Пошук по сайту


4. ІНЖЕНЕР З КРІПЛЕННЯ СВЕРДЛОВИН - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Сторінка10/50
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   50

4. ІНЖЕНЕР З КРІПЛЕННЯ СВЕРДЛОВИН


Завдання та обов’язки. Бере участь і здійснює контроль за процесом кріплення свердловин відповідно до прийнятої технології робіт, за дотриманням виробничої і технологічної дисципліни, за виконанням правил охорони праці. Організовує підготовку матеріальних засобів для проведення робіт з цементування і здійснює контроль за їх підготовкою. Організовує і забезпечує найбільш раціональне розміщення технологічного устаткування і техніки під час проведення робіт. Готує і передає інформацію про виконання виробничих завдань керівництву цеху, дільниці. Розробляє необхідну техніко-технологічну документацію. Забезпечує експлуатацію устаткування і транспортних засобів під час виконання цементувальних робіт. Проводить технологічні випробування нового устаткування, матеріалів і технічних процесів, у кріпленні свердловин. Бере участь у впровадженні заходів щодо запобігання аваріям і ускладненням під час кріплення свердловин. Вивчає, узагальнює і розповсюджує передовий досвід у галузі кріплення свердловин.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні інструкції та інші керівні матеріали щодо організації ведення робіт з кріплення свердловин; правила розроблення, оформлення і ведення техніко-технологічної документації з цементування, кріплення свердловин; технологію ведення робіт з кріплення свердловин та їх конструкції; технічні характеристики технологічного устаткування і техніки, які використовуються під час ведення робіт з кріплення свердловин; фізико-хімічні властивості цементів, тампонажних розчинів, хімреагентів, які використовуються під час цементування свердловин, і фактори, які впливають на їх зміну; норми витрат матеріалів, правила їх зберігання та транспортування; методику проведення випробувань нових технологічних процесів кріплення свердловин, нової техніки і технологічного устаткування; передовий вітчизняний і світовий досвід робіт з кріплення свердловин; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила охорони навколишнього середовища; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з кріплення свердловин: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з кріплення свердловин I категорії — не менше 2 років.

Інженер з кріплення свердловин I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією інженера з кріплення свердловин II категорії — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.

Інженер з кріплення свердловин II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, для бакалавра — стаж роботи за професією інженера з кріплення свердловин — не менше 2 років.

Інженер з кріплення свердловин: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

5. ІНЖЕНЕР ІЗ ЗАЛИВАННЯ СВЕРДЛОВИН


Завдання та обов’язки. Керує технологічними процесами заливання (цементування) свердловин. Контролює підготовку ствола свердловин до цементування, забезпечує правильне встановлення оснащення експлуатаційних колон. Організовує опресування наземних комунікацій і підготовку матеріальних і технічних засобів для проведення цементувальних робіт. Забезпечує раціональне розставлення технологічного устаткування, здійснює розрахунок потрібної кількості цементу, продавлюючої рідини і хімічних реагентів. Визначає очікуваний максимальний тиск у свердловині та час, необхідний для цементування обсадних колон і виконання інших робіт з заливання. Здійснює розроблення відповідної технічної документації і контроль за дотриманням технологічної дисципліни, виконання правил охорони праці. Забезпечує правильну експлуатацію устаткування і транспортних засобів під час виконання цементувальних робіт. Бере участь у роботах з ліквідації браку, який виник у процесі цементування експлуатаційних колон.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з ведення бурових робіт (кріплення свердловин); геологічну будову родовищ; методи геофізичних і гідродинамічних досліджень; технологію виконання цементувальних робіт; конструкцію обсадних колон; цемент і матеріали (які застосовуються під час виконання цементувальних робіт), норми їх витрат, правила збереження і транспортування; передовий вітчизняний і світовий досвід із заливання свердловин; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер із заливання свердловин: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера із заливання свердловин I категорії — не менше 2 років.

Інженер із заливання свердловин I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією інженера із заливання свердловин II категорії — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.

Інженер із заливання свердловин II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, для бакалавра — стаж роботи за професією інженера із заливання свердловин — не менше 2 років.

Інженер із заливання свердловин: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   50

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій. Випуск 1 від 29. 12. 2004
Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 Професії

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 "Житлове т
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 Житлове т

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року n 24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

31. 08. 2016 №109 Про розподіл обов’язків між директором школи та...
Вовчанської районної ради Харківської області, кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників та з метою належного функціонування...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка