Пошук по сайту


3. МАЙСТЕР З ЕКСПЛУАТАЦІЇ УСТАТКУВАННЯ ГАЗОВИХ ОБ’ЄКТІВ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників....

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Сторінка13/50
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   50

3. МАЙСТЕР З ЕКСПЛУАТАЦІЇ УСТАТКУВАННЯ ГАЗОВИХ ОБ’ЄКТІВ


Завдання та обов’язки. Бере участь у виконанні налагоджувальних, пускових, експериментальних та інших спеціальних робіт, а також у безпосередній експлуатації протягом визначеного періоду технологічного устаткування і його систем як на заново введених в експлуатацію, так і експлуатованих газових об’єктах. Виконує роботи в передпусковій ревізії основного технологічного і допоміжного устаткування. Бере участь у підготовці та проведенні індивідуальних випробувань типового і нестандартного (імпортного) технологічного устаткування газових об’єктів. Під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста бере участь у проведенні (виконанні) комплексних випробувань технологічного устаткування і систем на об’єктах транспорту та перероблення газу. Бере участь у переробленні устаткування газових об’єктів на технічну точність, встановленні (під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста) оптимальних режимів роботи технологічного і допоміжного устаткування газових об’єктів. Забезпечує справний стан апаратури, приладів, оснащення, інструменту у процесі виконання різних робіт на технологічному обладнанні, виконує їх регулювання у процесі експлуатації. Складає технічні звіти, виконує нескладні розрахунки під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста.

Повинен знати: основні типи, технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення, інструкції з експлуатації та налагодження технологічного устаткування і його систем, експлуатованих на газових об’єктах; правила технічної експлуатації технологічного устаткування і його систем на газових об’єктах; правила безпеки під час експлуатації газових об’єктів; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією — не менше 2 років.

4. МАЙСТЕР З ПІДГОТОВКИ ГАЗУ


Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво бригадою з підготовки газу. Забезпечує виконання бригадою в установлені терміни виробничих завдань, ефективне використання виробничих потужностей, економію витрат сировини, матеріалів та систематичне підвищення продуктивності праці. Забезпечує підтримання заданих параметрів режиму роботи установки з підготовки газу згідно з технологічним регламентом. Здійснює постійний контроль за справним станом, правильною експлуатацією устаткування, механізмів, інструменту. Запобігає та усуває можливі неполадки в роботі устаткування. Забезпечує щоденний контроль за правильним веденням технологічної документації персоналом, виявляє порушення, аналізує причини їх виникнення і вживає заходів щодо їх усунення. Здійснює персональний і постійний контроль за якістю газу, виявляє причини порушень і оперативно вживає заходів до відновлення якості. Здійснює керівництво складними і небезпечними роботами. Забезпечує контроль за стоками в промислову каналізацію і викидами в атмосферу, якісну підготовку апаратів до технічного огляду і підготовку для проведення ремонтних робіт на установці. Контролює якість проведених робіт, пов’язаних з підвищеною небезпекою. Бере участь у розробленні інструкцій і технологічного регламенту установки. Здійснює формування бригад. Координує діяльність бригад, які обслуговують основні бригади. Установлює і своєчасно доводить виробничі завдання до окремих робітників, ланок відповідно до затверджених графіків виробництва. Аналізує результати виробничої діяльності. Забезпечує своєчасне оформлення первинних документів.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються організації виробництва і технології видобутку газу; технологічний регламент і схему установки; конструктивні особливості, правила технічної експлуатації та режим роботи устаткування установки; технічні умови на продукцію, яка виготовляється; економіку, організацію виробництва, праці та управління; основи законодавства з охорони навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією — не менше 2 років.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   50

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій. Випуск 1 від 29. 12. 2004
Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 Професії

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 "Житлове т
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 Житлове т

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року n 24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

31. 08. 2016 №109 Про розподіл обов’язків між директором школи та...
Вовчанської районної ради Харківської області, кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників та з метою належного функціонування...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка