Пошук по сайту


Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій І аварій

Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій І аварійМіністерство праці та соціальної політики

Комітет по нагляду за охороною праці України (Держнаглядохоронпраці)

Державний нормативний акт про охорону праці

Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

ДНАОП 0.00-4.33-99

Київ 1999

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці 17.06.99 № 112

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Міністерство юстиції України 30.06.99 № 424/3717

Розроблено: Науковим Центром вивчення ризиків "РІЗІКОН" (м. Сєвєродонецьк) і Управлінням по нагляду в хімічній, нафтопереробній і газовій промисловості Держнаглядохоронпраці України

Внесено: Управлінням по нагляду в хімічній, нафтопереробній і газовій промисловості Держнаглядохоронпраці України

Введено: Вперше

Редакційна комісія: А.П. Сазонов, М.Д. Янчева, Е.О. Грановський, В.К. Бітюцький, С.М. Волошин, Л.О. Мельничук, В.С. Пальчик, А.І. Чернишов

НАКАЗ

17.06.99 № 112

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО

РОЗРОБКИ ПЛАНІВ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ

АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ І АВАРІЙ

На виконання пункту 11 Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента України від 9 березня 1998 р. № 182/98, і на підставі рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 06.12.96 № 211, про підсумки розгляду остаточної редакції проекту Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій і доцільність його затвердження

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, що додається.

2. З уведенням у дію цього Положення вважати такими, що не застосовуються на території України, Тимчасові рекомендації щодо розробки планів локалізації аварійних ситуацій на хіміко-технологічних об'єктах, затверджені Держпроматомнаглядом СРСР 05.07.90, Інструкцію щодо складання планів захисту персоналу, населення у випадку аварій на металургійних об'єктах і ліквідації (локалізації) їхніх наслідків (РД-7-13-91), затверджену Держпроматомнаглядом СРСР 11.11.91.

3. Галузеві нормативні акти, які регламентують створення планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, повинні бути приведені у відповідність із даним Положенням.

4. Управлінню по нагляду в хімічній, нафтогазопереробній та газовій промисловості в місячний термін після реєстрації цього Положення в Міністерстві юстиції України визначити потреби підприємств, установ і організацій у зазначеному Положенні, забезпечити подання до редакції журналу "Охорона праці" замовлення на видання Положення необхідним тиражем і встановити контроль за їх розповсюдженням.

5. Територіальним управлінням, управлінням та відділам Комітету разом з відповідними міністерствами та відомствами:

5.1. Вжити заходів щодо вивчення вимог зазначеного Положення державними інспекторами та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, експертами експертно-технічних центрів, працівниками підприємств, установ, організацій.

5.2. Забезпечити постійний контроль за виконанням вимог Положення власниками (уповноваженими ними органами), посадовими особами і працівниками, яких це стосується.

6. Заступнику начальника управління по нагляду в хімічній, нафтогазопереробній та газовій промисловості Янчевій М.Д. протягом двох тижнів надати відділу нормативно-правових актів Комітету відповідні матеріали для включення Положення до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.

7. Скасувати наказ Держнаглядохоронпраці від 14.05.98 № 91.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Іванченка В.І.

Голова Комітету С.П. Ткачук

Про внесення змін до Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій


Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 1 жовтня 2007 року N 224

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 жовтня 2007 р. за N 1176/14443

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства України та відповідно до Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 N 1640, НАКАЗУЮ:

1. Унести до Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17.06.99 N 112, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.99 за N 424/3717 (далі - Положення), такі зміни:

1.1 У пункті 4.2 слова "Держпожнагляду й з" виключити.

1.2 В абзаці першому пункту 4.5 слово "Держпожнагляду" виключити.

1.3 В абзаці другому пункту 7.2 слова "й Держпожнагляду" виключити.

1.4 В абзаці п'ятому пункту 8.3 слова "Державної пожежної охорони МВС України" замінити словом "МНС".

1.5 У пункті 4.2 і далі за текстом слово "Держнаглядохоронпраці" замінити словом "Держгірпромнагляд" у відповідному відмінку.

2. Начальнику управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки Морозову В. М. у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. у встановленому порядку внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Долматова О. І.

  Т. в. о. Голови
Держгірпромнагляду
 

 
Г. М. Суслов 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Голови ФПУ 

С. Я. Українець 

Перший заступник Міністра
охорони навколишнього
природного середовища 

 
 
С. Глазунов 

Міністр регіонального розвитку
та будівництва України 

 
В. Г. Яцуба 

Перший заступник Міністра
промислової політики України 

 
Д. В. Колєсніков 

Заступник Міністра внутрішніх
справ України 

 
В. Є. Мармазов 

Голова Державного комітету
ядерного регулювання України 

 
О. А. Миколайчук 

Заступник Міністра України з
питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської
катастрофи 

 
 
 
 
В. Бут 

Заступник Міністра аграрної
політики України 

 
П. І. Вербицький 

Перший заступник Міністра,
Головний державний санітарний
лікар України 

 
 
С. П. Бережнов 

Міністр палива та енергетики
України 

 
Ю. А. Бойко 

ДНАОП 0.00-4.33-99

ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО РОЗРОБКИ ПЛАНІВ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ І АВАРІЙ

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Цей нормативний акт поширюється на потенційно небезпечні підприємства (далі - підприємства), потенційно небезпечні об'єкти (далі - об'єкти), на яких можливі аварії із залповими викидами вибухонебезпечних і токсичних продуктів, вибухами й загоряннями (пожежами) в апаратурі, виробничих приміщеннях і зовнішніх спорудах, які можуть призвести до зруйнування будинків, споруд, технологічного устаткування, ураження людей, негативного впливу на довкілля.

Нормативний акт встановлює порядок розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (далі - ПЛАС), вимоги до їх складу, змісту та форми, процедуру затвердження й перегляду ПЛАС.

Вимоги цього нормативного акта обов'язкові для всіх міністерств, відомств, підприємств, організацій, юридичних і фізичних осіб незалежно від їхньої галузевої та/або відомчої належності й форми власності.

Вимоги даного нормативного акта не поширюються на:

ядерні установки та підприємства з переробки радіоактивних речовин, за винятком тих об'єктів на цих підприємствах, де є обіг нерадіоактивних речовин;

військові об'єкти;

підприємства гірничодобувної промисловості (шахти);

всі види транспорту, крім трубопровідного.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

1) ДСТУ 3273-95. Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги.

2) ДСТУ 2156-93. Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення.

3) ДСТУ 2960-94. Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення.

4) ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки.

5) НАОП 1.3.00-1.01-88. Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв.

6) РД 52.04.253-90.Методика прогнозування масштабів зараження сильнодіючими отруйними речовинами при аваріях (зруйнуваннях) на хімічно небезпечних об'єктах і транспорті.

3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Аварійна ситуація - стан потенційно небезпечного об'єкта, що характеризується порушенням меж та/або умов безпечної експлуатації, але не перейшов в аварію, при якому всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал, населення та навколишнє середовище утримуються у прийнятних межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених проектом.

Аварія - раптова подія, така як потужний викид небезпечних речовин, пожежа або вибух, внаслідок порушення експлуатації підприємства (об'єкта), яка призводить до негайної та/або наступної загрози для життя та здоров'я людей, довкілля, матеріальних цінностей на території підприємства та/або за його межами.

Блок технологічний - апарат (устаткування) або група (з мінімальною кількістю) апаратів (устаткування), які в заданий час можна відключити (ізолювати) від технологічної системи без небезпечних змін режиму, що можуть призвести до розвитку аварії в суміжній апаратурі.

Відділення - структурний підрозділ підприємства чи цеху, що містить декілька виробничих дільниць, займає відокремлену територію та здійснює частку виробничого процесу з перероблення предмета праці.

Дільниця виробнича - структурний підрозділ підприємства чи цеху, що об'єднує групу робочих місць, організованих за предметним, технологічним чи предметно-технологічним принципом спеціалізації.

Критичні значення параметрів - граничні значення одного або кількох взаємопов'язаних параметрів (щодо складу матеріального середовища, тиску, температури, швидкості руху, часу перебування в зоні із заданим режимом, співвідношення компонентів, що змішуються, роз'єднування суміші і т.і.), при яких можливе виникнення вибуху в технологічній системі або розгерметизація технологічної апаратури та викиди горючої або токсичної речовини в атмосферу.

Ліквідація наслідків аварії - режим функціонування, під час якого підприємство (об'єкт) після аварії переводиться в режим нормальної експлуатації або перетворюється в екологічно безпечну природно-технологічну систему.

Небезпечні режими роботи устаткування - режими,, які характеризуються такими відхиленнями технологічних параметрів від регламентних значень, при яких може виникнути аварійна ситуація та/або статися зруйнування обладнання, будинків, споруд.

Об'єкт потенційно небезпечний - будь-яке джерело потенційної шкоди життєво важливим інтересам людини.

Підприємство потенційно небезпечне - промислове підприємство, що використовує в своїй діяльності або має на своїй території потенційно небезпечні об'єкти.

Підприємство (промислове) - статутний суб'єкт, який має право юридичної особи та здійснює виробництво і реалізацію продукції певних видів із метою одержання відповідного прибутку.

Підрозділ структурний - ланка організації (підприємства), яка включає колектив виконавців або/і робочих, яка має відокремленні, чітко визначені функції в процесі керівництва або виробничому процесі, які відрізняються від функцій інших ланок, і в силу цього входить, як організаційно відокремлена від інших підрозділів частка організації (підприємства), в його структуру або в структуру підрозділів організації (підприємства). Наприклад: виробництво, цех, відділення, виробнича дільниця.

Складовою частиною виробництва можуть бути цехи, відділення, виробничі дільниці. Складовою частиною цеху можуть бути відділення і виробничі дільниці. Складовою частиною відділення є виробничі дільниці.

Процес технологічний - сукупність фізико-хімічних перетворень речовин і змін значень параметрів матеріального середовища, які проводяться з певною метою в апараті (системі взаємопов'язаних апаратів, агрегаті, машині і т. інш.).

Спеціалізовані підрозділи - гірничогазорятувальні і пожежні частини, медична служба, підрозділи формувань органів Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Уражальні чинники аварії - фактори, що виникають під час аварії, які здатні у разі досягнення певних значень завдати збитків здоров'ю людей, довкіллю, матеріальним цінностям (надлишковий тиск на фронті ударної (вибухової) хвилі, теплове навантаження від полум'я, концентрація небезпечних речовин у атмосфері, воді, грунті тощо).Установка - сукупність устаткування (апаратів), яка виконує певну функцію в технологічному процесі.

Цех - організаційно та/або технологічно відокремлений структурний підрозділ, що прямо чи побічно бере участь у переробленні предмета праці на готову продукцію та складається із сукупності виробничих дільниць.

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Метою плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій є планування дій (взаємодії) персоналу підприємства, спецпідрозділів, населення, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо локалізації і ліквідації аварій та пом'якшення їх наслідків.

4.2. Перелік виробництв (цехів, відділень, виробничих дільниць) і окремих об'єктів, для яких розроблюється ПЛАС, визначається і затверджується власником (керівником) підприємства за узгодженням із територіальними управліннями Держнаглядохорон-праці, Держпожнагляду й з територіальними органами Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі - МНС).

4.3. Аварії в залежності від їх масштабу можуть бути трьох рівнів: А, Б і В.

4.3.1.На рівні "А" аварія характеризується роз- витком аварії в межах одного виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці), яке є структурним підрозділом підприємства.

Додаток 2

До пункту 5,6. Положення розробки планів

ліквізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

ТИПОВА СХЕМА ПОБУТОВИ СЦЕНАРІЇВ ВИНИКНЕННЯ Й РОЗВИТКУ АВАРІЇ

Додаток 3

до пункту 5.6 Положення щодо розробки

планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

ТИПОВА СХЕМА ПОСТАДІЙНОГО АНАЛІЗУ УМОВ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ АВАРІЙ

Найменування стадії розвитку аварійної ситуації (аварії)

основні принципи аналізу умов виникнення (переходу на іншу стадію) аварійної ситуації (аварії) та її наслідків

Способи і засоби попередження, локалізації аварії

1

2

3
вихід параметрів за критичні значення

перевірка вивченості властивостей застосовуваних речовин; їх аналіз; виявлення особливо небезпечних речовин; виявлення параметрів, які визначають небезпечність технологічних процесів і їх критичні значення; оцінка достатності оснащення засобами, які виключають вихід параметрів за припустимі межі, їх ефективність, надійність

дооснащення технологічних процесів засобами контролю, управління й протиаварійного захисту, підви- щення їх надійності й ефективності; удоско- налення технологічних процесів

Знос, утомленість матеріалу апарата

Перевірка вивченості корозійних властивостей застосовуваних речовин; наявність даних щодо швидкості корозії і зносу; відповідність матеріалу устаткування (трубопроводів), захисного покриття, ущільнювальних матеріалів. Наявність умов для механічного ушкодження устаткування (трубопроводів) від зовнішніх та внутрішніх джерел впливу

Застосування обладнання підвищеної надійності, ефективного захисного покриття і захисних пристроїв

Підвищена вібрація

Перевірка надійності й вірності кріплення апаратів, машин, трубопроводів, співосності з'єднань пристроїв, що обертаються

Своєчасне проведення планово-запобіжних ремонтів

Утворення вибухонебезпечного середовища в апараті 

Аналіз вибухопожежонебезпечних властивостей речовин під тиском і при температурі технологічних процесів; оцінка можливості й умов утворення вибухонебезпечного середовища 

Флегматизація вибухонебезпечної технологічної суміші інертними газами, введення інгібіторів; зміна складу технологічного середовища, температури і тиску процесу, способу введення реагентів до апарата

Наявність джерел запалювання в апаратурі та поза устаткуванням

Аналіз вибухопожежонебезпечних характеристик речовин під тиском і при температурі технологічних процесів; оцінка можливості й умов утворення джерел запалювання в середині апаратів

Скорочення часу перебування технологічного середовища в апараті, заземлення устаткування, застосування засобів відводу й нейтралізації статичної електрики

Вибух в апаратурі

Наявність постійних і випадкових джерел запалювання та їх характеристики у порівнянні з температурою самозаймання й мінімальною енергією запалювання. Наявність вибухонебезпечної суміші

Виключення джерел запалювання, застосування засобів контролю і регулювання щодо запобігання утворенню вибухонебезпечної суміші

Зруйнування апаратури

Аналіз кількісних енергетичних характеристик вибуху (надлишковий тиск, швидкість наростання тиску) й порівняння їх із характеристиками міцності апаратури. Наявність засобів захисту устаткування від зруйнування при вибуху (запобіжні клапани, вибухові мембрани, відсікані і т.і.)

Оснащення запобіж- . ними пристроями, автоматичними системами придушення вибуху, підвищення характеристик міцності апаратури

Викид продукту з апаратури

 

Визначення маси викинутого продукту, його складу, агрегатного стану, фізико-хімічних, вибухонебезпечних і токсичних властивостей. Перевірка стану міжблочних засобів, які перекривають надходження в апаратуру прямих і зворотних потоків технологічного середовища та теплоносіїв; їх відповідність вимогам нормативних документів; перевірка швидкодії вимикальних засобів; перевірка навичок обслуговуючого персоналу щодо приведення в дію блокувальних засобів. Оцінка можливості виникнення вибухонебезпечних паро-, пило-, газоповітряних сумішей, розміру площі розливу рідини

Блокування аварійної апаратури, обмеження площі розливу рідкої фази та її : відведення в закриті системи, злив рідкої фази з апаратури в аварійну ємність. : Скидання газової фази на факел (закриту систему, установку нейтралізації). Виведення людей з небезпечної зони

 

Розгерметизація апаратури

Перевірка відповідності устаткування, трубопроводів, запірної арматури, запобіжних і ущільнюючих пристроїв і т.і. вимогам нормативів (проекту, регламентам); оцінка технічного стану апаратури (якість зварних з'єднань, складання роз'ємних з'єднань, ступінь зносу і т.і.); оцінка порядку й повноти діагностичного контролю, ефективності планово-запобіжних ремонтів і т.і.

Розвиток бази діагностування і дефектоскопії устаткування; вдосконалення системи планово-запобіжного ремонту; заміна морально застарілого, зношеного й не відповідного нормативам устаткування

Утворення паро-пило-газової хмари

Оцінка раціональності об'ємно-планувальних рішень, наявність застійних зон, що перешкоджають розсіюванню; оснащеність автоматичними газосигналізаторами (газоаналізаторами), ефективною аварійною вентиляцією, поглинальними санітарними установками

Планування технологічних систем (установок) з добре провітрюваним майданчиком; оснащення приміщень ефективною вентиляцією (санітарними установками), приладами контролю повітряного середовища

Вибух паро-, пило-, газоповітряних хмар в об'ємі приміщення, надвірної установки

Оцінка можливих розмірів, форми, концентрації, напрямку дрейфу вибухонебезпечної хмари; наявності й характеристик постійних і випадкових джерел запалювання. Розрахунок зон зруйнувань і оцінка впливу нових зруйнувань на розвиток аварії (ефект "доміно")

Виключення джерел запалювання. Раціональне планування розташування устаткування на майданчику. Оснащення пристроями захисту персоналу від уражальних чинників аварії (вибухова хвиля, висока температура і т.і.)

Виникнення пожежі

 

Оцінка й аналіз: можливих масштабів пожежі (площа, кількість горючих продуктів, склад продуктів згоряння, в т.ч. неповного); наявності й ефективності засобів гасіння пожежі; вміння персоналу діяти при ліквідації осередка займання; оперативності й оснащення ДПЧ; наявності і характеристик джерел запалювання

Виключення джерел запалювання; оснащення ефективними засобами гасіння пожежі, засобами сигналізації- і зв'язку; дії персоналу і слецпідрозділів щодо рятування людей, гасіння пожежі

Перекидання полум'я на інші об'єкти

Аналіз кількісних енергетичних характеристик пожежі (енергія випромінювання); наявність суміжних блоків (установок), ЦПУ, адміністративних, побутових, допоміжних будівель (приміщень) з постійним перебуванням людей у зоні небезпечно! інтенсивності відкритого полум'я пожежі

Раціональне планування промислового майданчика. Розміщення устаткування, будівель адміністративного, побутового і допоміжного призначення поза межами зони можливого розповсюдження пожежі

Травмування людей

Аналіз кількісних енергетичних характеристик пожежі (енергія випромінювання) та вибуху; наявність і кількість людей в зоні можливого ураження

Раціональне планування промислового майданчика. Розміщення поза межами зони можливого впливу пожежі будівель адміністративного, побутового і допоміжного призначення; дії персоналу і спецпідрозділів щодо рятування людей

Перегрів устаткування з ЛЗР, ГР і зрідженими газами при пожежі з наступним вибухом

Наявність ємкісного устаткування з горючими продуктами в зоні можливого поширення пожежі (розлив продуктів). Наявність і ефективність систем аварійного спорожнення та скиду на факел (свічу), систем зрошення (охолодження), екранів і т.і.

Винос ємкісного устаткування з зони можливого поширення пожежі. Оснащення його засобами аварійного спорожнення, скидання на факел, системами зрошення (охолодження); встановлення екранів і т.і.

Зруйнування апаратури, комунікацій будівель, споруд, травмування людей

Аналіз кількісних характеристик вибуху (енергія, що реалізується, надлишковий тиск вибуху, радіуси зон інтенсивності впливу ударної хвилі, наявність суміжних блоків (установок), ЦПУ, адміністративних, побутових, допоміжних будівель - (приміщень) з постійним перебуванням людей в зоні небезпечної інтенсивності ударної хвилі

Раціональне планування промислового майданчика; розміщення будівель адміністративного, побутового й допоміжного призначення поза межами небезпечної зони; реалізація заходів щодо підвищення стійкості будівель ЦПУ, систем управління і протиава-рійного захисту; організація оповіщення про небезпеку й евакуації персоналу з небезпечної зони; впровадження автоматичних систем безпечної зупинки виробництва в аварійній ситуації; дії персоналу й спецпід-розділів щодо рятування людей

Поширення токсичної хмари

Оцінка можливих розмірів, форми, концентрації, напрямку й швидкості дрейфу хмари; наявність і ефективність систем локалізації і осадження токсичної хмари; наявність потрібної кількості людей і підсилення персоналу для дій при аварійній ситуації

Забезпечення оперативною інформацією про метеорологічні умови; запровадження комп'ютерних систем математичного моделювання і прогнозування поширення токсичної хмари; оснащення ефективними осаджувальни-ми і загороджувальними системами; дії персоналу й спец-підрозділів щодо локалізації і знищення відходів

Інтоксикація людей

 

Оцінка раціональності генплану підприємства, наявності й кількості людей в зонах можливого ураження; оснащення засобами індивідуального й колективного захисту, оповіщення та евакуації людей з небезпечної зони й оцінка їх ефективності

Зниження кількості людей в небезпечній зоні, оснащення ефективними системами захисту, оповіщення й евакуації людей; дії персоналу й спец-підрозділів щодо рятування людей

Зараження території підприємства

Перевірка вивченості токсичних властивостей застосовуваних речовин; визначення маси викинутого продукту. Оцінка їх впливу на навколишнє середовище, ефективності передбачених проектом технічних засобів нейтралізації, дезактивації і т.і.

Відвід рідкої фази до закритих систем. Застосування систем нейтралізації, дезактивації, санітарних установок

Розвиток аварії за межами підприємства

Прогнозування можливих масштабів і шляхів подальшого розвитку аварії з урахуванням енергонасиченості підприємства

Дії щодо локалізації і ліквідації аварії під керівництвом комісії з надзвичайних ситуацій і формувань МНС

Зараження довкілля: грунту, наземної і ґрунтової води, повітряного басейну

Оцінка кількості й агрегатного стану токсичних речовин, які можуть вийти за територію підприємства під час аварії, а також масштабу їх поширення з урахуванням рельєфу місцевості, метеорологічних умов. Перевірка вивченості їх токсичних властивостей. Оцінка їх впливу на навколишнє середовище, наявності технічних засобів збирання, нейтралізації, дезактивації і т.і.

Забезпечення оперативною інформацією про метеорологічні умови; запровадження комп'ютерних систем математичного моделювання і прогнозування щодо поширення токсичних речовин різного агрегатного стану; оснащення ефективними осаджувальними і загороджувальними системами; дії персоналу підприємств і організацій, а також населення щодо локалізації і знищення токсичних речовин під керівництвом комісії з НС і формувань МНС

Пожежі і вибухи в населених пунктах

Оцінка можливості виникнення пожеж і вибухів у населених пунктах внаслідок впливу уражальних чинників аварії

Розробка і впровадження організаційно-технічних заходів щодо запобігання такій можливості

Поширення зараженої води й загазованого повітря в суміжні держави

Оцінка кількості й агрегатного стану токсичних речовин, які можуть вийти з території підприємства під час аварії, а також масштабу їх поширення з урахуванням рельєфу місцевості, метеорологічних умов Оцінка наявності технічних засобів збирання, нейтралізації, дезактивації і т. і.

Розробка і впровадження організаційно-технічних заходів щодо запобігання такій можливості

Виникнення аварійних ситуацій на суміжних підприємствах

Оцінка можливості виникнення аварійних ситуацій на суміжних підприємствах (об'єктах) внаслідок впливу уражальних чинників аварії

Розробка і впровадження організаційно-технічних заходів щодо запобігання такій можливості

Додаток 4

до пункту 5.8 Положення щодо розробки планів

локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

КАРТКА НЕБЕЗПЕКИ УСТАТКУВАННЯ (АПАРАТА)

1. Найменування устаткування.

2. Тип устаткування.

3. Номер позиції устаткування на технологічній схемі (в регламенті).

4. Призначення устаткування (типова технологічна операція, яка здійснюється в апараті).

5. Перелік можливих аварій.

6. Сценарії виникнення й розвитку аварії у вигляді логічних схем із присвоєнням коду кожній стадії.

7. Розпізнавальні ознаки аварії,

8. Засоби захисту, які передбачені проектом і які можуть бути використані для мінімізації наслідків сценарію аварії, який розглядається.

Додаток 5

до пункту 7.3 Положення щодо розробки планів

локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

Форма титульного аркуша

______________________________________
(найменування підприємства (об'єкта))

ЗАТВЕРДЖУЮ Голова Комісії з НС

____________________________________
(прізвище, ініціали) (підпис)

"___"_______ 19 _ р.

ОПЕРАТИВНА ЧАСТИНА ПЛАНУ

ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ НА РІВНІ "В" (надзвичайних ситуацій)

Внесені зміни (номер змін) УЗГОДЖЕНО:

1. _____________ __________________ __________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

2. _____________ __________________ __________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

3. _____________ __________________ __________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

4. _____________ __________________ __________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

5. _____________ __________________ __________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)поділитися в соціальних мережахСхожі:

Міністерство надзвичайних ситуацій України Наказ
Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року n 402,...

Типова програма навчання працівників органів управління освітою І...
А програма) розроблена згідно з тематикою Організаційно-методичних рекомендацій Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій...

Нпаоп 00 11-12 Міністерство надзвичайних ситуацій України наказ
Про затвердження Вимог до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин

“Аварії, пожежі І вибухи на виробництвах”
Вплив цих аварій деколи переходить кордони держав І охоплює цілі регіони. Несприятлива екологічна обстановка, викликана цими аваріями,...

Нака з
Відтак постає нагальна потреба у проведенні масово-роз'яснювальних заходів серед дітей щодо дотримання ними правил безпечної поведінки...

Методичні рекомендації щодо складання індивідуальної програми корекційних...
Методичні рекомендації призначені для класних керівників та шкільних психологів щодо розробки індивідуальної програми корекційних...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
...

Державний стандарт
При розробці стандарту використані методичні рекомендації щодо розробки стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій,...

За умов погіршення здоров'я населення України, дефіциту бюджетних...
Тм препаратів. Це зумовлює необхідність розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо удосконалення асортиментної політики виробничих...

Методичні рекомендації щодо проведення “Дня цивільного захисту” в...
України” єдиної державної системи запобігання І реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру передбачено...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка