Пошук по сайту


15. ОПЕРАТОР З ДОСЛІДЖЕННЯ СВЕРДЛОВИН - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Сторінка44/50
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   50

15. ОПЕРАТОР З ДОСЛІДЖЕННЯ СВЕРДЛОВИН


3-й розряд

Завдання та обов’язки. Заміряє за допомогою глибинних лебідок глибини свердловин, рівень рідини і водорозділу, шаблонування свердловин з відбиванням вибою. Підраховує глибину вибою, рівень рідини, заміряє дебіт свердловин дебітоміром. Бере участь у виконанні замірів дебіту нафти і газу, динамометруванні свердловин, дослідженні свердловин глибинними приладами; проводить профілактичний огляд дослідних приладів і глибинних лебідок. Здійснює підготовчо-заключні роботи. Визначає порушення цілісності насосно-компресорних труб дебітоміром. Визначає рівень рідини у свердловині фазоміром.

Повинен знати: основні дані про нафтове і газове родовище та режим його експлуатації, способи експлуатації свердловин та методи їх дослідження; призначення, будову і правила експлуатації устєвого обладнання свердловин, лебідок, динамографів, дистанційних реєструвальних приладів; правила підключення вимірювальних приладів до силової та освітлювальної мережі.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Заміряє вибійний і пластовий тиск в експлуатаційних і нагнітальних свердловинах. Вимірює рівень рідини в свердловині за допомогою ехолота і хвилеміра, слідкує за відновленням (падінням) рівня. Заміряє дебіт нафти, газу і визначає газовий фактор. Бере участь у проведенні досліджень дистанційними приладами (дебітомір, витратомір, термометр, вагомір, манометр, газоаналізатор та інші). Визначає результати дослідницьких робіт. Керує автомашиною або трактором. Проводить поточний ремонт апаратури і обладнання.

Повинен знати: технологічний процес видобування нафти і газу, методи дослідження свердловин; технічну характеристику та призначення наземного обладнання свердловин і контрольно-вимірювальних приладів; правила експлуатації глибинних приладів, приладів для замірювання дебіту нафти, газу і визначення газового фактора; правила підключення вимірювальних приладів до силової та освітлювальної мережі; визначення водяного та конденсатного фактора.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з дослідження свердловин 3 розряду — не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить різні види досліджень свердловин глибинними, дистанційними та реєструючими приладами. Знімає індикаторні криві та криві відновлення тиску. Відбиває вибій і рівень рідини у свердловинах зі скривленим стволом. Проводить дослідження фонтанних і компресорних свердловин з високим тиском через спеціальні лубрикатори. Проводить дослідницькі роботи з гідропрослухування пластів. Відбирає глибинні проби нафти і води пробовідбірником. Готує попередні висновки з матеріалів досліджень. Обробляє дані досліджень свердловин. Керує автомашиною або трактором. Здійснює профілактичний і поточний ремонт дослідної апаратури, приладів і глибинної лебідки.

Повинен знати: основні поняття про фізику пласта;

фізико-хімічні властивості нафти, води і газу; методи підтримання пластового тиску; характеристику родовища нафти і газу; призначення і технічну характеристику наземного і підземного обладнання свердловин і дослідної апаратури; методику оброблення матеріалів досліджень; техніку побудови кривих і графіків; метод визначення коефіцієнта продуктивності свердловин.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з дослідження свердловин 4 розряду — не менше 1 року.

16. ОПЕРАТОР З ПІДГОТОВКИ СВЕРДЛОВИН ДО КАПІТАЛЬНОГО ТА ПІДЗЕМНОГО РЕМОНТІВ


3-й розряд

Завдання та обов’язки. Підготовляє свердловини до ремонту.

Виконує роботи з оснащення і розоснащення талевої системи, підвішування і зняття талевого блока, гака. Проводить заміну відтяжних роликів, роликів кранблока, відтяжок. Промиває та очищує труби від бруду і парафіну, виконує підготовчі роботи до процесу оброблення призабійної зони. Ремонтує підлоги, містки та маршові сходи. Сортує труби і штанги, нагвинчує і відгвинчує муфти, кільця і ніпелі. Укладає труби і штанги. Бере участь у заготівлі необхідних реагентів, розчинів, рідин. Виконує такелажні, теслярські, слюсарні і земляні роботи з підготовки свердловин до ремонту. Бере участь у переміщенні, установленні пересувних підіймальних споруд (вишки, щогли) і агрегатів, перевірці та центруванні на свердловині, глушінні свердловин перед проведенням їх підземного і капітального ремонтів. Перевозить труби, штанги та глибинні насоси.

Повинен знати: призначення і види обладнання, агрегатів, матеріалів, інструменту та реагентів, що застосовуються під час капітального і підземного ремонтів свердловин, види оснащення талевої системи; підіймальні споруди (вишки, щогли) і правила їхнього кріплення; основні види слюсарних, теслярських та такелажних робіт; основні пристрої, що застосовуються під час вантажно-розвантажувальних робіт; види капітального та підземного ремонтів свердловин.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонтів 2 розряду — не менше 1 року.

2-й розряд

- у разі роботи під керівництвом оператора вищої кваліфікації.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта.

Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Встановлює, перевіряє та центрує пересувні підіймальні споруди (вишки, щогли) і агрегати. Перевіряє і проводить монтаж обладнання для підвішування штанг та встановлення труб за палець, пристроїв для відведення в бік головки балансира та усуває неполадки. Готує різні розчини для глушіння свердловин. Випробовує якорі перед ремонтом свердловин. Бере участь у процесах глушіння і розрядки свердловин перед ремонтом. Проводить заключні роботи після виконання ремонту.

Повинен знати: основні поняття про технологію капітального та підземного ремонтів свердловин; призначення, види і технічні характеристики обладнання, агрегатів, що застосовуються під час капітального і підземного ремонтів; правила встановлення та центрування підіймальних споруд на усті свердловини; вишкомонтажні роботи.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонтів 3 розряду — не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Переміщає пересувні підіймальні споруди (вишки, щогли) та агрегати і контролює їх установлення і центрування на свердловині. Проводить глушіння та розрядку свердловин перед виконанням підземного і капітального ремонтів і промиває після ремонту. Визначає розташування і встановлює силові та повітряні відтяжки. Розставляє і монтує обладнання, пересувні підіймальні споруди і агрегати під заданий технологічний процес ремонту свердловини. Керує операторами нижчої кваліфікації.

Повинен знати: правила переміщення підіймальних споруд;

способи усунення зміщень у сполученнях та частинах вишки; способи і методи глушіння свердловин різними розчинами; схему маршруту переміщення підіймальних споруд (вишки, щогли); способи приготування різних розчинів і методи їхнього застосування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з підготовки свердловий до капітального та підземного ремонтів 4 розряду — не менше 1 року.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   50

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій. Випуск 1 від 29. 12. 2004
Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 Професії

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 "Житлове т
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 Житлове т

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року n 24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

31. 08. 2016 №109 Про розподіл обов’язків між директором школи та...
Вовчанської районної ради Харківської області, кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників та з метою належного функціонування...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка