Пошук по сайту


15. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ З ДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Сторінка19/50
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   50

15. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ З ДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ


Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху. Організовує безперебійну роботу всіх виробничих ланок і здійснює оперативний контроль за виконанням виробничих завдань. Забезпечує експлуатацію свердловин та інших виробничих об’єктів в суворому дотриманні встановлених технологією режимів і правил технічної експлуатації. Вживає заходів щодо поліпшення використання фонду свердловин. Здійснює контроль за виконанням робіт з введення в експлуатацію свердловин, закінчених бурінням і освоєнням. Контролює своєчасне забезпечення виробничих об’єктів необхідними матеріалами, устаткуванням, інструментом і транспортом. Організовує роботу щодо удосконалення технології видобутку нафти, газу, газового конденсату, механізації та автоматизації виробничих процесів, використання резервів підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості та собівартості нафти і газу. Координує роботу дільниць і бригад з видобутку нафти і газу. Здійснює контроль за витратами матеріалів, електроенергії, палива. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів. Бере участь у складанні графіків ремонтів промислового устаткування і здійснює контроль за їх виконанням. Забезпечує безпечні та здорові умови праці. Забезпечує складання і своєчасне подання установленої звітності по цеху. Здійснює виконання заходів з охорони навколишнього середовища. Керує працівниками цеху.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності цеху; технологію виробничого процесу видобутку нафти і газу, нафтогазопромислове устаткування і правила його технічної експлуатації; спеціалізацію цехів і підрозділів та виробничі зв’язки між ними; основи економіки, організацію виробництва, праці та управління; організацію оперативного обліку виробництва; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі нафтової та газової промисловості; основи трудового законодавства; законодавства з охорони надр і навколишнього середовища; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією — не менше 5 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ІНЖЕНЕР З ВИДОБУТКУ НАФТИ Й ГАЗУ


Завдання та обов’язки. Організовує роботу експлуатаційних свердловин, об’єктів відповідно до установлених технологічних режимів. Вживає оперативних заходів щодо усунення причин відхилень від затверджених технологічних режимів. Бере участь у розробленні перспективних і поточних оперативних планів з видобутку нафти і газу. Бере участь у складанні технологічних режимів роботи експлуатаційних свердловин та інших виробничих об’єктів. Організовує своєчасне забезпечення бригад з видобутку нафти і газу необхідною технічною, технологічною та іншою документацією. Вносить зміни в технічну документацію у зв’язку зі змінами і коректуванням технологічних режимів виробництва. Проводить паспортизацію об’єктів. Веде облік аварій, які виникли на експлуатаційних свердловинах. Бере участь в аналізі причин аварій і розробленні заходів щодо їх запобігання та усунення. Контролює якість проведення поточного ремонту свердловин, випробування нової техніки, удосконалення систем збору нафти, технології нафтовидобутку і депарафінізації. Бере участь у створенні безпечних умов праці, охороні навколишнього середовища, розробленні технічно обгрунтованих норм витрат матеріалів, палива та електроенергії. Контролює раціональне використання матеріалів. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються техніки і технології видобування, збирання нафти і газу; правила експлуатації нафтових і газових родовищ; техніку і технологію підземного і капітального ремонту свердловин; основи технології будівництва свердловин; умови виникнення технічних неполадок, аварій, ускладнень на об’єктах нафтогазопромислу, способи запобігання і ліквідації їх; спеціалізацію підрозділів, які обслуговують нафтогазопромисел; вітчизняний і світовий досвід у галузі видобутку нафти і газу; організацію оперативного обліку виробництва; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту; основи трудового законодавства; основи законодавства з охорони надр та навколишнього середовища.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з видобутку нафти й газу: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з видобутку нафти й газу I категорії — не менше 2 років.

Інженер з видобутку нафти й газу I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації, для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж за професією інженера з видобутку нафти й газу II категорії — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.

Інженер з видобутку нафти й газу II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації, для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, для бакалавра — стаж роботи за професією інженера з видобутку нафти й газу — не менше 2 років.

Інженер з видобутку нафти й газу: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   50

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій. Випуск 1 від 29. 12. 2004
Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 Професії

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 "Житлове т
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 Житлове т

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року n 24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

31. 08. 2016 №109 Про розподіл обов’язків між директором школи та...
Вовчанської районної ради Харківської області, кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників та з метою належного функціонування...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка