Пошук по сайту


Конспект уроку Тема: Будова електронних оболонок атомів. Електронні формули атомів. Графічні схеми розміщення електронів на орбіталях, енергетичні комірки

Конспект уроку Тема: Будова електронних оболонок атомів. Електронні формули атомів. Графічні схеми розміщення електронів на орбіталях, енергетичні комірки

Конспект уроку 6.

Тема: Будова електронних оболонок атомів. Електронні формули атомів. Графічні схеми розміщення

електронів на орбіталях, енергетичні комірки
Мета: узагальнити та поглибити знання учнів про будову електронних оболонок атомів елементів

періодичної системи, розвивати вміння записувати електронні та електронно-графічні

формули елементів.
Обладнання: таблиця: періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.
Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.
Форми роботи: експрес-опитування, розповідь, бесіда, виконання тренувальних прав.
Хід уроку:

І. Організація класу.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Учні використовують таблицю: періодичну систему хімічних елементів Д.І.Менделєєва.

Експрес-опитування.

1. Вкажіть заряд ядра атома цинку.

2. Вкажіть протонне число Фосфору.

3. Запишіть символ нукліду Хлору з атомною масою 37.

4. Запишіть символ нукліду Калію з атомною масою 41.

5. Вкажіть число нейтронів в ядрі нукліду Карбону.

6. Вкажіть елемент нуклонне число якого дорівнює 55.

7. Запишіть формулу нукліду тритію.

8. Скільки протонів і нейтронів в ядрі нукліду Літію.

9. Нуклід має 10 нейтронів і відносну атомну масу 19. Визначити, що це за хімічний елемент.

10. Елемент стоїть у ІІІ групі. Відносна молекулярна маса його вищого оксиду дорівнює 102. Визначте який це елемент. Розрахуйте кількість протонів і нейтронів у ядрі його атома.

11. У якого атома більший радіус Na чи Mg?

12. У якого елемента більше радіус Na чи K?

13. Вкажіть найбільш електронегативний елемент V групи.

14. Вкажіть найбільш електронегативний елемент 2-го періоду.

15. Вкажіть елемент 3-го періоду у якого сила притягання валентних електронів до ядра найбільша.

ІІІ. Оголошення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Повторюючи будову атома на попередньому уроці ми з вами більш детально зупинились на складі атомних ядер. Але під час хімічних реакцій ядро атома не змінюється, а змін зазнають оболонки атома, які називають електронними оболонками. Знаючи будову електронних оболонок можна пояснити властивості хімічних елементів. Тому під час вивчення хімії велика увага приділяється вивченню будови електронних оболонок атомів.

Сьогодні ми повторимо і поглибимо ваші знання про будову електронних оболонок атомів елементів, складемо електронні та електронно-графічні формули елементів.
ІV. Повторення основних фактів і понять.

1. Будова електронних оболонок атомів елементів.

Стан електрона в атомі описує наука, яка називається квантова механіка. Згідно з уявленнями квантової механіки електрон в атомі поводиться і як частинка і як хвиля. Електрон в атомі не має траєкторії руху, але існує імовірність його перебування навколо ядра, це місце називають електронною хмарою, або електронною густиною, або орбіталлю.
Орбіталь – це простір навколо ядра в якому перебуває електрон найімовірніше.

Орбіта лі мають різні розміри і різні форми:

s- орбіталь має сферичну форму,

p- орбіталь має форму гантелі,

d- орбіталь – форму пелюстки.
Однакові за розмірами орбіта лі утворюють електронні шари.

Про кількість електронних шарів в атомі можна дізнатись по номеру періода.

Електронні шари називають енергетичними рівнями, так як електрони які на них містяться мають певний запас енергії. Найменший запас енергії мають електрони першого енергетичного рівня і електрони кожного наступного рівня характеризуються більшим запасом енергії.

Енергетичні рівні нумеруються починаючи від ядра: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

n або K, L, M, H, O, P, Q

Різні рівні мають різну кількість орбіта лей: n s s s s

n2 p p p

d d

f

Заповнення орбіта лей

1. Черговість заповнення – принцип найменшої енергії 1s

(правило Клечковського). 2s 2p

2. На кожній орбіта лі може бути не більше 2-х електронів 3s 3p 3d

(принцип Паулі). 4s 4p 4d 4f

3. Спочатку електрони заповнюють орбіта лі по одному, 5s 5p 5d

а коли всі орбіта лі на підрівні вичерпані, вони заповнюються 6s 6p 6d

повністю (правило Хунда). 7s 7p
Послідовність заповнення орбіталей електронами

1 2 3 4 5 6 7

1s 2s2p 3s3p 4s3d4p 5s4d5p 6s4f5d6p 7s5f6d7p
Учні складають: - електронні схеми;

- електронні формули;

- графічно-електронні формули елементів (Ls? Mg? Ts? Fe).

V. Підбиття підсумків уроку.
VІ Домашнє завдання. Учні складають: - електронні схеми;

- електронні формули;

- графічно-електронні формули елементів (Na? Al? V? Br).

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект уроку 62 Тема : Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення...
Сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення атомів елементів

Конспект уроку 8 Тема : Прості І складні речовини. Метали І неметали. Хімічні формули речовин
Обладнання: моделі атомів, зразки металів І неметалів, інші речовини цукор, кухонна сіль, калій перманганат та ін

Напишіть електронні формули Оксигену та Сульфуру. Що спільного І...

Конспект уроку 108 Тема: Електронні та структурні формули речовин
Мета: закріпити знання про ковалентний зв’язок І його види – неполярний І полярний; навчитися

Урок № дата тема: валентність атомів хімічних елементів. Визначен
Мета: дати поняття про валентність як властивість атомів хімічних елементів; навчити визначати валентність елементів за формула-...

Урок вивчення нового матеріалу. Хід уроку І. Організаційний етап...
Тема. Карбон І силіцій: місцезнаходження в періодичній системі, будова атомів. Алотропні модифікації Кар­бону

Конспект уроку 106 Тема : Електронна природа хімічного зв’язку. Поняття про електронегативність
Мета: повторити електронну будову атомів хімічних елементів, її зв’язок з положенням елемента у

Урок №35 Викладач: Жакунвм розділ 1 Тема «Загальні відомості про неметали та їх сполуки»
Карбон І силіцій, їх місце в періодичній системі, будова атомів. Алотропні модифікації Карбону

Класифікація неорганічних сполук
...

Урок Тема уроку: Білки
Кмз: схеми «Будова структур білка», розчин білку, конц нітратна кислота, натрій гідроксид, розчин купрум(ІІ) сульфат, спиртівка,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка