Пошук по сайту


8. НАЧАЛЬНИК РАЙОНУ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОПРОВІДНИХ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 "Житлове т

Сторінка5/70
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70

8. НАЧАЛЬНИК РАЙОНУ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОПРОВІДНИХ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ


Завдання та обов’язки. Організовує виробничо-господарську діяльність, спрямовану на здійснення надійної експлуатації мереж району для безперебійного водопостачання (водовідведення) споживачів, розміщених у межах району. Проводить роботу щодо запобігання аваріям і пошкодженням на мережах, а в разі виникнення — організовує їх усунення у можливо стислі терміни. Керує розслідуванням аварій на мережах, аналізує їх причини. Вживає заходів щодо вдосконалення організації виробництва, упровадження новітніх технологій та обладнання. Забезпечує нагляд за станом і збереженістю мереж, споруд, пристроїв та обладнання на них. Керує раціоналізаторською роботою в районі. Забезпечує контроль за додержанням працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Забезпечує ведення необхідної технічної документації та звітності, додержання виробничої, технологічної і трудової дисципліни. Сприяє підвищенню технічних знань експлуатаційного персоналу. Бере участь у технічному нагляді за будівництвом водопровідних мереж, споруд та обладнання на них, за перекладанням амортизованих мереж. Бере участь у погодженні проектної документації на будівництво зовнішніх мереж району. Подає пропозиції щодо видачі технічних умов на будівництво в районі об’єктів водопостачання (водовідведення) і контролює їх виконання.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації експлуатаційної діяльності у водопровідному та каналізаційному господарстві; структуру підприємства, схему водопостачання (водовідведення) району; зони роботи насосних станцій; правила технічної експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених пунктів ; правила користування комунальним водопроводом ; будівельні норми і правила та державні стандарти щодо водопровідного та каналізаційного господарства; основи економіки та організації виробництва; основи трудового законодавства; порядок складання звітності, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ІНЖЕНЕР З ЕКСПЛУАТАЦІЇ СПОРУД ТА УСТАТКУВАННЯ ВОДОПРОВІДНОГО ТА КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА


Завдання та обов’язки. Виконує роботи із забезпечення безперебійного функціонування водопровідних та каналізаційних мереж, споруд та їх устаткування. Розробляє річні, квартальні, місячні плани різних видів ремонтів мереж, споруд, устаткування, а також інших основних фондів водопровідно-каналізаційного господарства (ВКГ). Забезпечує своєчасне виконання планово-запобіжних ремонтів, затверджених графіків профілактичних робіт. Складає необхідну документацію щодо капітального та поточного ремонтів основних фондів і контролює списання матеріалів. Складає заявки та специфікації на матеріали, інструмент, запасні частини для устаткування, контролює правильність їх використання. Бере участь у перевірці технічного стану споруд, якості ремонтних робіт. Аналізує причини аварій і пошкоджень на об’єктах ВКГ та розробляє заходи щодо їх запобігання. Здійснює облік та паспортизацію об’єктів ВКГ, вносить зміни в документацію після їх ремонту. Веде відповідну документацію з інвентаризації основних засобів виробництва. Надає практичну допомогу раціоналізаторам та винахідникам під час упровадження їх пропозицій. Контролює додержання правил і норм охорони праці, веде відповідну документацію. Здійснює контроль за своєчасною атестацією працівників, що обслуговують об’єкти підвищеної небезпеки. Бере участь у розслідуванні причин травматизму і розробляє заходи щодо його запобігання.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня; методичні, нормативні та інші матеріали щодо ВКГ; структуру підприємства; схеми водопостачання, водовідведення, зони роботи насосних станцій; правила технічної експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених пунктів; правила безпечного ведення робіт під час експлуатації системи водопостачання і водовідведення населених пунктів; правила користування комунальним водопроводом і каналізацією; будівельні норми і правила та державні стандарти на споруди водопроводу і каналізації, питну воду, вимоги до очищення стічних вод; типові норми часу на ремонт і утримання об’єктів ВКГ; основи економіки, організації праці та організації виробництва; правила обліку; методи розроблення планів (графіків) роботи та порядок звітності про їх виконання; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з експлуатації споруд та устаткування ВКГ:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з експлуатації споруд та устаткування ВКГ I категорії не менше 2 років.

Інженер з експлуатації споруд та устаткування ВКГ I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією інженера з експлуатації споруд та устаткування ВКГ II категорії — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.

Інженер з експлуатації споруд та устаткування ВКГ II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, для бакалавра стаж роботи за професією інженера з експлуатації споруд та устаткування ВКГ — не менше 2 років.

Інженер з експлуатації споруд та устаткування ВКГ: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

ФАХІВЦІ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій. Випуск 1 від 29. 12. 2004
Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 Професії

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року n 24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

31. 08. 2016 №109 Про розподіл обов’язків між директором школи та...
Вовчанської районної ради Харківської області, кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників та з метою належного функціонування...



База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка