Пошук по сайту


Конспект уроку 84 Тема: Фізичний зміст періодичного закону. Сучасне формулювання періодичного закону. Ізотопи

Конспект уроку 84 Тема: Фізичний зміст періодичного закону. Сучасне формулювання періодичного закону. Ізотопи

Конспект уроку 84

Тема: Фізичний зміст періодичного закону. Сучасне формулювання періодичного закону. Ізотопи.

Мета: вивчити сучасне формулювання періодичного закону; поняття про ізотопи та їх класифікацію;

розвивати вміння розраховувати число протонів і нейтронів у ядрах атомів, знаходити у ПС

протонне і нуклонне числа для кожного елемента, записувати формули нуклідів, ізотопів, знати

їх значення; виховувати вміння працювати самостійно.
Обладнання: таблиця: періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.

Тип уроку: засвоєння нових знань

Форми роботи: розповідь, бесіда, складання схем, виконання тренувальних прав.

Хід уроку:

І. Організація класу.

ІІ. Оголошення теми і мети уроку.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Сьогодні ми поглибимо ваші знання про будову атома, вивчимо сучасне формулювання ПЗ і закріпимо ваше вміння користуючись ПСХЕ характеризувати будову атомів.

ІV. Актуалізація опорних знань.

1. Що являє собою атом? Хто вперше запропонував модель атома?

2. Визначити заряд ядра атомів: Нітрогену, Неону, Магнію, Сульфуру, Оксисену, Хлору. Яке число електронів у атомах цих елементів?

3. Визначити склад атомних ядер цих елементів?

4. Зобразити нукліди запропонованих елементів.
V. Послідовність вивчення нового матеріалу.

1. Фізичний зміст порядкового номеру елемента.

Чисельні експериментальні дослідження Е.Резерфорда і Г. Мозлі в 1917р. показали, що

- заряд ядра атома дорівнює порядковому номеру елемента в періодичній системі.

Так було розкрито фізичний зміст порядкового номера.

Фізичний зміст порядкового номеру:

  • заряд ядра атома дорівнює порядковому номеру елемента;

  • число електронів у атомі дорівнює порядковому номеру елемента.

Відкриття фізичного змісту порядкового номера пояснило суперечність в розміщенні. 3-х пар елементів (Аргон і Калій, Кобальт і Нікол, Телур і Йод) у періодичній системі. Виявилось, що їх розміщення відповідає величині зарядів ядер атомів цих елементів. Тому змінилась і формуліровка періодичного закону.
Сучасне формулювання періодичного закону:

властивості елементів і утворених ними простих і складних речовин перебувають у періодичній залежності від величини заряду ядер їх атомів.
2. Ізотопи.

Скільки атомів є в природі?

Чим атоми атом одного хімічного елемента відрізняється від атома іншого хімічного елемента? Наприклад Калій від Хлору, Гідрогену, Карбону?

Учні записують нукліди запропонованих елементів.

Дослідження показали, що є атоми одного і того самого хімічного елемента з різними масами.

Наприклад:

Хлор-35, Хлор-37. Оксисен-16, Оксисен-17, Оксисен-18. Калій-39, Калій-40, Калій-41.

Карбон-12, Карбон-13, Карбон-14. Протій-1, Дейтерій-2, Тритій-3.

Ядра цих атомів мають однакову кількість протонів, але різну кількість нейтронів. Такі атоми називають ізотопами.

Ізотопи – це атоми одного хімічного елемента, що мають однакові протонні числа, але різні маси.

Ізотопи – це нукліди одного хімічного елемента.

Ізотопи поділяють на:

- природні ізотопи, які існують в природі, відомі природні ізотопи 94 природних елементів);

- штучні ті які не трапляються в природі,а утворюються в результаті ядерних реакцій (є штучні ізотопи всих 110 хімічних елементів);

- стабільні ( мають елементи з протонним числом до 83, їх в відомо 273);

- радіоактивні ( елементи розміщені в ПС після Вісмуту, це нестійкі ізотопи, що спонтанно перетворюються на інші нукліди, виділяючи енергію, Ra = Rn + He).
Наявність ізотопів пояснює чому відносні атомні маси не цілі числа.

Наприклад ізотопу Хлор-35 у природі зустрічається 75%,

а ізотопу Хлор-37 —-ІІ —— 25%

Ar(Cl)= (75 * 35) + (25 * 37) = 35,5

100

Атомна маса елемента дорівнює середньому значенню мас усіх його природних ізотопів із урахуванням їх поширеності.
Учні встановлюють взаємозв’язок між положенням елемента в періодичній системі і будовою атома.

Положення елемента в періодичній системі

Будова атома

1. Порядковий номер хімічного елемента (на який Д.І.Менделєєв не звертав увагу)

- співпадає з зарядом ядра атома (Z);

- співпадає з кількістю протонів (p);

- співпадає з кількістю електронів (e).

N

елементаZ кількість р кількість

ядра протонне число е

2. Відносна атомна маса

- показує суму протонів і нейтронів ( р + n );

- нуклонне число;

- дробове значення ( означає наявність декількох природних ізотопів);

- ціле число в квадратних дужках ( означає, що штучно одержан елемент, тому природних ізотопів нема).

3. Номер періоду

- показує кількість енергетичних рівнів.

4. Номер групи

- показує кількість електронів на зовнішньому рівні;

- якщо Ме – то валентні електрони всі електрони зовнішнього шару;

- якщо неМе – валентні електрони тільки неспарені електрони.


VІ. Узагальнення та систематизація знань, засвоєння системи знань.

Виконати вправи на закріплення.

Завдання 1.

Варіант І

Охарактеризувати будову атома Літія за положенням його в періодичній системі.

Положення елемента в періодичній системі

Будова атома

1. Назва елемента

Літій

6. Хімічний символ

Li

2. Порядковий номер елемента

3

7. Заряд ядра атома

Кількість протонів у ядрі

Кількість електронів у атомі

3

3. Номер періоду

2

8.Кількість електронних шарів

2

4. Номер групи

І

9. Кількість електронів зовнішнього шару

1

5. Відносна атомна маса

7

10. Масове число (сума протонів і нейтронів)

7

Варіант ІІ

Охарактеризувати будову атома Натрія за положенням його в періодичній системі.

Положення елемента в періодичній системі

Будова атома

1. Назва елемента

Натрій

6. Хімічний символ
2. Порядковий номер елемента
7. Заряд ядра атома

Кількість протонів у ядрі

Кількість електронів у атомі
3. Номер періоду
8.Кількість електронних шарів
4. Номер групи
9. Кількість електронів зовнішнього шару
5. Відносна атомна маса
10. Масове число (сума протонів і нейтронів)
Варіант ІІІ

Охарактеризувати будову атома Магнія за положенням його в періодичній системі.

Положення елемента в періодичній системі

Будова атома

1. Назва елемента

Магній

6. Хімічний символ
2. Порядковий номер елемента
7. Заряд ядра атома

Кількість протонів у ядрі

Кількість електронів у атомі
3. Номер періоду
8.Кількість електронних шарів
4. Номер групи
9. Кількість електронів зовнішнього шару
5. Відносна атомна маса
10. Масове число (сума протонів і нейтронів)

Завдання 2.

Варіант І

Заповнити вільні клітинки у таблиці «Характеристика елемента».

з/п

Хімічний символ елемента

Порядковий номер

Відносна атомна маса

Номер періоду

Номер групи

Підгрупа

Заряд ядра атома

Кількість електронів

Сума протонів + нейтронів

1.

S

2.
15


3.274.+35.


19
Варіант ІІ

Заповнити вільні клітинки у таблиці «Характеристика елемента».

з/п

Хімічний символ елемента

Порядковий номер

Відносна атомна маса

Номер періоду

Номер групи

Підгрупа

Заряд ядра атома

Кількість електронів

Сума протонів + нейтронів

1.

N

2.
6


3.84.+175.


18
Варіант ІІІ

Заповнити вільні клітинки у таблиці «Характеристика елемента».

з/п

Хімічний символ елемента

Порядковий номер

Відносна атомна маса

Номер періоду

Номер групи

Підгрупа

Заряд ядра атома

Кількість електронів

Сума протонів + нейтронів

1.

Mg

2.
11


3.404.105.


26

Завдання 3.

Впишіть у клітинки кросворду назву хімічних елементів за порядковим номером. Отримайте ключові слова які характеризують будову атома.


Варіант ІВаріант ІIВаріант ІIIVІІ. Підсумки уроку.
VIІІ. Домашнє завдання. &23, стр.124-128, стр.132, №2-7, 9-11

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект уроку 83 Тема: Будова атома. Модель атома Е. Резерфорда
Мета: вивчити будову атома, склад атомних ядер; протонне та нуклонне числа, нуклід; ізотопи

Урок вивчення нового матеріалу
Мета уроку: ввести поняття про міцність атомних ядер, з’ясувати фізичний зміст поняття «дефект мас», навчити учнів розв’язувати стандартні...

Тема уроку, зміст
Періодичний закон І період система хімічних елементів Д.І. Менделєєва у світлі уявлень про будову атома

Методичні поради
Вивчення закону збереження маси речовин має велике значення не лише при вивченні хімії, але й для інших природничих наук. Тому хочу...

Звіт Луцького міського голови перед територіальною громадою міста...
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропоную вашій увазі звіт про роботу за 2014 рік

Конспект уроку 108 Тема: Електронні та структурні формули речовин
Мета: закріпити знання про ковалентний зв’язок І його види – неполярний І полярний; навчитися

Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. 11 клас. Мета
Ома для ділянки кола, яка містить ерс, роз’яснити учням зміст закону Ома для повного кола; продовжити формувати вміння учнів узагальнювати...

Конспект уроку 76 Тема: Розрахункові задачі по темі: «Лужні метали»
Мета: на основі знань про хімічні властивості лужних металів розвивати вміння розв’язувати

Конспект уроку 106 Тема : Електронна природа хімічного зв’язку. Поняття про електронегативність
Мета: повторити електронну будову атомів хімічних елементів, її зв’язок з положенням елемента у

Конспект уроку 32 Тема: Поняття про еквівалент та молярну концентрацію еквівалентів речовини
Записати формулу за якою можна обчислити масовіу частку розчиненої речовини в розчині?База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка