Пошук по сайту


Пояснювальна записка до робочого навчального плану Комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школи №142 еколого-економічного профілю»

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школи №142 еколого-економічного профілю»

Сторінка1/4
  1   2   3   4
ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ відділу освіти

Амур-Нижньодніпровської районної

у місті Дніпропетровську ради

______________20___ р. № ________

Начальник відділу освіти

Амур-Нижньодніпровської районної

у місті Дніпропетровську ради

______________ Л.О.Темченко


РОБОЧИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Комунального закладу освіти

«Спеціалізована середня загальноосвітня

школа №142

еколого-економічного профілю»

Дніпропетровської міської ради
на 2015/2016 навчальний рік


Прийнято:

Радою навчального закладу

Протокол № 2 від 10.06.2015р

м. Дніпропетровськ
2

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

Комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школи №142 еколого-економічного профілю» Дніпропетровської міської ради

на 2015/2016 навчальний рік

Комунальний заклад освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142 еколого-економічного профілю» Дніпропетровської міської ради - заклад І-ІІІ ступеня, діє на основі Статуту, затвердженого наказом управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради від 26.10.2009 №402.

Згідно з Ліцензією управління освіти Дніпропетровської обласної державної адміністрації, рішенням Дніпропетровської регіональної експертної ради від 26.08.1999р. (протокол №41) та наказу управління освіти Дніпропетровської обласної державної адміністрації № 741 від 14.09.1999 р. засвідчено право спеціалізованій загальноосвітній школі №142 еколого-економічного профілю на провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти з еколого-економічним профілем, українською мовою навчання (наказ управління освіти і науки №205 від 18.02.2002р.)

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки №557 від 17.05.2013 р. школі надано статус експериментального навчального закладу Всеукраїнського рівня за темою «Формування гармонійно досконалої особистості учня у сучасному освітньому середовищі загальноосвітнього навчального закладу».

Головною метою діяльності ССЗШ №142 на формувальному етапі (2015-2017 н.р.) дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського рівня є упровадження структурно-функціональної моделі психолого-педагогічного супроводження здорової особистості сучасного навчального закладу, упровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес та визначення їх ефективності на формування гармонійно досконалої особистості.

У 2015/2016 навчальному році заплановано відкрити 39 класів загальною кількістю 1166 учнів.

Робочий навчальний план Спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи №142 еколого-економічного профілю складено відповідно листа МОН України від 22 травня 2015 №1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»:

 • для 1-4-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460, додаток №2 (з українською мовою навчання з вивченням російської мови);

 • 1а, 2а, 3а, 4а класи - за Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», додаток №1 до наказу МОН України від 04.12.2014р. №1439;

За рахунок варіативних годин викладається «Місто мого дитинства», екологія, «Основи споживчих знань», забезпечуються індивідуальні заняття з учнями, заняття з оздоровчої фізкультури;
3

- для 5-6-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту

України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664 , наказом МОН України від 12.12.2014 №1465 з навчанням українською мовою, додаток №1;

- для 7-х класів - за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664), додаток №10;

- для 8-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004р. №132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. №66, додаток 22 (план-схема спеціалізованих шкіл, 8,9 класи); за рахунок додаткового часу на навчальні предмети в 8-9 класах забезпечується допрофільна підготовка з предметів математика, економіка, екологія;

 • для 8-а, 9-а класів з поглибленим вивченням математики – за Типовим навчальним планом, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 23.05.2012 №616;

- для 10-11-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657;

 • додатки 23, 5 - природничо-математичний напрям, математичний профіль (за рахунок додаткового часу на навчальні предмети в 11а класі забезпечується профільна підготовка з предметів математика, економіка);

 • додатки 23, 5 і 6 - природничо-математичний напрям, математичний і екологічний профілі (за рахунок додаткового часу на навчальні предмети 11 клас ділиться на дві групи, в яких забезпечується профільна підготовка з предметів математика, економіка і біологія, екологія );

Враховуючи основні завдання шкільної освіти: широка загальноосвітня підготовка учнів, спеціалізована еколого-економічна підготовка, робота в розрізі школи сприяння здоров’ю, зміст профільного навчання передбачає виконання інваріативного і варіативного профільного навчального плану.

Робочий навчальний план допрофільних класів складається з загальнообов’язкових предметів, допрофільного вивчення предметів:

 • економічний напрямок - математика, економіка;

 • природничий - хімія, біологія, екологія;

 • здоров’язберігаючий напрямок - фізкультура, психологія, заняття в басейні.

У школі забезпечується вивчення спецкурсів з екології, економіки, «Основ споживчих знань», «Уроків для сталого розвитку», «Основи податкових знань», «Фінансова грамотність».

Продовжать роботу оздоровчі групи, буде проводитись географо-краєзнавча робота, впроваджуються превентивні програми «Рівний - рівному», «Школа - проти СНІДу», «Діалог».

4

За рахунок годин варіативної частини навчального плану організовані заняття за індивідуальними планами для учнів, які бажають і мають можливість розширити знання (робота з обдарованими дітьми).

Всього заплановано використання 115,5 годин варіативної частини навчального плану, що дасть можливість реалізації природних та соціальних здібностей учнів.

Передбачено поділ класів на групи при вивченні української мови (1а, 2а, 3а, 4а, 10, 11 класи), фізичної культури (10,11 клас), алгебри та біології (11 клас), іноземних мов, інформатики, трудового навчання.

Школа має ліцензію для надання професійної освіти учням ІІІ ступеня (водіїв категорії "В") за рахунок годин гурткової роботи в позаурочний час.

Вручення документів про освіту планується провести для випускників 9-х класів 8 – 9 червня, 11-х класів – 28 – 29 травня.

Основними завданнями діяльності школи визначено:

 • допомога учням в оволодінні стратегією життєвого проектування та самореалізації особистості.

 • зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я молоді,  запровадження  здоров’язберігаючих  технологій освітнього процесу.

 • оптимізація взаємовідносин учасників навчально-виховного процесу і природи, вироблення вмінь активно цілеспрямовано впливати на природне середовище, не завдаючи йому шкоди, через еколого-економічну освіту, для сталого гармонійного екологічно безпечного розвитку суспільства.

 • розвиток мислення, орієнтованого на стале майбутнє;

 • виховування поведінки та стилю життя, необхідних для забезпечення сталого майбутнього (свідомого життєвого ставлення до себе, довкілля, збереження свого здоров'я, гармонійних стосунків між людьми).


5

Таблиця №1

робочого навчального плану

ССЗШ №142 на 2015/2016н.р.

Робочий навчальний план

початкової школи
Комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142 еколого-економічного профілю» Дніпропетровської міської ради

Робочий навчальний план складено відповідно листа МОН України від 22 травня 2015 №1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»:

 • для 1-4-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460, додаток №2 (з українською мовою навчання з вивченням російської мови);

 • 1а, 2а, 3а, 4а класи - за Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», додаток №1 до наказу МОН України від 04.12.2014р. №1439;



Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах









1

бвгд

2

бвгд

3

бвгд

4

бвг

Інтелект України


українська мова навчання

з вивченням російської мови

Мови і літератури

Українська мова

7

7

7

7

7

7

7

7

Російська мова













2

2

2

2

Іноземна мова

3

3

3

4

1

2

2

2

Математика

Математика

4

4

4

4

4

4

4

4

Еврика




1

1

1













Природознавство, суспільствознавство



Людина і світ

2

2

3

2,5







1

1

Навчаємось разом

2

2

2

1,5













Природознавство












2

2

2

2

Мистецтво

Мистецтво

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

Музика













0,5

0,5

0,5

0,5

Технологія

Трудове навчання

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

Інформатика



1

1

1



1

1

1

Здоров’я і фіз.культура

Основи здоров’я

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

Фізична культура*

3

3

3

3

3

3

3

3

Разом

20+3

22+3

23+3

23+3

19+3

21+3

22+3

22+3

Варіативна складова











1

1

1

1

Курси за вибором

Місто мого дитинства












0,5

0,5

0,5

0,5

Екологія













0,5

0,5

0,5

0,5

Основи споживчих знань
















0,5

0,5

0,5

Уроки для сталого розвитку
















0,5

0,5

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня


20


22


23


23


20


22


23


23

Всього фінансується

23

25

26

26

23

25

26

26
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережах



Схожі:

Про виконання першого етапу науково-експериментальної роботи за проектом «Випереджаюча освіта»
«Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142 еколого-економічного профілю» Дніпропетровської міської ради

Пояснювальна записка до робочого навчального плану
Богодухівської районної ради Харківської області. Головною метою якого є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної...

Пояснювальна записка до робочого навчального плану
Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних...

Пояснювальна записка до навчального плану
У 2014-2015 навчальному році в Костогризівській загальноосвітній школі налічується 12 класів

Перелік навчальних програм робочого навчального плану Рокитненського...
Зміни до навчальних програм робочого навчального плану Рокитненського нвк у 2016/2017 навчальному році

Департамент освіти І науки, молоді та спорту
З метою забезпечення реалізації Державного стандарту щодо повної загальної середньої освіти та профілізації навчання в старшій школі...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
На виконання річного плану роботи школи було розроблено конкретні заходи щодо охорони життя І здоров’я учнів та запобігання випадків...

До робочого навчального плану
Міністерства освіти І науки України від 27. 08. 2010 №834 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти І науки України від 29....

Пояснювальна записка до структури методичної роботи загальноосвітньої...
У цьому навчальному році педколектив школи продовжуватиме працюватиме над таким проблемним питанням

Комунальний заклад «Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній...
«Андріївська середня загальноосвітня школа- загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів»



База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка