Пошук по сайту


Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у 2016-2017 навчальному році

Методичні рекомендації щодо вивчення економіки у 2016-2017 навчальному році

Методичні рекомендації щодо вивчення економіки

у 2016-2017 навчальному році

У 2016-2017 навчальному році учні старшої школи вивчатимуть економіку як базову дисципліну в 11 класі на рівні стандарту та академічному рівні. Учні, які обрали економічний профіль навчання, вивчатимуть економіку на профільному рівні в 10-11 класах.

Відповідно до типових навчальних планів, що перераховані в листі Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016-2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», на вивчення економіки відведено таку кількість годин:

Клас

Кількість годин

за програмою

Кількість годин

на тиждень

11 кл. (рівень стандарту, академічний рівень)

35

1

10 кл. (профільний рівень)

105

3

11 кл. (профільний рівень)

105

3

Навчально-методичне забезпечення з економіки, рекомендоване МОН України до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, що розміщений на офіційному веб-сайті МОН України (www.mon.gov.ua). Щодо додаткової методичної літератури, то вчитель вільний у її виборі й може застосовувати таку, що найкраще реалізовує його методику навчання.

Навчання економіки буде здійснюватися за такими програмами:

Клас

Програма

Збірник

Видавництво

11 кл.

(рівень стандарту, академічний рівень)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Економіка»

Збірник програм з економіки (науково-методичний журнал «Економіка в школах України» (спецвипуск, № 3, березень 2013 р.)

ТОВ «Видавнича група «Основа», Харків, 2013 р.

10-11 кл.

(профільний рівень)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Економіка»

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи Географія. Економіка. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень.

Київ, 2010 р.


Ці програми розміщені на офіційному веб-сайті МОН України (www.mon.gov.ua). Запланований розподіл годин за розділами і темами у програмах є орієнтовним. Резервну частину навчального часу вчитель може використовувати на свій розсуд із метою більш глибокого вивчення або повторення певного навчального матеріалу з урахуванням здібностей та навчальних можливостей учнів.

Ще раз хочемо звернути увагу вчителів на виконання практичних робіт, кількість яких відображена у програмах:

Клас

Кількість практичних робіт

11 кл.

(рівень стандарту, академічний рівень)

7

10 кл. (профільний рівень)

5

11 кл. (профільний рівень)

7

Тематика практичних робіт вказана в пояснювальній записці до програм. Звертаємо увагу, що практичні роботи обов'язково оцінюються всі (теми яких прописуються у змісті уроку на правій сторінці журналу). Рекомендуємо не оцінювати практичну роботу № 3 (11 клас, рівень стандарту) і № 1 (11 клас, профільний рівень) «Визначення особистої здатності до підприємництва», але обговорити результати виконання в класі. Практичні роботи оформляються в робочих зошитах, або в зошитах для практичних робіт із друкованою основою, які мають відповідний гриф МОН.

Програми курсів за вибором і факультативів для учнів основної та старшої школи розміщені у збірнику програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів, Ч-І, Ч-ІІ («Аксіома», 2008) та фахових періодичних виданнях. Програми повинні бути схвалені МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Відповідно до наказів МОН України від 17.06.2013 № 776 та від 24.03.2016 року № 324 «Про розширення бази для проведення дослідно-експериментальної роботи «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів» на 2012-1019 роки» в 24 загальноосвітніх навчальних закладах області запроваджено курс за вибором «Фінансова грамотність» для учнів 10 класів.

Акцентом щодо подальшого впровадження курсу за вибором «Фінансова грамотність» є розроблені у 2015 році програми курсів за вибором для учнів початкової й основної школи:

Клас

Курс за вибором

Висновок «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах»

2

Фінансова абетка

лист МОН України від 20.05.2015 № 1/11-7119

3

Фінансова арифметика

лист МОН України від 20.05.2015 № 1/11-7118

4

Фінансова поведінка

лист МОН України від 20.05.2015 № 1/11-7117

5

Родинні фінанси

лист ІІТЗО від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-328

6

Фінансово-грамотний споживач

лист ІІТЗО від 29.05.2015 № 14.1/12-Г- 329

7

Фінансова культура

лист ІІТЗО від 29.05.2015 № 14.1/12-Г- 330

8

Прикладні фінанси

лист ІІТЗО від 29.05.2015 № 14.1/12-Г- 331

9

Економіка & фінанси

лист ІІТЗО від 29.05.2015 № 14.1/12-Г- 332

Програми надруковані ТОВ «Видавнича група «Основа» (Харків) у двох частинах – «Фінансова грамотність. Збірник програм курсів за вибором. 2-10 класи» (науково-методичний журнал «Економіка в школах України», спецвипуски: № 8, серпень 2015 р., № 9, вересень 2015 р.).

Усі курси мають навчально-методичне забезпечення, яке складається з методичного посібника для вчителя та робочого зошитам для учня, які отримали схвалення комісії з економіки Науково-методичної ради з питань освіти МОН України. Навчально-методичне забезпечення курсу за вибором «Фінансова грамотність» (10 клас) складається з програми (35 годин), підручника, методичного посібника для вчителя, робочого зошитам для учня та інтерактивного електронного посібника «Фінансова грамотність», який отримав висновок «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» (лист ІІТЗО від 28.03.2014 № 14.1/12-Г-480). Розроблена програма курсу для старшої школи на 105 годин (наказ МОН України від 18.09.2014 № 1054).

Рекомендуємо використовувати вчителям економіки сайт «Програма розвитку фінансового сектору (USAID/FINREP-ІІ)» (http://finrep.kiev.ua/structure/finedu/education_ua.php) та сайт інституту модернізації змісту освіти (http://www.imzo.gov.ua), де розміщені навчально-методичні матеріали курсу за вибором «Фінансова грамотність».

Із метою популяризації фінансової освіти та поглиблення економічних знань рекомендуємо брати участь у таких заходах для учнівської молоді і дорослих: Всеукраїнському тижні фінансової грамотності (перший тиждень листопада); Всесвітньому дні заощаджень (31 жовтня); Всесвітньому тижні грошей (березень); Всесвітньому дні захисту прав споживачів (15 березня).

При організації допрофільного вивчення економіки у 8-9-х класах за рахунок годин варіативної складової навчального плану рекомендуємо вивчати курс економіки за програмою «Основи економіки» (автори: Л.М. Кириленко, Л.П. Крупська, І.М. Пархоменко, І.Є. Тимченко) та навчальним посібником «Моя економіка» (автори: Л.М. Кириленко, Л.П. Крупська, І.М. Пархоменко, І.Є. Тимченко).

Оцінювання навчальних досягнень учнів учителю здійснювати відповідно до вимог, що затверджені наказом МОН України від 30.08.2011 № 996 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»).

Суттєву допомогу для підвищення фахового рівня та в підготовці до навчальних занять учителям економіки також надають фахові періодичні видання, Інтернет-ресурси (наприклад, «Портал споживача» –www.consumerinfo.org.ua, «Державна служба статистики України» – www.ukrstat.gov.ua , «Національний банк України» – www.bank.gov.ua ), авторська творча майстерня учителів економіки «Економіка. Рівень стандарту: теорія та практика», керівником якої є Іващенко Надія Семенівна, учитель економіки Полтавської гімназії № 31.

У 2014 році в Полтавській області реалізовувався польсько-український проект «Уроки з підприємницьким тлом», у 2015 - «Шкільна академія підприємництва 3». Результат проекту – посібник «Уроки з підприємницьким тлом: навчальні матеріали», який розміщений на блозі «Проект «Шкільна академія підприємництва – 2» на Полтавщині» (http://saepoippo.blogspot.com), і рекомендуємо вчителям економіки використовувати в процесі підготовки до уроків.

Із метою виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді в області в 2016-2017 навчальному році буде організовано і проведено V Чемпіонат області з основ підприємництва «Крок до бізнесу» відповідно до Положення про проведення Чемпіонату області з основ підприємництва «Крок до бізнесу», затвердженого наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 17.01.2013 № 19 і зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Полтавській області 29.01.2013 № 7/1943. Рекомендуємо ознайомитися з наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 21.04.2016 № 167 «Про підсумки ІV Чемпіонату області з основ підприємництва «Крок до бізнесу».

У 2016-2017 навчальному році Міністерством освіти і науки України організовуються:

  • Всеукраїнський турнір юних економістів, питання якого надруковані в періодичних виданнях («Географія та економіка в рідній школі» (№ 1, 2016 р.), «Економіка в школах України» (№ 12, 2015 р.) та перераховані в листі Інституту модернізації змісту освіти від 25.07.2016 № 2.1/10-1826 «Про проведення фінального етапу ХІІ Всеукраїнського турніру юних економістів»;

  • Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність»;

  • Інтернет-олімпіада з економіки, умови участі та завдання якої розміщені на сайті Одеського обласного інституту удосконалення вчителів (www.osvitaodessa.org) (наказ МОН України від 07.06.2016 № 626 «Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2016-2017 навчальному році», лист ПОІППО ім. М.В. Остроградського від 29.06.2016 № 842 «Про участь у Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіадах з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки у 2016-2017 навчальному році»);

  • Всеукраїнська учнівська олімпіада з економіки (наказ МОН України від 03.06.2016 № 604 «Про результати проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2015-2016 навчальному році);

  • Всеукраїнський бізнес-турнір для учнів 8-11 класів «Стратегія фірми-2016».

Учителям економіки використовувати у своїй роботі наказ МОН України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах».


Методист Л. А. Шкоденко

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення предметів «Трудове навчання»
Відповідно до листа мон україни від 09. 06. 2016 №1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх...

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу...
«Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012...

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами

Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу...
Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу в 2015-2016 навчальному році – Пирятин: рмк, 2015. – 184с

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
Всеукраїнської олімпіади з екології для учнів 10 – 11 класів відбудеться 13 листопада 2016 року. Учні 8-9 класів можуть брати участь...

Про окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної...
«Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році» та з метою роз’яснення окремих аспектів вивчення навчального...

Перелік навчальних програм робочого навчального плану Рокитненського...
Зміни до навчальних програм робочого навчального плану Рокитненського нвк у 2016/2017 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання математики у 2015/2016 навчальному році
...

Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2013-2014 навчальному році
У зв’язку з визначеною метою під час навчання хімії повинні розв’язуватися такі найважливіші завдання

Методичні рекомендації щодо вивченння фізики та астрономії у 2014-2015 навчальному роціБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка