Пошук по сайту


11. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ОПЕРАТИВНО-ВИРОБНИЧОЇ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Сторінка17/50
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   50

11. НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ОПЕРАТИВНО-ВИРОБНИЧОЇ


Завдання та обов’язки. Керує діяльністю оперативно-виробничої служби (ОВС) з виконання виробничого завдання, забезпечення безаварійної роботи устаткування, газових свердловин, шлейфів та інших допоміжних об’єктів установки комплексної підготовки газу. Забезпечує роботу установки комплексної підготовки газу, газових і газоконденсатних свердловин та інших виробничих об’єктів відповідно до встановлених технологічних режимів і правил технічної експлуатації. Здійснює постійний контроль за станом виробничих об’єктів, вживає заходів щодо поліпшення використання фонду газових і газоконденсатних свердловин. Бере участь у розробленні завдань з видобування нафти, газу і газового конденсату, забезпечує своєчасне їх виконання. Визначає потребу і контролює своєчасне матеріально-технічне і транспортне забезпечення. Організовує безпечне застосування отруйних, їдких, вибухо- і вогненебезпечних речовин, а також забезпечує знешкодження стічних вод, виробничих відходів відповідно до санітарних правил і норм. Веде оперативно-технічну документацію. Своєчасно подає у центральну виробничо-диспетчерську службу добову інформацію про результати діяльності виробничих об’єктів. Веде профілактичну роботу щодо запобігання пожежам, нещасним випадкам. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві і виявляє причини, які спричинили їх; вживає заходів щодо запобігання виробничого травматизму. Контролює виконання робіт з реконструкції та будівництва виробничих об’єктів. Забезпечує виконання заходів з охорони навколишнього середовища. Організовує впровадження нової техніки у виробництво. Керує робітниками служби. Забезпечує ведення встановленої технічної та звітної документації.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань оперативного управління виробництвом; технологію виробничого процесу; організацію оперативного обліку виробництва; економіку, організацію виробництва, праці та управління; законодавство про охорону надр і навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією — не менше 5 років,

12. НАЧАЛЬНИК ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ З РОЗРОБЛЕННЯ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ


Завдання та обов’язки. Забезпечує своєчасне складання технологічних режимів роботи експлуатаційних і нагнітальних свердловин та організовує систематичний контроль за їх використанням. Організовує розроблення заходів щодо контролю і регулювання розроблення нафтових і газових родовищ, раціонального розроблення і найбільш повного виймання запасів нафти та газу з надр і здійснює контроль за їх впровадженням. Бере участь у розробленні завдань з видобутку нафти та газу на об’єктах, що експлуатуються, контролює здійснення заходів щодо розроблення родовищ. Бере участь у контролі роботи з пробної експлуатації нових площ і підготовленні їх до виведення в промислове розроблення. Бере участь у розгляді проектно-технологічної документації на розроблення родовищ і контролює її виконання. Розробляє заходи з удосконалення технології видобування, оброблення та очищення нафти, газу і газового конденсату. Здійснює впровадження нового обладнання і технологічних процесів у виробництво. Бере участь у розробленні завдань і контролі за проведенням капітальних ремонтів і роботою над фондом експлуатаційних і нагнітальних свердловин. Визначає необхідність повернення свердловин на інші об’єкти, забезпечує оформлення повернення та контроль за ліквідацією свердловин, підготовкою свердловин до консервації. Бере участь у розробленні заходів з охорони надр під час експлуатації нафтових і газових родовищ та здійснює контроль за їх використанням. Здійснює методичне керівництво діяльністю структурних підрозділів з питань раціонального розроблення нафтових і газових родовищ. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали у галузі розроблення нафтових і газових родовищ; стан і перспективу розвитку мінерально-сировинної бази в досліджуваному районі; технологію виробництва; порядок обміну видобутку нафти, газу на об’єктах розроблення родовищ; правила обліку і зберігання геолого-виробничої документації фондових матеріалів; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі нафтогазової промисловості; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   50

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій. Випуск 1 від 29. 12. 2004
Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 Професії

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 "Житлове т
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 Житлове т

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року n 24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

31. 08. 2016 №109 Про розподіл обов’язків між директором школи та...
Вовчанської районної ради Харківської області, кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників та з метою належного функціонування...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка