Пошук по сайту


Урок 48. Підсумковий урок. Територіальний поділ україни навчальна мета

Урок 48. Підсумковий урок. Територіальний поділ україни навчальна мета

УРОК 48.

ПІДСУМКОВИЙ УРОК. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ

Навчальна мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання з вивчених тем; перевірити рівні засвоєння навчального матеріалу, володіння уміннями та навичками.

Тип уроку: повторення, узагальнення, систематизації та контролю знань, умінь та навичок.

Приклади завдань для контролю

Перший рівень (одне питання — 0,5 бала)

Відзначте варіант з правильною відповіддю.

1. Укажіть основну причину формування економічних районів:

А відмінності в рельєфі;

Б відмінності в густоті населення;

В існування кількох природних зон;

Г відмінності в спеціалізації господарства.

2. Найбільшу територію серед економічних районів має:

А Придніпровський;

Б Столичний;

В Північно-Східний;

Г Причорноморський.

3. Найменшу кількість населення серед економічних районів має:

А Подільський;

Б Центральний;

В Північно-Західний;

Г Північно-Східний.

4. Укажіть економічні райони, господарства яких мають найбільш тісні взаємозв’язки:

А Причорноморський і Подільський;

Б Столичний і Північно-Східний;

В Карпатський і Північно-Західний;

Г Придніпровський і Донецький.

5. Укажіть назви економічних районів, які виробляють найбільше промислової продукції:

А Причорноморський і Центральний;

Б Столичний і Північно-Східний;

В Карпатський і Північно-Західний;

Г Придніпровський і Донецький.

6. Укажіть назви економічних районів, які виробляють найбільше сільськогосподарської продукції:

А Причорноморський і Подільський;

Б Столичний і Центральний;

В Карпатський і Північно-Західний;

Г Придніпровський і Донецький.

Другий рівень (одне питання — 1 бал)

7. Розподіліть три економічні райони за кількістю населення (цифрою вкажіть місце).
Причорноморський
Столичний
Поліський
Донецький

8. Установіть відповідність між спеціалізацією промисловості економічного району та його назвою.

Галузі спеціалізації промисловості
Економічний район

А. Харчова, деревообробна, легка, газо- та нафтодобувна, гірничо-хімічна
1) Кримський

Б. Електроенергетика, металургія, важке машинобудування
2) Причорноморський

В. Суднобудування, харчова, легка, основна (неорганічна) хімія
3) Придніпровський4) Карпатський

9. Установіть відповідність між характерними ознаками населення й назвами економічних районів.

Характерні ознаки населення
Економічний район

А. Дуже складна демографічна ситуація, для національного складу характерне переважання українців (понад третина населення складають росіяни), у багатьох містах надлишок жіночої робочої сили
1) Карпатський

Б. Природний приріст від’ємний, найнижчий показник густоти насе­лення в державі, для національного складу характерне явне переважання українців
2) Донецький

В. Складна демографічна ситуація, порівняно низька густота населення і строкатий національний склад, питома вага міського населення близька до середніх показників
3) Північно-Західний4) Причорноморський

Третій рівень (одне питання — 3 бали)

10. Охарактеризуйте найбільш гострі соціальні та господарські проблеми вашого економічного району. Укажіть можливі шляхи їх розв’язання.

Четвертий рівень (одне питання — 3 бали)

11. Порівняйте спеціалізацію господарства двох економічних районів (за вибором учителя). Знайдіть ознаки подібності та відмінності. Поясніть відмінності.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема. Підсумковий урок з теми «Початкові хімічні поняття»
Обладнання: картки із завданнями, набори для проведення фільтрування сумішей, реактиви для проведення дослідів, пробірки

Урок №6 Рівноприскорений рух. Прискорення. Швид­кість тіла І пройдений...
Урок №1 Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло І матеріальна точка....

Урок був І залишається основною організаційною формою навчання, що...
Навчальна функція уроків біології полягає у формуванні природничонаукового мислення й світогляду, освоєння вміння користуватися біологічними...

Урок 01. Пісня, танець, марш переростають у пісенність, танцювальність, маршовість
Пісня про вчительку” стала однією з найулюбленіших для учнів, адже вона вже кілька років проводжає їх до школи, в улюблений клас,...

Урок з математики, біології та географії з використанням інтерактивних...
Урок підготували: викладач математики Маковкіна Ліана Леонідівна, викладач біології та географії Паламарчук Віктор Миколайович, практичний...

Урок фізики 8 клас. Тема уроку
Мета уроку : Узагальнити І систематизувати знання та вміння учнів з основного навчального матеріалу даної теми

Урок тема: економічна й соціальна географія україни як наука
Вчити учнів називати об'єкти й предмети економічної та соціальної географії України, світових та вітчизняних економ-географів

Урок -захід «Надзвичайн І ситуац ії та ї Х насл І д к и»
України, навички здорового способу життя, надання першої медичної допомоги у надзвичайнихних ситуаціях

Урок гімн «Значення хімії у повсякденному житті»
Мета: розкрити учням значення хімії як невід'ємної складової нашого життя. Розвивати любов до предмета, показати нерозривні зв'язки...

Урок основна форма організації предмету «Захист Вітчизни»
Урок основна форма організації предмету «Захист Вітчизни» в загальноосвітній школіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка