Пошук по сайту


12. НАЧАЛЬНИК ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ З БУРІННЯ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Сторінка7/50
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   50

12. НАЧАЛЬНИК ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ З БУРІННЯ


Завдання та обов’язки. Керує розробленням технологічних рекомендацій щодо встановлення раціональних способів буріння і оптимальних параметрів режимів буріння. Визначає найбільш перспективні напрямки щодо удосконалення технологічних процесів буріння. Організовує контроль за дотриманням установленої технології буріння свердловин, якістю проведення робіт з буріння, кріпленням та освоєнням свердловин. Керує безпосередньо на об’єктах окремими складними і новими технологічними процесами. Здійснює керівництво і контроль за розробленням та забезпеченням виробництва технологічною документацією. Розглядає зміни, які вносяться у технічну документацію у зв’язку з коректуванням технологічних процесів. Керує розробленням і здійснює контроль за виконанням технологічних заходів щодо підвищення показників буріння, запобігання аварій та ускладнень, скорочення витрат часу на їх ліквідацію. Організовує розроблення рекомендацій із застосування найефективніших вибійних двигунів і типів доліт за інтервалами буріння і площами розбурювання. Бере участь у розробленні завдань із впровадження нової техніки та технології буріння. Керує розробленням параметрів і рецептури з удосконалення приготування, оброблення і обважнювання промивальних рідин. Організовує промислові випробування нової техніки, матеріалів і технологічних процесів. Бере участь у роботі комісій з розслідування аварій і нещасних випадків. Координує діяльність підрозділів, які забезпечують технологічну підготовку виробництва. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали у галузі розроблення нафтових і газових родовищ; перспективи технічного розвитку підприємства; технологію буріння свердловин; організацію технологічної підготовки у бурінні; виробничі потужності та режим роботи устаткування; інструкції та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації; вітчизняний і світовий досвід у галузі техніки та технології буріння; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; законодавство з охорони надр і навколишнього середовища; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.

13. НАЧАЛЬНИК СТАЦІОНАРНОЇ ПЛАТФОРМИ


(У РОЗВІДУВАЛЬНОМУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ БУРІННІ)

Завдання та обов’язки. Керує виробничо-господарською діяльністю стаціонарної платформи. Забезпечує дотримання на стаціонарній платформі законів та інших нормативних актів органів державної влади, конвенції із запобігання забрудненню моря нафтою, графіків буріння та випробування свердловин, безаварійне проведення свердловин. Проводить роботу з удосконалення організації праці, виробництва бурових і випробувальних робіт, технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, підвищення ефективності бурових і випробувальних робіт, використання резервів підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості робіт, що виконуються, Забезпечує технічно правильну експлуатацію стаціонарної платформи. Складає заявки на матеріали, запчастини, інструмент, необхідні для нормальної роботи стаціонарної платформи, і контролює їх виконання. Бере участь у складанні графіків планово-запобіжних ремонтів устаткування стаціонарної платформи. Організовує розробку завдань, облік і складання звітності про виробничу діяльність платформи. Керує працівниками стаціонарної платформи.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з бурових робіт і технічного обслуговування устаткування стаціонарних платформ; технічні характеристики та експлуатаційні дані бурового устаткування; основні технологічні процеси проведення бурових робіт; передовий вітчизняний і світовий досвід з проведення бурових робіт; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією — не менше 5 років.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   50

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій. Випуск 1 від 29. 12. 2004
Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 Професії

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 "Житлове т
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 Житлове т

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року n 24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

31. 08. 2016 №109 Про розподіл обов’язків між директором школи та...
Вовчанської районної ради Харківської області, кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників та з метою належного функціонування...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка