Пошук по сайту


Н а к а з

Н а к а з

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Н А К А З11.03.2004 N 98

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2004 р.
за N 379/8978

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економіки
N 104 ( z1257-07 ) від 19.04.2007 }Про затвердження Правил роздрібної
торгівлі непродовольчими товарами

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки
N 259 ( z1011-05 ) від 29.08.2005 }Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
08.02.1995 N 108 ( 108-95-п ) "Про Порядок заняття торговельною
діяльністю і правила торговельного обслуговування населення"
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила роздрібної торгівлі непродовольчими
товарами, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 27.05.1996
N 294 ( z0298-96 ) "Про затвердження Правил продажу непродовольчих
товарів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.06.1996
за N 298/1323.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Романюка С.А.

Виконуючий
обов'язки Міністра В.Першин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
11.03.2004 N 98

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2004 р.
за N 379/8978
ПРАВИЛА
роздрібної торгівлі непродовольчими товарами
1. Загальні положення

1.1. Ці Правила регламентують порядок приймання, зберігання,
підготовки до продажу та продаж непродовольчих товарів через
роздрібну торговельну мережу, а також визначають вимоги щодо
дотримання прав споживачів стосовно належної якості та безпеки
товарів і рівня торговельного обслуговування.

1.2. Правила поширюються на всіх суб'єктів господарської
діяльності на території України незалежно від форм власності, які
пройшли реєстрацію в установленому порядку та здійснюють продаж
непродовольчих товарів.

1.3. Роздрібний продаж непродовольчих товарів здійснюється
через спеціалізовані підприємства, у тому числі фірмові,
підприємства з універсальним асортиментом непродовольчих товарів,
спеціалізовані відділи (секції) підприємств з універсальним
асортиментом продовольчих товарів, підприємства роздрібної
торгівлі споживчої кооперації, дрібнороздрібну торговельну мережу.

Роздрібна торгівля виробами лікувально-гігієнічного та
медичного призначення може здійснюватися через аптеки або їх
структурні підрозділи.

1.4. Суб'єкт господарської діяльності повинен оснащувати
складські, торговельні приміщення відповідним
торговельно-технологічним обладнанням та інвентарем для належного
виконання вимог із зберігання, підготовки до продажу, демонстрації
та продажу непродовольчих товарів, а також вимог
санітарно-гігієнічних, технологічних та пожежних норм і правил.

1.5. Засоби вимірювальної техніки, які використовуються при
продажу непродовольчих товарів, мають бути в справному стані, мати
повірочне тавро територіального органу Державного комітету України
з питань технічного регулювання та споживчої політики та проходити
періодичну повірку в установленому порядку.

Продавці повинні дотримуватися Правил користування засобами
вимірювальної техніки у сфері торгівлі, громадського харчування та
надання послуг, затверджених наказом Державного комітету
стандартизації, метрології та сертифікації України від 24.12.2001
N 633 ( z0018-02 ) (ПМУ 21-2001) і зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 10.01.2002 за N 18/6306.

1.6. Суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний
забезпечити приймання, зберігання і продаж у роздрібній мережі
непродовольчих товарів відповідно до вимог законодавчих актів,
ГОСТів, ДСТУ, ТУ, зразків (еталонів).

Непродовольчі товари, продаж яких може негативно впливати на
здоров'я людей, підлягають державній санітарно-гігієнічній
експертизі в установленому законодавством порядку.

1.7. Непродовольчі товари у суб'єкта господарської
діяльності повинні бути з відповідними документами, наявність яких
передбачена законодавством.

Суб'єкт господарської діяльності повинен реалізовувати
непродовольчі товари, які підлягають обов'язковій сертифікації, за
умови наявності в документах, згідно з якими надійшли товари,
реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про
визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо
це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності
на відповідний товар.

( Пункт 1.7 в редакції Наказу Міністерства економіки N 259
( z1011-05 ) від 29.08.2005 )1.8. Працівники суб'єкта господарської діяльності, які
здійснюють обслуговування покупців, повинні мати спеціальну
професійну підготовку: знати асортимент і якісні характеристики
товарів певної групи, ознаки дефектів виробничого характеру;
правила підготовки товарів до продажу; принципи розміщення,
викладки товарів і оформлення вітрин; способи показу і пакування
товарів; правила зберігання товарів і терміни їх реалізації;
порядок таврування засобів міри та ваги; правила роботи
реєстраторів розрахункових операцій і порядок розрахунку з
покупцями; види торговельного обладнання, інвентарю, інструментів
і правила користування ними; правила поводження з тарою; правила
санітарії і гігієни, а також техніки безпеки та пожежної безпеки
тощо.

1.9. Працівники суб'єкта господарської діяльності повинні
мати формений або інший одяг, що відповідає естетичним вимогам.

1.10. До подання товарів у торговельний (демонстраційний) зал
працівники суб'єкта господарської діяльності проводять підготовку
товарів до продажу (розпакування, перевірка цілісності
індивідуальної упаковки, пломб підприємства-виробника, наявності
маркувальних даних і якості, чищення, прасування, перевірка
наявності інструкцій з експлуатації, технічних паспортів,
гарантійних талонів, комплектність виробів, перевірка роботи в дії
тощо).

У разі відсутності на індивідуальній упаковці товару
маркування підприємства-виробника, визначеного законодавчими
актами та нормативними документами, товар до продажу не
допускається.

1.11. У разі пошкодження (потертості) маркувального ярлика
підприємства-виробника суб'єкт господарської діяльності переносить
усі маркувальні дані на дублікат товарного ярлика, який засвідчує
підписом особа, відповідальна за приймання товару. Дублікат
товарного ярлика прикріплюється до товару.

1.12. Продаж непродовольчих товарів здійснюється методом
самообслуговування, за зразками, каталогами, з індивідуальним
обслуговуванням покупців, у тому числі з відкритою викладкою.

1.13. Суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний усіляко
сприяти покупцю у вільному виборі товарів і додаткових послуг та у
разі перевірки покупцем якості, безпеки, комплектності, міри та
ціни товарів, що підлягають придбанню, надавати на його вимогу
контрольно-вимірювальні прилади, документи про якість, безпеку,
ціну товарів.

Суб'єкт господарської діяльності повинен забезпечити
демонстрацію користування товаром, якщо це не виключено характером
товару.

1.14. У торговельному (демонстраційному) залі мають бути
виставлені наявні у суб'єкта господарської діяльності товари або
їх зразки у повному асортименті.

Продаж товарів, термін придатності яких минув, забороняється.

1.15. Суб'єкт господарської діяльності позначає роздрібні
ціни на товарах та ярликах цін (цінниках) зразків товарів, що
надходять до продажу.

1.16. Здійснюючи продаж непродовольчих товарів вітчизняного
та іноземного виробництва, працівники суб'єкта господарської
діяльності зобов'язані надати покупцям у доступній наочній формі
(у супровідній документації, на етикетці, а також маркуванням чи
іншим способом, прийнятим для окремих видів товарів) необхідну,
достовірну та своєчасну інформацію про товари відповідно до
законодавства про мови, яка має містити: ( Абзац перший пункту
1.16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки
N 259 ( z1011-05 ) від 29.08.2005 )

назву товарів;

назву нормативних документів, вимогам яких повинні
відповідати товари;

дані про основні властивості товарів;

відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин (у разі їх
наявності) порівняно з вимогами нормативно-правових актів і
нормативних документів, а також протипоказання щодо застосування;

ціну, умови та правила придбання товарів;

дату виготовлення;

умови зберігання;

гарантійні зобов'язання виробника;

правила та умови ефективного і безпечного використання
товарів;

термін служби (придатності) товарів, відомості про необхідні
дії покупця після його закінчення, а також про можливі наслідки в
разі невиконання цих дій;

найменування та адресу виробника або підприємства, яке
здійснює його функції щодо прийняття претензій від покупця, а
також проводить ремонт і технічне обслуговування;

інформацію про сертифікацію товарів (якщо вони підлягають
обов'язковій сертифікації).

Продавець зобов'язаний довести до відома покупця інформацію
стосовно товарів, які за певних умов можуть бути небезпечними для
життя, здоров'я покупця та його майна.

Товари, що надійшли у продаж від фізичної особи - суб'єкта
підприємницької діяльності, повинні мати ярлик із зазначенням
прізвища вказаної особи, імені та по батькові, номера свідоцтва
про її державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності
та назви органу, що здійснив цю реєстрацію (у разі потреби -
відомості про сертифікацію цих товарів), а також гарантійного
терміну або терміну придатності.

1.17. Забороняється приймати до продажу та реалізовувати
товари, на які нормативними документами встановлено гарантійні
терміни, без технічного паспорта або іншого документа, що його
замінює, та гарантійних талонів установленого зразка.

Під час продажу товару, який підлягає гарантійному ремонту
(обслуговуванню) або гарантійній заміні, суб'єкт господарської
діяльності або його працівники зобов'язані:

у присутності споживача здійснити перевірку споживчих
властивостей товару, наявності експлуатаційних документів, у тому
числі гарантійного талона та відривних талонів на гарантійне
обслуговування, комплектності товару, зазначеної в експлуатаційних
документах;

поінформувати споживача про правила користування товаром;

заповнити відповідні розділи гарантійного і відривного
талонів на гарантійне обслуговування;

надати інформацію про підприємства (майстерні), що здійснюють
гарантійний ремонт.

У разі коли товар потребує проведення робіт з введення в
експлуатацію, суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний надати
покупцю відповідну інформацію або забезпечити виконання таких
робіт.

1.18. Розрахунки з покупцями здійснюються через реєстратори
розрахункових операцій та в іншому порядку відповідно до
законодавства. Разом з товаром покупцю в обов'язковому порядку
видається розрахунковий документ (касовий чек, товарний чек), який
засвідчує факт купівлі та надання послуг.

Товарний чек виписується у двох примірниках, один з яких
видається покупцю і містить номер або найменування торговельного
підприємства, назву та ґатунок товару, його ціну, дату продажу,
прізвище, ініціали продавця та його підпис.

1.19. Товари упаковують у папір, коробки, поліетиленові
кульки, інший пакувальний матеріал.

Після продажу технічно складних і великогабаритних товарів
суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний забезпечити належне
їх пакування для повного збереження якості виробів при
транспортуванні.

1.20. У спеціалізованих торговельних підприємствах суб'єкт
господарської діяльності організовує продаж відповідних супутніх
товарів.

1.21. Вибрані покупцем непродовольчі товари можуть
зберігатися в торговельному підприємстві протягом двох годин з
відміткою часу наступної оплати на виписаному продавцем товарному
чеку.

Оплачені великогабаритні товари, крім оформлених для
перевезення додому, можуть зберігатися на підприємстві протягом
доби. За погодженням з адміністрацією підприємства термін
зберігання може бути продовжено шляхом укладання договору схову. У
цьому разі до товару додаються копія розрахункового документа, в
якому зазначається термін зберігання товару, і табличка з написом
"Продано".

Суб'єкт господарської діяльності несе відповідальність за
зберігання і якість товару.

1.22. Суб'єкт господарської діяльності надає додаткові
послуги, перелік і вартість яких визначаються відповідно до вимог
нормативних актів або на підставі калькуляції.

1.23. Після оплати вартості товарів покупцю видаються
товарний чек і документи про надання послуг, на яких ставиться
штамп "Оплачено".

1.24. Суб'єкт господарської діяльності доставляє технічно
складні та великогабаритні товари покупцю додому за окрему плату,
якщо вартість доставки не входить у ціну товарів.

Доставлені покупцю додому товари приймаються ним згідно з
даними, зазначеними в товарному чеку.

1.25. Доставка товарів додому покупцю оформляється
замовленням-квитанцією або іншим документом із зазначенням
найменування суб'єкта господарської діяльності, прізвища покупця,
його адреси, дати оформлення замовлення, назви товару, артикула,
кількості предметів, видів і вартості послуг, часу їх виконання
тощо.

1.26. Доставка товарів здійснюється у термін згідно з
домовленістю сторін, але не пізніше 5 днів з моменту оформлення
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережах

База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка