Пошук по сайту


Уроках узагальнення І систематизації знань по фізиці, хімії,біології, географії, економіці

Уроках узагальнення І систематизації знань по фізиці, хімії,біології, географії, економіці

Урок з використанням комп’ютерних технологій

Нижче наводиться розробка уроку фізики в 9 класі, де показано використання ІКТ на кожному етапі уроку. Така схема уроку може бути використана на уроках узагальнення і систематизації знань по фізиці, хімії,біології, географії, економіці.

Тема уроку: Ядерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики в Україні.

Екологічні проблеми ядерної енергетики.

Мета уроку: дати поняття ланцюгової реакції поділу ядер Урану, пояснити практичне значення цієї реакції; показати переваги й проблеми сучасних атомних станцій, розширювати політехнічний кругозір учнів.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: комп’ютери з операційною системою Windows XP, Linux.

На дошці накреслена таблиця оцінювання учнів, куди вчитель заносить оцінки за виконання ІДЗ та оцінку з інформатики.

Прізвище учня

ІДЗ

Оцінка з

Інформантики

Тест

Оцінка за урок

фізики

Гнаповський В.

2

8Джулій Аліна

2

9Мамич Діана

2

9Олійник Богдан

2

9Рибальська Любов

2

9Удот Сергій

2

8Шафінська Лілія

2

9Шевчук Дмитро

2

8План уроку


Час

Етапи

Прийоми та методи

Використані

програмні засоби

2 хв

Організаційний момент

Повідомлення вчителя
10 хв

Перевірка домашнього завдання

Відповіді учнів з місця

Microsoft Word,

Microsoft Еxсel

20 хв

Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя, бесіда, повідомлення учнів, записи в зошитах, використання Інтернету

Microsoft Power Point, Всеукраїнська освітня мережа «Щоденник».

10хв

Закріплення вивченого матеріалу

Самостійна робота учнів

Тестові програми «Аспект», редактор Блокнот, Microsoft Еxсel.

2хв

Підсумок уроку.

Бесіда вчителя, виступи учнів
1хв

Домашнє завдання

Підготувати повідомлення з тем «Ядерна зброя», «Роль ХАЕС в енергетичній галузі України», міні-проект «Перспективи розвитку Чорнобильської зони»

Microsoft Power Point, Microsoft Word, Інтернет

  1. Організаційний момент.

2.Перевірка домашнього завдання.

Перевіряється виконання учнями індивідуального домашнього завдання: розв’язання задач і оформлення їх за допомогою комп’ютерних програм.

Задача 1

Al +n ? +He

C + H→ C+?

? + H → Na + He

Mn + ? → Fe + n

He + ϒ→ Mg + ?

Розв’язання:

Al +n Na +He

C + H→ C+e

Mg+ H → Na + He

Mn + H→ Fe + n

He + ϒ→ Mg +H

Задача 2.

При біологічних і медичних дослідах використовують радіоактивний ізотоп фосфору, період піврозпаду якого дорівнює 4 доби.

За який час кількість цього ізотопу в організні зменшується у 1000 разів?

Розв’язання:

За законом радіоактивного розпаду кількість атомів, що не розпалися , кількість таких атомів у початковий момент .Т – період піврозпаду. Тоді

,

,

  • 3=, (значення обчислено в табличному процесорі)

t=діб

Відловідь:

Тобто через 140 діб залишиться менше 0,1% від початкової кількості атомів фосфору.

Задача 3 .

Свинець найкраще поглинає γ-випромінювання( в півтора раза краще від сталевої броні й у 22 рази краще від води). Товщина шару половинного послаблення γ -випромінювання для свинцю дорівнює 2 см. Якої товщини потрібний шар свинцю, щоб послабити γ- випромінювання у 128 раз?

Розв’язання:

Дано:

h=2c


Шар товщиною

послаблює випромінювання у

раз. Тоді згідно умови задачі послаблення випромінювання у раз , знаходимо , що

n=7. Користуючись формулою знаходимо товщину шару.

nh=7*2=14см.

Відповідь: потрібний шар свинцю товщиною 14см.Задача 4.

Протягом деякого часу після аварії на Чорнобильській АЕС для населення що опинилося в зоні радіоактивного забруднення,значну небезпеку становив радіоактивний ізотоп йоду І. За який час розпадеться половина ядер елемента.

Розв’язання:

За формулою періоду напіврозпаду

=, де λ – стала радіоактивного розпаду. Для ізотопу йоду вона становить 9.98 *10 1/с. Тоді:

T===0,6913828, с,або Т:(24*3600)=8діб.

Відповідь: отже за 8 діб розпадеться половина ядер елемента.

Задача 5.

Серед радіоактивних забруднень викликаних аварією на ЧАЕС, найбільш небезпечним є стронцій -90 і цезій-137. Визначити скільки часу пройде

до моменту, коли їх активність зменшиться у 10 разів

Розв’язання:

TSr=28 років, TCs=30 років

, ,

,

  • 1=, t=

t=років

tроки.

Відповідь: Радіоактивність даних елементів зменшиться у 10 раз через 100 і 93

роки.

Задача 6.

Який склад:

Натрію(Na), Фтору(F), аргентум(Ag), кюрію(Cm), менделєєвію(Md)?

Розв’язання:

Кількість протонів в ядрі атома дорівнює його порядковому номеру, а

кількість нейтронів різниці масового числа атома і кількості протонів.

Na- 11 протонів, 23 – 11 = 12 нейтронів.

F – 9 протонів, 19 – 9 = 10 нейтронів.

Ag – 47 протонів, 107 – 47 = 60 нейтронів.

Cm -96 протонів, 247 – 96 = 131 нейронів.

Md – 101 протонів, 257 – 101 = 156 нейронів.

Задача 7.

На яку висоту можна підняти кам’яну брилу масою 1000т за рахунок енергії, що виділяється в результаті радіоактивного розпаду 1г урану? В 1г міститься приблизно 2,6 *атомів Урану. При розпаді одного атома виділяється енергія, яка дорівнює 200 МеВ

Розв’язання:

Дано:

m=1000т= 10кг

m=1г= кг

N= 2,6*10

h-?

Для знаходження скільки енергії виділяється при розпаді 2,6 *10 ядер Урану складемо пропорцію:

1ядро - 200 МеВ

2,6 *10 ядер - х МеВ

Тоді використавши основну властивість пропорції отримаємо:

Х=200*2.6*10 =520* 10МеВ=520*10 еВ.

Перетворивши електронвольти у джоулі отримаємо таку енергію.

1еВ - 1.6*10 Д ж;

520*10 еВ - х Дж;

Х=832*10Дж.

Застосувавши формулу для обчислення потенціальної енергії тіла піднятого на деяку висоту отримаємо:Відповідь: Отже, кам’яну брилу масою 1000т можна підняти за рахунок енергії, що виділяється в результаті радіоактивного розпаду 1г урану на висоту 8320м , або більше 8 км.

Розв’язання задач учні можуть оформляти за допомогою Microsoft Word і текстового редактора формул. Сильніші учні можуть оформити розв’язання задач за допомогою програми Microsoft Exel, за що отримують вищий бал з iнформатики. Дальше подано розв’язання попередньої задачі в Microsoft Exel (рис 12 і13). Як оформити задачу в даній програмі детально описано в розділі Задачі в Exel.Рис .12.Рис 13.

Постановка проблеми та оголошення теми та мети уроку.

Повернемося до задачі 7 . Яким чином в результаті згорання урану вивільняється енергія і де краще її застосувати? Запускається презентація учителя (1-6 слайди), використовуючи інтерактивну дошку або один з комп’ютерів. Розкриття теоретичної частини теми вчитель може подати згідно матеріалу підручника 9 класу.Слайд 1 Слайд 2Слайд 3 Слайд 4Слайд 5 Слайд 6

Будову ядерного реактора і принцип роботи атомної станції можна розглянути на (слайді 5), або в додатках Всеукраїнської освітньої мережі Щоденник (слайд 6).

Продовження вивчення теми уроку.

Після пояснення вчителя учні дають відповіді на заздалегідь підготовлені запитання на карточках.

Потім розглядаються дві презентації по темі, що вивчається.

І. Розвиток ядерної енергетики в Україні.

ІІ. Екологічні проблеми ядерної енергетики.

ІІІ. Відеофільм «Чорнобильська катастрофа»

IV. Виконання тесту учнями

Учні виконують тест з теми Ядерна енергетика. Тести можуть створюватись самими учнями з допомогою вчителя, що додасть оцінку з інформатики.

На даному уроці використовувались тести створені за допогою тестувальної програми Аспект та Блокнот. Недолік таких тестувальних програм, як Аспект, ADTester, і MyTest в тому, що вони не працюють на Linux. На рисунку 15 подано зразок тесту в програмі Microsoft Exel і в програмі Блокнот (рисунок 14) .Рис 14.Рис. 15

V. Підсумок уроку. Виставлення оцінок.


Прізвище учня

ІДЗ

Оцінка з

Інформатики

Тест

Оцінка за урок фізики

Гнаповський В.

2

8

2

4

Джулій Аліна

2

9 +2(презентація)

11

12

Мамич Діана

2

9

7

9

Олійник Богдан

2

9+2(склав тест)

9

11

Рибальська Любов

2

9 +2(склав тест)

5

7

Удот Сергій

2

8

4

6

Шафінська Лілія

2

9 +2(презентація)

11

12

Шевчук Дмитро

2

8

4

6


VI. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення з тем «Ядерна зброя», « Роль ХАЕС в енергетичній галузі України», міні-проект «Перспективи розвитку Чорнобильської зони»

Презентацїї до уроку можна знайти за адресою

https://sites.google.com/site/matematikamifizikam/metodiceskie-materialy

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Варіант
Завдання для узагальнення й систематизації знань створені за діючою 12-ти бальною системою І впроваджується за чотирма рівнями –...

На уроках хімії я використовую різні форми та методи контролю знань учнів. Ось деякі з них
Контроль знань з хімії – органічна частина всього навчального процесу, яка має бути використана для закріплення та поглиблення набутих...

Урок з математики, біології та географії з використанням інтерактивних...
Урок підготували: викладач математики Маковкіна Ліана Леонідівна, викладач біології та географії Паламарчук Віктор Миколайович, практичний...

1-4 класи
Вона має інтегрований зміст, поєднує пропедевтику біології та екології, географії, фізики, астрономії, хімії

«Використання ігрових технологій навчання на уроках хімії як форма...
Пліг Т. В. вчитель біології та хімії Новопідгороднянської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Межівського району

Нака з
Контролюючі роботи з англійської мови, фізики, хімії, біології, історії, географії, інформатики та інших предметів допускається проводити...

Програма “ природознавство” 1-4 класи загальна характеристика навчального предмета
Вона має інтегрований зміст, поєднує пропедевтику біології та екології, географії, фізики, астрономії, хімії

Методична розробка уроку з теми «Україна в період кризи радянської системи (1964-1985 рр.)»
Продовжити формування хронологічної, просторової, логічної компетенцій в процесі узагальнення,систематизації та конкретизації подій,...

Урок узагальнення знань з теми «Основні класи неорганічних речовин»...
Громадська Валентина Іванівна – вчитель хімії Миколаївської гімназії №4 м. Миколаєва

На уроках біології
Андрущакевич Орися Антонівна – вчитель біології, спеціаліст вищої категорії, вчитель – методист, стаж роботи 35 роківБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка