Пошук по сайту


Тема заняття

Тема заняття

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Тематичний план лекцій


з/п

Тема заняття

К-ть годин

1

Основи будови органічних сполук

2

2

Вуглеводні. Насичені вуглеводні

2

3

Ненасичені вуглеводні.

2

4

Ароматичні вуглеводні

2

5

Галогенопохідні вуглеводнів

2

6

Гідроксильні похідні вуглеводнів.

2

7

Карбоксильні похідні: альдегіди та кетони

2

8

Карбонові кислоти

2

9

Функціональні похідні карбонових кислот.

2

10

Аміни. Діазо-, азосполуки. Азобарвники

2

11

Гетерофункціональні карбонові кислоти. Гідроксикислоти. Фенолокислоти.

2

12

Амінокислоти.

2

13

П’ятичленні гетероциклічні сполуки з одним і двома гетероатомами.

2

14

Шестичленні гетероциклічні сполуки з одним і двома гетероатомами.

2

15

Конденсовані системи гетероциклів

2

16

Алкалоїди

2

17

Вуглеводи.

2

18

Ізопреноїди

2
всього

36


ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Тематичний план практичних занять


з/п

Тема заняття

К-ть годин

1

Насичені вуглеводні. Алкани.

2

2

Насичені вуглеводні. Циклоалкани.

2

3

Ненасичені вуглеводні. Алкени і алкадієни.

2

4

Ненасичені вуглеводні. Алкіни.

2

5

Ароматичні вуглеводні.

2

6

Ароматичні вуглеводні. Модуль № 1.

2

7

Галогенопохідні вуглеводнів.

2

8

Галогенопохідні вуглеводнів.

2

9

Гідроксильні похідні вуглеводнів.

2

10

Гідроксильні похідні вуглеводнів.

2

11

Карбоксильні похідні: альдегіди та кетони

2

12

Карбоксильні похідні: альдегіди та кетони

2

13

Карбонові кислоти

2

14

Карбонові кислоти.

2

15

Гетерофункціональні карбонові кислоти. Гідроксикислоти.

2

16

Гетерофункціональні карбонові кислоти. Фенолокислоти. Модуль № 2

2

17

П’ятичленні і шестичленні гетероциклічні сполуки з одним і двома гетероатомами.

2

18

Конденсовані системи гетероциклів.

2

19

Алкалоїди

2

20

Вуглеводи. Моносахариди. Дисахариди.

2

21

Вуглеводи. Полісахариди. Модуль № 3.

2

22

Ізопреноїди. Диференційний залік.

2
всього

44


Тематичний план самостійної роботи


з/п

Тема заняття

К-ть годин

1

Основи будови органічних сполук. Предмет і завдання орг.хімії. Історія становлення та розвитку органічної хімії. Теорія хімічної будови орг.сполук О.М. Бутлерова. Органічна хімія як базова дисципліна в системі фармацевтичної освіти.

2

2

Основи будови органічних сполук. . Визначення типів хімічного зв’язку, електронного ефекту, спряження в органічних молекулах. Визначення типу органічних реакцій, їх механізму.

4

3

Насичені вуглеводні. Ідентифікація алканів. Застосування окремих представників у фармації та медицині.

4

4

Ненасичені вуглеводні. Поняття про високомолекулярні сполуки. Поліетилен. Ідентифікація ненасичених вуглеводнів.Застосування окремих представників у фармації та медицині.

4

5

Ароматичні вуглеводні. Застосування окремих представників у фармації та медицині.

2

6

Галогенопохідні вуглеводнів. Ідентифікація галогенопохідних вуглеводнів. Застосування окремих представників у фармації, медицині.

4

7

Гідроксильні похідні вуглеводнів. Застосування окремих представників у медицині та фармації. Фізіологічна дія спиртів на організм людини.

4

8

Альдегіди та кетони. Застосування окремих представників у фармації та медицині.

2

9

Карбонові кислоти.Застосування окремих представників у медицині, фармації.

2

10

Функціональні похідні карбонових кислот.Мила,їх властивості.Синтет. замінники мила.

4

11

Функціональні похідні карбонових кислот.Застосування похідних сечовини у фармації.

2

12

Аміни. Діазо-, азосполуки. Азобарвники. Застосування окремих представників у фармації, медицині. Фізичні основи теорії колірності. Поняття про хромофори та ауксохроми. Азобарвники.

4

13

Гетерофункціональні карбонові кислоти. Поняття про первинну, вторинну, третинну та четвертинну структуру білка. Функції білків в організмі людини.

4

14

Гетерициклічні сполуки. Складання назв і формул гетероциклічних сполук

2

15

Алкалоїди. Знаходження в природі.

2

16

Алкалоїди. Вплив нікотину на організм людини.

3

17

Вуглеводи. Біологічне значення. Фотосинтез.

4

18

Ізопреноїди. Природні джерела.

2
всього

55

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Теоретичного та практичного заняття
Запрошуємо вас поринути у світ цікавої хімії! Заняття в нашій школі це шанс відкрити для себе красу цієї чудової науки, яка супроводжує...

План-конспект заняття тема: Статеве І нестатеве розмноження багатоклітинних...
Тема: Статеве І нестатеве розмноження багатоклітинних організмів. Будова І утворення статевих клітин. Ругуляція функцій багатоклітинних...

Заняття
Організація І проведення санітарного нагляду за очищенням, знезараженням, дезактивацією води у польових умовах при надзвичайних ситуаціях...

Заняття
Організація І проведення розвідки джерел водопостачання при надзвичайних ситуаціях та під час війни. Оцінка якості води польовими...

Робочий навчальний план від 10. 06. 2011 №572 (додаток 2) складений відповідно до Типового
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

Заняття
В кожній цивілізованій країні найбільшою цінністю суспільства є людина, її життя І здоров’я. Тому захистити І зберегти фізичне, психічне...

Заняття
Гігієнічні аспекти проживання населення на територіях з підвищеними рівнями радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи....

Сценарій тренінгу з використанням проектного методу під час проведення...
Мотивація: кожен студент майбутній господар (господиня) І мусить знати не лише найпростіші правила етикету, а й безліч інформації,...

Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін
В ньому проводяться уроки, гурткові, позакласні І факультативні заняття, вихов­на робота з учнями, систематичне підвищення нау­кової,...

Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін
В ньому проводяться уроки, гурткові, позакласні І факультативні заняття, вихов­на робота з учнями, систематичне підвищення нау­кової,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

h.lekciya.com.ua
Головна сторінка