Пошук по сайту


Конспект уроку Тема: Будова атома. Склад атомних ядер

Конспект уроку Тема: Будова атома. Склад атомних ядер

Конспект уроку 5.

Тема: Будова атома. Склад атомних ядер.

Мета: узагальнити та поглибити знання учнів про склад атомних ядер; протонне та нуклонне

числа, нуклід; ізотопи (стабільні, радіоактивні); основні характеристики атомів: радіус атома,

електронегативність, закономірності їх зміни у періоді;

розвивати вміння розраховувати число протонів і нейтронів у ядрах атомів, знаходити у ПС

протонне і нуклонне числа для кожного елемента, записувати формули нуклідів, ізотопів, знати

їх значення;

виховувати вміння працювати самостійно.
Обладнання: таблиця: періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Форми роботи: розповідь, бесіда, виконання тренувальних прав.

Хід уроку:

І. Організація класу.

ІІ. Оголошення теми і мети уроку.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Сьогодні ми повторимо і поглибимо ваші знання про будову атома, згадаємо такі характеристики атома як протонне число, нуклонне число, радіус атома, електронегативність; користуючись ПСХЕ будемо визначати кількість протонів, нейтронів, електронів у атомів, протонні і нуклонні числа, записувати формули нуклідів, ізотопів.
ІV. Актуалізація опорних знань.

Хімічна розминка. Дати визначення поняттям:

 • Періодичний закон

 • Періодична система

 • Період

 • Види періодів

 • Група

 • Підгрупи

 • Головна п/г

 • Побічна п/г


V. Повторення основних фактів і понять.

1. Сучасні уявлення про будову атома.

Д.І.Менделєєв відкрив періодичний закон, створив ПСХЕ, але не пояснив причину періодичності, подібності і відмінності властивостей елементів. Пояснила ці закономірності лише створена в 20 столітті теорія будови атома.

За сучасною теорією атом – це електронейтральна система, що складається з позитивно зарядженого ядра та негативно зарядженої електронної оболонки.

Число позитивних зарядів ядра кожного атома і число електронів, які обертаються навколо ядра дорівнює порядковому номеру елемента.

Таку модель атома запропонував в 1911р Е.Резерфорд, має назву ядерна модель будови атома.

Атомядро ( + ) електрони( - )

е ( m = 0 )

протони нейтрони ( z = -1 )

р ( m = 1 ) n ( m = 1 )

( z = + 1 ) ( z = 0 )

---------------------------------

нуклони

Ядро – це центральна позитивно заряджена частина атома, в якій зосереджена його маса. В ядрі містяться елементарні частинки – протони та нейтрони.

Протон – це частинка з масою 1а.о.м. і позитивним зарядом. Верхній індекс маса, нижній заряд – це кількісні характеристики протона.

Нейтрон – це електронейтральна частинка з масою 1аом. і зарядом 0.

Електрон – це частинка з масою – 0 і зарядом -1.

Протони і нейтрони разом розглядаються як два різних стани ядерної частинки нуклона.

Дізнатись про кількість протонів, нейтронів, нуклонів і електронів в атомі можливо за допомогою ПСХЕ: - кількість р = № елемента і називається протонним числом, протонне число позначається зліва внизу (нижній індекс);

- кількість n + р = Ar, і називається нуклонним числом (верхній індекс).

Нуклонне число 23 Відносна атомна маса (Аr)

Na

Протонне число 11 Порядковий номер (Z )
Нуклід – це атом з позначеним протонним і уклонним числами.


 1. За допомогою ПС визначити склад атомних ядер таких хімічних елементів:

K, Al, Mg, Zn, Fe, N, C.

Зобразити нуклід і визначити кількість протонів, нейтронів.

 1. Нуклід має 10 нейтронів і відносну атомну масу 19. Визначити, що це за хімічний елемент.

 2. Елемент стоїть у ІІІ групі. Відносна молекулярна маса його вищого оксиду дорівнює 102. Визначте який це елемент. Розрахуйте кількість протонів і нейтронів у ядрі його атома.


Отже сума p + n = Ar. Але дослідження показали, що є атоми одного і того самого хімічного елемента з різними масами.

Наприклад:

Хлор-35, Хлор-37. Оксисен-16, Оксисен-17, Оксисен-18. Калій-39, Калій-40, Калій-41.

Ядра цих атомів мають однакову кількість протонів, але різну кількість нейтронів. Такі атоми називають ізотопами.

Ізотопи – це атоми одного хімічного елемента, що мають однакові протонні числа, але різні маси.

Ізотопи – це нукліди одного хімічного елемента.

Ізотопи поділяють на:

- природні ізотопи, які існують в природі, відомі природні ізотопи 94 природних елементів);

- штучні ті які не трапляються в природі,а утворюються в результаті ядерних реакцій (є штучні ізотопи всих 110 хімічних елементів);

- стабільні ( мають елементи з протонним числом до 83, їх в відомо 273);

- радіоактивні ( елементи розміщені в ПС після Вісмуту, це нестійкі ізотопи, що спонтанно перетворюються на інші нукліди, виділяючи енергію, Ra = Rn + He).
Наявність ізотопів пояснює чому відносні атомні маси не цілі числа.

Наприклад ізотопу Хлор-35 у природі зустрічається 75%,

а ізотопу Хлор-37 —-ІІ —— 25%

Ar(Cl)= (75 * 35) + (25 * 37) = 35,5

100

Атомна маса елемента дорівнює середньому значенню мас усіх його природних ізотопів із урахуванням їх поширеності.

2. Характеристики атомів елементів: радіус атома, електронегативність, закономірності зміни їх у періодах.

Атоми різні за розмірами. Тому важливою характеристикою атома є радіус атома. Чим більше радіус тим слабкіше утримуються електрони зовнішнього шару, при зменшенні радіуса сила при тяжіння до ядра збільшується. Пригадаємо як змінюються радіуси атомів в періодах і групах..

В періоді радіус атома зменшується, т.я. збільшується заряд ядра тому збільшується сила при тяжіння до ядра електронів.

У група зверху вниз радіус збільшується т.я. збільшується кількість електронних шарів і це збільшує розміри атома.

Ще однією характеристикою атома є електронегативність – це здатність атома в сполуці притягувати до себе електрони.

В періоді електронегативність збільшується, в групі зверху вниз зменшується

Радіус атома і електронегативність впливають на властивості елементів металічні і неметалічні. Найвища електронегативність у неМе, а найнища у Ме.

1. Що спільного і відмінного у елементів з протонними числами 6 і 14. Які властивості проявляють ці елементи?

VІ. Підбиття підсумків уроку.
VІI. Домашнє завдання.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект уроку 83 Тема: Будова атома. Модель атома Е. Резерфорда
Мета: вивчити будову атома, склад атомних ядер; протонне та нуклонне числа, нуклід; ізотопи

Конспект уроку 23 Тема: Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини
Мета: формувати знання про кількісний склад розчину та вміння обчислювати масову частку розчиненої

Конспект уроку 11. Тема: Зв’язок електронної будови атома з місцем...
Мета: зробити висновок про зв’язок електронної будови атома з місцем елемента в періодичній

Урок вивчення нового матеріалу
Мета уроку: ввести поняття про міцність атомних ядер, з’ясувати фізичний зміст поняття «дефект мас», навчити учнів розв’язувати стандартні...

Уроках узагальнення І систематизації знань по фізиці, хімії,біології, географії, економіці
Мета уроку: дати поняття ланцюгової реакції поділу ядер Урану, пояснити практичне значення цієї реакції; показати переваги й проблеми...

Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати Н. Бора. 11 клас. Мета уроку
Мета уроку: дати учням уявлення про будову атома; познайомити їх із планетарною моделлю атома Резерфорда; розглянути сучасні теорії...

Закон І періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома
Тема Періодичний закон І періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома

Урок 1 Клас: 7 Тема. Фізичне тіло І речовина. Будова речовини. Атоми І молекули. Будова атома
Мета: дати учням початкову інформацію про будову речовини, атоми І молекули; формувати науковий світогляд; розвивати уяву, вміння...

Урок 1 Клас: 7 Тема. Фізичне тіло І речовина. Будова речовини. Атоми І молекули. Будова атома
Мета: дати учням початкову інформацію про будову речовини, атоми І молекули; формувати науковий світогляд; розвивати уяву, вміння...

Конспект уроку Тема: Будова електронних оболонок атомів. Електронні...
Мета: узагальнити та поглибити знання учнів про будову електронних оболонок атомів елементівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка