Пошук по сайту


Практично пересвідчитися у фізичних І хімічних властивостях нітратної кислоти, взаємодії її з металами, неметалами, оксидами металів, солями

Практично пересвідчитися у фізичних І хімічних властивостях нітратної кислоти, взаємодії її з металами, неметалами, оксидами металів, солями

Лабораторна робота №3
Властивості нітратної кислоти, нітратів

1. Мета роботи:

1.1. Практично пересвідчитися у фізичних і хімічних властивостях нітратної кислоти, взаємодії її з металами, неметалами, оксидами металів, солями.

2. Матеріали та обладнання:

2.1. Реактиви: магній, залізо, мідь, НNО3 (конц.), НNО3 (розб.), кальцій, фосфор, кальцію оксид, барію карбонат, калійна селітра;

2.2. Обладнання:пробірки, лакмусовий папір, сірники, скіпка, спиртівка, фарфорова чашечка, пробіркотримач.

3. Загальні теоретичні положення:

Нітратна кислота - безбарвна рідина з характерним запахом. Вона належить до сильних одноосновних кислот.
Хімічні властивості нітратної кислоти.

3.1. Дія на індикатори

  • лакмус – червоний;

  • фенолфталеїн – безбарвний;

  • метилоранж – рожевий.


3.2. Дисоціація на йони

Нітратна кислота – сильний електроліт, у водному розчині практично повністю дисоціює на йони:

3.3.Взаємодія з основними оксидами3.4.Взаємодія з основами3.5. Взаємодія з солями

Нітратна кислота вступає у реакцію з обмеженою кількістю солей. Це пояснюється тим, що нитратна кислота сильна, але летка. Взаємодія її з солями відбувається за умови, що береться сіль слабкої або леткішої кислоти:

3.6. Термічний розклад.

Нітратна кислота підчас нагрівання (і під впливом світла) розкладається з виділенням бурого газу , через що у процесі зберігання поступово жовтіє:


3.7. Взаємодія з металами

Нітратна кислота реагує з металами інакше, ніж інші кислоти. Це пояснюється тим, що нітратна кислота – сильний окисник. Вона окиснює майже всі метали (за винятком золота, платини та деяких інших), перетворюючи їх на солі – нітрати. При цьому водень не виділяється, бо відновлюється Нітроген, а не Гідроген. Нітроген
відновлюється тим повніше, чим активніший метал і чим розбавленіша кислота. Отже, продукти відновлення нітратної кислоти можуть бути різні. Проте концентрована кислота відновлюється, як правило, до в різні взаємодії з важкими металами.а) з лужними і лужноземельними металами утворює нітрат, воду і .

б) з іншими металами – нітрат, воду і

в) на холоду і при звичайній температурі на Fe, Co, Ni, Cr, i Al, а також на

сталі, які не піддаються корозії в наслідок пасивації*.

Однак при нагріванні з цими, як і з більшістю інших металів,

утворює нітрат, воду і .


г) при змішуванні з HCl(конц.) в співвідношенні 1:3 по об’єму, утворює розчин, який називається “царська водка”, в якому розчиняються Au, Pt i інші метали нерозчинні в і .

а) з лужними і лужноземельними металами утворює нітрат, воду і або .


б) з іншими металами, які розташовані в ряду напруження до (лівіше) утворює сіль, воду і, в основному, .

Однак, більшість металів цієї групи в залежності від умов можуть відновлювати не тільки до , але і до , , . Причому, чим більше розбавлена кислота, тим нижче ступень окиснення Нітрогена в газоподібному продукті, що виділяється. Достатньо розбавлена кислота звичайно відновлюється до .


в) з малоактивними металами, які в ряду напруження стоять після (правіше) , утворює сіль, воду і .
3.8. Взаємодія з неметалами.

При дії кислоти, яка має сильні окисні властивості на неметал, останній, як правило, окиснюється до відповідної кислоти, а кислота, яку взяли для реакції, відновлюється до якого-небудь газоподібного оксида:

- до

- до

4. Порядок виконання роботи:

4.1. Дослід 1. Взаємодія з металами

а) Покладіть у різні пробірки магній, залізо, мідь і налийте по 1 мл концент­рованої нітратної кислоти. Запишіть свої спостереження і поясніть їх..

б) Покладіть у пробірку кальцій та залийте І мл розведеної нітратної кислоти. Запишіть свої спостереження у вигляді рівняння хімічної реакції.
4.2.Дослід 2. Взаємодія з неметалами

Покладіть у пробірку шматочок фосфору та залийте концентрованою нітратною кислотою. Який газ утворився в результаті реакції. Запишіть рівняння реакції в іонній та молекулярній формах.
4.3 Дослід 3. Взаємодія з оксидами металів '

Насипте у пробірку кальцію оксид та залийте розведеною нітратною кислотою. Перевірте реакцію середовища лакмусовим папірцем відразу та через 10 хвилин. Що спостерігається? Запишіть відповідні рівняння реакції.
4.4. Дослід 4. Взаємодія з солями металів

Налийте у пробірку барію карбонат та відповідну кількість нітратної кислоти. Оформіть відповідним чином свої спостереження. Перевірте виділення вуглекислого газу за допомогою скіпки.
4.5. Дослід 5. Хімічні властивості нітратів

Насипте в фарфорову чашечку калійну селітру і нагрійте її так, щоб селітра розплавилася. В повітря над селітрою внесіть запалену скіпку. Поясніть свої спостереження.

5. Питання і завдання для самоперевірки:
5.1. Напишіть рівняння реакцій концентрованої і розбавленої нітратної

кислоти зі сріблом.

5.2. Наведіть три способи добування нітрату купруму(ІІ).

5.3. Складіть рівняння реакцій між нітратною кислотою і гідроксидом

кальцію і запишіть його у повній і скороченій йонних формах.

5.4. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі

перетворення:


5.5. Складіть окисно-відновні рівняння реакцій взаємодії:5.6. Який об’єм оксиду нітрогену(ІІ) виділяється під час взаємодії міді з 2

моль розбавленої нітратної кислоти?

5.7. Яку масу нітратної кислоти можна добути з 1г. амоніаку при 70%-вому

виході?

5.8. Що таке нітрати? Як їх можна добути? Напишіть відповідні рівняння

реакцій.

5.9. Що являє собою азотні добрива? Запишіть формули і назвіть найважлевіші з них.

6. Домашнє завдання:

6.1. Буринска Н.М., Величко Л. П. Хімія. 10 кл-Київ, 2001-с.64-76.

7. Література:

7.1. Акімова I.I., Запорожець Н.В. Зошит для лабораторних та практичних робіт з
хімії. 9 клас. – Харків: Ранок, 2000. – с.64.

7.2. Астахов А.И., Касьяненко А.И. Химия – 4-е изд. – К.: Вища школа., 1982. - с.296.

7.3. Буринська Н.М. Основи загальної хімії, 11кл.: Пробний підручник для середніх загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням хімії. – К.; Ірпінь: ВТФ »Перун», 1997.- с. 176.

7.4. Буринська Н.М., Величко Л.П. Хімія, 10 кл.: Пщручник для середніх шкіл. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000. – с. 176.

7.5. Буринська Н.М., Величко Л.П. Хімія, 11 кл.: Підручник для середніх загальноосвніх закладів. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000. – с. 176.

7.6. Домбровський А.В., Лукашова H.I., Лукашов С.М. Хімія, 10-11 кл.: Органічна
хімія: Підручник для 10-11кл. середньої загальноосвітньої школи. – К.: Освіта, 1998. -
с. 192.

7.7. Чайченко Н.М., Скляр A.M. Основи загальної хімії: Підручник для 11кл.
середніх загальноосвітніх навчальних шкіл з поглибленим вивченням хімії. 2-ге вид.,
перероб. - К.: Освта, 1997. - с. 144.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема: Кислоти: дія на індикатори, взаємодія з металами та їх оксидами, реакція обміну
Форми роботи: фронтальна робота, експеримент, самостійна робота, групова робота, індивідуальна робота, робота в групах

Хімія 11 клас Контрольна робота №1 з тем «Вуглеводні. Природні джерела...
Обчисліть, яку масу нітробензену можна одержати в результаті взаємодії 25 г бензену й 25 г нітратної кислоти, якщо вихід ні­тробензену...

Оцтова кислота, її молекулярна та структурна формули, фізичні властивості....
Тема: Оцтова кислота, її молекулярна та структурна формули, фізичні властивості. Функціональна карбоксильна група. Хімічні властивості:...

Оксигеновмісні сполуки: спирти, карбонові кислоти, жири І варіант
Позначте сполуки, які можна добути при взаємодії оцтової кислоти І натрій гідроксиду: a вуглекислий газ; б натрій ацетат; в водень;...

Казка "Хлоридна кислота у країні Металів"
Тільки метали однієї вулиці сміливо пішли на зустріч гості. Це були представники вулиці "Неактивних металів". Самою гостинною була...

План металічні елементи, металічний зв'язок та фізичні властивості...
Метали (від грец. Μέταλλον – «шахта», «кар'єр», «добування з надр землі») – клас хімічних елементів І речовин з такими хімічними...

Тема : Хімічні властивості металів
Матеріали І обладнання: Метали: алюміній,цинк,олово,залізо,мідь. Розчини: хлоридна І сульфатна кислоти,натрій гідроксид,купрум сульфат,алюміній...

Тема : Хімічні властивості металів
Матеріали І обладнання: Метали: алюміній,цинк,олово,залізо,мідь. Розчини: хлоридна І сульфатна кислоти,натрій гідроксид,купрум сульфат,алюміній...

Курсова робота з дисципліни «загальна та неорганічна хімія» на тему: «Сірка та її сполуки»
Метою роботи є вивчення фізичних та хімічних властивостей сірки, а також її сполук

“ Суть І значення травлення
Травлення – це сукупність фізичних, хімічних І фізіологічних процесів, забезпечуючи обробку І перетворення харчових продукті хімічні...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка