Пошук по сайту


Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками. Мета

Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками. Мета

Сторінка1/2
  1   2
Тема. Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції, ознайомити із ознаками класифікації хімічних реакцій; розвивати навички і вміння визначати тип хімічних реакцій за рівнянням; навчити розрізняти реакції сполучення, розкладу, заміщення та обміну. Виховувати навички складати рівняння хімічних реакцій, вміння наводити приклади вивчених типів хімічних реакцій.

Обладнання: періодична система хімічних елементів, таблиця розчинності, ряд активності металів, мультимедійна презентація до уроку.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Метод: бесіда

За два роки знайомства з хімією ми вивчили величезну кількість речовин, познайомилися з їх фізичними і хімічними властивостями, навчилися писати рівняння хімічних реакцій. Пригадайте, що таке хімічна реакція та хімічне рівняння.

Хімічна реакція (хімічне явище) – процес, під час якого одна речовина перетворюється на інші відмінні за складом.

Хімічне рівняння – це зображення хімічної реакції за допомогою хімічних формул та коефіцієнтів.

Наприклад: H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

Вихідні речовини, продукти

реагенти реакції

Що показує хімічне рівняння? (речовини, які вступають в хімічну реакцію і речовин, що утворюються внаслідок реакції)

Відомо дуже багато хімічних реакцій. Всі вони індивідуальні. Але хімічні реакції мають ряд спільних ознак, що дає змогу об’єднати їх у кілька типів. Які типи реакцій ви знаєте з курсу хімії 8 класу?

Мета уроку: поглибити, доповнити та розширити знання про типи класифікацій хімічних реакцій. Пригадати класифікацію хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів і продуктів реакції. Навчитись розрізняти реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну. Вміти наводити приклади вивчених типів хімічних реакцій.

План:

1. Типи класифікацій хімічних реакцій.

2. Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів і продуктів реакції:

а) реакції сполучення;

б) реакції розкладу;

в) реакції заміщення;

г) реакції обміну.

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

Типи класифікацій хімічних реакцій.

Учні за допомогою підручника і під керівництвом учителя заповнюють таблицю

 1. Складемо схему класифікації хімічних реакцій


Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів і продуктів реакції

Учні складають конспект опираючись на власні знання з курсу хімії за 7-8 класи, підручник під керівництвом учителя.

 1. Реакції сполучення - хімічні реакції, в результаті яких із двох або кількох речовин утворюється одна нова складна речовина.

А +В = АВ

Запропонуйте і запишіть реакції сполучення.

Наприклад:

Zn + S → ZnS

CaO +H2O → Ca(OH)2

 1. Реакції розкладу - хімічні реакції, в результаті яких із однієї складної речовини утворюється дві чи більше нових речовин.

АВ → А +В

Запропонуйте і запишіть реакції розкладу.

Наприклад:

(NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + N2 + 4H2O

Cu(OH)2 → CuO + H2O

 1. Реакції заміщення – хімічні реакції між простою і складною речовинами, під час яких атоми простої речовини заміщують атоми одного з елементів у складній речовині, утворюючи нову просту і нову складну речовини.

А +ВС = АС + В

Запропонуйте і запишіть реакції заміщення.

Наприклад:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

 1. Реакції обміну - хімічні реакції, під час яких дві речовини обмінюються своїми складовими частинками, утворюючи дві нові речовини.

АВ +СD = АD + CВ

Запропонуйте і запишіть реакції обміну.

Наприклад:

NaOH + HCl → NaCl + H2O

CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaCl

ІІІ. Узагальнення й систематизація знань.

Вправи на мультимедійній дошці

 1. Установіть відповідність між рівняннями хімічних реакцій та їх типами.

1 K2O + H2O = 2KOH; А обміну;

2 3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O; Б заміщення;

3 Fe(OH)2 = FeO + H2O; В сполучення;

4 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2. Г розкладу;

Д полімеризації.

 1. Укажіть суму коефіцієнтів у схемі реакції обміну.

Mg + H2O → MgO + H2

FeCl3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + HCl

 1. Здійснити перетворення. Вказати тип реакції.

Zn → ZnO → ZnCl2→Zn(OH)2 → ZnO

Творче застосування знань, умінь, навичок

Прийом «Так чи ні»

Встановити, яке твердження вірне, а яке ні:

 1. Схема А + В = АВ відповідає реакції сполучення.

 2. Схема АВ = А + В відповідає реакції розкладу.

 3. Схема А + ВС = АС + В відповідає реакції обміну.

 4. Схема А В + СД = АД + СВ відповідає реакції заміщення.

 5. У реакції розкладу бере участь одна складна речовина.

 6. У реакції сполучення можуть брати участь тільки прості речовини.

 7. У реакції обміну беруть участь дві речовини, з яких одна проста, а інша - складна.

 8. Реакція взаємодії металу з неметалом є реакцією сполучення.

 9. Реакція взаємодії металу з кислотою є реакцією заміщення.

 10. Взаємодія кислот з основами є реакцією сполучення.

ІV. Підсумки уроку.

V. Домашнє завдання:

Вивчити §13 Хімія 9 кл Г.А. Лашевська

Виконати вправи 1,2, с. 98 (всім обов’язково)

Виконати вправи 8,9, с. 85 (для учнів ІІІ і ІV рівня)

Творче завдання: скласти кросворд із словами, що зустрічаються в темі «Типи хімічних реакцій»
Тема. Окисно-відновні реакції, процеси окиснення і відновлення, окисники і відновники.

Мета: ознайомити учнів з окисно-відновними реакціями. Сформувати знання про процеси окиснення і відновлення. Навчити прогнозувати окисно-відновні властивості сполук. Розвивати вміння визначати ступені окиснення елементів в речовині, розпізнавати процеси окиснення і відновлення.

Обладнання: періодична система хімічних елементів, мультимедійна презентація до уроку, картки з прикладами завдань.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань.

1. Перевірка Д/з

Розв’язування кросворда зі словами, що зустрічаються в темі «Типи хімічних реакцій»

Кросворд на тему «Типи хімічних реакцій»

6
7
1

 

 

 

 

 

 

 
8

 
 
 

 

 


 

 

 


 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
3

 

 

 


 

 

 


 

 
9
4

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 
5

 

 

 

 

 

   
 

По горизонталі

 1. Речовини, що вступають в реакцію.

 2. Речовина, що утворюється в результаті реакції сполучення.

 3. Одна із умов протікання реакції обміну.

 4. Тип реакції, що відбувається між металом і кислотою.

 5. Хімічні реакції, під час яких дві складні речовини обмінюються своїми складовими частинами, утворюючи дві нові речовини.

По вертикалі

 1. Реакції, за яких з однієї складної речовини утворюється кілька більш простих.

 1. Речовина, утворення якої є однією з умов протікання реакції обміну до кінця.

 2. Реакція між основою і кислотою.

 3. Хімічні реакції, за яких з двох або кількох речовин утворюється одна складна.

 4. Речовина, що складається з атомів одного хімічного елемента.


ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Ми розглянули один тип класифікації хімічної реакції за кількістю і складом реагентів і продуктів реакції. А які ще є типи? Сьогодні ми почнемо знайомство із з класифікацією реакцій за зміною ступенів окиснення.

Мета: розглянути класифікацію реакцій за зміною ступенів окиснення. Познайомитися з окисно-відновними реакціями, процесами окиснення і відновлення. Навчитися прогнозувати окисно-відновні властивості речовин.

У 8 класі ми вивчали поняття «ступінь окиснення».

 1. Пригадайте, що називається ступінню окиснення?

 2. Які значення має ступінь окиснення?

 3. Як визначається ступінь окиснення? Визначте ступінь окиснення елементів у речовинах: N2, NaCl, H2SO4.


ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Усі хімічні реакції за зміною ступенів окиснення поділяються на 2 групи:

Слайд на мультимедійній дошці


Розглянемо більш детально окисно-відновні реакції.

 1. Які реакції називаються окисно-відновними?

Окисно-відновні реакції - реакції, що відбуваються із зміною ступенів окиснення елементів, які входять до складу реагуючих речовин.

 1. Приклад запису окисно-відновної реакції

Учні читають алгоритм і під керівництвом учителя складають схему окисно-відновної реакції.

Слайди на мультимедійній дошці

Алгоритм складання окисно – відновних реакцій

 1. Розставляємо ступені окиснення елементів.

 2. Визначаємо елементи, що змінили ступені окиснення.

 3. Виписуємо ці елементи.

 4. Визначаємо зміну кількості електронів за ступенем окиснення елементів.

 5. Складаємо електронний баланс.

 6. Проставляємо коефіцієнти в рівнянні реакції.

 7. Визначаємо окисник і відновник, процеси окиснення та відновлення.

0 0 +2 -2

2Mg + O2 → 2MgO
Mg0 -2℮ → Mg+2 2 2 відновник, процес окиснення

4

O20 +4℮ → 2O-2 4 1 окисник, процес відновлення
Знайдіть в підручнику визначення:

Відновники – атоми, молекули або йони, що віддають електрони.

Окисники - атоми, молекули або йони, що приєднують електрони.

Відновлення – процес приєднання електронів.

Окиснення - процес віддавання електронів.

 1. Речовини залежно від ступеня окиснення можуть бути:

або лише відновниками (лише віддають е)

або лише окисниками (лише приймають е)

або і окисниками і відновниками.

Схема 1.

Схема взаємозв’язку змін ступенів окиснення з процесами окиснення і відновлення

Відновлення – ступінь окиснення зменшується (+℮)

-4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8

Окиснення – ступінь окиснення збільшується (-℮)

Схема 2

Прогнозування окисно-відновних властивостей сполук.Приклад 1 до схеми 2
Ступені окисненя Cl -1, 0, +1, +3, +5, +7
лише і окисник, і лише окисник

відновник відновник

Приклад 2 до схеми 2
Ступені окиснення S -2, 0, +2, +4, +6
лише і окисник, і лише окисник

відновник відновник


 1. Процес окиснення завжди супроводжується процесом відновлення (якщо елемент віддає електрон, то хтось має їх приєднувати)


ІV. Узагальнення і систематизація знань

Робота з картками

1.Спрогнозуйте окисно-відновні властивості нижче наведених сполук і розподіліть їх у таблиці


Тільки окисник

Тільки відновник

І окисник

і відновник


N2, CO2, O2, N2O5, NH3, H2SO4конц., SO2, H2S, H2SO3, Zn.
2.Установіть відповідність між схемою перетворення та кількістю електронів, відданих або приєднаних атомами, вкажіть окисник і відновник, процеси окиснення та відновлення.

А
Б
В
Г
ДА) Р0 → Р─3 ; 1.+ 4е

Б) S┼6 → S─2 ; 2.─4е

В) Fe┼2 → Fe┼ 3; 3. + 8е

Г) Cl20 → 2Cl; 4. + 3е

Д) N2 → 2N┼2 5. + 2е

6. ─1е
V. Підсумки уроку.

VІ. Домашнє завдання:

Вивчити § 14, Хімія 9 кл Г.А. Лашевська.

Виконати вправи 6-8, с. 109 (всім обов’зково).

Підготувати презентацію «Значення окисно-відновних реакцій» (для бажаючих).
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект уроку №78 Тема: Класифікація хімічних реакцій за різними...
Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про типи хімічних реакцій за різними ознаками

Тема уроку. Класифікація хімічних реакцій. Мета уроку
Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції; з`ясувати, за якими ознаками класифікують хімічні реакції;...

Ядерні реакції. Енергетичний вихід ядерних реакцій. Розв’язування задач. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: познайомити учнів із можливістю перетворення ядер хімічних елементів, навчити їх обчислювати енергетичний вихід ядерних...

Урок з хімії 7 клас. Тема уроку: Закон збереження маси речовин під...
Ння маси речовин у хімічних реакціях; пояснити схему хімічної реакції, її суть, сформувати поняття про хімічні рівняння, пояснити...

Тема уроку: Практична робота №2
Мета: Закріпити знання про умови перебігу реакцій йонного обміну в розчинах електролітів, а також навички складання йонних рівнянь...

Закон Гесса
Закон Гесса доводить, якщо із даних вихідних речовин можна різними шляхами отримати задані кінцеві продукти, то незалежно від шляху...

Конспект уроку 53 Тема: Загальні способи добування оксидів, кислот, основ, солей
Мета: формувати знання про основні способи оксидів, кислот, основ, солей; формувати вміння складати відповідні рівняння хімічних...

Класифікація неорганічних сполук
...

Закон діючих мас описує залежність швидкості хімічних реакцій від
При порівнянні оксигеновмісних кислот Хлору за силою І окисними властивостями можна

Тема уроку: явища фізичні І хімічні. Хімічна реакція. Ознаки хімічних...
Закріпити І поглибити знання учнів про фізичні явища. На основі знань про фізичні явища сформувати поняття „хімічного явища”, навчити...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка