Пошук по сайту


РОЗДІЛ 2 “Професії робітників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності"

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії

Сторінка2/78
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78

РОЗДІЛ 2 “Професії робітників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності"


ВСТУП

Цей розділ є результатом перегляду випуску 01 ЕТКС “Професии робочих, общие для всех отраслей народного хозяйства” (М.: Экономика, 1990) та “Квалификационного справочника профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады” (М.: Экономика, 1990) з урахуванням змін і доповнень до змісту та обсягу робіт, які виникли під впливом впровадження досягнень науки, техніки, технології, організації виробництва та праці, нових вимог до якості продукції (послуг). У розділі враховані нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережені наступність, традиції застосування та особливості їх побудови.

До кваліфікаційних характеристик внесені затверджені зміни та доповнення, які мали місце після 1985 року.

До розділу включені професії робітників, які не є специфічними для конкретного виробництва чи виду робіт.

Згідно із наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 4 вересня 2000 р. N 221:

скасовані кваліфікаційні розряди у кваліфікаційних характеристиках професій робітників, які виконують прості некваліфіковані роботи: Вагар, Возій, Гардеробник, Двірник, Кубівник, Кур’єр, Носій, Нянька, Опалювач, Прибиральник виробничих приміщень, Прибиральник службових приміщень, Прибиральник територій, Сторож, Швейцар;

перепрацьовані кваліфікаційні характеристики професій Прибиральник службових приміщень, Прибиральник територій, Сторож; вилучені із розділу кваліфікаційні характеристики професій Касир квитковий, Прибиральник сміттєпроводів, Приймальник замовлень, Прийомоздавальник вантажу та багажу в зв’язку з тим, що вони включені за приналежністю до відповідних галузевих випусків. Кваліфікаційна характеристика професій Оброблювач інформаційного матеріалу перенесена до підрозділу “Технічні службовці” розділу 1 випуску 1 ДКХП.

Кваліфікаційні характеристики робітників розроблені за шестирозрядною сіткою. Кваліфікаційні розряди встановлюються відповідно до складності робіт, як правило, без урахування умов праці.

У розділі “Повинен знати” кваліфікаційних характеристик усіх професій вказано на необхідність оволодіння тими знаннями та майстерністю, які потрібні для успішного виконання робіт.

Крім завдань, обов’язків, знань та досвіду, які передбачені кваліфікаційними характеристиками, усі робітники повинні знати, виконувати та додержувати норм охорони праці, безпечного ведення робіт, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

В окремих кваліфікаційних характеристиках професій робітників більш нижчих розрядів, виходячи з умов виробництва, змісту і характеру робіт, зазначено, що виконання цих робіт провадиться під керівництвом робітника вищої кваліфікації. У цих випадках робітники вищих розрядів повинні мати спеціальну підготовку до здійснення такого керівництва.

Кваліфікаційні характеристики використовуються як нормативні документи для цілей, визначених пунктами 4, 5 та 6 “Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників”, які вміщені в цьому випуску.

Порядок присвоєння та підвищення розрядів, внесення змін і доповнень та інші нормативні вимоги щодо застосування кваліфікаційних характеристик цього розділу викладені у згаданих “Загальних положеннях”.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОБІТНИКИ

1. АКУМУЛЯТОРНИК


1-й розряд

Завдання та обов’язки. Розбирає та складає акумулятори, знежирює акумуляторні посудини, фільтрує, готує дистильовану воду та обслуговує обладнання зарядних станцій під керівництвом акумуляторника більш високої кваліфікації. Готує акумулятори до ремонту і зарядження. Очищує, промиває і протирає акумуляторні посудини. Зачищає облої і наплив після паяння у пластин з’єднувальних штабів і наконечників. Переміщує бутелі з кислотою, електролітом, дистильованою водою, банки з їдким калієм у межах робочого місця.

Повинен знати: основні знання про будову акумуляторних батарей; найменування основних матеріалів і реактивів акумуляторного виробництва; правила зберігання кислот, лугів і поводження з ними, способи визначення їх за зовнішнім виглядом та іншими ознаками; найменування і призначення найбільш розповсюджених інструментів, пристроїв.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання, та обов’язки. Розбирає і складає акумулятори всіх типів. Обслуговує обладнання зарядних станцій (агрегатів). Заряджає акумулятори та акумуляторні батареї всіх типів. Замінює гумові їх клапани на пробках, заготовляє прокладки. Вимірює напругу окремих елементів акумуляторних батарей. Паяє з’єднання акумуляторних батарей. Визначає густину і рівень електроліту в елементах акумуляторів. Виготовляє розчин лугу з кристалічного каустику або концентрованого розчину згідно з установленою рецептурою. Закриває шнуром щілини між кришками і посудинами та заливає їх розігрітою мастикою. Заливає і доливає банки дистильованою водою та електролітом. Замінює окремі банки і обмазує їх мастикою. Веде записи щодо експлуатації зарядних станцій (агрегата).

Повинен знати: елементарні знання з електротехніки: будову і призначення акумуляторних батарей; правила та режими зарядження і розрядження акумуляторних батарей; властивості застосовуваних кислот, лугів і правила поводження з ними; призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів для вимірювання напруги елементів акумуляторних батарей.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує прості і середньої складності роботи з ремонту акумуляторів і акумуляторних батарей різних типів і ємностей. Виявляє пошкодження елементів батарей та усуває їх. Проводить поточний ремонт зарядних агрегатів. Замінює електроліт і здійснює сепарацію в акумуляторних батареях. Заготовляє колодки і прокладки. Відливає свинцеві з’єднувальні штаби і наконечники. Встановлює у посудини підпорне скло і свинцеві прокладки. Встановлює кришки блок-посудин з припаюванням перемичок. Готує електроліт згідно з встановленою рецептурою. Монтує і демонтує елементи акумуляторних батарей з виправленням з’єднувальних деталей. Вилучає шлам із елементів працюючих батарей. Виконує всі роботи, передбачені інструкцією з введення акумуляторів і експлуатацію.

Повинен знати: основи електротехніки; конструктивну будову принцип роботи однотипних акумуляторних батарей; принципову схему зарядного агрегату; правила з’єднання пластин і їх полярність будову апаратів і приладів, які застосовуються під час ремонту та обслуговування акумуляторних батарей; види пошкоджень елементів акумуляторних батарей і способи їх усунення; прийоми робіт і технологічну послідовність операцій під час розбирання, збирання, ремонтування елементів акумуляторних батарей; основні фізичні хімічні властивості матеріалів, які застосовуються під час ремонту акумуляторів; правила приготування електроліту для різних типів акумуляторів і батарей; будову контрольно-вимірювальних приладів. Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує складні роботи з ремонту і формування акумуляторів і акумуляторних батарей різних типів і ємностей. Здійснює середній ремонт зарядних агрегатів. Регулює напругу і силу струму під час зарядження. Визначає та усуває пошкодження акумуляторних батарей. Обслуговує машинний привод ртутного випрямляча струморозподільного щита. Випробовує акумуляторні батареї. Визначає придатність акумуляторів і батарей до подальшої експлуатації. Підганяє міжелементні з’єднання. Визначає якість електроліту. Готує та оформляє технічну документацію до і після проведення ремонту акумуляторів і батарей. Повинен знати: конструктивну будову і принцип роботи акумуляторних батарей різних типів і ємностей; будову обладнання зарядних агрегатів; схеми монтування і встановлення акумуляторних батарей; електричні вимірювальні прилади і прилади для заміру густини кислот, лугів і газів; правила ремонту акумуляторів, дистиляторів і зарядних агрегатів; фізичні і хімічні властивості кислот, лугів, свинцю, фарб, які застосовуються в акумуляторному виробництві; методи знаходження та усунення короткого замикання в елементах батарей; прийоми правлення і розкроювання свинцю за розмірами і кресленнями для виготовлення оболонки; порядок виведення окремих елементів із робочого кола; норми напруги під час зарядження і розпорядження акумуляторів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує особливо складні роботи з ремонту, формування акумуляторів і акумуляторних батарей різних типів і ємностей. Вибирає режими формування і зарядження акумуляторних батарей. Проводить дефектацію суднових акумуляторів усіх типів перед ремонтом. Складає розрахунки схем з’єднання акумуляторів і регулюючого опору у колі заряду залежно від ємності та напруги акумуляторів і потужності зарядного агрегата. Проводить ревізію і випробування всіх типів суднових стаціонарних і переносних акумуляторів. Визначає обсяг ремонту дисциляторів. Обслуговує акумулятори в період заводських, ходових і державних випробувань на всіх типах суден і здає їх замовнику. Підформовує елементи, які відстають. Проводить капітальний ремонт зарядних агрегатів. Здійснює паяльні роботи на водневих апаратах. Складає схеми відключення окремих елементів для ремонту батарей, які знаходяться під напругою. Веде облік і технічну документацію з обслуговування і ремонту обладнання та апаратури зарядних станцій. Повинен знати: основи фізики і хімії; конструкцію акумуляторних батарей усіх типів і ємностей; обладнання зарядних станцій; правила розрахунку схем з’єднань акумуляторів і регулювального опору у колі заряду залежно від ємності і напруги акумуляторів та потужності зарядного агрегату; будову електричних вимірювальних приладів і приладів для заміру густини кислот, лугів і газів; правила ремонту судових акумуляторів, дистиляторів та зарядних агрегатів; методи визначення та усунення складних несправностей у роботі акумуляторних батарей, апаратури та обладнання зарядних станцій; порядок і правила ведення обліку роботи зарядних агрегатів та акумуляторних батарей і складання необхідної технічної документації.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій. Випуск 1 від 29. 12. 2004
Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. К.: Укрндц „Екобуд, 2007
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни до розділів 1, 2 та 4 // Довідник кваліфікаційних характеристик професій...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64. Будівельн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 "Житлове т
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 87 Житлове т

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року n 24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

31. 08. 2016 №109 Про розподіл обов’язків між директором школи та...
Вовчанської районної ради Харківської області, кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників та з метою належного функціонування...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка