Пошук по сайту


НАКАЗ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Сторінка2/163
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   163

НАКАЗ


" 21 " 02 2000 р. м. Київ №32
Про затвердження Розділу II "Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" Довідника кваліфі­каційних характеристик професій працівників (Випуск 64. Бу­дівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального при­значення)

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 13.03.96 № 4639/17 до листа Мінпраці України від 06.03.96 № 07-771 про розроблення кваліфікаційних характеристик пра­цівників

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Розділ II "Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" Довідника кваліфікаційних хара­ктеристик професій працівників (Випуск 64. Будівельні, монта­жні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення), розроб­леного Українським науково-дослідним Центром "ЕКОБУД" і схваленого Науково-технічною Радою Держбуду України та ввес­ти його в дію з 01.04.2000 року.

2. З введенням в дію Розділу II "Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" визнати таким, що втратив чинність на території України Випуск 3 "Единого тариф­но-квалификационного справочника работ и профессий рабочих" (ЕТКС), раздел: "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", затвердженого постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням, Держбуду СРСР та Секретаріату ВЦСПС від 17 липня 1986 року N°226/125-15-88, з наступними доповненнями та змінами до неї, внесеними станом на 15 березня 1987 року.

3. Управлінню економічного аналізу, зміни форм власності та ринкової інфраструктури разом з Центром "ЕКОБУД" забезпе­чити доведення інформації про затвердження вказаного Розділу Довідника до зацікавлених організацій.

Видання та розповсюдження зазначеного Довідника покла­сти на Український науково-дослідний Центр "ЕКОБУД".

Голова Комітету В.М. Гусаков

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА,

______АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ______

НАКАЗ" 14 " 09 2001 р. м. Київ №183
Про затвердження Доповнень до розділу 2 "Робітники. Будівельні мо­нтажні та ремонтно-будівельні роботи" та до розділу 4 "Ремонт, експ­луатація та утримання автомобільних доріг" Довідника кваліфікацій­них характеристик професій працівників (Випуск 64. "Будівельні, мо­нтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, ту­нелів та підземних споруд спеціального призначення")
Враховуючи необхідність доповнення переліку робіт та професій робіт-ників, які зайняті на виконанні будівельних, монтажних, ремонтно­будівельних робіт, ремонті, експлуатації та утриманні автомобільних доріг,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Доповнення до розділу 2 "Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" та до розділу 4 "Ремонт, екс­плуатація та утримання автомобільних доріг" Довідника кваліфікацій­них характеристик професій працівників (Випуск 64. Будівельні, мон­тажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, ту­нелів та підземних споруд спеціального призначення), розроблені Українським науково-дослідним центром економіки будівництва "ЕКОБУД" і схвалені Рішенням Науково-технічною ради Держбуду України від 14.09.2001 року № 53, та ввести їх в дію з 01.10.2001 ро­ку.

2. Управлінню стратегії розвитку будівельного комплексу ра­зом з Центром "ЕКОБУД" організувати доведення інформації про за­твердження Доповнень до розділів 2, 4 Довідника до зацікавлених ор­ганізацій.

Видання та розповсюдження зазначеного Довідника покласти на Український науково-дослідний центр "ЕКОБУД".
Голова Комітету В.І. Череп

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ДЕРЖБУД УКРАЇНИ

НАКАЗ" 29 " серпня 2003 р. м. Київ № 149
Про затвердження доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64)
У зв'язку з впровадженням нових технологій, застосуванням новітнього устаткування, машин і механізмів, що оснащені сучасними електронними та комп'ютерними системами або мають складні технічні характеристики, підви­щенням вимог до кваліфікації робітників, які виконують будівельно-монтажні роботи, здійснюють будівництво метрополітенів, тунелів та споруд спеціального призначення, будівництво та ремонт автомобільних доріг,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64), затвердженого наказами Держбуду України від 13.10.1999 р. № 249; від 21.02.2000 р. № 32, які розроблені Українським науково-дослідним центром економіки будівництва „Екобуд" (УкрНДЦ „Екобуд") і схвалені рішенням науково-технічної ради Держбуду України від 01.08.2003р. №61:

а) до розділу 2 „Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні
роботи" - Доповнення № 3 (12 кваліфікаційних характеристик);

б) до розділу 3 „Робітники. Будівництво метрополітенів, тунелів та
підземних споруд спеціального призначення" - Доповнення № 2 (9 кваліфікаційних характеристик);

в) до розділу 4 „Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" – Доповнення № 4 (5 кваліфікаційних характеристик).

  1. Ввести зазначені доповнення в дію з 1 січня 2004 року.

  2. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
    (Шарапова Т.О.) разом з УкрНДЦ "Екобуд" організувати доведення інформації
    про затвердження зазначених доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64) до зацікавлених організацій.

Видання та розповсюдження зазначених доповнень покласти на Ук­раїнський науково-дослідний центр економіки будівництва „Екобуд".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету Беркуту А.В.
Голова Комітету В.І. ЧЕРЕП
В редакції доповненнь №2,3,4, затверджених наказами Держбуду України
від 29.08.03 №149, від 22.12.03 № 218.


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ДЕРЖБУД УКРАЇНИ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   163

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій. Випуск 1 від 29. 12. 2004
Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 "Житлове т
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 Житлове т

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 Професії

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року n 24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

31. 08. 2016 №109 Про розподіл обов’язків між директором школи та...
Вовчанської районної ради Харківської області, кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників та з метою належного функціонування...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка