Пошук по сайту


Уроку: Дидактична

Уроку: Дидактична

Сторінка1/3
  1   2   3
ХАРКІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ЛІЦЕЙ № 4

Нестандартні уроки, як важлива складова соціалізації учнів


Вчитель інформатики

Шишко Ірина Миколаївна


Інтегрований урок
Тема уроку. Графічний редактор Paint.

Цілі уроку: 1. Дидактична:

 1. закріпити теоретичні знання;

 2. застосовувати прийоми малювання на практиці;

 3. навчитись виконувати операції копіювання та вставки фрагментів;

 4. обмінюватись зображеннями з іншими програмами.

2. Виховна:

1)виховувати стійкий інтерес до вивчення інформатики;

2) наполегливість, охайність.

3. Розвиваюча:

1) розвивати інформаційне мислення учнів;

2)навички застосовування аналізу, синтезу, узагальнення і конкретизації, спостережливість.

Методи навчання: за джерелом набуття знань: словесний (бесіда), наочні (ілюстрації), практичні (вправи); за характером пізнавальної діяльності учнів (інформаційно-репродуктивний, частово-пошуковий, проблемного викладу), педагогічна підтримка учнів.

Способи організації пізнавальної діяльності учнів: фронтальна робота, індивідуальна робота, диференційовано-групова форма роботи, технологія „Акваріум”, самостійна робота, технологія „Мікрофон”, технологія „Незакінченні речення”

Обладнання: схеми, картки, дидактичний матеріал.

Структура уроку

 1. Організаційний етап.

 2. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

 3. Мотивація навчальної діяльності учнів.

 4. Актуалізація опорних знань.

 5. Організація сприйняття й осмислення нової інформації.

 6. Закріплення нової теми.

 7. Перевірка розуміння.

 8. Підведення підсумків.

 9. Домашнє завдання.

Хід уроку:

1. Організаційний етап.

Дидактична задача: підготувати учнів до роботи на уроці.

Зміст етапу:

 1. взаємні привітання учителя і учнів;

 2. фіксація відсутніх;

 3. перевірка зовнішнього вигляду класного приміщення

 4. перевірка підготовленості учнів до уроку;

 5. організація уваги.

2. Повідомлення теми, мети уроку.

Дидактична задача: визначити основні напрямки роботи учнів на уроці.

Зміст етапу:

 1. бесіда про техніку безпеки в кабінеті інформатики;

 2. оголошення теми уроку;

 3. визначення основних цілей уроку.

3. Актуалізація опорних знань.

Дидактична задача: закріпити теоретичні знання.

Зміст етапу:

 1. технологія „Мікрофон”, в ході якої учні пригадають ті основні поняття, які вивчались на попередніх уроках.

Зараз ми з вами за допомогою нашого „мікрофону” пригадаємо ті основні поняття, які ми вивчили на попередніх уроках. Я вам буду задавати питання, а ви будете на них в наш уявний „мікрофон”.

Питання:

 1. Що називають комп'ютерною графікою?

 2. Назвіть графічні редактори.

 3. Мінімальний елемент растрової графіки.

 4. Назвіть пристрій для введення готових графічних зображень.

 5. Назвіть позитивні та негативні сторони растрової та векторної графіки.

 6. За допомогою чого можна вставляти об'єкти в документ?

 7. Назвіть можливості редактора векторної графіки.

 8. Як можна формувати кольори?

 9. Призначення графічних редакторів.

 10. Назвіть види комп'ютерної графіки.

 11. Мінімальний елемент векторної графіки.

 12. Назвіть користувачей кожного виду графіки.

 13. Яка характеристика зображення є головною в растровій та векторній графіці?

 14. Назвіть формати графічних файлів.

 15. Перерахуйте можливості редактора растрової графіки.

Отже, ми з вами пригадали ті основні поняття, які нам будуть необхідні на сьогоднішньому уроці.

4. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Дидактична задача: застосовувати прийоми малювання на практиці.

Зміст етапу:

 1. диференційовано-групова робота;

 2. технологія „Акваріум”.

Учні об'єднуються в дві групи. Одна група виконує завдання на комп'ютері, а інша працює на листочках.

Завдання 1. Скласти кросворд: першій групі „Пристрої комп'ютера”, другій групі „Правила поведінки в комп'ютерному класі”.

Завдання 2. Скласти ребуси (5 – 6).

Виконавши ці завдання, ми побачили, що в графічному редакторі працювати набагато скоріше і краще, ніж малювати на листочках. Отже, графічний редактор дуже важливий в нашому житті, тому що тільки за його допомогою ми можемо не тільки малювати, але й перетворювати зображення, вставляти їх в будь-який інший редактор.

5. Організація сприйняття й осмислення нової теми.

Дидактична задача:

1) навчитись виконувати операції копіювання та вставки фрагментів;

2)обмінюватись зображеннями з іншими програмами.

Зміст етапу:

 1. фронтальна робота;

 2. самостійна робота на осмислення нової теми.

В програмі Paint операції копіювання, вирізання та вставки виконуються за допомогою буферу обміну. Послідовність дій при цих операціях так ж, як і в текстовому редакторі Блокнот.

Зараз ми спробуємо це зробити в графічному редакторі. (роздається схема копіювання та вставки фрагментів). За допомогою пояснень вчителя і схеми діти пробують це робити за комп'ютером.

Схема

1. Виділити фрагмент малюнка, який необхідно скопіювати або вирізати. При цьому користуйтеся вже відомими вам прийомами виділення.

2. Виконайте команду меню Правка – Копировать (або Правка – Вырезать).

3. Виберіть спосіб вставки. Клацніть по піктограмі під набором інструментів, якщо ви хочете вставити непрозорий фрагмент. Якщо вставляємий об'єкт повинен бути прозорим, клацніть по кнопці.

4. Виконайте команду Правка – Вставить. Вставлений фрагмент малюнка буде обведений прямокутною штриховою рамкою і буде розташований в окремому місці.

5. Пересуньте копію фрагмента в потрібне місце на малюнку, а також відрегулюйте його розміри, змінюючи положення маркірів на рамці.

6. Доки не вимкнуте виділення з фрагмента (штрихова рамка), ви можете виконувати над фрагментом будь-які перетворення.

7. Закінчивши обробку вставляємого фрагмента, клацніть мишею поза фрагментом, при цьому виділення з фрагмента буде знятим, і він буде вставлен в малюнок.

Малюнок, яки створили в Paint можна вставити в інший документ. При цьому виконують імпорт файла засобами додатку, в якому відкритий документ.

А зараз кожному з вас завдання: намалювати малюнок в редакторі, а потім вставити його в текстовий редактор.6. Закріплення нової теми.

Дидактична задача: закріпити знання, отримані на уроці.

Зміст етапу:

 1. індивідуальна робота.

Кожен учень за своїм комп'ютером виконує такі завдання:

1. Створити малюнок „День народження ліцею”.

2. Скласти ребуси на вільну тему.

3. Створити кросворд на вільну тему.

7. Перевірка розуміння.

Дидактична задача: формулювання учнями основних понять, які були розкриті протягом уроку.

Зміст етапу:

 1. технологія „Незакінченні речення”, в ході якої учні спробують перевірити свої знання з нової теми;

Питання:

1. Перерахуйте способи виділення фрагмента малюнка.

2. Яке значення маркерів на рамці виділення?

3. Опишіть операції переміщення фрагмента.

4. Опишіть операції копіювання та вставки фрагмента.

5. Як видалити фрагмент?

8. Підведення підсумків.

Дидактична задача: чи розв'язали ті завдання, які були поставлені на початку уроку.

Зміст етапу:

 1. бесіда з учнями класу щодо нової теми.

9. Домашнє завдання.

Дидактична задача: повідомити про диференційоване домашнє завдання.

Зміст етапу:

 1. оголошення домашнього завдання.

На аркуші паперу намалюйте листівку до будь-якого свята та ілюстрацію до казки. А вже в ліцеї ми їх намалюємо в графічному редакторі.

Урок-вікторина

Щасливий випадок”
Тема. Інформація та інформаційні процеси.
Мета. Навчити застосовувати поняття інформатики, інформації та інформаційних процесів на практиці; розвинути інтелектуальні можливості учнів; виховати інтерес до вивчення інформатики.
Обладнання й матеріали: мішечок з бочонками.
Базові поняття:

 • інформатика;

 • інформація;

 • інформаційні процеси.


План проведення

 1. Підготовчий етап.

 2. Мотиваційни етап.

 3. Гейм 1. Далі, далі...

 4. Гейм 2. „Темна конячка”.

 5. Гейм 3. Домашнє лото.

 6. Гейм 4. Ти мені, я тобі.

 7. Гейм 5. Гонка за лідером.

 8. Підведення підсумків.


Хід проведення
1. Підготовчий етап.

Клас об'єднують у дві групи. Кожна команда отримує завдання:

 • дати назву своїй команді;

 • обрати капітана;

 • створити емблему;

 • написати питання команді-противнику.2. Мотиваційний етап.

Навколишній світ складається з речовин та енергії й існує завдяки взаємоперетворенням енергії в речовини і навпаки. Наприклад, рослини отримують сонячну енергію і ростуть. Рослини стають їжею для багатьох тварин і т.д. Завдяки тому, що тварини їдять і можуть пересуватися, вони утворють механічну енергію.

Ще один важливий компонент навколишнього середовища – це інформація. Її не можна віднести ні до речовин, ні до енергії. Інформація дуже важлива для повноцінного розвитку живих істот. Наприклад, тварини в отарі обмінюються інформацією про небезпечність, комахи оповіщають одна одну про розруху їх домівки. Навіть риби постійно отримують інформацію (наприклад, про температуру води) і використовують її для знаходження кращих умов для існування.

Отже, інформація – це дані про навколишній світ та процеси, які в ньому протікають. Тобто, інформація – це все наше життя.
3. Гейм 1. Далі, далі...

Групам по черзі задають питання. Якщо група не може відповісти на питання, то відповідає друга. За кожну правильну відповідь групі зараховується один бал, а якщо група відповідає за команду-противника, то два бали.

Питання:

 1. Інформація – це...? (дані про навколишнє середовище та процеси, які в ньому протікають)

 2. Що утворює знакову систему? (сукупність кодів і правил їх інтерпретації чи використання).

 3. Для вас є важливою інформація про час, коли відправляється потяг, на якому ви повинні поїхати. Але ця інформація втрачає свою ... (актуальність) після того, як потяг вже поїхав.

 4. Якщо ви дізнались про повінь у Карпатах із інформаційної телепередачі, то така інформація буде... (достовірною) . А якщо ви дізналися від друзів про виверження вулкану у Харкові, то цю інформацію можна віднести до... (недостовірної) .

 5. Що відносять до інформаційних процесів? (пошук, збір, обробка, передача, збереження та охорона).

 6. Інформатика – це...? (розділ науки, який вивчає властивості інформації, а також закономірності її пошуку, збору, збереження, передачі й обробки).

 7. Назвіть приклади суб'єктивної та об'єктивної інформації. («вода у морі холодна», «температура води + 17 градусів»)

 8. Які дії можна назвати пошуком та збором інформації? (занесення нових записів до телефонної книжки, щоденне вимірювання температури повітря).

 9. Найважливіша властивість інформації. Обгрунтуйте відповідь. (розпізнаваємість).

 10. Чи важливо проводити обробку інформації. Обгрунтуйте відповідь. (так).


4. Гейм 2. „Темна конячка”

„Темна конячка” задає свої питання групам. Група, яка першою знайшла відповідь на питання, відповідає, якщо ні, то відповідає група-противник. Якщо „Темну конячку” влаштовує відповідь, то вона зараховується і оцінюється в два бали, якщо ні, то право відповідати надається другій групі і правильна відповідь оцінюється в три бали.

Питання:

1. Що є ознакою інформаційного суспільства?

2. З якою швидкістю ви читаєте текст і пишите у зошиті? У скільки разів це повільніше, ніж комп'ютер читає текст з дискети?

3. Придумайте повідомлення, яке міститиме корисну інформацію та шум.

5. Гейм 3. Домашнє лото.

Капітани груп виймають з мішечка бочонки з номерами та відповідають на запитання, що відповідають номеру. Бочонок зі „щасливим випадком” – завдання на комп'ютері. Правильна відповідь оцінюється в один бал.

Питання:

 1. Яка інформація вважається повною, а яка неповною? (повна – якщо цієї інформації достатньо для прийняття якогось рішення).

 2. Що означає передача інформації? (перехід від джерела до отримувача за допомогою сигналів).

 3. Що таке інформаційна ємкість? (максимальна кількість інформації, яка може бути записана на носій збереження інформації)

 4. Наведіть приклади збереження інформації. (запис на будь-який носій).

 5. Що в себе включає захист інформації? (збереження інформації на будь-яких носіях).

 6. Достовірна інформація – це...? (інформація, яка є не тільки реальною, але й правдивою).

 7. Що таке алфавіт? (скінченний набір символів, які використовують для фіксування інформації).

 8. Що собою представляє інформаційна технологія? (сукупність методів і засобів опрацювання інформації певного призначення).

 9. Що називають носієм інформації? (засіб, за допомогою якого інформація може бути зафіксованою)

 10. Які види носіїв інформації ви знаєте? (магнітні й оптичні).


6. Гейм 4. Ти мені, я тобі.

Групи задають питання одна одній (питання можна підготувати заздалегідь). Відповіді оцінюються в три бали за правильну відповідь.
7. Гейм 5. Гонка за лідером.

Задаються питання групам. Першою починає та команда, яка за результатами попередніх геймів має найменшу кількість балів. Необхідно надати найбільшу кількість правильних відповідей. Кожна правильна відповідь оцінюється в один бал.

Питання:

1. Назвіть одиниці вимірювання обсягів інформації на носіях. (біт).

2. Яка неоднозначність прихована в історичній фразі «Стратити не можна помилувати»?

3. Назвіть приклади природних і штучних носіїв інформації. (папір, камінь, оптичний диск, магнітний диск).

4. Що використовують для фіксування інформації? (носії).

5. Що собою представляє кодування інформації? (відображення дискретного повідомлення у вигляді визначених поєднань символів).

6. Які види сигналів використовують для пересилання інформації? (аналоговий та цифровий)

7. Наведіть приклади знакових систем. (ноти, азбука Морзе).

8. За допомогою якої формули можна визначити кількість інформації у повідомленні? (формула Хартлі).

9. Що таке повідомлення? (різноманітні форми представлення будь-якої інформації).

10. Що таке біт? (найменша порція інформації, яку можна отримати між двох рівноймовірних дій).
8. Підведення підсумків.
9. Завдання додому. Скласти кросворд або декілька ребусів на дану тему.
Додаток 1
Екран вікторини «Щасливий випадок»


Номер гейму

Номери питань

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Гейм1

Гейм2

Гейм3

Гейм4

Гейм5
І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ


І – перша група

ІІ – друга група

Інтегрований урок
Тема уроку. Поняття інформації та інформаційних процесів.

Цілі уроку: 1. Дидактична:

 1. отримати теоретичні знання;

 2. визначити основні поняття теми;

2. Виховна:

1)виховувати стійкий інтерес до вивчення інформатики;

2) наполегливість, охайність.

3. Розвиваюча:

1) розвивати інформаційне мислення учнів;

2)навички застосовування аналізу, синтезу, узагальнення і конкретизації, спостережливість.

Методи навчання: за джерелом набуття знань: словесний (бесіда), наочні (ілюстрації); за характером пізнавальної діяльності учнів (інформаційно-репродуктивний,частово-пошуковий,проблемного викладу).

Способи організації пізнавальної діяльності учнів: фронтальна робота, індивідуальна робота, диференційовано-групова форма роботи, технологія „Мікрофон”, технологія „Незакінченні речення”

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Структура уроку

 1. Організаційний етап.

 2. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

 3. Мотивація навчальної діяльності учнів.

 4. Організація сприйняття й осмислення нової інформації.

 5. Закріплення нової теми.

 6. Перевірка розуміння.

 7. Підведення підсумків.

 8. Домашнє завдання.

Хід уроку:

1. Організаційний етап.

1.1. Привітання з учнями класу.

1.2. Перевірка готовності до уроку.

1.3. Перевірка відсутніх на уроці.

2. Повідомлення теми, мети та завдань уроку.

Тема нашого уроку „Поняття інформації та інформаційних процесів”. На уроці ми повинні визначити основні поняття даної теми, отримати нові теоретичні знання.

3. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Навколишній світ складається з речовин та енергії та існує завдяки взаємоперетворенням енергії в речовину та навпаки. Наприклад, рослини отримують соняшну енергію та ростуть. Рослини стають їжею для багатьох комах, тварин і т.д. Завдяки їжі тварини можуть рухатися, тобто виробляти механічну енергію.

Ще один важливий компонент навколишнього середовища – це інформація. Її неможливо віднести ні до речовини, ні до енергії, але вона дуже важлива для повноцінного розвитку живих організмів. Наприклад, тварини в отарі обмінюються інформацією про небезпечність, мурашки оповіщають один одного про розвалений мурашник, також риби і т.д.

Отже, ви зрозуміли, що ця тема дуже важлива в житті, як людей, так і тварин.

4. Організація сприйняття й осмислення нової інформації.

Диференційовано-групова робота.

Термін інформація є неозначуваним. Він походить з латинської мови й означає відомості (дані, повідомлення) про властивості об'єктів, процеси чи явища навколишнього світу.

Інформатика – це наука про інформацію та методи і засоби її опраювання (інормаційні технології).

Слово інформатика французького походження. Воно складається з двох слів: „інформація” й „автоматика”. В англомовних країнах цю дисципліну називають конкретніше “computer science” – наука про комп'ютери.

Для прийняття правильних рішень і планування своїх дій людям потрібна інформація. Не будь-яка інформація буде корисною. Люди у всі часи намагалися зібрати і зберегти для себе і нащадків корисну, повну та достовірну інформацію. Достовірна інформація – це факт. Сукупність фактів з певної галузі – це знання.

Головні властивості інформації:

 • Однозначність. Неоднозначність є у повідомленні „Потяг відправляється о 9-й годині”, оскільки не зрозуміло: він відправляється вранці чи ввечері. Дорожні знаки однозначно інформують водіїв про умови руху транспорту.

 • Зрозумілість. Якщо учень отриамв лист, написаний мовою. Яку він не вивчав, то відповідний текст незрозумілий за формою подання інформації.

 • Актуальність. Якщо 21 серпня ви дізнаєтеся, що останній термін подання документів для вступу на навчання в деякий коледж закінчився 20 серпня, то будь-яка інша інформація про цей коледж. Якою б цікавою не була, стане неактуальною.

 • Достовірність. Якщо керівник фірми отримав інформацію, що ціни на товари чи послуги в його конкурентів скоро зміняться на 20-30%, то його турбуватиме її достовірність і повнота.

 • Повнота. Повнота інформації відіграє важливу роль у військовій справі, для її отримання вишколюють спеціальні підрозділи.

 • Суб'єктивність. Наприклад, повідомлення „Вода у морі холодна” для когось буде нормальною, а для декого – холодною.

 • Об'єктивність. „Температура води + 170” дає об'єктивну інформацію, із якої кожна людина зробе для себе відповідні висновки: піти йому купатися чи ні.

 • Корисність.

Діяльність сучасної людини тіснопов'язана з різноманітними інформаційними процесами.

Основні інформаційні процеси:

 • Пошук інформації. Використання предметного або алфавітного покажчика в книзі; телефонний довідник. Системи, які використовують для пошуку інформації називають інформаційно-пошуковими системами: Інтернет (бази даних).

 • Збір інформації. Занесення нових даних в телефонну книжку, постійне вимірювання темепратури, про отрману інформацію про нові продукти споживання.

 • Обробка інформації. Зупинка на дорозі, покупка нової одежі.

 • Передача інформації. Джерело інформації – носій інформації – отримувач інформації.

 • Збереження інформації. Фотоплівка, магнітні та оптичні диски.

 • Захист інформації. Паролі, сейфи.

5. Закріплення нової теми.

Технологія „Мікрофон” (робота з підручником).

Клас розділяється на 2 групи: одна вивчає інформацію про інформатику (підручник с. 3 – 5), роблять конспект і капітан зачитує основні поняття, які законспектує інша група. Друга група вивчає інформацію та інформаційні процеси і робить теж саме, що і перша група (підручник с. 5 – 8).

6. Перевірка розуміння.

Технологія „Незакінченні речення”.

 1. Інформатика – це...

 2. Інформація – це...

 3. Однозначність – це...

 4. Зрозумілість – це...

 5. Актуальність – це...

 6. Достовірність – це...

 7. Повнота – це...

 8. Суб'єктивність – це...

 9. Об'єктивність – це...

 10. Корисність – це...

 11. Пошук інформації – це...

 12. Збір інформації – це...

 13. Обробка інформації – це...

 14. Передача інформації – це...

 15. Збережння інформації – це...

 16. Захист інформації – це...

7. Підведення підсумків.

1. Чи все було зрозумілим?

2. На що треба більше звернути увагу?

3. Виставлення оцінок за урок.

8. Домашнє завдання.

Підручник с. 3 – 8 (повторити), доповідь”Застосування і необхідність інформації”, заповнити словник.

Інтегрований урок
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку: Навчальна
Тема уроку: Органічні сполуки. Спільні та відмінні ознаки органічних та неорганічних сполук. (Слайд 1)

Тема уроку. Класифікація хімічних реакцій. Мета уроку
Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції; з`ясувати, за якими ознаками класифікують хімічні реакції;...

Урок фізики 8 клас. Тема уроку
Мета уроку : Узагальнити І систематизувати знання та вміння учнів з основного навчального матеріалу даної теми

Методична розробка уроку гри з матеріалознавства на тему : «Портландцемент,...
«Штукатур», кваліфікація ІІ розряд. Тому під час вивчення теми уроку «Портландцемент, його виготовлення, та застосування», викладач...

Уроку
Тема уроку: Алкани ( парафіни). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія. Поняття про конформації. Систематична номенклатура....

Поглинута та еквівалентна дози йонізуючого випромінювання. Дозиметри....
Мета уроку: ознайомити учнів з методами спостереження та реєстрації елементарних частинок, формувати вміння самостійно працювати...

Хімічна дія світла та її використання. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: дати уявлення про фотохімічні реакції; роз’яснити суть фотосинтезу; розвивати творче мислення; виховувати пізнавальний...

Квантові постулати Бора. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: розкрити шляхи виходу з кризи класичної фізики, пояснити постулати квантової теорії бора; розвивати уяву, творче мислення;...

Електричний струм в рідинах та його використання. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: з’ясувати природу процесів, що зумовлюють електричний струм в електролітах, повторити І поглибити поняття електричної...

Методична розробка уроку на тему: загальна послідовність процесу
Даний урок дає змогу учням ознайомитись із послідовністю процесу виконання фарбування барвниками І та ІІ груп під час підготовки...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка