Пошук по сайту


6. НАЧАЛЬНИК НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 "Житлове т

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 "Житлове т

Сторінка4/70
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70

6. НАЧАЛЬНИК НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ


Завдання та обов’язки. Забезпечує безперебійну роботу насосної станції для перекачування стічних вод. Організовує правильну технічну експлуатацію і ремонт механізмів та обладнання насосної станції. Складає графік планово-запобіжних ремонтів і забезпечує їх виконання. Складає заявки на запасні частини, комплектуючі вироби, мастильні матеріали, контролює їх використання. Керує роботами з локалізації аварій. Аналізує причини виникнення аварійних ситуацій, вживає заходів для їх запобігання. Забезпечує навчання та інструктаж персоналу, зайнятого обслуговуванням і ремонтом обладнання та механізмів. Впроваджує прогресивні методи праці, удосконалює технології обслуговування устаткування та механізмів. Вживає заходів щодо охорони праці. Контролює додержання черговим експлуатаційним персоналом правил технічної експлуатації обладнання, правил і норм охорони праці, ведення установленої документації. Здійснює паспортизацію та облік механізмів та обладнання насосної станції. Розробляє і вживає заходів для підготовки обладнання і механізмів до роботи в зимовий період. Організовує впровадження нових видів обладнання та механізмів, модернізацію діючих. Складає дефектні акти на поточний і капітальний ремонти обладнання насосної станції.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня: методичні, нормативні та інші матеріали щодо каналізаційного господарства; виробничі потужності насосної станції; технічні характеристики і стан насосів та іншого устаткування; схему напірних трубопроводів; методи локалізації та ліквідації аварійних ситуацій на насосній станції; правила технічної експлуатації устаткування насосної станції; правила ведення документації; методи обліку; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для бакалавра — не менше 2 років, для молодшого спеціаліста — не менше 3 років на посаді техніка I категорії.

7. НАЧАЛЬНИК ОЧИСНИХ СПОРУД


(ОЧИСНОЇ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ СТАНЦІЇ)

Завдання та обов’язки. Керує згідно з чинним законодавством роботою очисної каналізаційної станції, забезпечуючи безперебійне надійне очищення побутових і промислових стічних вод до визначених відповідними нормативами кондицій. Організовує роботу та ефективну взаємодію технологічних цехів і технічних служб станції. Направляє їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку й удосконалення технології очистки стоків, її відповідності найкращим світовим стандартам. Організовує виробничо-господарську діяльність на основі застосування методів наукового планування, нормативів матеріальних, фінансових та трудових витрат, економного витрачання усіх видів ресурсів. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами. Здійснює заходи щодо соціального розвитку колективу підприємства. Забезпечує розроблення, укладання та виконання договорів. Здійснює роботу для зміцнення трудової та виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Розв’язує всі питання у межах наданих йому прав і доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам: заступнику начальника, керівникам виробничих підрозділів. Забезпечує додержання правил охорони праці, контроль за впровадженням заходів щодо охорони праці. Контролює ведення обліку та звітності. Виступає від імені підприємства, репрезентує його у всіх установах та організаціях. Розпоряджається згідно із законом майном і коштами підприємства. Забезпечує додержання законності в діяльності підприємства та активне використання правових засобів для вдосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні та нормативні матеріали щодо водопровідно-каналізаційного господарства; технологію очищення промислових і побутових стічних вод; технічні характеристики та конструктивні особливості споруд очисної станції каналізації; режими роботи устаткування, правила його експлуатації; перспективи технічного, економічного і соціального розвитку галузі та підприємства; порядок розроблення та затвердження планів виробничо-господарської діяльності; методи господарювання й управління підприємством; порядок укладання та виконання договорів; досягнення вітчизняної науки і техніки в галузі каналізаційного господарства; досвід передових підприємств; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; законодавчі акти щодо охорони навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта (спеціаліст або бакалавр) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій. Випуск 1 від 29. 12. 2004
Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 Професії

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року n 24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

31. 08. 2016 №109 Про розподіл обов’язків між директором школи та...
Вовчанської районної ради Харківської області, кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників та з метою належного функціонування...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка