Пошук по сайту


13. НАЧАЛЬНИК УСТАНОВКИ З ПІДГОТОВКИ НАФТИ І ГАЗУ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Сторінка18/50
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   50

13. НАЧАЛЬНИК УСТАНОВКИ З ПІДГОТОВКИ НАФТИ І ГАЗУ


Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво виробничою діяльністю установки. Забезпечує виконання завдань з видобутку нафти, газу, газового конденсату, роботу установки нафтових, газових і газоконденсатних свердловин та інших виробничих об’єктів у суворій відповідності до встановлених технологічних режимів і правил технічної експлуатації. Визначає обсяги ремонтних робіт. Бере участь у складанні графіків і дефектних відомостей на проведення капітального та інших видів ремонтів і контролює їх виконання. Забезпечує підготовку устаткування до ремонту, правильне і своєчасне оформлення первинної документації з обліку робочого часу, виробітку і впровадження заходів щодо організації праці та підвищення якості продукції, що випускається, аналізує результати виробничої діяльності. Контролює дотримання робітниками правил безпечного ведення робіт. Контролює витрати сировини, матеріалів і газу на власні потреби. Здійснює виконання заходів з охорони навколишнього середовища. Забезпечує ведення встановленої технічної документації. Керує працівниками установки.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності установки; технічну схему установки, схеми постачання установки водою, електроенергією, парою, повітрям; схему виробничої каналізації; контрольно-вимірювальні прилади, принципи роботи автоматики і системи захисту устаткування; правила експлуатації устаткування; комунікації установки; технологію підготовки нафти, газу, газового конденсату, технологічний режим і технологічну карту установки; характеристики, властивості сировини і продукції та їх стандарти; передовий вітчизняний і світовий досвід з проведення бурових робіт; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; порядок розроблення виробничих завдань; законодавство про охорону надр і навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста — не менше 3 років, бакалавра — не менше 4 років.

14. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ З ПІДЗЕМНОГО ТА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ СВЕРДЛОВИН


Завдання та обов’язки. Керує виробничо-господарською діяльністю цеху. Бере участь у розробленні оперативних завдань з підземного і капітального ремонту свердловин. Здійснює роботи щодо інтенсифікації видобутку нафти і газу та збільшення приємистості нагнітальних свердловин. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування і споруд та виконання графіка ремонтів устаткування, профілактичних оглядів і випробувань закріпленого за цехом устаткування. Здійснює контроль за підготовкою і проведенням капітального і підземного ремонту свердловин. Забезпечує контроль і виконання в установлені терміни планових завдань і робіт, пов’язаних з ліквідацією аварії. Організовує своєчасне забезпечення цеху устаткуванням, інструментом, матеріалами, спецтехнікою та забезпечує їх раціональне використання. Розробляє і забезпечує виконання організаційно-технічних заходів щодо поліпшення якості ремонту. Організовує проведення аналізу з виявлення причин необхідності проведення підземного ремонту. Бере участь у розслідуванні причин аварій і неякісних ремонтів свердловин і вживає заходів щодо їх усунення. Забезпечує своєчасне складання заявок на устаткування, інструмент і матеріально-технічні засоби, необхідні для виробництва. Здійснює контроль за витратами матеріалів, палива, електроенергії. Бере участь у відбракуванні і підготовці актів на списання інструменту та устаткування, яке непридатне для використання. Забезпечує впровадження нової техніки, технології, механізації трудомістких процесів і видавання попереджувальних рекомендацій. Проводить роботу щодо удосконалення технології ремонту свердловин. Забезпечує безпечні та здорові умови праці. Забезпечує виконання заходів з охорони навколишнього середовища. Координує роботу майстрів, бригад. Забезпечує складання і своєчасне подання встановленої звітності по цеху. Керує працівниками цеху.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали, що стосуються діяльності цеху; організацію і технологію підземного і капітального ремонту свердловин; основи технології розроблення нафтових і газових родовищ; технічні характеристики устаткування та інструменту, які застосовуються під час капітального і підземного ремонту свердловин; геологічну характеристику нафтових родовищ, на які працює цех; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; порядок розроблення виробничих завдань; основи трудового законодавства; законодавство з охорони надр і навколишнього середовища; правила й норми охорони праці, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста — не менше 3 років, бакалавра — не менше 4 років.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   50

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій. Випуск 1 від 29. 12. 2004
Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 Професії

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 "Житлове т
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 Житлове т

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року n 24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

31. 08. 2016 №109 Про розподіл обов’язків між директором школи та...
Вовчанської районної ради Харківської області, кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників та з метою належного функціонування...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка