Пошук по сайту


8. НАЧАЛЬНИК МАЙДАНЧИКА ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-РЕМОНТНОГО ЦЕХУ БУРОВОГО УСТАТКУВАННЯ

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Сторінка5/50
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

8. НАЧАЛЬНИК МАЙДАНЧИКА ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-РЕМОНТНОГО ЦЕХУ БУРОВОГО УСТАТКУВАННЯ


Завдання та обов’язки. Організовує своєчасне і комплексне забезпечення виробничих бригад матеріалами, устаткуванням, інструментом і запасними частинами за графіками завезення і заявками споживачів. Визначає щоденну потребу в транспортних засобах і вантажопідіймальних механізмах для доставляння матеріально-технічних ресурсів на об’єктах робіт. Організовує підготовку до виробничого споживання й укомплектування матеріально-технічних ресурсів. Організовує постійну взаємодію з цехами бази виробничого обслуговування з ремонту і виготовлення інструменту та інших виробів, необхідних для виробничих бригад. Організовує отримання з центрального складу підприємства (цеху) бурових робіт та від інших постачальників необхідних матеріально-технічних ресурсів. Організовує ведення установленої оперативно-технічної документації, обліку наявності руху і технічного стану спуско-підіймального та іншого інструменту, його виробітку, своєчасного проходження дефектоскопії стропів, елеваторів, а також опис і відбракування непридатного інструменту. Забезпечує складання відповідної звітності про діяльність інструментального майданчика. Забезпечує збирання та здавання лому чорних і кольорових металів. Забезпечує безпечні та здорові умови праці, дотримання правил технічної та протипожежної безпеки. Забезпечує складання та своєчасне подання встановленої звітності. Керує працівниками, зайнятими на майданчику.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються діяльності підприємства (цеху) бурових робіт; технічні вимоги, характеристики, конструкційні особливості інструменту, який отримує майданчик і відправляє буровим бригадам; устаткування майданчика; правила приймання і здавання устаткування та інструменту після ремонту; організацію постачання і складського господарства; порядок складання заявок на матеріали і транспорт; основи технології, економіки та організацію виробництва бурових робіт; норми і розцінки на роботи; основи трудового законодавства; чинне положення з оплати праці; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.

9. НАЧАЛЬНИК ПРОКАТНО-РЕМОНТНОГО ЦЕХУ


Завдання та обов’язки. Керує виробничо-господарською діяльністю цеху з ремонту і технічного обслуговування устаткування. Бере участь у розробленні завдань з виробничої діяльності цеху, організовує їх виконання в установлені терміни. Забезпечує ритмічну роботу цеху, високу якість ремонтних робіт, ефективне використання наявних фондів. Здійснює контроль за правильною експлуатацією і безперебійною роботою устаткування. Контролює виконання графіка ремонту експлуатаційного устаткування. Організовує своєчасну комплектацію справним устаткуванням виробничих об’єктів, здійснює пусконалагоджувальні роботи. Контролює правильність консервацій і зберігання невстановленого устаткування і запчастин. Бере участь у відбракуванні та підготовці актів на списання устаткування, яке прийшло у непридатність. Забезпечує своєчасне розслідування і ліквідацію аварій з устаткуванням, бере участь у розробленні заходів щодо їх запобігання. Організовує своєчасне забезпечення цеху устаткуванням, матеріалами, спеціальною технікою і забезпечує їх раціональне використання. Організовує розроблення і виконання заходів щодо економії матеріально-технічних ресурсів, упровадження нової техніки, механізації трудомістких процесів. Координує роботу майстрів. Аналізує підсумки виробничо-господарської діяльності цеху. Забезпечує збирання, зберігання та здавання вторинних ресурсів. Здійснює проведення паспортизації устаткування, закріпленого за цехом. Забезпечує ведення в цеху обліково-звітної і технічної документації.

Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні документи, які стосуються діяльності цеху; організацію ремонтної служби; положення про ремонт устаткування; технологію ремонтних робіт; технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані обслуговуваного устаткування; технічні умови, норми, стандарти та інструкції з ремонту, монтажу і випробування устаткування; основи економіки, організацію виробництва, праці та управління; основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста — не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій. Випуск 1 від 29. 12. 2004
Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 Професії

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 "Житлове т
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 Житлове т

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року n 24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

31. 08. 2016 №109 Про розподіл обов’язків між директором школи та...
Вовчанської районної ради Харківської області, кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників та з метою належного функціонування...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка