Пошук по сайту


Тематика

ТематикаДодаток № 1

до організаційно-методичних вказівок щодо навчання населення м. Синельникове з питань цивільного захисту на 2012 рік

від 30.01. 2012 № 2ТЕМАТИКА


для спеціальної підготовки працівників, які входять до складу

невоєнізованих формувань цивільного захисту та аварійно-рятувальних служб на об’єктах господарської діяльності
Загальна тематика:
1. Закони України „Про Цивільну оборону України”, “Про правові засади цивільного захисту”. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, єдина державна система цивільного захисту. Організаційна структура цивільної оборони (цивільного захисту) підприємства, установи, організації.

2. Законодавство України у сфері рятувальної справи. Комплектування та підготовка особового складу формувань. Обов’язки, права, гарантії соціального захисту та відповідальність рятувальних сил цивільного захисту.

3. Небезпечні чинники виробничих аварій, їх вплив на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Характеристика небезпечних промислових факторів об’єкта.

4. Функціональні обов’язки особового складу невоєнізованих формувань та його дії при приведенні формувань у готовність.

5. Організація захисту особового складу формувань у ході виконання рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах радіаційного забруднення місцевості та при аваріях на хімічно-небезпечних об’єктах.

6. Радіаційно небезпечні об’єкти. Радіоактивні речовини та їх вимірювання. Прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контролю. Норми радіаційної безпеки НРБУ-97/Д-200. Поводження з радіоактивними відходами. Режими радіаційного захисту.

7. Хімічно небезпечні об’єкти. Методика прогнозування наслідків впливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті. Небезпечні хімічні речовини, особливості їх впливу на організм людини. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Прилади хімічної розвідки для виявлення небезпечних хімічних речовин.

8. Організація санітарної обробки особового складу формувань, спеціальна обробка техніки і майна при зараженні радіоактивними, отруйними та бактеріальними речовинами.

9. Прийоми надання само - та взаємодопомоги при пораненнях, опіках, кровотечах, переломах. Перша медична та долікарняна допомога при гострих отруєннях небезпечними хімічними речовинами.

10. Взаємодія особового складу формувань при проведенні робіт у районах надзвичайних ситуацій. Участь формувань у заходах життєзабезпечення населення, спрямованих на задоволення мінімуму життєвих потреб громадян, які потерпіли від наслідків надзвичайних ситуацій.

11. Заходи безпеки при веденні рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф.
Спеціальна тематика:
1. Для рятувальних формувань:

1.1. Розшук та визволення потерпілих з-під завалів будівель, зсувів, снігових лавин. Прийоми та способи рятування людей на верхніх поверхах зруйнованих або палаючих будівель.

1.2. Завалення нестійких конструкцій, споруд та їх підсилення. Дії формувань з рятування людей із завалених захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту).

1.3. Евакуація людей та майна із зон затоплення (підтоплення), осередків пожеж та забруднених територій радіоактивними, небезпечними хімічними речовинами.

1.4. Способи транспортування потерпілих. Завантаження потерпілих на транспортні засоби.
2. Для медичних формувань:

2.1. Медичні формування: склад, функції, завдання.

2.2. Дії особового складу санітарних постів (ланок) у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2.3. Надання невідкладної медичної допомоги при пораненнях, кровотечах та опіках. Медичні засоби індивідуального захисту.
3. Для аварійно-відновлюваних формувань:

3.1. Ймовірний характер руйнування та пошкодження на комунально-енергетичних мережах та технологічних лініях.

3.2. Способи усунення аварій на комунально-енергетичних мережах та технологічних лініях.

3.3. Ліквідування витоків та нейтралізація небезпечних хімічних речовин.

3.4. Поновлення ліній електропередач та енергетичних споруд. Відновлення тепло-, водопостачання.
4. Для формувань радіаційного та хімічного захисту:

4.1. Порядок ведення радіаційної і хімічної розвідки.

4.2. Завдання та структура мережі спостереження та лабораторного контролю України. Оснащеність диспетчерських служб, постів РХС і підрозділів МСЛК місцевого та об’єктового рівнів.

4.3. Поняття дегазації та дезактивації. Речовини і способи дегазації і дезактивації. Часткова та повна спеціальна обробка техніки, місцевості та предметів.

4.4. Мережі спостереження і лабораторного контролю.

4.5. Пункти видачі засобів РХЗ. Склад, порядок роботи, обладнання пунктів видачі. Порядок підготовки і видачі засобів РХЗ.
5. Для формувань забезпечення та обслуговування:

5.1. Розгортання та дії рухомого пункту харчування.

5.2. Розгортання та дії рухомого пункту продовольчого постачання.

5.3. Розгортання та дії рухомого пункту речового постачання.
6. Для формувань захисту сільськогосподарських рослин та тварин:

6.1. Ветеринарна обробка тварин.

6.2. Знезаражування продуктів тваринництва, рослинництва, води та фуражу.

6.3. Надання лікувальної та профілактичної допомоги тваринам.

6.4. Здійснення заходів щодо захисту сільськогосподарських рослин.
7. Для протипожежних формувань:

7.1. Пожежно-технічне спорядження. Вогнегасні речовини та область їх застосування.

7.2. Локалізація та гасіння лісових, торф’яних та степових пожеж.

7.3. Протипожежні профілактичні заходи на об’єкті.

7.4. Особливості гасіння пожеж на об’єктах господарської діяльності.
8. Для формувань охорони громадського порядку:

8.1. Умови і порядок введення та припинення дій надзвичайного стану. Заходи, що застосовуються в цих умовах. Гарантії прав громадян і юридичних осіб в умовах надзвичайного стану.

8.2. Дії формувань при проведенні евакуації населення.

8.3. Забезпечення громадського порядку, попередження та припинення випадків мародерства, розкрадання матеріальних цінностей при ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф.

8.4. Психологія натовпу. Попередження паніки серед населення.
9. Для автомобільних формувань:

9.1. Спорядження автотранспорту для перевезення населення та вантажів.

9.2. Здійснення перевезення населення і вантажів.

9.3.Спорядження автотранспорту для перевезення уражених та постраждалих при ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф.
10. Для формувань зв’язку:

10.1. Організація та здійснення сталого зв’язку у районах стихійного лиха, аварій та катастроф.

10.2. Розгортання та експлуатація засобів зв’язку.
11. Для особового складу (членів) об’єктових евакуаційних комісій:

11.1. Евакуаційні органи, їх склад, функції і завдання.

11.2. Планування і порядок проведення евакуаційних заходів у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

11.3. Евакуація людей та вантажів, матеріальних цінностей, обладнання при загрозі стихійного лиха, аварій та катастроф.

11.4. Основні завдання видів забезпечення евакуаційних заходів.
12. Для ланок обслуговування захисних споруд ЦЗ (ЦО):

12.1. Вимоги щодо утримання та використання захисних споруд ЦЗ (ЦО).

12.2. Інженерно-технічне обладнання, контрольно-вимірювальні прилади захисних споруд ЦЗ (ЦО).

12.3. Приведення захисних споруд ЦЗ (ЦО) у готовність до використання за призначенням.

12.4. Робота особового складу ланки у період перебування в захисних спорудах ЦЗ (ЦО) людей.
13. Для формувань матеріально-технічного забезпечення:

13.1. Призначення, можливості і порядок використання формування.

13.2. Порядок створення запасів матеріальних засобів для проведення першочергових робіт при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення населення.

13.3. Дії формувань (у межах їх тактико-технічних можливостей) у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при виникненні надзвичайних ситуацій.
14. Для формувань знезараження.

14.1. Небезпечні хімічні речовини (НХР), які застосовуються у промисловому виробництві та їх характеристика.

14.2. Речовини і розчини, які застосовуються для дегазації, дезактивації і дезінфекції території, обладнання і одягу. Приготування розчинів. Норми витрат.

14.3. Порядок локалізації осередків розливу НХР та їх нейтралізації.
Примітка: вибір тем спеціальної підготовки визначається начальником цивільного захисту (цивільної оборони) об’єкта, виходячи із завдань за призначенням формування та специфіки виробництва.

Начальник відділу з питань

надзвичайних ситуацій та цивільного

захисту населення міської ради О.В.ЧАЙКІН


поділитися в соціальних мережахСхожі:

П л а н
Тематика апаратних нарад при начальнику відділу освіти на 2015-2016 навчальний рік

Тематика занять,профілактичних бесід, дидактичних ігор,вправ, тренінгів...

Конкурс «Кращий знавець української мови»
Навчальні предмети, тематика екскурсій та практичних занять, зміст навчальної практики

Предмет І основна тематика філософського знання
Філософія, таким чином, І своїм походженням, І специфікою свого функціонування найтісніше зв'язана з світоглядом, є його своєрідною...

Тематика бесід з попередження дитячого травматизму
Організація дорожнього руху. Правосторонній, односторонній, двосторонній рух. Правила безпеки під час переходу вулиці. Наземний,...

І. Тести з вибором однієї правильної відповіді Яка різниця між фольклором...
Фольклорні розповідно-описові пісні певного народу, в основі яких лежить національно-історична тематика – це …

П л а н роботи відділу освіти менської райдержадміністрації
Тематика апаратних нарад при начальнику відділу освіти на 2016-2017 навчальний рік

Орієнтовна тематика бесід з питань безпеки життєдіяльності
Види бесід з питань безпеки життєдіяльності із обов'язковим записом один раз на місяць у класному журналі

Департамент освіти І науки, молоді та спорту Луганської обласної...
Формування природничо-наукової компетентності учнів при вивченні природничих дисциплінБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка