Пошук по сайту


12. ГАЗОРІЗАЛЬНИК - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Сторінка14/163
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   163

12. ГАЗОРІЗАЛЬНИК


(Код КП-7212.2)

Специализация: ГАЗОРІЗАЛЬНИК (будівельні роботи)

1-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує ручне кисне­ве різання та різання бензо- та газорізальними апаратами сталевого брухту малої ваги. Готує виливки до різання, зачищає від пригару, додатків і литників, укладає їх для різання. Заряджає та розряджає газогенераторну установку.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні прийоми різання, будо­ву пальників, різаків, редукторів, балонів, що застосовую­ться; кольори пофарбування газових балонів і правила по­водження з ними; основні властивості газів і рідин, що за­стосовуються під час різання металу, правила поводження з ними.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпо­середньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Відрізання донної частини зливків. Різання кутиків і труб.
2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує кисневе та повітро-плазмове прямолінійне та фігурне різання у верти­кальному і нижньому положенні металу, простих деталей з вуглецевої сталі за розміткою вручну на переносних і стаці­онарних газорізальних і плазмодугових машинах; ручне кисневе різання та різання бензо- та газорізальними апара­тами сталевого важкого брухту. Виконує різання додатків і литників у відливок товщиною до 300 мм з одним рознят­тям і відкритими стержневими знаками. Розмічає, підбирає за масою та профілем простий негабаритний брухт, виконує різання за заданими розмірами й укладання у штабелі.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову устаткування, що обслу­говується, й інструменту для різання; допустимий залиш­ковий тиск газу в балонах; будову та властивості газового полум'я та плазменої дуги; прийоми різання; вимоги до газового різання; призначення й умови застосування спеціальних пристроїв; габарити брухту за державними стандар­тами; норми витрачання газу; заходи щодо запобігання деформації під час газового різання.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпо­середньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи газорізальником 1 розряду не менше шести місяців.

ПРИКЛАДИ РОБІТ: Різання на кораблі башмаків леєрних стояків. Зрізування головок заклепок. Різання за копіром ключів гайкових, заглушок. Різання на перенос­них і стаціонарних машинах плоских фланців.

3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує кисневе, прямолінійне й фігурне різання металу, простих та серед­ньої складності деталей з вуглецевої та низьколегованої сталі за розміткою вручну на переносних машинах для рі­зання в усіх просторових положеннях зварного шва. Розмі­чає вручну, здійснює різання бензо- та газорізальними апа­ратами кранів, що застаріли, ферм, балок, машин та іншо­го складного брухту за розмірами відповідно до державних стандартів з відділянням відходів кольорових металів та збереженням вузлів та частин машин, що придатні для ви­користання після ремонту.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову переносних машин; руч­них різаків різних систем, що застосовуються у роботі; бу­дову спеціальних пристосувань; властивості металів та сплавів, що підлягають різанню; допуски на точність газо­вого різання; оптимальні співвідношення між товщиною металу, номером мундштука, тиском кисню; режим різання та витрачання газу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи газорі­зальником 2 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Вирізування отворів без скосу кромок у нафтохімічній апаратурі: резервуарах, сепарато­рах, посудинах. Вирізування вручну за розміткою деталей з листової сталі товщиною не більше 60 мм. Вирізування фігурних деталей на кисневих машинах з одночасною робо­тою трьох різаків. Різання без скосу кромок заготовок для ручного або автоматичного зварювання. Різання під час заготовки профільного та сортового металу. Різання без скосу кромок труб загального призначення.

4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прямолінійне фігурне різання складних деталей з листової сталі на гори­зонтальній машині за кресленнями; ручне кисневе різання та різання бензо- та газорізальними апаратами різноманіт­них сталей з оброблянням кромок.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову машин, що застосовую­ться у процесі виконання робіт з різання; властивості мета­лів, що підлягають різанню; правила регулювання напівав­томатів для різання металу; вимоги до якості різання мета­лу.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи газорізальником 3 розря­ду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Вирізування отворів без скосу кромок у нафтохімічній апаратурі: резервуарах, сепарато­рах, посудинах. Вирізування вручну за розміткою деталей з листової сталі товщиною не більше 60 мм. Різання деталей складних фігурних з листової сталі на горизонтальній ма­шині за кресленнями із застосуванням фотопроекційного способу розмічання або роликового зачеплення при одноча­сній роботі найбільшого числа різаків. Різання деталей складної конфігурації з листової сталі з обробленням кро­мок під зварювання. Обробляння кромок деталей чашопо­дібної форми. Різання зі скосом кромок конструкцій до­менних печей: кожухів, повітронагрівачів, газопроводів. Поверхневе різання дефектів з підготовлянням кромок від­повідальних конструкцій до зварювання. Різання листів гнутих з одностороннім оброблянням кромок. Різання зі скосом кромок труб.

5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує різання особ­ливо складних деталей з різних сталей з розмічанням вруч­ну та з оброблянням кромок зварюванням.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: причини виникнення теплових деформацій під час газового різання та заходи для їх змен­шення; вплив процесів, що відбуваються під час газового різання, на властивості металів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи газорізальником 4 розря­ду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Різання деталей особливо скла­дної конфігурації з оброблянням кромок зварюванням. Вирізання косих отворів без наступного механічного оброб­лення днищ кульових та сферичних.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   163

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій. Випуск 1 від 29. 12. 2004
Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 "Житлове т
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 Житлове т

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 Професії

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року n 24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

31. 08. 2016 №109 Про розподіл обов’язків між директором школи та...
Вовчанської районної ради Харківської області, кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників та з метою належного функціонування...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка