Пошук по сайту


13. ОПЕРАТОР З ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРИВАННЯ ПЛАСТІВ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Сторінка43/50
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   50

13. ОПЕРАТОР З ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРИВАННЯ ПЛАСТІВ


4-й розряд

Завдання та обов’язки. Веде процес гідророзривання пласта і гідропіскоструминної перфорації під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Готує устаткування до проведення гідророзривання. Складає та розбирає лінії високого тиску. Заміряє кількість закачуваної рідини. Регулює подавання рідини і піску на прийоми насоса агрегата. Установлює прилади біля устя свердловини, з’єднує їх з устєвою арматурою, стежить за роботою приладів у процесі гідророзривання пласта. Обслуговує і здійснює профілактичний ремонт приладів та устаткування. Готує устаткування до проведення гідропіскоструминної перфорації.

Повинен знати: будову і правила експлуатації устєвого устаткування свердловин, що працюють за умови високого тиску, застосовуваних механізмів, інструменту та контрольно-вимірювальних приладів, конструкцію свердловин; технологічний процес гідророзривання пласта, фізичні властивості пласта, основні поняття про рух нафти і газу до вибоїв свердловин; режим нафтових і газових родовищ; методи дії на пласт; обв’язку устя свердловин; приготування рідин для гідророзривання.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду — не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Веде процес гідророзривання пласта та гідропіскоструминної перфорації. Установлює картограми і стежить за показаннями реєструючого витратоміра і манометра. Обслуговує і ремонтує арматуру обв’язки устя свердловин.

Повинен знати: схему обв’язки устаткування та устя свердловини при різних технологічних схемах гідророзривання і гідропіскоструминної перфорації; склад і способи приготування закачуваних рідин і пісконосіїв; розрахунок необхідної кількості рідини і піску; технічну характеристику устаткування і контрольно-вимірювальних приладів, що застосовуються під час гідророзривань.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з гідравлічного розривання пластів 4 розряду — не менше 1 року.

14. ОПЕРАТОР З ДОБУВАННЯ НАФТИ Й ГАЗУ


2-й розряд

Завдання та обов’язки. Стежить за роботою свердловин і станом шлейфів. Бере участь у здійсненні та підтриманні заданого режиму роботи свердловин, установок комплексної підготовки газу, групових замір них установок, дотискних насосних і компресорних станцій, станцій підземного зберігання газу та в інших роботах, пов’язаних із технологією видобування нафти, газу, газового конденсату різними способами експлуатації. Бере участь у роботах з обслуговування та поточного ремонту нафтогазопромислового устаткування, установок і трубопроводів. Знімає показання контрольно-вимірювальних приладів. Відбирає проби для проведення аналізу. Бере участь у підготовці об’єкта до роботи в осінньо-зимовий період. Забезпечує збереження майна установок, продуктів технологічного процесу та виробництва (газ, нафта, конденсат, інгібітор та інші).

Повинен знати: елементарні поняття про конструкцію нафтових і газових свердловин; призначення, правила обслуговування наземного обладнанню свердловин, інструменту, пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів, які застосовуються в роботі; основні поняття технологічного процесу видобування, збирання, транспортування нафти, газу, газового конденсату, закачування та відбирання газу; основні хімічні властивості реагентів, які застосовуються.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта.

Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Веде технологічний процес за всіма способами видобування нафти, газу та газового конденсату. Здійснює обслуговування, монтаж і демонтаж обладнання і механізмів під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Виконує роботи щодо підтримання заданого режиму роботи свердловин, установок комплексної підготовки газу, групових замірних установок, дотискних насосних і компресорних станцій, станцій підземного зберігання газу та інших об’єктів, пов’язаних з технологією видобування нафти, газу та газового конденсату і підземного зберігання газу. Розбирає, ремонтує і складає окремі вузли і механізми простого нафтогазопромислового устаткування та арматури. Очищує насосно-компресорні труби в свердловині від парафіну і смол механічними та автоматичними скребачками. Продуває газові свердловини з низьким тиском і шлейфи від рідини, яка зібралася. Обробляє парою високого тиску підземне і наземне обладнання свердловин і викидних ліній. Заміряє дебіт свердловин на автоматизованій груповій замірній установці. Розшифровує показання приладів контролю і автоматики. Подає інформацію керівникові робіт та операторові про всі неполадки в роботі свердловин та іншого нафтогазопромислового устаткування, які виникали протягом зміни. Бере участь у підготовці об’єкта до роботи в осінньо-зимовий період.

Повинен знати: основні поняття про нафтове і газове родовище;

призначення, правила експлуатації та обслуговування наземного обладнання свердловин і установок, інструменту і пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів; технологічний процес видобування, збирання, транспортування нафти, газу, газового конденсату, закачування і відбирання газу; схему збирання та транспортування нафти, газу, газового конденсату на обслуговуваній дільниці; будову контрольно-вимірювальних приладів, апаратури, засобів автоматики і телемеханіки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією оператора з добування нафти й газу 2 розряду — не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Веде технологічний процес за всіма способами видобування нафти, газу, газового конденсату, закачування і відбирання газу та забезпечує безперебійну роботу свердловин, установок комплексної підготовки газу, групових замірних установок, дотискних насосних і компресорних станцій, станцій підземного зберігання газу та іншого нафтогазопромислового устаткування та установок. Бере участь у роботах щодо освоєння свердловин, виведення їх на заданий режим; опресовує трубопроводи і технологічне обладнання під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Здійснює монтаж, демонтаж, технічне обслуговування та ремонт наземного промислового обладнання, установок, механізмів і комунікацій. Проводить профілактичні роботи проти гідратоутворень, відкладень парафіну, смол, солей та розрахунок реагентів для проведення цих робіт. Вимірює величини різних технологічних параметрів за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Знімає і передає параметри роботи свердловини, контролює роботу засобів автоматики і телемеханіки. Бере участь у роботах із дослідження свердловин. Несе матеріальну відповідальність за збереження майна установки комплексної підготовки газу, продуктів технологічного процесу та виробництва (нафти, газу, газового конденсату). Забезпечує постійний контроль та безперебійну роботу посудин, що працюють під тиском, водогрійного обладнання, установок регенерації інгібіторів.

Повинен знати: основні дані про нафтове і газове родовище;

режими покладів; фізико-хімічні властивості нафти, газу і газового конденсату; технологічний режим обслуговуваних свердловин; будову та принцип роботи установок комплексної підготовки газу, групових замірних установок, систем збирання та транспортування нафти, газу, газового конденсату, закачування та відбирання газу, контрольно-вимірювальних приладів, апаратури, засобів автоматики і телемеханіки; технічну характеристику та правила експлуатації наземного промислового обладнання, установок, трубопроводів і приладів; загальні поняття про методи інтенсифікації видобування нафти і газу, дослідження свердловин, розроблення нафтових і газових родовищ, підземний і капітальний ремонти свердловин; основи техніки та технології буріння та освоєння нафтових і газових свердловин; правила експлуатації промислового електрообладнання та роботи на електротехнічних установках.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з добування нафти й газу 3 розряду — не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Веде технологічний процес за всіма способами видобування нафти, газу, газового конденсату, закачування та відбирання газу і проводить геолого-технічні заходи щодо підтримання та поліпшення режиму роботи свердловин. Здійснює роботи щодо освоєння та виведення на режим роботи свердловин і електрозаглибних відцентрових насосів продуктивністю до 500 куб. м / добу. Налагоджує запальні пристрої факельних систем, обслуговує установки комплексної підготовки газу, очищення та осушення газу, нагнітальних свердловин за умовами використання методу підтримання пластового тиску із закачуванням газу високого тиску до 15 МПа (150 кгс / кв. см) або водогазової дії. Керує роботами з монтажу і демонтажу простого і середньої складності нафтогазопромислового обладнання, установок, механізмів, контрольно-вимірювальних приладів і комунікацій. Бере участь у роботах з приймання свердловини після підземного і капітального ремонтів. Готує свердловини для проведення випробувань. Визначає характер неполадок у наземному і підземному обладнанні, в роботі засобів автоматики і телемеханіки за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Заміняє несправні блоки місцевої автоматики, проводить дрібні ремонти. Визначає причини неполадок та усуває нескладні пошкодження в силовій та освітлювальній мережі, пускорегулювальній апаратурі та електродвигунах. Керує операторами нижчої кваліфікації. Організовує роботи щодо підготовки об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період. Несе матеріальну відповідальність за збереження майна установки комплексної підготовки газу, продуктів технологічного процесу та виробництва (нафти, газу, газового конденсату). Забезпечує постійний контроль та безперебійну роботу посудин, що працюють під тиском, водогрійного обладнання, установок регенерації інгібіторів.

Повинен знати: технологічний процес видобування нафти, газу, газового конденсату, закачування та відбирання газу; технічну характеристику і будову підземного та наземного обладнання; види підземного і капітального ремонтів свердловин; методи дослідження свердловин та інтенсифікації видобування нафти і газу; будову та правила експлуатації посудин, які працюють під тиском; монтажні та принципові схеми апаратури, автоматики і телемеханіки; основи радіотехніки, електротехніки, автоматики і телемеханіки.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з добування нафти й газу 4 розряду — не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Веде технологічний процес за всіма способами видобування нафти, газу, газового конденсату та здійснює контроль за безперебійною роботою свердловин, установок комплексної підготовки газу, групових замірних установок, дотискних насосних і компресорних станцій і геолого-технічними заходами щодо підтримання та поліпшення режиму роботи свердловин. Забезпечує заданий коефіцієнт експлуатації нафтових і газових свердловин. Виводить на режим роботи електрозаглибні відцентрові насоси продуктивністю понад 500 куб. м / добу, дозувальні насоси для подавання метанолу у вузли редукування, газліфтні та обладнані штанговими глибинними насосами свердловини, з багаторазовим запуском і відключенням за допомогою станції керування та контролює параметри відкачуваної рідини до отримання продукції свердловини відповідно до її режиму. Обслуговує нагнітальні свердловини з використанням методу підтримання пластового тиску із закачуванням газу високого тиску понад 15 МПа (150 кгс / кв. см); виконує розрахунки і керує роботами з хімічного оброблення свердловин. Керує і бере участь у роботах з монтажу та демонтажу особливо складного технологічного обладнання, електрозаглибних відцентрових установок, посудин, які працюють під тиском, автоматизованих групових замірних установок. Бере участь у роботах з підготовки об’єктів до підземного (поточного) і капітального ремонтів, у прийманні об’єктів із ремонту, в їх налагодженні та пуску після ремонту. Бере участь у монтажі пускового електрообладнання, станцій керування, блоків автоматики та телемеханіки. Виконує контрольно-вимірювальні та налагоджувальні роботи в системах автоматики і телемеханіки. Контролює роботу бригадних вузлів обліку нафти. Веде вахтову документацію. Організовує роботу щодо забезпечення виконання вимог та правил з охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища.

Повинен знати: характеристику розроблюваних родовищ; технічну характеристику та будову підземного і наземного обладнання; види підземного і капітального ремонтів свердловин; методи освоєння і дослідження свердловин, інтенсифікації видобування нафти і газу; пристрої та правила використання систем автоматики, телемеханіки і програмних пристроїв, які застосовуються під час комплексної автоматизації промислів; основи автоматики та телемеханіки.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з добування нафти й газу 5 розряду — не менше 1 року.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   50

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій. Випуск 1 від 29. 12. 2004
Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 Професії

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 "Житлове т
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 Житлове т

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року n 24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

31. 08. 2016 №109 Про розподіл обов’язків між директором школи та...
Вовчанської районної ради Харківської області, кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників та з метою належного функціонування...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка