Пошук по сайту


21. ОПЕРАТОР ПУЛЬТА КЕРУВАННЯ У ВИДОБУВАННІ НАФТИ Й ГАЗУ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників....

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Сторінка48/50
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50

21. ОПЕРАТОР ПУЛЬТА КЕРУВАННЯ У ВИДОБУВАННІ НАФТИ Й ГАЗУ


5-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить технологічний процес видобування нафти, газу й газового конденсату на промислі та дистанційне керування технологічним процесом замірів видобування нафти, газу й газового конденсату за допомогою засобів автоматики та телемеханіки. Запускає і відключає установки та механізми. Здійснює збирання, оброблення та передавання інформації із свердловин і групових замірних установок. Контролює роботу діючого фонду свердловин через пульт керування і інформацію операторів. Готує і передає інформацію про виконання робіт та аварійні ситуації на промислі в центральну технологічну службу. Передає центральній інженерно-технологічній службі заявки на необхідну спецтехніку і транспорт. Складає звіт про роботу свердловин та здавання продукції, рух бригад підземного і капітального ремонту свердловин. Здійснює роботи під керівництвом інженерно-технологічної служби промислу і отримує оперативні вказівки від центральної інженерно-технологічної служби нафтогазовидобувного управління. Веде вахтову документацію щодо зміни режиму роботи свердловин та проведених робіт на об’єктах нафтопромислу. Керує роботою операторів з добування нафти й газу, пуску та зупинки свердловин.

Повинен знати: основні дані про нафтове і газове родовище та його режим; технологічний процес видобування нафти, газу й газового конденсату; методи освоєння свердловин та інтенсифікації видобування нафти і газу; призначення і характеристику підземного і наземного устаткування; види капітального і підземного ремонту свердловин та методи дослідження свердловин; технологічні схеми збирання, транспортування, обліку та підготовки нафти, газу та газового конденсату; принципові і монтажні схеми обслуговуваної апаратури, засобів автоматики і телемеханіки, основи телеконтролю та телекерування, телемеханіки та програмних пристроїв; застосовувані контрольно-вимірювальні прилади; основи електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за спорідненою або технологічно суміжною професією 4 розряду — не менше 1 року.

22. ПОМІЧНИК БУРИЛЬНИКА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ СВЕРДЛОВИН


Завдання та обов’язки. Бере участь у веденні технологічного процесу капітального ремонту свердловин, у підготовчих роботах з проведення капітального ремонту свердловин. Виконує верхові роботи з установлення насосно-компресорних та бурильних труб. Стежить за параметрами роботи промивальних насосів. Підвішує машинні і встановлює автоматичні ключі. Стежить за циркуляційною системою і очищує її від шламу. Бере участь у перевірці та проведенні змащування обладнання та інструменту; в роботах щодо оснащення і переоснащення талевої системи. Виконує роботи з установлення труб за палець або укладання їх на містки під час спускання і підіймання бурильних і насосно-компресорних труб. Бере участь у замірюванні труб. Стежить за справністю талевої системи. Готує ключі, елеватори та автомати для загвинчування та розгвинчування труб і штанг до спуско-підіймальних операцій. Стежить за справністю маршових сходів і полатей. Бере участь у приготуванні тампонуючих сумішей та хімічних реагентів, у проведенні кислотних і гідротермічних оброблень свердловин, у проведенні ловильних, дослідних і прострілювальних робіт, в освоєнні свердловин, у проведенні канатних методів ремонту свердловин, у складанні, розбиранні та опробуванні турбобурів і вибійних двигунів. Виконує поточний ремонт обладнання та інструменту безпосередньо на свердловинах. Веде контроль за справністю ротора з приводом, за параметрами затискувальних рідин, тампонуючих сумішей і хімреагентів. Підключає і відключає електрообладнання та освітлювальну апаратуру на свердловині. Виконує вантажно-розвантажувальні роботи. Здійснює монтаж, демонтаж та транспортування обладнання з капітального ремонту свердловин. Бере участь у проведенні вантажно-розвантажувальних робіт на свердловині.

Повинен знати: основи технології капітального ремонту свердловин; призначення і правила експлуатації обладнання, механізмів і контрольно-вимірювальних приладів, які використовуються у капітальному ремонті свердловин; порядок пуску промивальних насосів, їх конструкцію та технологію ремонту; основні знання про тампонуючі суміші, хімічні реагенти, глинясті розчини і способи їх приготування; правила роботи з кислотами та лугами; методи освоєння свердловин; схеми обв’язки обладнання; типи та розміри елеваторів, підіймальних крюків, талевих блоків, кронблоків, вертлюгів та канатів, принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів, будову підіймальних споруд і механізмів; послідовність операцій під час спускання і підіймання труб, штанг і нарощування інструменту; інструмент, що застосовується, і правила його використання; будову маршових сходів, полатей, підкранблокових майданчиків і пальців для встановлення свічок; керування противикидним обладнанням; безпечні прийоми праці.

4-й розряд

- у разі роботи на свердловинах I категорії складності.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду — не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі роботи на свердловинах II категорії складності.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією помічника бурильника капітального ремонту свердловин 4 розряду — не менше 1 року.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій. Випуск 1 від 29. 12. 2004
Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 Професії

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 "Житлове т
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 Житлове т

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року n 24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

31. 08. 2016 №109 Про розподіл обов’язків між директором школи та...
Вовчанської районної ради Харківської області, кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників та з метою належного функціонування...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка