Пошук по сайту


1. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗБУТУ (МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ ВОДОПРОВІДНОГО ТА КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВ)

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 "Житлове т

Сторінка2/70
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70

1. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗБУТУ (МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ ВОДОПРОВІДНОГО ТА КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВ)


Завдання та обов’язки. Керує роботою, пов’язаною з розрахунками з абонентами за подання питної води та за послуги каналізації. Організовує роботу контролерів. Контролює правильність застосування контролерами чинних тарифів, норм водопостачання, установлених штрафів, точність їх розрахунків з абонентами. Забезпечує заміну водомірів та виконання робіт, пов’язаних з обстеженням абонентів. Контролює своєчасне і правильне оформлення лінійно-бухгалтерських книг, рахунків. Розглядає скарги та заяви абонентів. Організовує облік роботи, яку виконують контролери, оперативний облік реалізованої води. Перевіряє та візує табелі та реєстри рахунків. Контролює складання інвентаризаційних описів. Організовує роботу з раціоналізації та винахідництва. Складає заявки на матеріали, інвентар, засоби індивідуального захисту. Контролює додержання правил технічної експлуатації обладнання та приладів, правил і норм охорони праці. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації оперативного управління; засоби механізації оперативного обліку; водомірну техніку, технічні характеристики приладів, правила їх експлуатації; організацію обліку; можливості використання обчислювальної техніки для обліку; організацію метрологічного забезпечення; основи економіки, організації праці та управління; правила оформлення договірних відносин; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.

2. НАЧАЛЬНИК ВОДОВОДУ


Завдання та обов’язки. Організовує виконання робіт з водопостачання згідно із встановленим планом водокористування. Контролює виконання договірних зобов’язань споживачами. Розробляє і подає пропозиції щодо поліпшення водозабезпеченості (регулювання водного режиму), забезпечує максимальне використання виробничих потужностей. Організовує ліквідацію аварій та пошкоджень на водоводі та у виробничих приміщеннях. Забезпечує стабільну роботу водоводу за графіком. Аналізує виробничу діяльність експлуатаційних дільниць з питань водокористування та гідрометрії. Контролює додержання термінів виконання заходів з обслуговування водоводу. Веде журнал дефектів, виявлених у виробничому процесі. Координує роботу дільниць, забезпечує навчання робітників та підвищення кваліфікації професіоналів, фахівців та технічних службовців. Здійснює контроль за виконанням правил технічної експлуатації, охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; основи водного законодавства України, правила технічної експлуатації меліоративних систем; інструкції та інші керівні документи щодо виробничої діяльності; технічний стан системи; умови водонагляду та водопостачання; склад водокористувачів; гідрометричне обладнання та прилади; методи організації оперативного обліку розподілу води, диспетчерського обслуговування; економіку та організацію виробництва, основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра — не менше 2 років, для спеціаліста — не менше 3 років.

3. НАЧАЛЬНИК ВОДОСХОВИЩА


Завдання та обов’язки. Організовує виконання виробничих завдань, утримання в справному стані та правильну технічну експлуатацію гідротехнічних споруд водосховища, усіх допоміжних пристроїв, устаткування насосної та фільтрувальної станцій. Забезпечує належний санітарний стан водосховища і території зон санітарної охорони. Контролює виконання правил технічної експлуатації споруд, забезпечує максимальне використання виробничих потужностей. Забезпечує ліквідацію аварій та пошкоджень на насосних, фільтрувальних станціях, інших гідротехнічних спорудах. Контролює виконання персоналом правил технічної експлуатації, терміни виконання завдань, ведення первинної документації, журналу виявлених дефектів виробничого процесу. Забезпечує навчання робітників, підвищення кваліфікації професіоналів, фахівців та технічних службовців. Здійснює контроль за виконанням правил охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; основи водного законодавства України, правила технічної експлуатації гідротехнічних споруд та меліоративних систем, інструкції та інші керівні матеріали щодо виробничої діяльності; будову та технічний стан усіх споруд водосховища; гідрометричне обладнання та прилади; основи економіки, основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій. Випуск 1 від 29. 12. 2004
Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 Професії

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року n 24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

31. 08. 2016 №109 Про розподіл обов’язків між директором школи та...
Вовчанської районної ради Харківської області, кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників та з метою належного функціонування...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка