Пошук по сайту


19. ОПЕРАТОР З ХІМІЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ СВЕРДЛОВИН - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Сторінка47/50
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50

19. ОПЕРАТОР З ХІМІЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ СВЕРДЛОВИН


3-й розряд

Завдання та обов’язки. Готує хімічні реагенти та устаткування. Складає і розбирає жорсткі лінії високого і низького тиску, гнучкі шланги під час установлення агрегатів у свердловини. Заміряє кількість прокачаного розчину. Визначає концентрацію соляної кислоти і дозує хімічні реагенти. Бере участь у роботах з термооброблення свердловин. Проводить дрібний ремонт устаткування. Повинен знати: основи технології видобування нафти й газу; основні поняття про родовище нафти і газу та методи інтенсифікації видобування нафти; призначення хімічного та термічного оброблення свердловин; будову та принцип роботи застосовуваного устаткування; способи підготування хімічних реагентів і правила їх зберігання; правила навантаження та вивантаження хімічних реагентів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з хімічного оброблення свердловин 2 розряду — не менше 1 року.

2-й розряд

- у разі роботи під керівництвом оператора вищої кваліфікації.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта.

Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Веде технологічний процес хімічного оброблення свердловин. Встановлює картограми та стежить за показаннями реєструвальних контрольно-вимірювальних приладів. Керує роботами з дозування хімічних реагентів. Здійснює монтаж, демонтаж нагнітальних ліній, закачує хімреагенти під тиском до 100 атм. Стежить за процесом термооброблення. Реєструє параметри. Повинен знати: технологію хімічного і термічного оброблення свердловин; технічну характеристику, призначення та принцип роботи обслуговуваного обладнання, приладів для визначення концентрації кислоти, хімічного і термічного оброблення свердловин та контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з хімічного оброблення свердловин 3 розряду — не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Веде технологічний процес і координує роботи з хімічного оброблення свердловин. Розраховує параметри закачуваної рідини. Опресовує лінії на герметичність, визначає прийомистість свердловин. Закачує хімреагенти за умови тиску вище 100 атм. Регулює подавання рідини на прийоми насосів агрегата. Встановлює прилади біля устя свердловин, з’єднує їх з устєвою арматурою. Проводить динамометрування свердловин. Бере участь у ремонті засобів автоматики та телемеханіки, налагодженні первинних елементів. Веде вахтову документацію. Керує бригадою. Приймає і здає вахту.

Повинен знати: технологію видобування нафти і газу;

технологію хімічного оброблення свердловин; технічну характеристику, конструкцію і правила експлуатації обслуговуваного обладнання, приладів для визначення концентрації хімреагентів, хімічного оброблення свердловин і контрольно-вимірювальних приладів; рецептуру та технологію приготування розчинів; способи приготування, перевезення та зберігання хімреагентів; схеми обслуговуваної апаратури, автоматики, телемеханіки, диспетчеризації, правила роботи на низьковольтних і електротехнічних установках.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з хімічного оброблення свердловин 4 розряду — не менше 1 року.

20. ОПЕРАТОР ІЗ ЗБИРАННЯ ГАЗУ


2-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує сепаратори, газопроводи, газорозподільні пристрої та інші об’єкти газового господарства під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Здійснює обхід і перевірку їх стану, ліквідує неполадки в роботі устаткування. Продуває сепаратори і газопроводи. Стежить за рівнем рідини в сепараторах. Бере участь у поточному ремонті устаткування і апаратури, заміняє несправні засувки, заміняє прокладки, набиває сальники. Забезпечує технічну справність газових колодязів. Виконує нескладні слюсарні роботи.

Повинен знати: основи технології видобування, збирання і транспортування нафти, газу і газового конденсату; основні вибухонебезпечні властивості сумішей, їх токсичність; призначення, будову та правила обслуговування сепараторів, напірних газопроводів, газорозподільних пристроїв, запірних пристроїв, запобіжних, зворотних і регулювальних клапанів, регуляторів тиску і рівня та інших використовуваних контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта.

Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує сепаратори, газопроводи, газорозподільчі пристрої та інші об’єкти газового господарства. Проводить профілактичні заходи щодо запобігання попаданню нафти в газозбірні сітки, утворення гідратних і рідинних пробок у газопроводах, підвищення перепаду тиску на дільницях газопроводів, зниження технологічних втрат газу; проводить технологічне переключення потоків газу. Відбирає проби газу для визначення вмісту в ньому сірководню. Визначає товщину та якість ізоляції стінок апаратів та газопроводів. Утримує в робочому стані повітряні і кабельні лінії системи телемеханіки. Проводить роботи щодо боротьби з корозією металу. Проводить шурфування газопроводів. Виконує поточний ремонт обслуговуваного обладнання, апаратури. Веде журнали обліку роботи устаткування і газопроводів, видобування та використання газу, технологічних втрат газу.

Повинен знати: технологічні процеси видобування нафти і газу, сепарації нафти від газу; схеми комунікації газозбірних вузлів; властивості газів; інгібіторів, що використовуються; особливості збирання і транспортування сірководневмісного газу; методи визначення газового фактора, технологічних втрат газу; причини гідратоутворення в газозбірних сітках і напірних газопроводах та методи боротьби з ними; технічну характеристику, правила обслуговування і підтримання нормального технологічного режиму роботи газових об’єктів, устаткування і апаратів; технічні характеристики та будову контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики і телемеханіки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією оператора із збирання газу 2 розряду — не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Обслуговує групові установки, дотискні насосні станції, кінцеві ступені сепарації, збірні пункти і товарні парки; виводить на заданий технологічний режим роботи автоматизоване устаткування. Контролює роботу та налагодження основних засобів автоматизації. Організовує і бере участь у ремонті наземного та підземного устаткування і комунікацій, запірної, відсікної, запобіжної і регулювальної арматури. Здійснює технічні і технологічні заходи щодо скорочення втрат газу і газового конденсату, удосконалення технологічних процесів збирання, підготовки та транспортування газу. Відбирає проби повітря і проводить його аналіз на загазованість із застосовуванням газоаналізаторів. Керує роботою ланки, бригади.

Повинен знати: характеристику розроблюваного родовища;

призначення і будову наземного устаткування, свердловин, пунктів сепарації нафти і газу; технологічну схему збирання і транспортування газу і газового конденсату; методи визначення газового фактора, роботи регуляторів тиску і рівня, відсікачів нафти, контрольно-вимірювальних приладів, приладів контролю ізоляції газопроводів; матеріали, що використовуються під час ізоляції газопроводів; порядок ведення вогненебезпечних і газонебезпечних робіт на пунктах сепарації та газопроводах; принцип роботи відцентрових і гвинтових насосів; особливості збирання та використання газу високосірчаної нафти; властивості метанолу, інгібіторів і газів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора із збирання газу 3 розряду — не менше 1 року.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій. Випуск 1 від 29. 12. 2004
Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 Професії

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 "Житлове т
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 Житлове т

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року n 24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

31. 08. 2016 №109 Про розподіл обов’язків між директором школи та...
Вовчанської районної ради Харківської області, кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників та з метою належного функціонування...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка