Пошук по сайту


2. БУРИЛЬНИК ПЛАВУЧОГО БУРИЛЬНОГО АГРЕГАТУ В МОРІ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Сторінка38/50
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   50

2. БУРИЛЬНИК ПЛАВУЧОГО БУРИЛЬНОГО АГРЕГАТУ В МОРІ


5-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить буріння шурфів під палі основ морських бурових. Виконує спуск, підіймання бурильного інструменту, заливальних труб та арматури. Заливає шурфи і палі цементним розчином. Перевіряє бурильний інструмент та визначає ступінь спрацьованості доліт. Визначає властивості прохідних порід за роботою долота. Підбирає раціональний режим буріння залежно від ґрунтової характеристики дна моря. Проводить ловильні роботи. Готує цементний розчин. Проводить дрібний ремонт обладнання бурового агрегату і бурильного інструменту. Керує роботою бурової вахти та веде облік виконаних робіт.

Повинен знати: технологічний процес і правила буріння роторним способом вертикальних шурфів у морі; конструкцію, технічну характеристику пересувного, плавучого бурильного агрегата; великоблочних основ для морської бурової; метод підбору раціонального режиму буріння залежно від геологічної характеристики та характеру порід ґрунту; правила знаходження точки буріння за заданими орієнтирами і параметрами; сортамент труб, які застосовуються для виготовлення арматури; типи сталевих тросів, прядив’яних канатів та правила їх експлуатації; методи безпечного стропування обладнання, інструменту, конструкцій та інше.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду — не менше 1 року.

3. ДИЗЕЛІСТ ПЛАВУЧОГО БУРИЛЬНОГО АГРЕГАТУ В МОРІ


4-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує і керує роботою двигуна пересувного плавучого бурильного агрегату у морі. Визначає неполадки у роботі двигуна та усуває їх. Заряджує акумулятори. Бере участь у виконанні робіт, пов’язаних з ремонтом основ морських бурових та естакад. Веде журнал роботи двигуна та облік витрат паливних та мастильних матеріалів. Проводить технічний огляд і ремонт двигуна.

Повинен знати: процес буріння вертикальних шурфів у морі;

конструкцію і принцип роботи двигунів внутрішнього згорання, встановлених на пересувному бурильному агрегаті; систему живлення двигунів; правила змащування, пуску, зупинки та охолоджування їх; будову приводу і механізму вмикання і перемикання обладнання; будову акумуляторів і правила їх зарядження; властивості і склад паливно-мастильних матеріалів, які використовуються для двигунів внутрішнього згорання; інструменти і прилади, необхідні під час обслуговування та ремонту двигуна і правила їх використання; слюсарну справу за обсягом робіт, що виконуються.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду — не менше 1 року.

4. ЗАМІРНИК ДЕБІТІВ СВЕРДЛОВИН


2-й розряд

Завдання та обов’язки. Заміряє нафту і воду в мірниках, сепараторах, трапах. Відбирає проби рідини з викидних ліній свердловин і ємкостей. Відкачує нафту з мірника (ємності) після заміру дебіту. Заміряє рівень нафти, води та газового конденсату в мірниках, ємкостях та сепараторах.

Повинен знати: елементарні основи видобування нафти та способи експлуатації нафтових свердловин; схему внутрішньопромислового збирання нафти і газу; призначення, технічну характеристику, будову індивідуальних і групових установок, трапів, дебітовимірників та найпростіших контрольно-вимірювальних приладів, елементарні знання про фізичні властивості рідин.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта.

Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Заміряє видобутий газ, визначає газовий фактор. Здійснює контрольні замірювання дебіту свердловин на автоматичній груповій замірній установці. Стежить за роботою групових установок під час проведення замірювань. Переводить групові установки з дистанційного управління на ручне. Відбирає проби на групових замірних установках. Веде журнал замірювань. Визначає водяний та конденсатний фактори. Переключає свердловини на замірну геологічну лінію. Здійснює контроль і визначення прийомистості нагнітальних свердловин, відбирає проби води, яка закачується в пласт; веде журнали аналізу закачуваної води та обліку закачування щодобово нагнітальних свердловин.

Повинен знати: способи експлуатації нафтових і газових свердловин; будову та технічну характеристику групових замірних установок; схему внутрішньопромислового збирання нафти і газу; способи визначення вмісту води і нафти, питомої ваги нафти; будову і принцип роботи дебітомірів, засобів автоматики та контрольно-вимірювальних приладів; схему збирання газового конденсату; способи визначення вмісту конденсату.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта.

Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією замірника дебітів свердловин 2 розряду — не менше 1 року.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   50

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій. Випуск 1 від 29. 12. 2004
Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 Професії

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 "Житлове т
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 Житлове т

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року n 24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

31. 08. 2016 №109 Про розподіл обов’язків між директором школи та...
Вовчанської районної ради Харківської області, кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників та з метою належного функціонування...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка