Пошук по сайту


5. ІНЖЕНЕР З ПІДТРИМАННЯ ПЛАСТОВОГО ТИСКУ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Сторінка22/50
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   50

5. ІНЖЕНЕР З ПІДТРИМАННЯ ПЛАСТОВОГО ТИСКУ


Завдання та обов’язки. Бере участь у розробленні перспективних і поточних завдань з підтримання пластового тиску. Визначає шляхи підвищення ефективності роботи нагнітальних свердловин. Проводить аналіз технічного стану фонду нагнітальних, свердловин і причини відмовлень роботи устаткування. Здійснює контроль за виконанням завдань з закачування води в пласт і за станом виробничих об’єктів. Складає наряд-завдання на капітальний ремонт нагнітальних свердловин і контролює якість їх проведення. Забезпечує правильність консервації та збереження невстановленого устаткування і запасних частин. Організовує розслідування причин аварій і виходів із ладу устаткування. Організовує і контролює виконання робіт щодо випробувань і впровадження нової техніки, механізації трудомістких процесів. Організовує впровадження передового досвіду щодо експлуатації нагнітальних свердловин. Веде облік і необхідну документацію з технічного стану устаткування, його паспортизацію. Вживає заходів щодо виконання вимог правил і норм з охорони навколишнього середовища.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробництва закачування агентів у пласт; устаткування для закачування в пласт, правила його технічної експлуатації та організацію ремонту; умови виникнення геологічних ускладнень, технічних неполадок, аварій устаткування і способи їх запобігання і ліквідації; порядок оформлення звітної документації; норми витрат і правила зберігання матеріалів; вітчизняний і світовий досвід у галузі техніки і технології підвищення нафтовіддачі пластів; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства, основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища, правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з підтримання пластового тиску: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з підтримання пластового тиску I категорії — не менше 2 років.

Інженер з підтримання пластового тиску I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації, для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією інженера з підтримання пластового тиску I категорії — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років. Інженер з підтримання пластового тиску II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації, для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, для бакалавра — стаж роботи за професією інженера з підтримання пластового тиску — не менше 2 років.

Інженер з підтримання пластового тиску: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

6. ІНЖЕНЕР З РЕМОНТУ СВЕРДЛОВИН


Завдання та обов’язки. Забезпечує виконання виробничих завдань з ремонту свердловин; контролює ритмічність роботи бригад підземного і капітального ремонту свердловин. Організовує і координує роботу цехів (дільниць) бази виробничого обслуговування, що пов’язані між собою технологічно під час підземного і капітального ремонту свердловин. Бере участь у розробленні планів з капітального і підземного ремонту свердловин, здійснює контроль за виконанням графіків проведення ремонтів відповідно до затверджених планів. Проводить аналіз причин простоїв та бездіяльності свердловин і вносить пропозиції щодо їх усунення. Аналізує і впроваджує заходи щодо удосконалення методів капітального і підземного ремонту свердловин. Контролює своєчасне забезпечення об’єктів спеціальною технікою, її раціональним використанням та розподілом. Контролює своєчасне виконання заявок цеху підземного і капітального ремонту свердловин базою виробничого обслуговування. Контролює витрати матеріалів під час підземного і капітального ремонту свердловин, аналізує витрати матеріалів та вживає заходів щодо ефективного їх використання. Складає заявки на матеріали, хімреагенти, запасні частини, необхідні для підземного і капітального ремонту свердловин. Контролює облік відпрацьованого часу бригадами і виконання обсягів робіт. Бере участь у розробленні комплексних організаційно-технічних заходів щодо удосконалення роботи цеху, підготовки до осінньо-весняного паводку і контролює їх виконання. Проводить роботу з впровадження нової техніки. Організовує роботу з ліквідації аварій на об’єктах. Бере участь у складанні заявки на спеціальну техніку. Бере участь у розслідуванні причин аварій устаткування, виробничого травматизму і розробляє заходи щодо їх запобігання. Бере участь у роботі комісій з приймання свердловин в експлуатацію після капітального ремонту. Розробляє організаційно-технічні заходи та інструкції щодо фонтанної безпеки під час проведення підземного і капітального ремонтів свердловин, а також під час експлуатації свердловин. Веде установлену технічну документацію.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються організацій і технологій підземного і капітального ремонту свердловин; технологію виконання капітального і підземного ремонту свердловин; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи техніки, устаткування та інструменту, що використовуються під час підземного і капітального ремонту, правила їх технічної експлуатації; порядок складання заявок на спеціальну техніку, устаткування та інструмент; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з ремонту свердловин: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з ремонту свердловин I категорії — не менше 2 років.

Інженер з ремонту свердловин I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією інженера з ремонту свердловин II категорії — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.

Інженер з ремонту свердловин II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, для бакалавра — стаж роботи за професією інженера з ремонту свердловин — не менше 2 років.

Інженер з ремонту свердловин: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   50

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій. Випуск 1 від 29. 12. 2004
Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 Професії

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 "Житлове т
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 Житлове т

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року n 24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

31. 08. 2016 №109 Про розподіл обов’язків між директором школи та...
Вовчанської районної ради Харківської області, кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників та з метою належного функціонування...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка