Пошук по сайту


4. НАЧАЛЬНИК ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ ВОДОПРОВІДНОГО ТА КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 "Житлове т

Сторінка3/70
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70

4. НАЧАЛЬНИК ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ ВОДОПРОВІДНОГО ТА КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА


Завдання та обов’язки. Забезпечує оптимальний режим роботи систем водопостачання, водовідведення. Координує діяльність аварійно-диспетчерської служби (АДС) водопровідного та каналізаційного господарства (ВКГ) з іншими аварійними службами міста. Вживає термінових заходів для локалізації та ліквідації аварій і пошкоджень у системі ВКГ. Розв’язує питання передислокації робочої сили, механізмів і транспорту на місця пошкоджень. Аналізує причини аварій, пошкоджень. Аналізує показники роботи системи з метою виявлення причин відхилень від заданого режиму, порушення технологічного процесу.

Розробляє заходи щодо вдосконалення аварійно-диспетчерської служби. Затверджує графіки роботи чергового персоналу АДС. Забезпечує підвищення кваліфікації персоналу АДС, упровадження нових засобів механізації та автоматизації. Здійснює постійний контроль за технічно правильною експлуатацією обладнання. Забезпечує найсприятливіші умови роботи, підвищення культури виробництва. Контролює правильність ведення документації, своєчасність складання звітів за встановленими формами. Контролює додержання працівниками АДС виробничої і трудової дисципліни, правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Вивчає передовий досвід у галузі оперативного управління виробництвом. Бере участь у розробленні та здійсненні планів організації виробництва, праці та управління.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня та інші керівні; методичні та нормативні матеріали щодо оперативного керування в системі водопровідно-каналізаційного господарства; правила технічної експлуатації систем водопостачання, водовідведення ; технологічний процес водопідготовки, водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод; структуру підприємства, схеми водопостачання і водовідведення; виробничі потужності водопровідного та каналізаційного господарства, конструктивні особливості і технічні характеристики устаткування насосних станцій водопроводу і каналізації, режим їх роботи; засоби механізації інженерно-технічних робіт; організацію оперативного обліку виробництва; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; перспективу розвитку водопровідного та каналізаційного господарства; досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки в галузі водопостачання і водовідведення та досвід передових підприємств щодо організації аварійно-диспетчерської служби.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.

5. НАЧАЛЬНИК (ЗАВІДУВАЧ) ЛАБОРАТОРІЇ ХІМІКО-БАКТЕРІОЛОГІЧНОЇ


Завдання та обов’язки. Забезпечує виконання лабораторного контролю за якістю водопровідної води і стічних вод згідно з вимогами державних стандартів. Контролює належне ведення лабораторної документації, своєчасну підготовку та передавання інформації про результати аналізів. Забезпечує правильну експлуатацію лабораторного обладнання, виконання графіків його технічної та метрологічної перевірки, своєчасний ремонт. Організовує постачання лабораторії необхідними для роботи реактивами, живильними середовищами, матеріалами, пристроями та обладнанням. Очолює роботу з модифікації методів лабораторного аналізу, упровадження нових методик. Розглядає і робить висновки щодо раціоналізаторських пропозицій відносно вдосконалення обладнання і методів лабораторного контролю. Сприяє підвищенню кваліфікації працівників лабораторії. Забезпечує працівникам лабораторії безпечні і здорові умови праці, додержання правил виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження органів вищого рівня; методичні та нормативні матеріали щодо діяльності лабораторії; державні стандарти, технічні умови, методики та інструкції щодо лабораторного контролю якості питної води і стічних вод; основи технології виробництва водопровідно-каналізаційного господарства; види лабораторного обладнання, принципи його роботи і правила експлуатації; досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки щодо лабораторного аналізу; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра — не менше 2 років, для спеціаліста — не менше 3 років.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій. Випуск 1 від 29. 12. 2004
Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 Професії

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року n 24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

31. 08. 2016 №109 Про розподіл обов’язків між директором школи та...
Вовчанської районної ради Харківської області, кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників та з метою належного функціонування...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка