулярна та структурна формули, фізичні властивості....
Тема: Оцтова кислота, її молекулярна та структурна формули, фізичні властивості. Функціональна карбоксильна група. Хімічні властивості:...

Лабораторна робота №7
Етиловий спирт, гліцерин, металічний натрій, гідроксид натрію, розчин сульфату купруму (II),оцтова кислота,глюкоза

Тестова контрольна робота з теми: Альдегіди. Карбонові кислоти
Якщо альдегід приєднує водень, то утворюється : а алкан; б алкен; в спирт;г карбонова кислота

Лабораторна робота №9
Реактиви: кальцію карбід, ртуті оксид, розбавлена сульфатна кислота, Н2О (дистильована); етанол, NaОНконц АgNОз 2%, розчин nн3, етаналь,...

10 клас
Обладнання І реактиви: набори реактивів, планшетки для мікрометоду на столах учнів; зразки нітратів, нітратна кислота (концентрована),...

Оцтова кислота, її властивості та застосування
Мета уроку: дослідити хімічні властивості кар­бонових кислот, з'ясувати подібність та відмінність неорганічних та органічних кислот;...

Казка "Хлоридна кислота у країні Металів"
Тільки метали однієї вулиці сміливо пішли на зустріч гості. Це були представники вулиці "Неактивних металів". Самою гостинною була...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка