Пошук по сайту


7. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧОГО ВІДДІЛУ З ВИДОБУТКУ НАФТИ, ГАЗУ ТА КОНДЕНСАТУ

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Сторінка15/50
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   50

7. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧОГО ВІДДІЛУ З ВИДОБУТКУ НАФТИ, ГАЗУ ТА КОНДЕНСАТУ


Завдання та обов’язки. Забезпечує оперативне регулювання процесу виробництва, ритмічну роботу підприємства. Координує діяльність виробничих підрозділів (цехів) з видобутку і внутрішньопромислового збору нафти і газу. Керує розробленням і доведенням оперативних виробничих завдань до кожного виробничого підприємства (підрозділу). Організовує розроблення організаційно-технічних заходів, спрямованих на виконання завдань з видобутку нафти і газу, підвищення нафтовіддачі пластів; здійснює контроль за їх виконанням. Керує розробленням завдань з підземного та капітального ремонту свердловин і здійснює контроль за їх виконанням. Бере участь у розробленні заходів щодо скорочення недіючих свердловин, підвищення автоматизації у видобуванні і обліку нафти, газу та рідини, яка закачується у пласт. Бере участь у розробленні завдань з розвитку, реконструкції та підготовки виробництва з урахуванням зниження трудовитрат. Бере участь у складанні завдань на проектування, виконання проектно-розвідувальних робіт. Аналізує виробничі показники роботи нафтогазовидобувних підприємств (цехів) і стан використання експлуатаційного фонду свердловин. Бере участь у розробленні норм потреби в обладнанні та витратах матеріалів, контролює їх використання. Здійснює контроль за веденням робіт з погляду відповідності технологічної документації конкретним умовам, технічним нормативам і вимогам правил безпеки та виробничої санітарії. Організовує оперативний контроль за забезпеченням виробництва технічною документацією, матеріалами, устаткуванням, інструментом тощо. Організовує своєчасне складання статистичної звітності. Бере участь у роботі комісії з розслідувань нещасних випадків. Організовує роботу з вивчення і впровадження передового досвіду з питань технології видобування нафти, газу і газового конденсату. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань складання виробничих завдань і оперативного керування виробництвом; перспективи розвитку підприємства; виробничі потужності; спеціалізацію цехів, дільниць, виробничі зв’язки між ними; види виконуваних робіт; організацію оперативного процесу виробництва; технологію видобутку нафти і газу; технологію проведення капітального і підземного ремонту свердловин; правила технічної експлуатації нафтогазопромислового устаткування; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі нафтогазовидобувної промисловості; економіку та організацію виробництва, праці та управління; законодавство з охорони надр і навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом: для магістра або спеціаліста — не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.

8. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧОГО ВІДДІЛУ З ПІДЗЕМНОГО ТА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ СВЕРДЛОВИН


Завдання та обов’язки. Забезпечує виконання робіт з капітального і підземного ремонту свердловин. Бере участь у розробленні завдань з підземного і капітального ремонту свердловин. Здійснює контроль за розробленням і виконанням графіків проведення капітального і підземного ремонту свердловин. Організовує розроблення заходів, спрямованих на збільшення міжремонтного періоду, зменшення частоти ремонтів свердловин. Бере участь у розробленні завдань з проведення науково-дослідних робіт з питань удосконалення техніки і технології підземного і капітального ремонту свердловин. Організовує проведення аналізу причин простоїв і бездії фонду свердловин, а також виявлення причин підземного ремонту. Бере участь в організації впровадження нової техніки і технології робіт з ремонту свердловин, нових методів підвищення нафтовіддачі пластів. Розподіляє між виробничими підрозділами устаткування, матеріали, запасні частини для капітального і підземного ремонту свердловин. Організовує роботу з вивчення і впровадження передового досвіду. Бере участь у розслідуванні аварій під час ремонту свердловин та розробленні заходів щодо їх запобігання. Забезпечує своєчасне складання встановленої звітності. Координує діяльність виробничих підрозділів, зайнятих ремонтом свердловин. Керує робітниками відділу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань розроблення виробничих завдань і оперативного управління ремонтом свердловин; виробничі потужності підприємств; спеціалізацію підрозділів та їх виробничі зв’язки; основи технології виконання ремонту свердловин; організацію оперативного обліку ремонту свердловин; економіку та організацію виробництва, праці та управління; законодавства з охорони надр і навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом: для магістра або спеціаліста — не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   50

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій. Випуск 1 від 29. 12. 2004
Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 Професії

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 "Житлове т
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 Житлове т

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року n 24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

31. 08. 2016 №109 Про розподіл обов’язків між директором школи та...
Вовчанської районної ради Харківської області, кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників та з метою належного функціонування...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка