Пошук по сайту


7. ІНЖЕНЕР З РЕМОНТУ УСТАТКУВАННЯ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Сторінка23/50
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   50

7. ІНЖЕНЕР З РЕМОНТУ УСТАТКУВАННЯ


Завдання та обов’язки. Забезпечує безаварійну, надійну роботу устаткування, механізмів, транспортних засобів. Бере участь у розробленні поточних завдань (графіків) ремонту і випробувань устаткування. Бере участь у розробленні заходів щодо підвищення якості ремонтних робіт, поліпшення експлуатації устаткування, поточного обслуговування і збільшення міжремонтних термінів служби устаткування. Перевіряє якість ремонтних робіт, розробляє заходи щодо скорочення термінів ремонтів і зниження їх вартості, підвищення стійкості деталей і вузлів, запобігання браку і поліпшення якості ремонту устаткування. Веде облік наявності устаткування і заносить у паспорт зміни після його ремонту і модернізації. Готує матеріали для укладання договорів з підрядними організаціями на капітальний ремонт устаткування. Бере участь у розслідуванні причин аварій устаткування і розробляє заходи щодо їх запобігання. Аналізує показники використання устаткування, вивчає умови його експлуатації, а також окремих вузлів та деталей з метою виявлення причин передчасного спрацювання, веде альбом креслень деталей, які швидко спрацьовуються. Здійснює контроль за проведенням ремонту і випробувань устаткування, дотриманням інструкцій з експлуатації, технологічного нагляду. Розробляє нормативні матеріали з ремонту устаткування (терміни служби запасних частин, номенклатуру деталей, які швидко спрацьовуються, і змінних, норми змащувальних матеріалів тощо). Здійснює постійний контроль за проведенням ремонтів устаткування, оглядом посудин і вантажопідіймальних механізмів і дефектоскопією. Бере участь у складанні річних заявок на устаткування, запасні частини, паливно-мастильні матеріали, інструмент і матеріали на ремонтно-експлуатаційні потреби. Бере участь у підготовці заходів, пов’язаних з упровадженням нових стандартів, технічних умов на ремонт і монтаж устаткування. Здійснює перевірку технічного стану устаткування і приймання його з ремонту. Розробляє та бере участь у реалізації заходів щодо підвищення ефективності виробництва. Упроваджує систему технічної та облікової документації, що дозволяє контролювати та запобігати відмовленням у роботі устаткування, недовговічності деталей та їх спрацювання. Складає установлену звітність.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технічного обслуговування і ремонту устаткування; організацію ремонтної служби на підприємстві; технічні характеристики, конструкційні властивості, призначення і режими роботи нафтогазопромислового устаткування, правила його технічної експлуатації; порядок складання завдань з проведення ремонтних робіт; порядок складання кошторисів на проведення ремонтів, заявок на устаткування, матеріали, запчастини, інструмент тощо; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з ремонту устаткування: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з ремонту устаткування I категорії — не менше 2 років.

Інженер з ремонту устаткування I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією інженера з ремонту устаткування I категорії — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.

Інженер з ремонту устаткування II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, для бакалавра — стаж роботи за професією інженера з ремонту устаткування не менше 2 років.

Інженер з ремонту устаткування: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

8. ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ З ВИДОБУТКУ НАФТИ Й ГАЗУ


Завдання та обов’язки. Забезпечує технологічну підготовку виробництва, дотримання встановлених технологічних режимів роботи нафтогазопромислових об’єктів. Бере участь у складанні технологічних режимів роботи свердловин та інших виробничих об’єктів відповідно до встановлених технологічних режимів. Бере участь у здійсненні заходів щодо запобігання та усунення порушень технологічних процесів видобутку нафти і газу та закачування агенту у продуктивні пласти. Контролює обсяги та якість робочого агенту, що закачується у пласт. Розробляє геолого-технічні заходи на свердловинах, спрямовані на виконання встановлених завдань з видобутку нафти і газу. Організовує своєчасне забезпечення бригад з видобутку нафти і газу необхідною технічною, технологічною та іншою документацією. Вносить зміни у технічну документацію у зв’язку із змінами і коректуванням технологічних режимів виробництва. Складає заявки на послуги, що надаються цеху з видобутку нафти і газу іншими підрозділами. Складає і забезпечує виконання графіків депарафінізації, проведення заходів з солевідкладень (корозії) у свердловинах і трубопроводах. Організовує своєчасну підготовку нафтогазових об’єктів до ремонту. Бере участь у складанні замовлень (нарядів-завдань) на підземний і капітальний ремонт свердловин, проведенні операцій з впливу на привибійну зону. Контролює якість ремонтних робіт на нафтогазопромислових об’єктах. Аналізує технологічні процеси видобутку, збирання нафти і газу та розробляє пропозиції щодо їх удосконалення. Бере участь у розгляді проектів будівництва нафтогазопромислових об’єктів, у проведенні експериментальних робіт з освоєння нових технологічних процесів видобутку, збирання нафти і газу та впровадженні їх у виробництво. Веде облік аварій в експлуатаційних свердловинах і на технологічних установках. Аналізує причини аварій, бере участь у розробленні заходів щодо їх запобігання та усунення. Бере участь у розробленні заходів щодо створення безпечних умов праці, охорони навколишнього середовища, у розробленні технічно обґрунтованих норм витрат матеріалів, палива та енергії. Контролює раціональне використання матеріально-технічних засобів і транспорту. Бере участь у роботах щодо впровадження і випробування нової техніки, комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів, збирання нафти і газу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються організації видобутку нафти і газу; основи розроблення нафтових і газових родовищ; техніку і технологію видобутку, збирання нафти і газу, підземного (поточного) і капітального ремонту свердловин; основи технології будівництва свердловин; умови виникнення технічних неполадок, аварій, ускладнень на об’єктах нафто- і газопромислу, способи їх запобігання і ліквідації; спеціалізацію підрозділів, що обслуговують нафто- або газопромисел; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; вітчизняний і світовий досвід у галузі видобутку нафти і газу і правила розроблення нафтових і газових родовищ; основи трудового законодавства; основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер-технолог з видобутку нафти й газу: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-технолога з видобутку нафти й газу I категорії — не менше 2 років.

Інженер-технолог з видобутку нафти й газу I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією інженера-технолога з видобутку нафти й газу II категорії — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.

Інженер-технолог з видобутку нафти й газу II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, для бакалавра — стаж роботи за професією інженера-технолога з видобутку нафти й газу — не менше 2 років.

Інженер-технолог з видобутку нафти й газу: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

ФАХІВЦІ
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   50

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій. Випуск 1 від 29. 12. 2004
Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 Професії

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 "Житлове т
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 Житлове т

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року n 24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

31. 08. 2016 №109 Про розподіл обов’язків між директором школи та...
Вовчанської районної ради Харківської області, кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників та з метою належного функціонування...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка