Пошук по сайту


Конспект уроку 16. Тема: Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння

Конспект уроку 16. Тема: Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння

Конспект уроку 16.
Тема: Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння.
Мета: повторити з учнями закон збереження маси речовин; поняття про схеми та рівняння хімічних

реакції, коефіцієнт, реагент, продукт реакції; закріпити вміння на основі закону збереження маси

складати рівняння хім. реакцій, добирати коефіцієнти.
Обладнання та реактиви: терези з рівновагами, пробірки, розчини барій хлориду та сульфатної кислоти.

Тип уроку: урок повторення і поглиблення знань
Форми роботи: бесіда, експеримент, міні - тренінг.
Хід уроку:
I. Організація класу.
II. Оголошення теми і мети уроку.
IIІ. Мотивація навчальної діяльності.

1) Чи змінюється маса речовин під час хімічних перетворень?

2) Що відбувається з молекулами та атомами під час хімічної реакції?

Щоб дізнатися виконаємо дослід:

На одну шальку терезів поставимо дві склянки : з сульфатною кислотою, та з розчином барій хлориду. Вміст обох склянок злити, то утвориться осад, однак рівновага терезів не порушується. Отже під час цієї хімічної реакції маса речовин на змінилась.

Подібний висновок справедливий для будь якого перетворення і відомий в науці як закон збереження мас речовин.

3) Ким? Коли і як був відкрит закон збереження маси речовин? Формулювання закону збереження маси речовин.

4)Робить висновок про значення закону збереження маси речовин:

    • для подальшого розвитку хімії як науки,

    • для успішної роботи хімічних виробництв;

    • на основі закону складання хім. рівнянь і виконання за ними розрахунків.

Наприклад: При горінні сірки масою 32 г утворюється 64 г сірчистого газу (SO2) .Розрахуйте масу кисню який сполучається з сіркою.

Розв’язання S + O2  SO2

32 г х г 64 г

32 + х = 64

х = 32 (г)

Відповідь: 32 г О2

В хімії перетвореня речовин прийнято описувати не словами, а за допомогою хімічних рівнянь. Повторити понятя: рівняння хімічних реакцій, як про умовний запис хімічної реакції за допомогою хімічних формул. Пояснюється поетапне складання хімічного рівняння:

  • схема перетворення речовини:

Н2 + О2 Н2О

реагенти продукти реакції

  • підбір коефіцієнтів: щоб число атомів кожного з елементів у лівій і правій частинах було однакове;

2 + О2 2О

  • повторюється поняття коефіцієнт;

  • акцентується увага на різницю між індексом та коефіцієнтом.


ІV. Зaкріплення знань учнів. Міні - тренінг.

Скласти рівняння, добрати коефіцієнти:

FeCl2 + Cl2 —> FeCl3

Al2O3 + H2 —> Al + H2O

NaClO —> NaClO3 + NaCl

Cu(NO3)2 —> CuO + NO2 + O2

CaCO3 + HCl —> CaCl2 + CO2 + H2O

Ba(OH)2 + HNO3 —> Ba(NO3)2 + H2O

SO2 + O2 —> SO3

Mg + O2 —> MgO

FeSO4 + NaOH —> Fe(OH)2 + Na2SO4

Na + H2O —> NaOH + H2

(NH4)2CO3 —> NH3 + CO2 + H2O

Na + Br2 —> NaBr
VI. Домашнє завдання.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект уроку 19 Тема: Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння
Мета: пояснити та сформулювати закон збереження маси речовин; дати поняття про рівняння хім

Урок з хімії 7 клас. Тема уроку: Закон збереження маси речовин під...
Ння маси речовин у хімічних реакціях; пояснити схему хімічної реакції, її суть, сформувати поняття про хімічні рівняння, пояснити...

Закон збереження маси І енергії
Основні поняття І закони хімії, періодичний закон І будова речовини. Будова молекул І хімічний зв’язок

Конспект уроку 8 Тема : Прості І складні речовини. Метали І неметали. Хімічні формули речовин
Обладнання: моделі атомів, зразки металів І неметалів, інші речовини цукор, кухонна сіль, калій перманганат та ін

Конспект уроку 112. Тема: Метанол, етанол, гліцерин: функціональна група, хімічні властивості
Мета: вивчити функціональну групу спиртів, їх хімічні властивості: повне окиснення, взаємодію з

Конспект уроку Тема: Фізичні І хімічні явища
Мета: повторити та поглибити знання про фізичні І хімічні явища (реакції); з'ясувати ознаки

Уроку
«речовина», «матеріал», «суміш», властивості речовин, атоми, молекули, йони, хімічні елементи, хімічні формули; називати якісний...

Методичні поради
Вивчення закону збереження маси речовин має велике значення не лише при вивченні хімії, але й для інших природничих наук. Тому хочу...

«Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини...
Як відомо, масу, об'єм, кількість речовини реагентів І продуктів реакцій визначають за допомогою стехіометричних розрахунків, які...

Конспект уроку Тема: Масова частка елемента в речовині
Мета: на основі знань про хімічні формули речовин повторити, що таке масова частка елемента в речовині; розвивати вміння обчислювати...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка