Пошук по сайту


Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість №30009455

Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість №30009455

ГРАФІК
проведення калібрування засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ) на 20___ рікПОГОДЖУЮ

Заступник генерального директора

з метрології Державного підприємства «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

(ДП «Харківстандартметрологія»)

___________ В.М. Чепела

« ___ » ____________ 20___ р.

МП

_________________ ________________________

(код виду вимірювань) ( вид вимірювань)


ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________________

(керівник, найменування суб’єкта господарювання)

____________________________________________
___________ __________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

« ___ » ____________ 20___ р.

МП


Місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 36, тел. 756-38-10

Код ЄДРПОУ 04725906

Поточний рахунок № 26004000071786 в ПАТ "Укрсоцбанк",

МФО 300023

Індивідуальний податковий номер 047259020391

Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 30009455

Місцезнаходження _____________________________________ тел.:______________

Код ЄДРПОУ ______________________

Поточний рахунок № ______________________________________________________

у ___________________________________________________ МФО _______________

Індивідуальний податковий номер ___________________

Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість №___________

з/п

Найменування ЗВТ

Умовне позначення (тип) ЗВТ 

Метрологічні характеристики

Планована

дата калібрування (місяць)

Умовне позначення місця проведення калібруванняКод ЗВТ відповідно до норм часу підприємства

Вартість калібрування
1 од. ЗВТ без ПДВ станом на __________,


грн.


Примітки

клас точності, розряд, похибка 

діапазон вимірю-вання 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Усього підлягають калібруванню у 20___ році _____________ од. ЗВТ.
Відповідальна особа за забезпечення єдності вимірювань ______________ ________________________ тел.: ________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
Керівники підрозділів ДП «Харківстандартметрологія», що проводять калібрування:

__________________________ ________________ _______________ __________________________ ________________ _______________

(прізвище, ініціали) (дата) (підпис) (прізвище, ініціали) (дата) (підпис)


1. Графи 1 -6 заповнює замовник, графи 7-9 заповнює

ДП «Харківстандартметрологія».

2. Вартість калібрування, зазначена в графі 9, може змінюватися у випадках, передбачених законодавством України та/ або у разі висування замовником вимог до калібрування (кількості точок в діапазоні калібрування, потрібної невизначеності калібрування тощо, відмінних від передбачених методикою калібрування, яка застосовується в

ДП «Харківстандартметрологія»

3. Рекомендації щодо складання графіка

3.1 Графік складається у двох примірниках за кожним з наведених видів вимірювань:

EM- електрика та магнетизм;

L- довжина;

M- маса та пов’язані з нею величини;

PR- фотометрія;

IR- іонізуюче випромінювання;

T – термометрія;

TF- час і частота;

QM – хімія (кількість речовин);

AUV- акустика, ультразвук, вібрація.


3.2 Можливість групування в одному графіку ЗВТ за декількома видами вимірювань установлює
ДП «Харківстандартметрологія».

3.3 У графі 7 вказується нижченаведене позначення місця проведення калібрування:

ПК – на території підприємства-користувача ЗВТ;

ХЦ - на території ДП «Харківстандартметрологія».

3.4 Графа 10 заповнюється:

3.4.1 ДП «Харківстандартметрологія», у разі неможливості попереднього визначення вартості робіт з калібрування з причини недостатності інформації у графах 2-5 або відсутності коду ЗВТ в нормах часу підприємства шляхом наведення запису «неурегульована ціна». Графи 8-9 у цьому випадку прокреслюються

3.4.2 Замовником, у разі бажання одночасного проведення калібрування та повірки ЗВТ з оформленням сертифіката калібрування та свідоцтва про повірку шляхом наведення запису «калібрування та повірка».

4 Графіки на наступний рік, затверджені керівниками заявників, надсилають на погодження до
ДП «Харківстандартметрологія». Рекомендований термін подання графіків на погодження – щороку до 01 грудня.

5 Один примірник погодженого графіка надсилається замовнику, другий – зберігається в ДП «Харків-стандартметрологія».

6 Зміни та (або) доповнення до графіків можуть уноситися заявниками протягом року, на який були погоджені графіки.

7 За відсутності змін та доповнень погоджені графіки можуть бути продовжені на наступний рік за письмовою заявою замовника.

8 Погодження графіків, змін та доповнень до них ДП «Харківстандартметрологія» здійснює безкоштовно.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджую
Мфо 300023, іпн 047259020391, свідоцтво про реєстрацію платника пдв №30009455, статус платника податку на прибуток – за загальною...

Генеральний директор дп «Хмельницькстандартметрологія»
Статус платника податку на прибуток: є платником податку на прибуток на загальних умовах

С. П. Бережнов Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи...
Укт зед (перелік у додатку) та пестициди І агрохімікати, дезінфекційні засоби, готові лікарські засоби, вироби медичного призначення,...

Особливості, дати та умови проведення пробного зно-2014
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання проводиться за кошти фізичних та юридичних осіб. Вартість одного тестування складає 89 грн

Наказ
Департаменту юридичного забезпечення мвс україни (Горбась Д. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства...

Рада молодих вчених
Тези іі-ї Міжнародної науково-практичної конференції». Вартість збірника тез доповідей та програми: електронна версія – 70 грн.;...

Дипломної педагогічної освіти творча робота на тему: Використання інноваційних
Законах України «Про освіту», «Про загальноосвітній навчальний заклад», «Про інноваційну діяльність», у Положенні Міністерства освіти...

Законів України «Про хімічні джерела струму», «Про відходи», «Про металобрухт»
Аг №507015 від 25. 11. 2010 р. Операції у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, оброблення,...

Книга пророка Нони
Ця книга про «стяжання духу», мудрість любові, про пам 'ять серця, силу терпіння І високість людської душі. І про те, що кожен наш...

Організація роботи з питань охорони праці І безпеки життєдіяльності...
Ення дієвого контролю за виконанням вимог Законів України “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, “Про дорожній рух”, “Про забезпечення...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка